4 đc về hchc

4 đc về hchc

4 đc về hchc
... CnH2n+2 ? A CH4, C2H2, C3H8, C4H10, C6H12 B CH4, C3H8, C4H10, C5H12 C C4H10, C5H12, C6H12 D Cả ba dãy sai Câu 33 : Trong dãy chất sau đây, dãy có chất đồng đẳng ? A C2H6, CH4, C4H10 B C2H5OH, ... C3H6 B C3H8 C2H4 C CH4 C4H8 D Cả A, B, C Câu 1 14 : Oxi hoá hoàn toàn hidrocacbon X cần dùng 6,72 lít O (đo đktc) thu 4, 48 lít CO (đo đktc) Tìm công thức phân tử X ? A C2H6 B C2H4 C C2H2 D Kết ... 11 : Xác định công thức phân tử hai hidrocacbon X A CH4 C4H10 C2H6 C4H10 B C2H6 C4H10 C3H8 C4H10 C CH4 C3H8 C2H6 C3H8 D Không xác định Câu 1 24 : Cho hợp chất hữu A chứa C, H, O, N có M A = 89 Đốt...
 • 6
 • 139
 • 1

4 Bàn về cách tính khấu hao TSCĐ và phương pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệp.DOC

4 Bàn về cách tính khấu hao TSCĐ và phương pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệp.DOC
... khu hao hng nm theo phng phỏp khu hao trung bỡnh l 20% - T l khu hao theo s d gim dn l: x 20% = 40 % Đề tài Bàn cách tính khấu hao TSCĐ phơng pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hành doanh ... khu hao a) i vi TSC sn xut kinh doanh nh k, trớch khu hao TSC vo chi phớ SXKD: N TK 627 ( 62 74 ) N TK 641 ( 641 4 ) Đề tài Bàn cách tính khấu hao TSCĐ phơng pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ ... Bàn cách tính khấu hao TSCĐ phơng pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hành doanh nghiệp i = : T2 = +1 = 15 15 S nm s dng T l khu hao Mc khu hao Giỏ tr cũn li 5/15 50.000 100.000 4/ 15 40 .000...
 • 28
 • 716
 • 1

4 Bàn về chi phí sản Xuất và giá thành sản phẩm trong kế toán tài chính doanh nghiệp và kế toán quản trị doanh nghiệp

4 Bàn về chi phí sản Xuất và giá thành sản phẩm trong kế toán tài chính doanh nghiệp và kế toán quản trị doanh nghiệp
... xuất giá thành sản phẩm Kế toán tài doanh nghiệp kế toán quản trị doanh nghiệp Những điểm làm đợc hệ thống kế toán tài hệ thống quản trị chiphí sản xuất giá thành sản phẩm Thứ nhất: Tập hợp chi phí ... tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm việt nam .21 I Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Kế toán tài doanh nghiệp kế toán quản trị doanh nghiệp 21 ... kế toán tổng quát (kế toán tài chính) kế toán phân tích (kế toán quản trị) Kế toán quản trị chi phí giá thành thuộc kế toán phân tích Đặc trng mô hình kế toán Pháp mô hình kế toán Tĩnh kế toán...
 • 36
 • 289
 • 0

Bài 4: Cách vẽ theo mẫu

Bài 4: Cách vẽ theo mẫu
... âãø minh hoả theo cạc hçnh SGK -ÅÍ mäùi vë trê ca máùu khạc ta s cọ hçnh khạc Âọ chênh l v theo máùu Váûy em no cọ thãø cho biãút thãú no l v theo máùu? -Giạo viãn cng cäú thãm: Tu 20 theo cm nháûn ... âụng v khäng âụng theo máùu -Trong nhỉỵng hçnh v trãn bng, hçnh no âụng v hçnh no chỉa âụng våïi máùu? Hoảt âäüng ca tr Kiãún thỉïc I/Thãú no l v theo máùu: -Hc sinh quan sạt V theo máùu l v lải ... -Hc sinh quan sạt tảo, hçnh dạng, âáûm nhảt v mu sàõc ca váût máùu -V theo máùu l v lải váût máùu cọ trỉåïc màõt chụng ta theo cạch nhçn ca ngỉåìi v -Hc sinh quan sạt -Hc sinh phạt biãøu tçm âỉåüc...
 • 4
 • 643
 • 0

