Chế độ thai sản trong trường hợp mang thai hộ

Chế độ thai sản trong trường hợp mang thai hộ

Chế độ thai sản trong trường hợp mang thai hộ
... tuổi Trường hợp sinh đôi trở lên tính từ thứ hai trở đi, con, người mẹ nhờ mang thai hộ nghỉ thêm tháng; Trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ không nghỉ việc tiền lương hưởng chế độ thai sản theo ... Về mức hưởng chế độ thai sản người mẹ nhờ mang thai hộ: hưởng mức mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH 06 tháng trước nghỉ việc hưởng chế độ thai sản người mẹ nhờ mang thai hộ theo quy định ... người mẹ nhờ mang thai hộ đóng BHXH bắt buộc vào quỹ ốm đau, thai sản hưởng trợ cấp lần 02 lần mức lương sở tháng sinh cho trường hợp lao động nữ mang thai hộ, người mẹ nhờ mang thai hộ không tham...
 • 2
 • 219
 • 1

Tài liệu Cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản, môi giới bất động sản (trong trường hợp chứng chỉ cũ bị rách nát hoặc bị mất) doc

Tài liệu Cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản, môi giới bất động sản (trong trường hợp chứng chỉ cũ bị rách nát hoặc bị mất) doc
... 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Kinh doanh Bất động sản - Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 Chính phủ Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản - Thông tư số 13/2008/TT-BXD ... 45.8 Lệ phí: - Lệ phí cấp chứng môi giới bất động sản - Mức lệ phí: 200.000đồng (Hai trăm nghìn đồng) 45.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: ... dựng Hướng dẫn thực số nội dung Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản ...
 • 2
 • 285
 • 0

Cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản, môi giới bất động sản (trong trường hợp chúng chỉ bị rách nát hoặc bị mất) pptx

Cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản, môi giới bất động sản (trong trường hợp chúng chỉ bị rách nát hoặc bị mất) pptx
... (nếu có): - Người cấp chứng môi giới, chứng định giá bất động sản đề nghị cấp lại chứng chứng cũ bị rách nát bị - Trường hợp chứng phải có giấy xác nhận quan cấp chứng xin cấp lại chứng quan khác ... xin cấp chứng có dán ảnh, - 02 ảnh mầu cỡ 3x4 cm chụp năm xin cấp chứng chỉ; - Chứng bị rách nát Trường hợp chứng phải có giấy xác nhận (thời gian nội dung chứng cấp) quan cấp chứng xin cấp lại ... doanh bất động sản - Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD, ngày 31/12/2007 Bộ trưởng Bộ Xây dựng việc ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức môi giới bất động sản, định giá bất động sản...
 • 6
 • 160
 • 0

Cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản, môi giới bất động sản (trong trường hợp chứng chỉ cũ bị rách nát hoặc bị mất) doc

Cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản, môi giới bất động sản (trong trường hợp chứng chỉ cũ bị rách nát hoặc bị mất) doc
... nhận hồ sơ đăng ký cấp lại chứng định giá bất động sản, chứng Môi giới bất động sản Sở Xây dựng kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ giấy tờ hồ sơ: Mô tả bước Tên bước * Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ viết ... Đơn đăng ký cấp lại chứng có dán ảnh; 02 ảnh mầu cỡ x cm chụp năm xin cấp chứng chỉ; Thành phần hồ sơ Chứng bị rách, nát Trường hợp chứng phải có xác nhận quan cấp chứng xin cấp chứng nơi khác ... phí Văn qui định Lệ phí cấp chứng định 200.000 đồng/ Nghị định số giá bất động sản: chứng 153/2007/NĐ-CP n Kết việc thực TTHC: Chứng hành nghề Các bước Tên bước Bước Mô tả bước Chuẩn bị đầy đủ...
 • 4
 • 119
 • 0

Cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản, môi giới bất động sản (trong trường hợp chứng chỉ cũ bị rách nát hoặc bị mất) pptx

Cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản, môi giới bất động sản (trong trường hợp chứng chỉ cũ bị rách nát hoặc bị mất) pptx
... dân cấp xã nơi cư trú, 01 02 ảnh màu cỡ x cm chụp năm xin cấp chứng Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức môi giới bất động sản, 01 có công chứng CChứng bị rách, nát Trường ... quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản, 01 Đối với trường hợp xin cấp lại chứng chỉ, chứng trước Sở Xây dựng Bình Định cấp phải có giấy xác nhận quan cấp chứng ... khai Văn qui định Đơn đề nghị cấp lại định giá bất động sản, chứng Thông tư số 13/2008/TTchỉ môi giới bất động sản BXD ng Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Văn qui định Bản thân:...
 • 5
 • 125
 • 0

Cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản, môi giới bất động sản (trong trường hợp chứng chỉ cũ bị rách, nát hoặc bị mất) ppt

Cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản, môi giới bất động sản (trong trường hợp chứng chỉ cũ bị rách, nát hoặc bị mất) ppt
... Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đăng ký cấp chứng môi giới (định giá) : theo mẫu- 02 ảnh màu 3x4 cm chụp năm xin cấp chứng chỉ; Chứng củ bị rách, nát: Trường hợp chứng phải có giấy xác nhận công an phường, ... hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Cấp chứng hành nghề 200.000 đồng /chứng môi giới (định giá) bất động sản (Hai trăm ngàn đồng) Văn qui định ... xin cấp lại chứng quan khác phải có giấy xác nhận quan cấp chứng Giấy cam kết cán bộ, công chức nhà nước: Số hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Đơn đăng ký cấp chứng môi giới (định...
 • 5
 • 238
 • 0

Cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản, môi giới bất động sản (trong trường hợp chứng chỉ cũ bị rách nát hoặc bị mất) docx

Cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản, môi giới bất động sản (trong trường hợp chứng chỉ cũ bị rách nát hoặc bị mất) docx
... theo quy định Người xin cấp lại chứng định giá bất động sản, môi giới bất động sản nộp hồ sơ xin cấp lại chứng Sở Xây dựng nơi cấp chứng Sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ cấp Kiểm ... phần hồ sơ Đơn xin cấp lại chứng có dán ảnh 02 ảnh mầu cỡ x cm chụp năm xin cấp lại chứng Chứng bị rách nát Trường hợp chứng phải có giấy xác nhận quan cấp chứng xin cấp lại chứng quan khác Số ... Tên phí Lệ phí cấp chứng định giá bất động sản, chứng môi giới bất động sản Mức phí Văn qui định 200.000 Nghị định số đ/giấy 153/2007/NĐ-CP Kết việc thực TTHC: Chứng hành nghề Các bước...
 • 3
 • 157
 • 0

Phân chia di sản trong trường hợp có thừa kế mới

Phân chia di sản trong trường hợp có thừa kế mới
... đến di sản thừa kế, tài sản không không tài sản để chia thừa kế quan hệ nhận di sản thừa kế Nếu tài sản để chia cho người quyền hưởng di sản phần di sản lại coi di sản thừa kế Tóm lại, Di sản ... Các phân chia di sản thừa kế Khái niệm phân chia di sản thừa kế Khi phân chia di sản thừa kế phân chia theo di chúc hay phân chia theo pháp luật phải theo quy định chung pháp luật Trong ... đề thừa kế ngày gia tăng Đích cuối tranh chấp thừa kế xác định di sản phân chia di sản để đảm bảo quyền lợi ích chủ thể liên quan Thế phân chia di sản thừa kế ?Phân chia di sản thừa kế tập hợp...
 • 18
 • 428
 • 0

Nêu và lý giải điểm khác nhau giữa chế độ tài sản của vợ chồng theo luật Hôn nhân và gia đình năm 1959, luật Hôn nhân và gia đình 1986 và luật Hôn nhân và gia đình 2000

