Quyết định 5554/QĐ-BYT năm 2016 Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật Rửa phổi toàn bộ

Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật Phẫu thuật Tim mạch Lồng ngực 2016

Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật Phẫu thuật Tim mạch Lồng ngực 2016
... thực hiện: gồm kíp + Kíp phẫu thuật: phẫu thuật viên chuyên khoa tim mạch lồng ngực, trợ thủ, dụng cụ viên chạy chuyên khoa tim mạch + Kíp gây mê chuyên khoa mạch lồng ngực: bác sĩ gây mê 1-2 ... thực hiện: gồm kíp + Kíp phẫu thuật: phẫu thuật viên chuyên khoa tim mạch lồng ngực, trợ thủ, dụng cụ viên chạy chuyên khoa tim mạch + Kíp gây mê chuyên khoa mạch lồng ngực: bác sĩ gây mê 1-2 ... kíp + Kíp phẫu thuật: phẫu thuật viên chuyên khoa tim mạch, đến trợ thủ, dụng cụ viên chạy + Kíp gây mê: bác sĩ gây mê trợ thủ Phƣơng tiện: + Dụng cụ phẫu thuật: Bộ dụng cụ phẫu thuật mạch máu...
 • 103
 • 315
 • 0

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành ngoại khoa chuyên khoa phẫu thuật thần kinh

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành ngoại khoa chuyên khoa phẫu thuật thần kinh
... QUY TRÌNH KỸ THUẬT BỆNH VIỆN CHUYÊN NGÀNH: NGOẠI KHOA CHUYÊN KHOA PHẪU THUẬT THẦN KINH MỤC LỤC Phẫu thuật hẹp hộp sọ Phẫu thuật máu tụ nội sọ Phẫu thuật khối dị dạng mạch não Phẫu thuật ... lực não Phẫu thuật não điều trị động kinh kỹ thuật định vị Quy trình kỹ thuật khâu nối thần kinh ngoại vi 10 Quy trình kỹ thuật phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng 11 Phẫu thuật dẫn lưu ... - Phẫu thuật viên (PTV) chuyên khoa phẫu thuật mạch máu, chuyên khoa phẫu thuật thần kinh, bác sỹ gây mê hồi sức có kinh nghiệm - Kỹ thuật viên phòng mổ lành nghề, quen thao tác dụng cụ vi phẫu...
 • 49
 • 351
 • 0

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nội khoa,chuyên ngành hô hấp

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nội khoa,chuyên ngành hô hấp
... HƢỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT NỘI KHOA, CHUYÊN NGÀNH HÔ HẤP (Ban hành kèm theo Quy t định số:1981/ QĐ-BYT ngày 05 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Y tế) TT TÊN QUY TRÌNH KỸ THUẬT Chƣơng Các kỹ thuật ... Các kỹ thuật vật lý trị liệu phục hồi chức hấp Kỹ thuật ho có điều khiển 51 Kỹ thuật tập thở hoành 52 Kỹ thuật kích thích ho khạc đờm khí dung nước muối ưu trương 53 Kỹ thuật vỗ rung dẫn lưu ... soi phế quản ống mềm hướng dẫn siêu âm 39 tăng sáng Sinh thiết phổi qua nội soi phế quản ống mềm hướng dẫn siêu âm 40 tăng sáng Chƣơng Các kỹ thuật thăm dò chức hấp Đo thông khí phổi làm test...
 • 279
 • 88
 • 1

Hướng dẫn quy trìnhthuật bệnh viện tập 3

Hướng dẫn quy trình kĩ thuật bệnh viện  tập 3
... thân 39 7 33 .1 Chụp sọ não 400 33 .2 Chụp ống tai trong, sọ 402 33 .3 Chụp hố mắt 4 03 33. 4 Chụp sọ mặt 4 03 33. 5 Chụp vòm họng 404 33 .6 Chụp quản 405 33 .7 Chụp cổ 406 33 .8 Chụp ổ bụng 406 33 .9 Chụp ... 33 .10 Chụp túi mật 410 33 .11 Chụp tụy tạng 410 33 .12 Chụp lách 412 33 . 13 Chụp thực quản 412 33 .14 Chụp tiểu tràng 4 13 33. 15 Chụp đại tràng 414 33 .16 Chụp tiểu khung 414 33 .17 Chụp thận 415 33 .18 ... Quy t định số 37 15 /Q Đ -B Y T ban hành Hướng dản quy trình thuật bệnh viện tập III Hướng dẫn quy trình thuật bệnh viện tập III gồm 12 chương có 257 thuật: Chương I: Mắt Chương VII: Thận-...
 • 200
 • 310
 • 0

Cải tiến quy trình kỹ thuật rửa dạ dày cho bệnh nhân ngộ độc cấp doc

Cải tiến quy trình kỹ thuật rửa dạ dày cho bệnh nhân ngộ độc cấp doc
... tính (+) bệnh nhân dơng tính (+) Sau rửa lít dịch có bệnh nhân dơng tính (+) sau rửa lít 10 bệnh nhân không thấy độc chất dịch rửa dày 10 bệnh nhân dơng tính (+) bệnh nhân dơng tính (+) Rửa từ ... nồng độ độc chất dịch dày Nồng độ độc chất dịch dày bệnh nhân nghiên cứu giảm rõ rệt Trong 32 bệnh nhân đợc định lợng độc chất dịch dày thời điểm, lúc đầu có 15 bệnh nhân dơng tính (+) bệnh nhân ... Tuy lợng dịch rửa nhng nghĩa không rửa đợc dày Chúng thấy điều quan trọng phải xoa bụng bệnh nhân kỹ dẫn lu dịch dày cho tốt, với đa số độc chất hoà tan nớc, rửa dày từ đến lít dịch rửa đủ Bằng...
 • 5
 • 991
 • 6

Quyết định 1932/QĐ-BYT năm 2016 hướng dẫn tẩy giun đường ruột tại cộng đồng

Quyết định 1932/QĐ-BYT năm 2016 hướng dẫn tẩy giun đường ruột tại cộng đồng
... kỳ Nă kỳ năm m kỳ năm m năm m kỳ năm m kỳ năm m năm m kỳ năm trướ năm trướ trướ năm trướ năm trướ trướ năm trướ c c c trướ c trướ c trướ c trướ c c c c c (%) (%) (%) (%) (%) A B Tổng cộng Khu ... g kỳ Nă năm m kỳ năm m năm m kỳ năm m kỳ năm m kỳ năm m kỳ trướ năm trướ trướ năm trướ năm trướ năm trướ năm c trướ c c trướ c trướ c trướ c trướ c c c c c (%) (%) (%) (%) (%) A B Tổng cộng Khu ... g kỳ Nă g kỳ Nă g kỳ Nă g kỳ Nă g kỳ Nă g kỳ Nă năm m kỳ năm m năm m kỳ năm m kỳ năm m kỳ năm m kỳ trướ năm trướ trướ năm trướ năm trướ năm trướ năm c trướ c c trướ c trướ c trướ c trướ c c c...
 • 94
 • 49
 • 0

Quyết định 1931/QĐ-BYT hướng dẫn tẩy sán lá gan nhỏ tại cộng đồng 2016

Quyết định 1931/QĐ-BYT hướng dẫn tẩy sán lá gan nhỏ tại cộng đồng 2016
... tẩy sán gan nhỏ cộng đồng - Các vùng dịch tễ có tỉ lệ nhiễm sán gan nhỏ 20% tiến hành tẩy sán cộng đồng 01 lần năm - Các vùng dịch tễ có tỉ lệ nhiễm sán gan nhỏ từ 10% đến 20% tiến hành tẩy sán ... động tẩy sán gan nhỏ - Các hoạt động trước ngày tẩy sán gan nhỏ cộng đồng: + Cơ quan y tế xây dựng kế hoạch tẩy sán gan nhỏ báo cáo với quyền địa phương quan y tế cấp hoạt động tẩy sán gan nhỏ ... điều trị sán gan nhỏ, thuốc cấp cứu, thuốc xử trí tác dụng không mong muốn - Trong ngày uống thuốc tẩy sán gan nhỏ: + Xác định đối tượng chống định tẩy sán gan nhỏ + Phát thuốc tẩy sán gan nhỏ cho...
 • 5
 • 33
 • 1

Giáo trình hướng dẫn quy trình phân tích cơ cấu tổ chức và tiềm năng phát triển kinh tế xã hội vùng tây nam bộ p1 ppsx

Giáo trình hướng dẫn quy trình phân tích cơ cấu tổ chức và tiềm năng phát triển kinh tế xã hội vùng tây nam bộ p1 ppsx
... di tích văn hoá - lịch sử, lễ hội truyền thống, điệu dân ca đợc gìn giữ bảo tồn 114 Nơi cảnh quan tự nhiên tạo thuận lợi cho vùng phát triển khu du lịch tiếng 1.2 Hiện trạng phát triển kinh tế ... tiềm mạnh cho phát triển công nghiệp khai khoáng, chế biến 112 khoáng sản vùng nớc Tuy nhiên mỏ chủ yếu dạng tiềm năng, số đợc khai thác với quy mô nhỏ mang tính địa phơng Khoáng sản apatit phân ... 1997 tổng sản phẩm GDP vùng đạt 7,1% tổng GDP nớc GDP bình quân đầu ngời thấp, năm 1997 đạt 2052 nghìn đồng/ ngời 61,5% mức bình quân nớc cấu kinh tế ngành có chuyển dịch theo hớng đẩy mạnh phát...
 • 6
 • 225
 • 0

Công văn 2402/BTC-TCT năm 2016 hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử

Công văn 2402/BTC-TCT năm 2016 hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử
... thanh toán, phiếu thu, người bán lập hóa đơn điện tử cho người mua theo quy định, hóa đơn điện tử không thiết phải có chữ ký điện tử người mua Bộ Tài giao Cục Thuế xem xét trường ... cụ thể điều kiện đáp ứng doanh nghiệp để hướng dẫn việc miễn tiêu thức chữ ký điện tử người mua hóa đơn điện tử Bộ Tài thông báo để Cục Thuế biết thực hiện. / KT BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như trên; ... Thuế biết thực hiện. / KT BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để b/c); - Công ty CP Navigos Việt Nam; - Vụ PC - BTC; - Vụ/Cục: CS, PC, CNTT - TCT; - Lưu: VT, TCT (VT, DNL(2b))...
 • 2
 • 52
 • 0

Quyết định 4845/QĐ-BYT hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh sốt rét

Quyết định 4845/QĐ-BYT hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh sốt rét
... kem muỗi, hương muỗi Các định sử dụng thuốc điều trị bệnh sốt rét 2.1 Điều trị người bệnh sốt rét: Bao gồm người bệnh xác định mắc sốt rét sốt rét lâm sàng 2.2 Điều trị mở rộng Chỉ áp dụng vùng ... huyết, sốt mò d) Suy hô hấp cấp nguyên nhân khác III ĐIỀU TRỊ Nguyên tắc điều trị - Điều trị sớm, đủ liều - Điều trị cắt sốt kết hợp với chống lây lan (sốt rét P.falciparum) điều trị tiệt (sốt ... HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VÀ PHÒNG BỆNH SỐT RÉT (Ban hành kèm theo Quyết định số 4845/QĐ-BYT ngày 08 tháng năm 2016 Bộ trưởng Bộ Y tế) I ĐẠI CƯƠNG Bệnh sốt rét bệnh truyền nhiễm...
 • 28
 • 432
 • 0

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH XÂY DỰNG HỒ SƠ TIÊU CHÍ 18 QUY ĐỊNH CỦA TW

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH XÂY DỰNG HỒ SƠ TIÊU CHÍ 18 QUY ĐỊNH CỦA TW
... giá Tiêu chí 18 UBND cấp huyện (theo biểu 02 gửi kèm); + Các thành phần hồ theo quy định mục trên; Trên số nội dung liên quan đến việc xây dựng Hồ đánh giá đạt chuẩn Tiêu chí 18 quy trình ... phòng Nội vụ) thẩm định, bao gồm: + Tờ trình đề nghị UBND cấp xã; + Các thành phần hồ theo quy định mục trên; - UBND cấp huyện đề nghị Sở Nội vụ thẩm định, hồ bao gồm: + Tờ trình đề nghị UBND ... nghiệp vụ trình độ trung cấp trở lên Đây điều kiện để bắt buộc tiêu chuẩn ngạch để tiếp tục quy hoạch số cán giữ cán xã nhiệm kỳ Quy trình đề nghị thẩm định mức độ hoàn thành Tiêu chí 18 - UBND...
 • 3
 • 244
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sách hướng dẫn quy trình kỹ thuật bệnh việnhướng dẫn quy trình kỹ thuật bệnh viện tập 2hướng dẫn quy trình kỹ thuật bệnh viện tập 1hướng dẫn quy trình kỹ thuật bệnh viện tập 1 2 3 file pdf wordhướng dẫn quy trình kỹ thuật bệnh viện tập 1 2 3hướng dẫn quy trình kỹ thuật bệnh viện downloadhướng dẫn quy trình kỹ thuật bệnh viện tập 3hướng dẫn quy trình kỹ thuật bệnh việnquy trình kỹ thuật rửa tay ngoại khoaquy trình kỹ thuật rửa tay thường quyquy trình kỹ thuật rửa bàng quanghướng dẫn quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo3 thiếu những quy định cụ thể hướng dẫn quy trình thủ tục ký kết hđđtbổ sung vào luật giao dịch điện tử những quy định hướng dẫn quy trình và thủ tục ký kết và thực hiện hợp đồng điện tửhướng dẫn quy trìnhHoạt động chăm sóc khách hàng tại công ty cổ phần công nghệ và truyền thông CK (CKCA) (LV thạc sĩ)Thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động cho vay tại quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam (tt)Thương hiệu dịch vụ chuyển phát nhanh (CNP) của công ty cổ phần chuyển phát nhanh bưu điện – VNPOST (tt)Hoạt động marketing của công ty cổ phần thương mại dịch vụ và giải pháp truyền thông Á châu đối với dịch vụ tổ chức sự kiện (tt)DANH SACH THI SINH CO HO SO XET TUYEN KHONG HOP LE (1)TB doi ngay nhap hoc CS SonTay TS 2014 CV đi số 1414DSXTNV21 nop qua duong buu dien het ngay 21 9 xlsx (2)Thương hiệu dịch vụ chuyển phát nhanh (CNP) của công ty cổ phần chuyển phát nhanh bưu điện – VNPOST (LV thạc sĩ)Xây dựng hệ thống cảnh báo và giám sát cho trạm vô tuyến CDR700 (tóm tắt)Tong 30 8 DLT Son TayTuần 7. Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánhHIỆN TƯỢNG QUANG điện NGOÀI các ĐỊNH LUẬT QUANG điện lớp 12Tuần 8. MRVT: Cộng đồng. Ôn tập câu Ai làm gì?Văn bản pháp quyVăn bản pháp quyHỆ THỐNG GIAO THÔNG THÔNG MINH VÀ TRUNG TÂM VẬN HÀNH LIÊN HẦM ĐƯỜNG BỘ Ở VIỆT NAMHiện tượng quang điện ngoài các định luật quang điện lớp 12 (2)Phân tích bộ phận tản nhiệt của máy phát analog NEC PCU-1520SSPQN/1Thiết kế và xây dựng modul đo các thong số của mạng điện trong phòng thí nghiệmTổng quan các hệ thống máy phụ buồng máy tàu Red Diamond. Đi sâu nghiên cứu và thiết kế các module điều khiển động cơ dị bộ