Bài 4: Bản vẽ các khối đa diện

Bài 4: Bản vẽ các khối đa diện
... hướng dẫn HS trả lời câu hỏi: + Khối đa diện gì? Trên vẽ, cạnh đa diện thể đường gì? - GV dùng mô hình để HS quan sát giải đáp câu hỏi SGK 5/ Hướng dẫn tự học: * Bài vừa học: Học thuộc đọc phần ... SGK Làm tập trang 19 SGK * Bài học: - Đọc trước “ Bài tập thực hành: đọc vẽ khối đa diện “ - Chuẩn bò: Giấy A4 , bút chì, tẩy, thước, compa.Làm mô hình: Lăng trụ, đa giác ... hình trả lời câu hỏi gợi ý: Khái niệm - Có kích thước: a x h nêu câu hỏi: Được giới hạn mặt đáy đa - Dùng hình chiếu: Hình chiếu đứng hình giác mặt bên - Hình chóp gồm có kích thước nào? - Để...
 • 2
 • 6,823
 • 4

DC ve BPT (tiet 47 DS10NC co chinh sua)

DC ve BPT (tiet 47 DS10NC co chinh sua)
... đương, phép biến đổi tương đương bpt, nhận biết bpt có tương đương với hay không -Tìm đk xác đònh bpt (không giải đk ) -Vận dụng phép biến đổi tương đương bpt để đưa bpt cho dạng đơn giản * Dựa vào ... f(x).h(x) , ∀ ∈D x a/ hai bpt tương đương b/ hai bpt không tương đương +Vd : ( sgk ) Biến đổi tương đương bpt: a Đònh lí : ( SGK) CM KL(3): Cho bpt f(x) < g(x) có TXĐ D h(x) xác đònh ... a/ sai, nghiệm bpt2 không nghiệm bpt1 b/ sai, nghiệm bpt2 không nghiệm bpt1 + vd: x + ≤ ⇔ x ≤ - + Hs nêu đlí sgk + Hs thảo luận theo nhóm đại diện CM Kl(3): Cho bpt f(x) < g(x) có TXĐ D h(x) xác...
 • 3
 • 204
 • 0

Ngoại khóa tổ 4-5 về chủ đề môi trường

Ngoại khóa tổ 4-5 về chủ đề môi trường
... sức khoẻ C Tốt cho sống D Cả B C Hình ảnh tranh ảnh hưởng đến môi trường? A Làm môi trường B Làm ô nhiễm môi trường C Làm đẹp môi trường D Cả A C DÀNH CHO KHÁN GIẢ BTC chương trình đưa câu hỏi, ... việc giữ gìn môi trường C D Vứt rác nơi quy định, giữ vệ sinh nhà mình, không cần giữ gìn môi trường Chỉ việc trồng nhiều xanh rác vứt bừa bãi Ở trường em cần làm để bảo vệ môi trường? A B Vệ ... góp phần bảo vệ môi trường? A Tuyên truyền người gia đình, thôn xóm giữ gìn vệ sinh, trồng gây rừng đầu việc vệ sinh môi trường B Không cần tham gia vào hoạt động vệ sinh môi trường C Chỉ tuyên...
 • 26
 • 953
 • 1