Nêu và lý giải điểm khác nhau giữa chế độ tài sản của vợ chồng theo luật Hôn nhân và gia đình năm 1959, luật Hôn nhân và gia đình 1986 và luật Hôn nhân và gia đình 2000
... hệ hôn nhân II Những điểm khác chế độ tài sản vợ chồng theo Luật hôn nhân gia đình năm 1959, Luật hôn nhân gia đình năm 1986 Luật hôn nhân gia đình năm 2000 giải điểm khác Tài sản chung vợ chồng ... định chế độ tài sản vợ chồng luật Hôn nhân gia đình năm 1986 luật Hôn nhân gia đình 2000 nước ta a Chế độ cộng đồng toàn sản (chế độ tài sản vợ chồng theo tiêu chuẩn cộng đồng) Theo chế độ tài sản ... hoạt cho vợ, chồng định đoạt tài sản thực theo chế độ tài sản Hai văn Luật hôn nhân gia đình năm 1986 Luật hôn nhân gia đình năm 2000 lựa chọn chế độ cộng đồng tạo sản để áp dụng cho cặp vợ chồng...
 • 12
 • 888
 • 1

Nêu và lý giải những điểm khác nhau giữa chế độ tài sản của vợ chồng theo Luật hôn nhân và gia đình năm 1959

Nêu và lý giải những điểm khác nhau giữa chế độ tài sản của vợ chồng theo Luật hôn nhân và gia đình năm 1959
... Sự khác biệt chế độ tài sản luật hôn nhân gia đình năm 1959 với luật hôn nhân gia đình năm 1986 năm 2000 là: luật năm 1959 quy định chế độ tài sản vợ chồng chế độ cộng đồng toàn sản luật năm ... MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Luật hôn nhân gia đìnhViệt Nam- nxb Công an nhân dân Luật hôn nhân gia đình năm 1959, năm 1986, năm 2000 Chế độ tài sản vợ chồng theo pháp luật hôn nhân gia đình ... sống hôn nhân gia đình .Và lẽ luật năm 2000 đời quy định cụ thể KẾT BÀI Tóm lại luật hôn nhân gia đình năm 1959, luật hôn nhân gia đình năm 1986 luật hôn nhân gia đình năm 2000 có nhiều điểm riêng...
 • 12
 • 473
 • 1

Một số giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến nông sản trong sợ nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Một số giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến nông sản trong sợ nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
... nghiệp lớn, công nghệ đại, tạo mối quan hệ khăng khít nông nghiệp công nghiệp chế biến nông sản Chế biến cao cấp Thị trờng Chế biến thô sơ Mô hình phát triển khu công Nông nghiệp nghiệp cụm công ... với sản xuất nông nghiệp CNCBNS phát triển tạo nhu cầu vểan phẩm nông sản ,khuyến khích nông nghiệp phát triển Đòi hỏi nông nghiệp tăng sản lợng ,tăng suet , tập trungtrong sản xuất Nông nghiệp ... phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp nớc ta Mô hình phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp nớc ta Mô hình phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp nớc ta khái quát mô hình dới Trong...
 • 38
 • 464
 • 1

chế độ tài sản của vợ chồng theo luật hôn nhân và gia đình việt nam

chế độ tài sản của vợ chồng theo luật hôn nhân và gia đình việt nam
... phần tài sản vợ chồng vợ chồng lựa chọn chế độ tài sản ớc định hay chế độ tài sản theo luật định, dù chế độ 22 tài sản cộng đồng hay theo tiêu chuẩn phân sản loại tài sản vợ chồng đợc pháp luật ... Ba, Việt Nam lựa chọn chế độ tài sản vợ chồng theo pháp luật dự liệu từ trớc Theo Điều 29 LGĐ Cộng hòa Cu Ba "chế độ tài sản vợ chồng chế độ tài sản chung theo qui định Bộ luật Chế độ tài sản ... lập quan hệ hôn nhân * Chế độ tài sản vợ chồng theo tiêu chuẩn cộng đồng tài sản (chế độ phân sản hay gọi chế độ biệt sản) Theo chế độ phân sản, vợ chồng không tồn (không có) khối tài sản chung,...
 • 209
 • 1,808
 • 11

đề tài ' chế hội chế độ hưu trí trong luật bảo hiểm xã hội hiện nay '

