Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái cơ thể trẻ em người dân tộc Thái, Hmông, Dao ở tỉnh Yên Bái và các yếu tố liên quan

Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái thể trẻ em người dân tộc Thái, Hmông, Dao tỉnh Yên Bái các yếu tố liên quan

Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái cơ thể trẻ em người dân tộc Thái, Hmông, Dao ở tỉnh Yên Bái và các yếu tố liên quan
... liên quan tập quán chăm sóc phát triển thể trẻ vùng, đặc biệt vùng dân tộc thiểu số hạn chế Vì vậy, tiến hành đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm hình thái thể trẻ em người dân tộc Thái, Hmông, Dao ... Hmông, Dao tỉnh Yên Bái yếu tố liên quan với mục tiêu sau: - Xác định số đặc điểm hình thái thể trẻ em người Thái, Hmông, Dao tỉnh Yên Bái; - Mô tả trạng tập quán sinh đẻ, chăm sóc trẻ, hành ... 1.3 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VĂN HÓA TỘC NGƯỜI CỦA NGƯỜI THÁI, HMÔNG VÀ DAO 1.3.1 Người Thái Theo số liệu Tổng điều tra dân số nhà năm 1999, dân tộc Thái có 1.328.725 người, đứng thứ hai dân số dân tộc...
 • 174
 • 264
 • 0

NGHIÊN CứU MộT Số ĐặC ĐIểM HìNH THáI SINH HọC CủA BƯớM PHƯợNG VàNG (Papilio demoleus L.) (Papilionidae, Lepidoptera) HạI

NGHIÊN CứU MộT Số ĐặC ĐIểM HìNH THáI Và SINH HọC CủA BƯớM PHƯợNG VàNG (Papilio demoleus L.) (Papilionidae, Lepidoptera) HạI
... Nghiên cứu đặc điểm sinh học loài bớm phợng vàng Theo dõi vòng đời, khả sinh sản, thời gian sống bớm phợng vàng cách cho cặp trởng thành vào lồng lới có cành cam non ... Riêng pha trứng, theo dõi 50 KếT QUả NGHIÊN CứU THảO LUậN Đặc điểm hình thái pha sâu bớm phợng vàng Papilio demoleus Papilionidae Lepidoptera Đây tiêu hình thái có ý nghĩa quan trọng việc định ... phụ thuộc vào thời gian sống trởng thành Kết nghiên cứu tiêu loài P demoleus đợc thể bảng Bảng 2.Thời gian sống khả sinh sản trởng thành bớm phợng vàng P demoleus Số cặp thí Thời gian sống trởng...
 • 5
 • 1,080
 • 11

Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái của sâu cuốn lá dâu(diaphania pyloalis walkerr) biện pháp phòng chống chúng hà nội phụ cận

Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái của sâu cuốn lá dâu(diaphania pyloalis walkerr) và biện pháp phòng chống chúng ở hà nội và phụ cận
... thỏi, sinh h c, sinh thỏi c a sõu cu n lỏ dõu (Diaphania pyloalis Walker) v bi n phỏp phũng ch ng chỳng H N i v ph c n Nh m tỡm hi u m t s ủ c ủi m sinh h c, sinh thỏi c b n v qui lu t phỏt sinh ... lactinea Cramer Sâu róm gù Orgya postica Wlk v ng Sâu róm Porthesia scintillans Wlk đỏ Hemerophina atrilineata Sâu đo Butler Sâu cu n Archips asisticus Wals đầu đen Sâu Diaphaniapyloalis Wlk Spodoptera ... thiờn ủ ch cụn trựng ký sinh c a sõu cu n lỏ dõu (Diaphania pyloalis Walker) - Nghiờn c u m t s ủ c ủi m hỡnh thỏi, sinh h c v sinh thỏi c b n c a sõu cu n lỏ dõu (Diaphania pyloalis Walker) - i...
 • 105
 • 517
 • 0

Bước đầu nghiên cứu một số đặc điểm hình thái hoá sinh của bưởi phúc trạch (citrus maxima (j burmal) merrill) trồng hương khê hà tĩnh

Bước đầu nghiên cứu một số đặc điểm hình thái và hoá sinh của bưởi phúc trạch (citrus maxima (j burmal) merrill) trồng ở hương khê  hà tĩnh
... nghiên cứu động thái trình sinh trởng phát triển Trong phạm vi luận văn tốt nghiệp, tiến hành đề tài: "Bớc đầu nghiên cứu số đặc điểm hình thái hoá sinh Phúc Trạch (Citrus maxima( J .Burmal) Merrill) ... Khê sinh trởng phát triển tốt cho phẩm chất ngon vùng Chơng III Đối tợng phơng pháp nghiên cứu Đối tơng nghiên cứu đề tài - Bởi Phúc Trạch (Citrus maxima (J. Burmal) Merrill) Hơng Khê- Tĩnh ... Kết nghiên cứu thảo luận Đặc điểm hình thái Phúc Trạch Cây có xã Hơng Trạch, Phúc Trạch, Hơng Đô, Lộc Yên thuộc loài Citrus maxima (J. Burmal) Merrill 20 Kết điều tra nguồn gốc Phúc Trạch đợc trồng...
 • 49
 • 585
 • 0