Tiet 3 - Bai 4- Ban ve cac khoi da dien

Tiet 3 - Bai 4- Ban ve cac khoi da dien
... hỡnh hp ch nht? h h b a a b H 4.2 Bng 4.1 H 4 .3 Hỡnh Hỡnh chiu Hỡnh dng Kớch thc Chiếu đứng Chữ nhật a,h Chiếu Chữ nhật a, b Chiếu cạnh Chữ nhật b, h III- Hỡnh lng tr a Vi a : chiu di cnh ỏy b : ... cỏc ụ bng 4 .3: Cỏc hỡnh 1, 2, l cỏc hỡnh chiu gỡ? Chỳng cú hỡnh dng nh th no? Chỳng th hin cỏc kớch thc no ca hỡnh lng tr tam giỏc u? h nh h Mt bờn a Mt ỏy a a H 4.6 H 4.7 Bng 4 .3 Hỡnh Hỡnh chiu ... bao bi sỏu hỡnh ch nht 2 Hỡnhchiu ca hỡnh hp ch nht: Hóy c bn v hỡnh chiu ca hỡnh hp ch nht (h.4 .3) , sau ú i chiu vi hỡnh 4.2 v tr li cỏc cõu hi sau bng cỏch in vo ụ trng bng 4.1 Cỏc hỡnh 1, 2,...
 • 23
 • 2,643
 • 6

Bài 4 Bản vẽ các khối đa diện

Bài 4 Bản vẽ các khối đa diện
... 3, 4, 5, cho biết khối khối đa diện ? • • • Bài : BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN I KHỐI ĐA DIỆN : Khối đa CHỮ NHẬT : II HÌNH HỘPdiện bao hình đa giác phẳng Thế hình hộp chữ nhật ? Bài 4: BẢN VẼ CÁC KHỐI ... chóp : Bài : BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN I KHỐI ĐA DIỆN : Quanđa cho biết tên gọibởi hình đa giác phẳng Em diện c cho biết khốikhối Khối sát hình a, b, bao các đa diện bao ? hình ? Em quan sát khối ... nhật Bài 4: BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN Bài 4: BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN II HÌNH HỘP CHỮ NHẬT Hình chiếu hình hộp chữ nhật: Hãy đọc vẽ hình chiếu hình hộp chữ nhật (h .4. 3), sau đối chiếu với hình 4. 2...
 • 32
 • 5,984
 • 9

bai 4.bảo vẹ hòa bình

bai 4.bảo vẹ hòa bình
... BÀI 4: BẢO VỆ HOÀ BÌNH I/ MỤC TIÊU: Kiến thức: -H/S hiểu giá trị hoà bình hậu quả, tác hại chiến tranh - Trách nhiệm thân việc bảo vệ hoà bình Hành vi: - Tham gia hoạt động v hoà bình, chống chiến ... người, cướp - Phá hoại hoà bình * CHIẾN TRANH CHÍNH NGHĨA: - Đấu tranh chống xâm lược - Bảo vệđộc lập tự - Bảo vệ hoà bình HOẠT ĐỘNG Phương pháp - Hoà bình gì? - Bảo vệ hoà bình gì? * HS làm tập SGK: ... luật nhà trường pphải làm gì? *Bảo vệ hoà bình: Câu 4: Hoà bình ? Vì phải bảo vệ hoà bình ngăn ngừa chiến tranh? cần làm đế ngăn chặn chiến tranh? *Hoà bình hữu nghị dân tộc giới? Câu 5: Thế tình...
 • 64
 • 5,651
 • 3

Bài 4. Bảo vệ hòa bình

Bài 4. Bảo vệ hòa bình
... tế phát triển Gia đình sum họp  Hòa bình đem lại cho lợi ích, giá trị to lớn vật chất lẫn tinh thần  Chúng ta cần chung tay bảo vệ hòa bình giới Tình yêu hòa bình sống ngày - Luôn có ý thức ... yêu hòa bình - Tham gia mít-tinh biểu tình phản đối chiến tranh - Đoàn kết, hòa nhã - Chăm học tập - Vẽ tranh, viết tham luận mang chủ đề hòa bình Một số hình ảnh phản đối chiến tranh, bảo vệ hòa ... Để ngăn chặn chiến tranh bảo vệ hòa bình, cần : - Xây dựng phát triển mối quan hữu nghị sở hợp tác tôn trọng quyền bình đẳng quốc gia - Đấu tranh chống xâm lược, bảo vệ độc lập tự nước trì an...
 • 14
 • 4,339
 • 9

