Tiếp cận dịch vụ y tế của người cao tuổi nông thôn (nghiên cứu trường hợp tại ba tỉnh thái nguyên, khánh hòa và vĩnh long)

Tiếp cận dịch vụ y tế của người cao tuổi nông thôn (nghiên cứu trường hợp tại ba tỉnh thái nguyên, khánh hòa vĩnh long)

Tiếp cận dịch vụ y tế của người cao tuổi nông thôn (nghiên cứu trường hợp tại ba tỉnh thái nguyên, khánh hòa và vĩnh long)
... tiếp cận dịch vụ y tế người cao tuổi nông thôn ba tỉnh Thái Nguyên, Khánh Hòa Vĩnh Long Đồng thời, đề tài đưa số khuyến nghị nhằm góp phần thực công tác tiếp cận dịch vụ y tế người cao tuổi nông ... tiếp cận dịch vụ y tế người cao tuổi nông thôn ba tỉnh Thái Nguyên, Khánh Hòa Vĩnh Long 18 Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu 5.1.Câu hỏi nghiên cứu Thực trạng tiếp cận dịch vụ y tế người cao ... cho người cao tuổi Việt Nam Trong khuôn khổ nghiên cứu, luận văn Tiếp cận dịch vụ y tế người cao tuổi nông thôn đề cập đến thực trạng tiếp cận dịch vụ y tế người cao tuổi nông thôn các y u...
 • 70
 • 310
 • 1

Thực trạng sử dụng dịch vụ y tế của người cao tuổi bị ốm đau không có bảo hiểm y tế tại xã lam điền, huyện chương mỹ, thành phố hà nội, năm 2011

Thực trạng sử dụng dịch vụ y tế của người cao tuổi bị ốm đau không có bảo hiểm y tế tại xã lam điền, huyện chương mỹ, thành phố hà nội, năm 2011
... BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG LUẬN VĂN THẠC SỸ YTCC THỰC TRẠNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ Y TẾ CỦA NGƢỜI CAO TUỔI BỊ ỐM ĐAU KHÔNG CÓ BẢO HIỂM Y TẾ TẠI XÃ LAM ĐIỀN, HUYỆN CHƢƠNG MỸ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, ... vụ y tế ngƣời cao tuổi bị ốm đau thẻ BHYT Lam Điền, huyện Chƣơng Mỹ, thành phố Nội, năm 2011 Mục tiêu cụ thể: Mô tả thực trạng ốm đau ngƣời cao tuổi thẻ BHYT Lam Điền, huyện Chƣơng Mỹ, ... Mỹ, thành phố Nội năm 2011 Mô tả tình hình sử dụng dịch vụ y tế ngƣời cao tuổi bị ốm đau thẻ BHYT Lam Điền, huyện Chƣơng Mỹ, thành phố Nội năm 2011 Phân tích y u tố liên quan đến sử dụng...
 • 84
 • 160
 • 0

THỰC TRẠNG sử DỤNG DỊCH vụ y tế của NGƯỜI CAO TUỔI bị ốm ĐAU KHÔNG có bảo HIỂM y tế tại xã LAM điền, HUYỆN CHƯƠNG mỹ, THÀNH PHỐ hà nội, năm 2011

THỰC TRẠNG sử DỤNG DỊCH vụ y tế của NGƯỜI CAO TUỔI bị ốm ĐAU KHÔNG có bảo HIỂM y tế tại xã LAM điền, HUYỆN CHƯƠNG mỹ, THÀNH PHỐ hà nội, năm 2011
... người khác chăm sóc 3,5%) Sử dụng dịch vụ y tế chi phí khám chữa bệnh người cao tuổi Các thói quen sử dụng dịch vụ y tế người cao tuổi ốm đa dạng phong phú tỷ lệ khám chữa bệnh trạm y tế cao ... Trạm y tế 71 41,5 - Cơ sở y tế công tuyến 25 14,6 - Y tế tư nhân 18 10,5 Người cao tuổi khám chữa bệnh ng y ốm 42,1%, từ ng y thứ trở 57,9% Khi bị ốm người cao tuổi khám trạm y tế cao 41,5%, ... [6], [8] Tỷ lệ ốm người cao tuổi cao so với tỷ lệ ốm chung cộng đồng, điều phù hợp với thực tế người cao tuổi thường tỷ lệ mắc bệnh cao lứa tuổi khác Khi người cao tuổi bị ốm đến 85,4% mắc...
 • 4
 • 225
 • 0