Góp phần nghiên cứu một số đặc điểm hình thái sinh thái của rắn sọc dưa elaphe radiata (schlegel 1837) trong điều kiện nuôi tại thành phố vinh nghệ an

Góp phần nghiên cứu một số đặc điểm hình thái và sinh thái của rắn sọc dưa elaphe radiata (schlegel 1837) trong điều kiện nuôi tại thành phố vinh  nghệ an
... chúng điều kiện nuôi, từ góp phần bảo vệ nguồn lợi động vật Trên yêu cầu mặt lý luận thực tiễn đặt chọn đề tài: Góp phần nghiên cứu số đặc điểm hình thái sinh thái rắn Sọc Da Elaphe radiata điều kiện ... [16] nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh thái rắn hổ mang, cạp nong, cạp nia đồng miền Bắc Việt Nam Ngô Đắc Chứng (1991) [3] nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh thái nhông cát Leiolepis belliana ... Trung (2001) [8] nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh thái nhông cát Leiolepis reevesii điều kiện tự nhiên Nghệ An Hà Tĩnh Nh song song với việc nghiên cứu khu hệ, việc nghiên cứu sinh thái học quần...
 • 69
 • 370
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái sinh lí sinh hóa của ba giống đậu tương DT84, AK03 địa phương nghệ an tại xã hưng xá hưng nguyên nghệ an

Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái sinh lí  sinh hóa của ba giống đậu tương DT84, AK03 và địa phương nghệ an tại xã hưng xá  hưng nguyên  nghệ an
... tài Nghiên cứu số đặc điểm hình thái, sinh lý, sinh hoá ba giống đậu tơng DT84, AKO3 địa phơng Nghệ An Hng - Hng Nguyên Nghệ An" Mục tiêu Nghiên cứu số dặc điểm hình thái sinh lý, sinh ... nghiên số đặc điểm hình thái sinh lý, sinh hoá ba giống đậu tơng AKO3, DT84 địa phơng Nghệ An trồng Hng Xá- Hng Nguyên- Nghệ An 2.3 Nội dung nghiên cứu đề tài - Xác định tỷ lệ nảy mầm ba giống ... học vinh Khoa Sinh học - Nguyễn Thị Ph ơng Thuý Nghiên cứu số đặc điểm hình thái sinh lý- sinh hoá ba giống đậu tơng dt84, ak03 địa phơng nghệ an hng xá- hng nguyên- nghệ an tóm tắt Khoá...
 • 45
 • 486
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái hoá sinh của các giống đậu côve trồng xã tân sơn huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an

Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái và hoá sinh của các giống đậu côve trồng ở xã tân sơn  huyện quỳnh lưu  tỉnh nghệ an
... trình nghiên cứu giống đậu côve trồng vùng đất Từ lí trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm hình thái hoá sinh giống đậu côve trồng Tân Sơn huyện Quỳnh Lu tỉnh Nghệ An để góp ... địa điểm thời gian nghiên cứu 2.1.1 đối tợng nghiên cứu Đối tợng nghiên cứu đề tài giống đậu côve đợc trồng phổ biến Tân Sơn huyện Quỳnh Lu tỉnh Nghệ An 2.1.2 địa điểm thời gian nghiên cứu ... giống đậu côve nghiên cứu 20 Bảng 3.5 Một số tiêu hoá sinh hai giống đậu côve nghiên cứu .21 Bảng 3.6 Một số tiêu hoá sinh hạt hai giống đậu côve loại trồng họ đậu ...
 • 22
 • 781
 • 2

Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái, sinh lí sinh hoá của 3 giống lạc l14, l18 sen lai 7523 tại nghi kim nghi lộc nghệ an

Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái, sinh lí và sinh hoá của 3 giống lạc l14, l18 và sen lai 7523 tại nghi kim  nghi lộc  nghệ an
... hiểu đặc điểm hình thái, sinh trởng, sinh sinh hoá số giống lạc chọn ba giống lạc L18, L14, Sen lai 75/ 23 trồng vụ đông xuân 2004 2005 vào tháng 9/2005 để nghi n cứu 2.1.2 Địa điểm nghi n cứu ... Thị Kim Thiên L14 35 99.04 Lớp: 43B Sinh Sen lai 75/ 23 331 6.04 36 0.0610 0.0451 0.046 Khóa luận tốt nghi p Năng suất (kg/ha) 38 00 37 00 36 00 Năng suất 35 00 34 00 33 00 32 00 31 00 Giống L18 l14 Sen lai ... thái, sinh sinh hóa giống Lạc L18, L14 Sen lai 75/ 23 Nghi Kim, Nghi Lộc, Nghệ An Sinh viên: Đào Thị Kim Thiên Lớp: 43B Sinh Khóa luận tốt nghi p phần I: tổng quan tài liệu Nguồn gốc Lạc (Arachis...
 • 39
 • 548
 • 0

nghiên cứu một số đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái học thử nghiệm biện pháp phòng trừ ngài thóc sitotroga cerealella oliv

nghiên cứu một số đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái học và thử nghiệm biện pháp phòng trừ ngài thóc sitotroga cerealella oliv
... giải pháp phòng trừ phòng trừ có hiệu tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái học thử nghiệm biện pháp phòng chống ngài thóc (S .cerealella O.) gây hại thóc ... Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái học ngài thóc (S cerealella O.) Trên giới nghiên cứu ngài thóc (S cerealella O.) tơng đối nhiều Theo nghiên cứu Joubert (1996) ngài thóc (S cerealella ... - Đặc điểm phát triển quần thể ngài thóc (S cerealella O.) theo chủng loại kho ( kho cuốn, kho A1) - Thử nghiệm biện pháp phòng trừ sinh học, phòng trừ biện pháp vật lý, phòng trừ thuốc hoá học...
 • 114
 • 893
 • 3

Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái, sinh học của bọ cánh cọc paederus fuscipes curtis trên rau họ hoa thập tự vụ thu đông 2011 tại văn đức gia lâm hà nội

Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái, sinh học của bọ cánh cọc paederus fuscipes curtis trên rau họ hoa thập tự vụ thu đông 2011 tại văn đức gia lâm hà nội
... Thị Dung, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm hình thái, sinh học Bọ cánh cộc Paederus fuscipes Curtis rau họ hoa thập tự vụ thu đông 2011 Văn Đức, Gia Lâm, Nội 1.2 Mục đích, ... tự vụ thu đông năm 2011 Văn Đức, Gia Lâm, Nội - Nghiên cứu số đặc điểm hình thái bọ cánh cộc (mô tả màu sắc, đo kích thước pha phát dục) - Nghiên cứu số đặc điểm sinh học bọ cánh cộc (thời gian ... P fuscipes rau họ hoa thập tự vụ thu đông năm 2011 Văn Đức, Gia Lâm, Nội - Nghiên cứu số đặc điểm hình thái loài P fuscipes (mô tả màu sắc, đo kích thước pha phát dục) - Nghiên cứu số đặc điểm...
 • 72
 • 545
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: microsoft wordlàm quen với microsoft wordgiáo trình microsoft word 2010những điểm mới trong microsoft word 2010giáo trình microsoft word 2007chương trình microsoft wordlàm việc microsoft wordbài giảng microsoft wordsử dụng microsoft wordđánh số trang microsoft wordbài thực hành microsoft wordđề thi microsoft wordôn thi microsoft wordgiáo trình microsoft wordhướng dẫn microsoft word 2003DC 14.pdfVăn bản | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vậnDANG KY DANH HIEU THI DUAKế hoạch nghỉ Tết Ất Mùi 2015 Xem KE HOACH NGHI TETBai 4 ve giao duc xa vienToT Quan ly CLB khuyen nong TL Hoc vienQuyết định số 59 2015 QĐ-TTg Về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 59.signedQuyết định số 59 2015 QĐ-TTg Về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 59.signedCông văn: 60 BGDĐT-SEQAP-XDCB V v: Một số Yêu cầu, lưu ý về công tác XDCB | SEQAP.EDU.VN CV 60 XDCBCV 102 trung tam nguon 36 SoCông văn 214 BGDĐT-SEQAP V v : Rà soát Danh sách và địa điểm Trung tâm nguồn | SEQAP.EDU.VN CV 214 TT nguonCV 180-BC so lieu giai nganCV 320-BC so lieu FDSCV 199 Cot can ngoai SEQQuyết định phê duyệt chương trình KH&CN phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020Quy trình nghiên cứu khoa họcCông văn 260 BGD ĐT-SEQAP V v: Hướng dẫn thực hiện dạy học cả ngày FDS năm 2014-2015 | SEQAP.EDU.VN CV 260 HDan FDSCV 97 Chi sua doi hang mucVăn bản | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận Danh muc van ban 0Văn bản | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận