Giáo án hóa học tiết 85 luyện tập tính chất của sắt và hợp chất của sắt

Giáo án Hoá học lớp 9 - LUYỆN TẬP CHƯƠNG II doc

Giáo án Hoá học lớp 9 - LUYỆN TẬP CHƯƠNG II doc
... sắt (II) muối sắt(III) muối sắt (II) + khí hiđrô HNO3,H2SO4, đặc nguội không phản ứng dd muối muối sắt (II) + kim loại (kim loại sau sắt) câu hỏi (Fe)  Hỏi 1) Nhôm sắt có tính chất hóa học kim loại ... hóa học giống ? Hoạt động 2: Bài tập BT4/Tr 69  Thảo luận viết PTHH Cho nhóm bốc thăm để chọn câu hỏi  Ghi ( câu thăm ) Tóm tắt  Thống kết thảo luận cho hs ghi vào BT7/Tr 69 Biết mhh Al-Fe ... mức độ giảm dần hóa học kim loại từ K Au kim loại   Chỉ định HS HS đội bốc thăm chọn trả lời đội bốc thăm chọn trả lời lần câu hỏi nêu lượt câu hỏi sau Đáp án : 10đ Đáp án sai : 0đ 1) Cho biết...
 • 6
 • 438
 • 6

Giáo án Hoá học lớp 9 - LUYỆN TẬP CHƯƠNG III PHI KIM – SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC pot

Giáo án Hoá học lớp 9 - LUYỆN TẬP CHƯƠNG III PHI KIM – SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC pot
... Số bảng tuần hoàn so sánh tính electron chất A so với nguyên tố nguyên tử: 11 lân cận? Chu kì Số lớp electron: Số electron Nhóm I lớp cùng: A kim loại kiềm Tính chất hóa học đặc trưng Bài tập ... sgk 1) Từ thông tin vị trí nguyên tố A cho biết cấu tao nguyên tửA? 2) Từ cấu tạo nguyên tử cho biết tính chất hóa học Vị trí nguyên tốA số Cấu tạo nguyên tử hiệu nguyên tử 11 đặc trưng A?  ... thức cần nhớ: Tính chất phi kim: học tập S + H2 H2S S + O2 SO2 S + Fe FeS Tính chất hóa học số phi kim cụ thể: a Cl2 + H2 2HCl 3Cl2  Gọi HS lên bảng làm Clo: + 2Fe 2FeCl3 tập Cl2 + H2O HCl + Cl2...
 • 5
 • 2,989
 • 13

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI LUYỆN TẬP 1 pps

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI LUYỆN TẬP 1 pps
... C T R O N P R O T O N N G U Y Ê N T Ô Từ chìa khóa: PHÂN TỬ Hoạt động 2: Bài tập 1- Bài tập 1b - Dùng nam châm hút sắt GV yêu cầu học sinh đọc đề 1b - Hỗn hợp lại: Nhôm vụn gỗ ta cho HS chuẩn ... - 16 = 46 ? KLượng ntử (NTK) là? - Khối lượng ntử ntố X là: 46 : = 23 ? Vậy Nguyên tố là: Na - Ntố : Na 3- Bài tập GV treo bảng phụ tập Đáp án D HS chọn đáp án D ? Sửa câu ntử để chọn đáp án ... tích -1. Từ chìa khóa: N + Hàng ngang 5: Gồm chữ Hạt cấu tạo nên hạt nhân nguyên tử mang điện tích +1. Từ chìa khóa: P + Hàng ngang 6: chũa Từ tập hợp nguyên tử loại (có proton).Từ chìa khóa: T...
 • 7
 • 365
 • 0

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI LUYỆN TẬP 2 pptx

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI LUYỆN TẬP 2 pptx
... hóa trị? - Hợp chất : AxBy ? Nêu qui tắc hóa trị, Ghi biểu thức qui - Qui tắc hóa trị: tắc hóa trị? a x = b y ? Qui tắc hóa trị áp dụng để làm tập nào? Hoạt động 2: Bài tập: GV: Đưa tập Bài tập ... CT X2O X có hóa trị I - Trong CT YH2 Y có hóa trị II - Công thức hợp chất X, Y X2Y chọn phương án B - NTK X, Y X = ( 62 - 16): = 23 Y = 34 - = 32 Vậy X : Na Y : S Công thức H/c là: Na2S Bài tập ... với oxi X2O CTHH nguyên tố Y với hidro YH2 Hãy chọn công thức cho hợp chất X, Y hợp chất đây: A XY2 C XY B X2Y D X2Y3 - Xác định X, Y biết rằng: - Hợp chất X2O có PTK = 62 - Hợp chất YH2 có PYK...
 • 5
 • 370
 • 0