đề tài ' chế hội chế độ hưu trí trong luật bảo hiểm xã hội hiện nay '
... Tìm hiểu chung chế độ hưu trí _Khái niệm _Tầm quan trọng chế độ hưu trí _Nguyên tắc chế độ hưu trí _Phân loại _Đối tượng tham gia _Quỹ BH hưu trí Chế độ bảo hiểm hưu trí _Chế độ hưu trí với người ... đóng bảo hiểm hội tính 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm hội c Bảo hiểm hội lần người không đủ điều kiện hưởng lương hưu tháng 13 Người lao động hưởng bảo hiểm hội ... vực BHXH mà cải thiện chế độ hưu trí theo hương công thành viên kinh tế hướng tới phát triển ổn định bền vững 1.31.3 Nguyên tắc chế độ bảo hiểm hưu trí Bảo hiểm hưu trí chế độ BHXH nên tuân theo...
 • 16
 • 455
 • 1

Chế độ tài sản của vợ chồng theo luật hôn nhân và gia đình việt nam

Chế độ tài sản của vợ chồng theo luật hôn nhân và gia đình việt nam
... chế độ tài sản vợ chồng: chế độ tài sản vợ chồng theo pháp luật (chế độ hôn sản pháp định) chế độ tài sản vợ chồng theo thoả thuận (chế độ hôn sản ước định) 1.1.2 Đặc điểm chế độ tài sản vợ chồng ... CHẾ ĐỘ TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG TRONG PHÁP LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 38 Chương 2: CHẾ ĐỘ TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG THEO LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH HIỆN HÀNH 44 2.1 TÀI ... đề tài Chế độ tài sản vợ chồng chế định quan trọng pháp luật hôn nhân gia đình Luật Hôn nhân gia đình đưa quy định vấn đề sở hữu tài sản vợ chồng; xác lập tài sản chung tài sản riêng vợ, chồng; ...
 • 125
 • 592
 • 8

Chế độ ốm đau trong luật bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện nay Luận văn ThS. Luật

Chế độ ốm đau trong luật bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện nay Luận văn ThS. Luật
... I HC QUC GIA H NI KHOA LUT \ NGUYN TH HNG VINH CHế Độ ốM ĐAU TRONG LUậT BảO HIểM HộI VIệT NAM HIệN HàNH Chuyờn ngnh: Lut Kinh t Mó s: 60 38 50 LUN VN THC S LUT HC Ngi ... Vit Nam 48 2.6.1 Kt qu t c 48 2.6.2 Nhng hn ch, vng mc 53 2.6.3 Nguyờn nhõn 56 Chng 3: GII PHP V KIN NGH NHM NNG CAO HIU QU THC HIN BO HIM VIT NAM HIN NAY ... thin phỏp lut bo him xó hi Vit Nam - Lý lun v thc tin, Lun ỏn Phú Tin s khoa hc Lut hc ca tỏc gi Nguyn Huy Ban, nm 1996 - Phỏp lut v bo him xó hi Vit Nam hin nay, Lun Thc s Lut hc ca tỏc gi...
 • 97
 • 1,316
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: hội đồng bán đấu giá tài sản trong trường hợp đặc biệtnghĩa vụ về tài sản trong trường hợp nghĩa vụ liên đới hoặc bảo lãnhđộ phức tạp trong trưòng hợp xấu nhấtðiều 687 phân chia di sản trong trường hợp có người thừa kế mới hoặc có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kếcăn cứ ðiều 687 phân chia di sản trong trường hợp có người thừa kế mới hoặc có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kếđịnh giá bất động sản trong trường hợp đất thuê thuê lại trong khu công nghiệp khu kinh tế khu công nghệ caođịnh giá bất động sản trong trường hợp đất thuê ngoài khu công nghiệp khu kinh tế khu công nghệ caođánh giá chế độ tài sản của vợ chồng theo luật hôn nhân và gia đình 2014đánh giá chế độ tài sản của vợ chồng theo luật hôn nhân gia đình 2014trường hợp được hưởng chế độ thai sảncác trường hợp không được hưởng chế độ thai sảncác trường hợp được hưởng chế độ thai sảntrường hợp nào được hưởng chế độ thai sảnchế độ thai sản cho giáo viên hợp đồngchế độ thai sản trong công tác tạo động lựcĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học