Bài 4. Bản vẽ các khối đa diện

Bài 4. Bản vẽ các khối đa diện
... 1 .Khối đa diện Quan sát hình 4.1 a,b,c cho biết khối bao hình ? a Được bao hình chữ nhật b Được bao hình chữ nhật tam giác Hình 4.1 Các khối đa diện c Được bao hình tam giác hình vuông 1 .Khối đa ... c Được bao hình tam giác hình vuông 1 .Khối đa diện Như vậy: Khối đa diện bao hình đa giác phẳng 1 .Khối đa diện Hãy kể số vật thể có dạng khối đa diện mà em biết Ví dụ: Hộ diêm, kim tự tháp, bút ... Bài : Bản vẽ khối đa diện Kiến thức cần nhớ Nhận dạng khối đa diện thường gặp : Hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp Đọc vẽ vật thể có dạng hình hộp chữ...
 • 23
 • 2,345
 • 8

Kiểm tra phần ĐC về dao động cơ

Kiểm tra phần ĐC về dao động cơ
... trình dao động lắc x = 4cos2πt cm Thời gian ngắn bi qua VTCB có giá trị sau đây? A t = 0,25 B 0,75s C 0,5s D 1,25s Câu 27: Thế dao động tự do? A Là dao động tuần hồn B Là dao động điều hồ C Là dao ... dạng : x = Asin2(ωt + π/4)cm Chọn kết luận ? A Vật dao động với biên độ A/2 B Vật dao động với biên độ A C Vật dao động với biên độ 2A D Vật dao động với pha ban đầu π/4 ... 1N Fdh= 2N D Fhp = 0.4 N , Fdh = 0.5 N Câu 19: Hai dao động điều hồ: x1 = A1sin (ωt + φ1) x2 = A2sin (ωt + φ2) với K thuộc Z Trường hợp hai vật dao động ngượch pha A φ2 – φ1 = (2k + 1)π C φ2 –...
 • 2
 • 251
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: 4 bước vẽ sơ đồ câytập làm văn lớp 4 tả về cây ăn quảthơ 4 chữ về bảo vệ môi trườngđạo đức lớp 4 bảo vệ môi trường4 kiểu vẽ viền mắt nước tuyệt đẹpnhững câu thơ 4 chữ về tình yêu hay nhấtgiáo án tạo hình 4 tuổi vẽ hoa maicông nghệ lớp 8 bài 4 bản vẽ các khối đa diệngiáo án dạy trẻ 3 4 tuổi vẽ con cuami thuat 6 bai 4 cach ve theo maubai tap 4 bao ve hoa binhgiao an tin hoc lop 4 bai ve hinh elip hinh troncau hoi trac nghiem chung 4 luat ve hop dong kinh doanhdia ly lop 4 tai ve da latbài tập bài 4 bản vẽ các khối đa diệnTHÔNG GIÓ, ĐIỀU TIẾT KHÔNG KHÍ, SƯỞI ẤM - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾA Danh muc tai lieu gui co dong 2013B Chuong trinh - the le bieu quyetBC001 Bao cao cua HDQT het nhiem ky 2009-2013BC002 Bao cao tai chinh da kiem toan 2013A Chuong trinh - the le bieu quyetBC002 Bao cao cua BKS 2014TTr004 Sua doi dieu le Cong ty 17-04-201520090414-KSH-BCTC kiem toan 2008 – KSH Bao cao nam 20084. Thuyet minh BCTC 2008Tài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH The le bau cuTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 01 Chuong trinh hop03 Du thao quy che lam viec04 Du kien danh sach Ban kiem phieuThai cuc quyen thuong thuc van dapfb comsachvothuatco 016761 46892 zalo fb call05 Du kien danh sach nhan su dai hoiTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 06 Bao cao cua HDQTNoi dung sua doi Dieu leTài liệu Đại hội cổ đông ngày 31 tháng 03 năm 2017Bao cao tai chinh Q3 2015