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI LUYỆN TẬP 3 pdf

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI LUYỆN TẬP 3 pdf
... Trong 280 kg đá vôi chứa 250 kg mCaCO3 CaCO3 = 250 kg 250 mCaCO3 % CaCO3 = 100% % CaCO3 = 100% = 89 ,3% 280 m đá vôi Bài tập 4: C2H4 cháy tạo thành CO2 H2O HS đọc tập tóm tắt đề a lập PTHH GV: Gọi ... HS lên dán vào chỗ khuyết Cụ thể: ?Al + 3O2 2Al2O3 2Cu 2CuO + ? Mg + ?HCl MgCl2 + H2 CaO + ? HNO3 Ca(NO3)2 + ? Al + ? HCl 2AlCl3 + ?H2 ? + 5O2 2P2O5 O2 + ? 2H2O P2O5 + 3H2O Cu(OH)2 t ?H3PO4 CuO ... 2H2, 2, H2O, - Mỗi miếng bìa 1đ, nhóm chấm công khai lẫn nhau? Hoạt động 2: Bài tập : HS đọc dề số 3, tóm tắt đề Bài tập 3: Cho sơ đồ: Canxi cacbonat Canxi oxit + cacbonđioxit m đá vôi = 280 kg...
 • 5
 • 399
 • 0

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI LUYỆN TẬP 4 potx

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI LUYỆN TẬP 4 potx
... nhẹ không khí Giải: CH4 + 2O2 CO2 + H2O mol mol 2l xl x = 4l b Theo PT: n CH4 = nCO2 = 0,15 mol VCO2 = 0,15 22 ,4 = 3,36l c MCH4 = 16g 16 = 0,6 lần 29 d CH / kk = Bài tập 4: Cho sơ đồ : CaCO3 ... %O = 48 100% = 138 Bài tập 3: Cho sơ đồ phản ứng: CH4 + O2 CO2 + H2O a V CH4 = 2l Tính V O2 = ? HS đọc đề, tóm tắt đề HS lên bảng làm tập GV sửa sai có b nCH = 0,15 mol tính VCO2 = ? c CH4 nặng ... chất khí B Của chất khí MA A so với không khí d A/ B = MA dA/ kk = MB 29 Hoạt động 2: Bài tập: GV: Đưa đề Bài tập 1: Hãy chọn câu trả lời Gọi Hs lên bảng làm câu sau: HS 1: làm câu 1 Chất khí A...
 • 5
 • 244
 • 0

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI LUYỆN TẬP 5 ppt

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI LUYỆN TẬP 5 ppt
... GV: Yêu cầu HS làm tập SGK Gọi HS lên bảng làm GV: Sửa sai có Bài tập tiếp theo: GV tổ chức hình thức trò chơi Phát cho nhóm bìa có ghi công thức hóa học sau: CaCO3, CaO, P2O5, SO2, SO3, Fe2O3, ... phản ứng phân hủy, phản ứng hóa hợp? Cho Vd Thành phần không khí Đại diện nhóm báo cáo kết GV: chốt kiến thức Hoạt động 2: Bài tập vận dụng : GV: Yêu cầu học sinh làm tập số 1SGK HS lên bảng làm ... nhân, thực hành hóa học IV Tiến trình dạy học: A.Kiểm tra cũ: B Bài mới: Hoạt động 1: Ôn tập kiến thức cũ: GV: Đưa hệ thống câu hỏi vào bảng phụ HS thảo luận nhóm: Nêu tính chất hóa học oxi? Viết...
 • 6
 • 531
 • 0

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI LUYỆN TẬP 6 pptx

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI LUYỆN TẬP 6 pptx
... chất oxi hóa, khử, oxi hóa? ? Thế phản ứng oxi hóa – khử? Lấy ví dụ? HS nhóm làm việc vòng 7’ Đại diện nhóm báo cáo Điều chế GV: Chuẩn kiến thức Hoạt động 2: Luyện tập: Bài tập 1: SGK Bài tập 1: ... 0,05 80 = 4g nH2 = nCu = 0,1 mol mCu = 0,1 64 = 6, 4 g a = mCu + mCuO dư = 6, 4 + = 10,4g C Củng cố - luyện tập: Nhắc lại nội dung Chuẩn bị thực hành Bài tập nhà 1,2, 3, 4, 5, ... oxi hóa Các phản ứng thuộc loại c KClO3 (r) t KCl(r) + phản ứng gì? O2 (k) Bài tập 3: Phân biệt lọ đựng Phản ứng phân hủy O2, H2, không khí d 2Mg (r) + O2 (k) t 2MgO(r) Phản ứng hóa hợp Bài tập...
 • 6
 • 528
 • 1