Những rào cản đối với việc tiếp cận dịch vụ y tế của lao động nhập cư ở khu công nghiệp (Nghiên cứu trường hợp tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội)

Những rào cản đối với việc tiếp cận dịch vụ y tế của lao động nhập cư ở khu công nghiệp (Nghiên cứu trường hợp tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội)
... dụng dịch vụ y tế lao động nhập làm rõ rào cản việc tiếp cận dịch vụ y tế lao động nhập Đối tƣợng, khách thể, phạm vi nghiên cứu 5.1 Đối tượng nghiên cứu Những rào cản tiếp cận dịch vụ y tế ... dịch vụ y tế nhóm lao động nhập tiếp cận vài khía cạnh tiếp cận, sử dụng dịch vụ y tế nhóm lao động nhập cư, chưa có chuyên sâu tìm hiểu cụ thể rào cản việc tiếp cận sử dụng dịch vụ y tế lao ... nghiên cứu - Việc tiếp cận sử dụng dịch vụ y tế lao động nhập khu công nghiệp nào? - Những khó khăn việc tiếp cận dịch vụ y tế lao động nhập khu công nghiệp? Phƣơng pháp nghiên cứu 7.1...
 • 95
 • 535
 • 1

Phát triển dịch vụ y tế cho người cao tuổi ở xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

Phát triển dịch vụ y tế cho người cao tuổi ở xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
... nghiên cứu n y, dịch vụ y tế cho người cao tuổi tiểu hệ thống nằm hệ thống lớn dịch vụ y tế cho người dân Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An Chính v y, dịch vụ y tế cho người cao tuổi chịu chi ... tại Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An không dành riêng cho đối tượng người cao tuổi Do v y, phát triển dịch vụ y tế cho người cao tuổi địa bàn nghiên cứu phát triển dịch vụ y tế chung ng y ... nghiên cứu: Phát triển dịch vụ y tế cho người cao tuổi Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An 5.2 Khách thể nghiên cứu Người cao tuổi Lãnh đạo UBND Cán Hội Người cao tuổi Cán Trạm y tế Bác...
 • 135
 • 100
 • 0

Phát triển dịch vụ y tế cho người cao tuổi ở xã lưu sơn, huyện đô lương, tỉnh nghệ an

Phát triển dịch vụ y tế cho người cao tuổi ở xã lưu sơn, huyện đô lương, tỉnh nghệ an
... defined CHƢƠNG 2: DỊCH VỤ Y TẾ CHO NGƢỜI CAO TUỔI XÃ LƢU SƠN, HUYỆN ĐÔ LƢƠNG, TỈNH NGHỆ ANERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 2.1 Tình hình người cao tuổi Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ AnError! Bookmark ... VIỆC PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ Y TẾ PHÙ HỢP VỚI NGƢỜI CAO TUỔI XÃ LƢU SƠN, HUYỆN ĐÔ LƢƠNG, TỈNH NGHỆ AN ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 3.1 Các nguồn lực phát triển dịch vụ y tế phù hợp với người cao tuổi ... chất lượng… V y, nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đáp ứng tối đa hay chưa? trình thực dịch vụ y tế cho người cao tuổi, quyền người dân địa...
 • 16
 • 76
 • 0

QUẢN lý CHẤT THẢI rắn y tế ở các BỆNH VIỆN VIỆT NAM NGHIÊN cứu TRƯỜNG hợp tại BỆNH VIỆN đa KHOA TỈNH đắk lắk năm 2012

QUẢN lý CHẤT THẢI rắn y tế ở các BỆNH VIỆN VIỆT NAM NGHIÊN cứu TRƯỜNG hợp tại BỆNH VIỆN đa KHOA TỈNH đắk lắk năm 2012
... liệu nghiên cứu chất thải thực Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk để đưa số khuyến nghị cho công tác quản chất thải y tế bệnh viện Từ khóa: quản chất thải rắn y tế, Việt Nam, nghiên cứu trường hợp ... từ tháng 1 /2012 đến tháng 8 /2012 KẾT QUẢ Khái niệm chất thải y tế, chất thải rắn y tế Chất thải y tế vật chất thể rắn, lỏng khí thải từ sở y tế bao gồm chất thải y tế nguy hại chất thải thông ... ng y 8/2 /2012 việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống xử chất thải rắn y tế nguy hại đến năm 2025" 16 Nguyễn thị Bích Trang (2012) , Thực trạng quản chất thải rắn y tế Bệnh viện Đa khoa...
 • 6
 • 237
 • 0

Bất bình đẳng xã hội trong tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại phường dịch vọng hậu cầu giấy hà nội xã tân lập đan phương hà tây)

Bất bình đẳng xã hội trong tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại phường dịch vọng hậu  cầu giấy  hà nội và xã tân lập  đan phương  hà tây)
... tiếp cận dịch vụ hội DVYT người dân Do đó, thực đề tài: Bất bình đẳng hội tiếp cận dịch vụ y tế người dân Nội (Nghiên cứu trường hợp phường Dịch Vọng Hậu - Cầu Gi y - Nội Tân Lập ... tiếp cận DVYT nói riêng nước ta 8.2 Về thực tiễn Nghiên cứu Bất bình đẳng hội tiếp cận dịch vụ y tế nghiên cứu chủ đề hai địa bàn phường Dịch Vọng Hậu Cầu Gi y Nội Tân Lập Đan ... người dân Chương Nguyên nhân bất bình đẳng hội tiếp cận dịch vụ y tế người dân PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Trình b y kết luận nghiên cứu đưa số khuyến nghị quan quản lí y tế, quyền địa phương...
 • 16
 • 547
 • 0

Bất bình đẳng xã hội trong tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại phường Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội xã Tân Lập - đan phượng, hà nội

Bất bình đẳng xã hội trong tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại phường Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội và xã Tân Lập - đan phượng, hà nội
... cận dịch vụ y tế người dân Nội (Nghiên cứu trường hợp phường Dịch Vọng Hậu - Cầu Gi y - Nội Tân Lập - Đan Phượng - Nội) việc làm cần thiết Những nhận xét sở đánh giá nguyên nhân g y ... (Nghiên cứu trường hợp phường Dịch Vọng Hậu - Cầu gi y - Nội Tân Lập - Đan Phượng - Nội) , tác giả hi vọng tìm lời giải cho câu hỏi: Nguyên nhân dẫn đến BBĐXH tiếp cận DVYT người dân nay? ... Nguyên nhân tạo nên BBĐXH tiếp cận DVYT người dân nay? 4.2 Giả thuyết nghiên cứu - Hiện nay, tiếp cận DVYT người dân tồn khác biệt nhóm hội - Các y u tố dẫn tới BBĐXH tiếp cận DVYT người dân...
 • 93
 • 513
 • 1

Những rào cản ảnh hưởng đến tiếp cận sử dụng dịch vụ y tế của người di cư mùa vụ độ tuổi 18 50 tại phường phúc xá, ba đình, hà nội năm 2012

Những rào cản ảnh hưởng đến tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế của người di cư mùa vụ độ tuổi 18 50 tại phường phúc xá, ba đình, hà nội năm 2012
... cứu tiến hành nhóm người di mùa vụ sinh sống làm việc Phúc Xá, Ba Đình, Nội với mục tiêu "tìm hiểu rào cản ảnh hưởng đến tiếp cận sử dụng dòch vụ y tế người di mùa vụ" Phương pháp nghiên ... 70% nam) [3] Những rào cản việc tiếp cận sử dụng DVYT y u tố ảnh hưởng đến sức khỏe người di [2] 24 Tạp chí Y tế Công cộng, 3.2013, Số 27 (27) Hiện tại, tỷ lệ người di mùa vụ đến sinh sống ... [4], [9] Những y u tố y u tố nguy cơ, làm cho sức khỏe người di so với người không di [13] Thêm vào đó, người di phải đối mặt với vấn đề tiếp cận sử dụng dòch vụ y tế (DVYT) nơi đến [8],...
 • 6
 • 178
 • 2

Thực trạng một số yếu tố liên quan đến tiếp cận sử dụng dịch vụ y tế của người di cư mùa vụ độ tuổi 18 50 tại phường phúc xá, ba đình, hà nội năm 2012

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế của người di cư mùa vụ độ tuổi 18 50 tại phường phúc xá, ba đình, hà nội năm 2012
... tuổi 18 50 phường Phúc Xá, Ba Đình, Nội năm 2012 Tìm hiểu số y u tố liên quan đến tiếp cận sử dụng dịch vụ y tế người di mùa vụ độ tuổi 18 50 phường Phúc Xá, Ba Đình, Nội năm 2012 4 ... thực trạng tiếp cận sử dụng DVYT người di mùa vụ, tiến hành nghiên cứu Thực trạng sử dụng số y u tố liên quan đến tiếp cận sử dụng dịch vụ y tế người di mùa vụ độ tuổi 18 50 phường Phúc ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO – BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ Y U TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TIẾP CẬN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ Y TẾ CỦA NGƢỜI DI CƢ MÙA VỤ ĐỘ TUỔI 18 50 TẠI PHƢỜNG PHÚC XÁ, BA ĐÌNH,...
 • 127
 • 170
 • 0

THỰC TRẠNG sử DỤNG DỊCH vụ y tế của một số NHÓM dân cư các rào cản TRONG TIẾP cận DỊCH vụ y tế

THỰC TRẠNG sử DỤNG DỊCH vụ y tế của một số NHÓM dân cư và các rào cản TRONG TIẾP cận DỊCH vụ y tế
... viên y tế rào cản tiếp cận sử dụng dịch vụ y tế người nghèo dân tộc thiểu số đặc biệt đến sở y tế tuyến [5] Bất đồng ngôn ngữ y u tố ảnh hưởng tới tiếp cận dịch vụ y tế đồng bào dân tộc thiểu số, ... sở y tế tình trạng nguy kịch Một nghiên cứu khác cho th y khoảng cách số rào cản ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ y tế nhóm người nghèo dân tộc thiểu số Mặc dù, người nghèo cấp thẻ bảo hiểm y ... lượng dịch vụ sở y tế tuyến y u tố quan trọng ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ y tế nhóm đối tượng dễ bị tổn thương Các dịch vụ CSSK sẵn có đảm bảo người dân tiếp cận dịch vụ họ cần Chất lượng...
 • 2
 • 826
 • 19

Xem thêm

Từ khóa: khả năng tiếp cận dịch vụ y tếtiếp cận dịch vụ y tếthực trạng sử dụng dịch vụ y tế và dịch vụ khám chữa bệnh tại trạm y tế của người cao tuổilối sống người dân làng chài hiện nay nghiên cứu trường hợp tại xã đoàn xá huyện kiến thụy và phường ngọc sơn quận kiến an hải phòngkhảo sát một số đặc điểm dịch tễ học và thói quen tìm kiếm dịch vụ y tế của bệnh nhân mắc bệnh ltqđtd đến khám tại viện da liễu trung ươngthực trạng tiếp cận dịch vụ ngân hàng của các doanh nghiệp vừa và nhỏcác yếu tố ảnh hưởng tới năng lực tiếp cận dịch vụ ngân hàng của các doanh nghiệp vừa và nhỏcơ hội tiếp cận dịch vụ xã hội cho người di cư tại nơi đếnco so ly luan de cac co so y te tu nhan tham gia cung cap dich vu y te cho nguoi co the bhytgánh nặng chi trả cho dịch vụ y tế của hộ gia đìnhtăng cường các dịch vụ y tế cho người nghèodanh mục dịch vụ y tế kỹ thuật caochính sách bảo hiểm y tế cho người cao tuổicấp thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổichế độ bảo hiểm y tế cho người cao tuổiChương trình của thiên chúabản hợp đồng bốc mộĐề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số và Giải tích 11 (lượng giác) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà NẵngĐề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 Chương 1 (lượng giác) trường THPT Nguyễn Duy Thì – Vĩnh PhúcĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Nhân Chính – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết chương 1 Giải tích 12 (hàm số) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà NẵngĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Trần Hưng Đạo – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình) trường THPT Đức Hòa – Long AnĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn toán lớp 11 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Bai 30 qua trinh dang tich dinh luat sacloTác động của việc sử dụng vốn đầu tư đến chất lượng tăng trưởng kinh tế việt nam thực trang va giải pháp650 cau trac nghiem sinh 10 VUONGNHÂN TRẮC học TRONG THIẾT kế nội THẤTtổng hợp đề thi tiếng anh lớp 1,2TKKT Đề tài lấn át đầu tư của ngành CN so với các ngành khác ở VNBồi dưỡng HSG Phương trình hàm P2Đề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn An93 nguyen nhat minh phuong 310 316ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trình