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI LUYỆN TẬP 7 pptx

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI LUYỆN TẬP 7 pptx
... động 2: Bài tập Làm tập số 1- 131 Bài tập 1: PTHH GV: Gọi HS lên bảng làm 2Na + 2H2O tập H2 GV: Chấm số Ca + 2H2O HS 2NaOH + Ca(OH)2 + H2 Các phản ứng thuộc loại phản ứng GV: Đưa tập số Bài tập 2: ... muối làm tập số SGK B Bài mới: Hoạt động 1: Các kiến thức cần nhớ: GV: Phát phiếu học tập Thành phần nước: Gồm H HS hoạt động theo nhóm O * Nhóm 1: Thảo luận thành Tính chất: phần tính chất hóa học ... MR = 16 Vậy R O GV: Đưa tập số CT sai HS đọc tóm tắt đề - Nếu x = MR = 10,3 Gọi HS lên bảng làm tập sai GV xem học sinh khác Vậy CT hợp chất là: SO2 làm chấm cần Bài tập 3: Cho 9,2 g Na vào nước...
 • 7
 • 2,021
 • 3

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI LUYỆN TẬP 8 pps

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI LUYỆN TẬP 8 pps
... mddNaOH = mNa2O + mH2O mddNaOH = 50 + 3,1 = 53,1g C% = 53,1 100% = 7,53% Bài tập 2: Tóm tắt: CM = 2M VH2 = 6,72l Bài tập 2: Hòa tan a g nhôm a Viết PTHH thể tích dung dịch vừa đủ HCl b Tính a ... 100% 100 mH2O = mdd - mct = 100 - 20 = 80 g Pha chế: - Cân 20g NaCl vào cốc - Cân 80 g H2O cho vào nưiớc khuấy tan hết ta 100g dd NaCl 20% C Củng cố - luyện tập: Chuẩn bị cho thực hành BTVN: 1, 2, ... KNO3 biết độ tan 31,6g B Bài mới: Hoạt động 1: Nồng độ dung dịch: ? Nồng độ % dung dịch? Biểu thức tính? ? Nồng độ mol vủa dung dịch? mct C% = Biểu thức tính? 100% mdd Bài tập áp dụng : CM = n V...
 • 5
 • 1,028
 • 0

Giáo án Hóa Học lớp 10: LUYỆN TẬP CHƯƠNG 4 docx

Giáo án Hóa Học lớp 10: LUYỆN TẬP CHƯƠNG 4 docx
... bị oxi hóa ,nguyên tố bị khử Bài 3: Ở phản ứng phản ứng dây Axit sunfuric đóng vai trò chất oxi hóa 2NaI + 2H2SO4  Na2SO4 + I2 + SO2 + 2H2O BaF2 + H2SO4  BaSO4 + 2HF Bài 4: Tính số oxi hóa : ... pemanganat theo sơ đồ phản ứng H2O2 + KMnO4 + H2SO4  O2 + K2SO4 + MnSO4 + H2O a) Lựa chọn hệ số thích hợp cho phương trình Cho biết nguyên tố bị oxi hóa , nguyên tố bị khử b) Để tác dụng hết ... Tính số oxi hóa : Cacbon a)CF2Cl2 ; b) Na2C2O4 ; c) HCO3- ; d) C2H6 Brom a) KBr ; b)BrF3 ; c) HBrO3 ; d) CBr4 Bài 5: Lập phương trình phản ứng oxi hóa khử theo sơ đồ dây xác định vai trò củ chất...
 • 3
 • 519
 • 2

Giáo án Hóa Học lớp 10: LUYỆN TẬP CHƯƠNG 5 pdf

Giáo án Hóa Học lớp 10: LUYỆN TẬP CHƯƠNG 5 pdf
... CỦA GIÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH VIÊN I – CẤU TẠO NGUYÊN TỬ – TÍNH CHẤT CÁC ĐƠN CHẤT : – Cấu hình electron nguyên tử : 9F [He]2s22p5 17Cl [Ne] 3s23p5 34Br [Ar]3d104s24p5 53 I [Kr] 4d105s25p5 a) ... Giống : - Có e lớp : ns2np5 - Có e độc thân trạng thái b) Khác : - Từ Cl  I : lực hút hạt nhân với e lớp giảm ( R nguyên tử  ) - F phân lớp d  có e độc thân Từ Cl  I : có phân lớp d : 1e độcthân ... bị kích thích – Độ âm điện : giảm dần từ F I – Tính chất hóa học : - Lànhững phi kim có tính oxi hóa mạnh : X2 + 2e  X- Có tính oxi hóa giãm từ F I - F tính khử  soh dương - Tính khử tăng...
 • 5
 • 1,591
 • 2

Giáo án Hóa Học lớp 10: LUYỆN TẬP CHƯƠNG 2 doc

Giáo án Hóa Học lớp 10: LUYỆN TẬP CHƯƠNG 2 doc
... = số 1- Ô p = số e = Z+ 2- Chu kì : STT chu kì = số lớp e a- Chu kì nhỏ : 1, 2, gồm ng_tố s p b- Chu kì lớn : 4, 5, 6, gồm ng_tố s, p, d, f 3- Nhóm : STT nhóm = số e hóa trị a- Nhóm A : STT nhóm ... : bán nhóm B = số e hóa trị, kính nguyên tử , lượng ion gồm ng_tố d, f hóa , lực e , độ âm điện , tính II NHỮNG TÍNH CHẤT BIẾN kim loại , tímh phi kim , tính baz , ĐỔI TUẦN HOÀN tính axit , hóa ... Tính chất chu kì nhóm A Bán kính ng_tử Năng lượng ion hóa Ái lực electron Độ âm điện Tính kim loại Tính phi kim Hóa trị cao Hoạt động : đ/v O H nhắc lại định luật tuần hoàn Hóa trị đ/v H Tính axit...
 • 7
 • 836
 • 1

Giáo án Hóa Học lớp 10: LUYÊN TẬP CHƯƠNG 3 ppsx

Giáo án Hóa Học lớp 10: LUYÊN TẬP CHƯƠNG 3 ppsx
... sánh độ cứng nhiệt độ nóng chảy kim cương nước đá – So sánh tính tan NaCl muối ăn , long nảo với muối ăn C – Bài giảng : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH VIÊN Hoạt động : I – So sánh ... hướng dẫn H điền vào cột chất điều kiện Loại liên kết cộng hóa trị , cho ví dụ liên kết ? Bản ION CỘNG HÓA TRỊ Là lực hút Là dùng H phải so sánh giống tĩnh điện chung khác loại liên c1a e kết ion ... ĐỘNG CỦA HỌC SINH VIÊN Hoạt động : I – So sánh liên kết ion liên kết G hướng dẫn H điền vào cộng hóa trị : cột chất điều kiện liên kết ion , cho ví dụ ? – Giống : Các nguyên tử liên kết với để...
 • 9
 • 561
 • 3

GIÁO ÁN HÓA 8 -TIẾT 35 LUYỆN TẬP 7 TUYỆT ĐỈNH

GIÁO ÁN HÓA 8 -TIẾT 35 LUYỆN TẬP 7 TUYỆT ĐỈNH
... Al2O3d n Al2O3 ì M Al2O3 = 0,42 ì 102 = 42 ,84 ( g ) = Hng dn v nh - Hon thnh bi sgk trang 132 - Lm thờm bi : 38. 1, 38. 7, 38. 10, 38. 12 ( SBT trang 45 trang 47 ) - Chun b bi thc hnh s : chun b trc bng ... 3mol 1mol 0,17mol 0,5mol 0,17mol Khi lng mui nhụm sunfat to thnh : m Al2 ( SO4 )3 = n Al2 ( SO4 )3 ì M Al2 ( SO4 )3 = 0, 17 ì 342 = 58, 14( g ) Khi lng nhụm oxit d : n Al2O3 d= 0,59 0, 17 = 0,42 (mol ... Bài tập 4: Cho bit lng mol mt oxit ca kim loi l 160 gam, thnh phn v lng ca kim loi oxit ú l 70 % Lp cụng thc húa hc ca oxit Gi tờn oxit ú Tóm tắt: Gi CTHH ca oxit l AxOy M A O = 160 g % A = 70 %...
 • 13
 • 196
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án toán học lớp 2 luyện tập tuần 2giáo án hóa học tiết 3giáo án hóa học tiwts 27 om tap chuonggiáo án toán học lớp 2 luyện tập chung tuần 16giáo án hình học lớp 8 luyện tập đối xứng potgiáo án trinhf chiếoánu tiết 53 luyện tập đại số 8 giải bài tgiáo án toán học lớp 2 luyện tập tuần 23giáo án toán học lớp 2 luyện tập chung 1 tuần 27giáo án toán học lớp 2 luyện tập tuần 30giáo án hóa học lớp 11 nâng cao bài 21 của cacbon pptxgiáo án khao học lớp 5 ôn tập; vật chất và năng lượng potxtiết 48 luyện tập tính chất của phép cộng các số nguyêngiáo án hoá 8 chương v hiđro – nước tính chất ứng dụng của hiđro ppsxtiết 58 luyện tập tính chất ba đường phân giác của tam giáctiết 60 luyện tập tính chất ba đường phân giác của tam giácĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học