ĐỀ CT BOOKGOL l11

de Su ts10,0708(có dap an chinh thuc cua SGD Hai Duong) 2 de CT, 1de DB.

de Su ts10,0708(có dap an chinh thuc cua SGD Hai Duong) 2 de CT, 1de DB.
... * 2/ 9/1945 Chủ tịch HCM đọc "Tuyên ngôn độc lập" Câu (2 iểm) a Về chủ quan ( 1,5 điểm) 0,5 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0,5 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0,5 - Có lãnh đạo sáng su t ... độc lập + 1954-19 62 An- giê-ri dậy đấu tranh giành độc lập Câu (2 điểm) 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 a Từ "ASEAN 6" thành"ASEAN 10" (1,5 điểm) + 8-8-1967 ASEAN thành lập Băng cốc (Thái Lan) gồm nớc thành ... nhảy vọt sau CM LS dân tộc Việt Nam Câu (2 iểm) 0 ,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0 ,25 0,5 0 ,25 0,5 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 a Về chủ quan ( 1,5 điểm) - Có lãnh đạo sáng su t Đảng với đờng lối đắn sáng tạo 0,5...
 • 10
 • 261
 • 0

De KS HSG L11- Lan 2

De KS HSG L11- Lan 2
... năm 20 03 vẫn chiếm 6% (T5/thế giới) - Sản lượng có xu hướng giảm khá nhanh và liên tục: 1985 -20 03 giảm 2, 5 lần (giảm 6815 ,2 nghìn tấn), trung bình mỗi năm giảm 378. 622 tấn ... khí hậu khắc nghiệt, khô hạn…giao thông vận tải, cư trú khó khăn … 2, 0 0,5 0 ,25 0 ,25 0,5 0 ,25 0 ,25 Tổng điểm: 20 ,0 ... có tay nghề, người dân cần cù, có truyền thồng sản xuất, thị trường 1,0 6,0 0,5 0 ,25 0,5 1 ,25 1 ,25 0 ,25 0 ,25 0,5 tiêu thụ lớn • Cơ sở hạ tầng, vật chất kĩ thuật tốt nhất cả nước:...
 • 4
 • 153
 • 0

chuyên đề ct tính nhanh hóa hữu cơ - vô cơ tiếp

chuyên đề ct tính nhanh hóa hữu cơ - vô cơ tiếp
... nhỏ - với người đó, bạn giới họ A = m − 16k = Dạng đề cho thêm: Cho khí sau phản ứng vào nước dung dịch X Tính pH dung dịch Công thức tính nhanh với toán:Nhôm Kẽm Cho từ từ dung dịch x mol OH- ... (mol) OH-Min= 2b (mol) Số mol OH = 4a - b (mol) Số mol OH- = 4a - 2b (mol) OH Max= 4a ( Khi b=0) OH-Max= 4a ( Khi b=0) Cho từ từ dung dịch chứa x mol H+ vào dung dịch chứa a (mol) muối [Al(OH) 4-] ... hợp Cu Fe tính bình thường với Cu Fe sử dụng công thức Tài liệu trích từ cuốn: “ Hóa học kỹ xảo” phát hành năm 2012 Bùi Hữu Lộc - 12A1 Buihuuloc_1992@yahoo.com Vân Đồn - 2009 Dạng đề phải triển...
 • 8
 • 206
 • 0

CHUYÊN ĐỀ CT GIẢI NHANH HOA HƯU CO doc

CHUYÊN ĐỀ CT GIẢI NHANH HOA HƯU CO doc
... nCO2 / nankin = nCO2/(nCO2-nH2O) Khi đốt cháy ankin thì : n = nCO2 / nankin = nCO2/(nCO2 – nH2O) Thí dụ 8: Đốt cháy hoa n toàn V lít (đktc) một ankin thể khí thu được CO và H2O co ... m = 2, co liên kết đôi tức là lk pi => a = CT : CnH2n+ – 2.1 – (OH)2 = CnH2nO2 => C VD3: Chất sinh bởi axit đơn chức ,co lk đôi? (Gợi ý axit co gốc COOH) √A.CnH2n-1COOH B.CnH2n+1COOH C.CnH2nCOOH ... B.CnH2n+1COOH C.CnH2nCOOH D CnH2n2COOH Axit đơn chức => m =1, lk đôi => a =1 => CT CnH2n+2 -2 -1(COOH) = CnH2n-1(COOH) => A Bài tập vận dụng: Bài 1: Rượu chức co lk pi Tìm CT tổng quát?...
 • 8
 • 189
 • 2

de thi HK L11

de thi HK L11
... chương trình có đoạn lệnh không chạy - HẾT Trang 2/2 - Mã đề thi 076 ...
 • 2
 • 130
 • 0

ĐỀ THI HKI- L11 (số 1) + DAP AN

ĐỀ THI HKI- L11 (số 1) + DAP AN
... ÁN VÀ THANG ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TOÁN LỚP 11 Bài Câu 2 3 2 Năm học: 2009 – 2010 Nội dung π + k2π (k∈Z ) cosx ≠ -1 ⇒ x ≠ x π x π -1 ≤ sin  + ÷ ⇒ - ≤ sin  + ÷-3 2 5 2 5 7π + k 2π ... (m∈Z ) π  1 Nghiệm pt x = − + kπ , x = arctan  − + kπ (k∈Z )  3 5π + k 2π (k∈Z ) Nghiệm pt x = − t5 = 3360 x2 a) Ω = {(i,j) / ≤ i, j ≤ } b) C ={(1,5), (5 ,1), (2,4), (4,2), (3,3)} P(C) = ... P(C) = 36 u1 = 16, d = -3 F(d) = d2 : x+y-3 = a) Hình vẽ Điểm 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 x (SAB) ∩ (SCD) = Sx //AB (SBD) ∩ (AMN) = IK b) P = IK ∩ (AMN) c) Thi t diện tứ giác APMN 0,5 0,5 0,5 0,5...
 • 2
 • 108
 • 0

ĐỀ THI HKI- L11 (số 2) + DAP AN

ĐỀ THI HKI- L11 (số 2) + DAP AN
... 1,2,3,4,5,6.} b) C ={(1,5), (5,1), (2,4), (4 ,2), (3,3)} P(C) = 36 un +1 − un = >0 (n + 1)(n + 2) Vậy: Dãy số tăng u1 = 16, d = -3 1 F(d) = d2 : x+y-3 = a) Hình vẽ 3 Điểm 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 ... (k∈Z ) ymin= - ⇔ x = − π π cosx = ⇔ cos x = cos ⇔ x = ± + k 2π (k∈Z ) 3 π  1 Nghiệm pt x = − + kπ , x = arctan  − + kπ (k∈Z )  3 5π + k 2π (k∈Z ) Nghiệm pt x = − t5 = 3360 x2 a) Ω = {(i,j) ... ÁN VÀ THANG ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TOÁN LỚP 11 Năm học: 2009 – 2010 Bài Câu 2 Nội dung cosx ≠ -1 ⇒ x ≠ π + k2π (k∈Z ) x π x π -1 ≤ sin  + ÷ ⇒ - ≤ sin  + ÷-3 2 5 2 5 7π + k 2π (k∈Z...
 • 3
 • 98
 • 0

Đề thi HSG L11 Quảng Bình

Đề thi HSG L11 Quảng Bình
... SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 11 THPT NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn thi: Toán (Khóa ngày 27 tháng năm 2013) HƯỚNG DẪN CHẤM ... song song với AC cắt AD, DC N,P Qua M, N, P kẻ đường thẳng song song với SD cắt SB, SA, SC K, J, Q Thi t diện ngũ giác NPQKJ Ta có: NJ, MK, PQ vuông góc với NP 2 0,25 0,25 0,25 0,25 dt(NPQKJ)=dt(NMKJ)+dt(MPQK)=...
 • 6
 • 56
 • 0

CHUYÊN ĐỀ CT L2 (NẶC NÔ)

CHUYÊN ĐỀ CT L2 (NẶC NÔ)
... bảy ngày 16 tháng năm 2011 MÔN: CHÍNH TẢ CÂY VÀ HOA BÊN LĂNG BÁC I MỤC TIÊU: - Nghe – viết xác CT, trình bày đoạn văn xuôi - Làm BT (2) a/b, II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bảng phụ, phấn màu Bảng III CÁC...
 • 6
 • 63
 • 0

Phân tích và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại CT Cổ Phần Cơ Điện HN.doc

Phân tích và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại CT Cổ Phần Cơ Điện HN.doc
... tương quan bội 1.2.6 BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH Hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp chịu tác động tổng hợp nhiều yếu tố, nhiều khâu muốn nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh phải giải tổng ... việc nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp đồng thời tạo tiến kinh doanh, tạo động lực phát triển doanh nghiệp Việc xuất nhiều đối thủ cạnh tranh thỠ VIỆC NÕNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH ... tác động đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp 1.2.4 HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH KHI XEM XỘT HIỆU Quả kinh doanh doanh nghiệp, cần phải dựa vào hệ thống tiêu chuẩn, doanh nghiệp...
 • 130
 • 268
 • 0

Đề tjhi học kì I L11.2008 Đã kiểm định

Đề tjhi học kì I L11.2008 Đã kiểm định
... D III: Viết T cho câu Viết F cho câu sai so v i khoá sau đây(0.4 X = 2đ) F F T F T IV Hãy tạo từ phù hợp để hoàn thành câu sau từ từ ngoặc (0.5 x 21đ*) universalisation/ universalization disappointedly ... pleasure We like it - Interviewer: Thank you for the interview We wish you will contribute more to Volunteer work for a better life of all Goodbye! Sts : VI: Viết l i câu sau cho ... Thí sinh không viết vào khoảng Thí sinh không viết vào khoảng His parents think chess is an easy game F Nguyen Ngoc Truong Son first learnt to play chess by playing with his parents in their home...
 • 3
 • 204
 • 0

de ktra HK I L11

de ktra HK I L11
... B Phần tự luận :(7 i m) Thành công Nguyễn Tuân truyện ngắn Chữ ng i tử tù xây dựng đợc hình tợng nhân vật đẹp, phân tích nhân vật để l i ấn tợng sâu sắc em sau đọc xong tác...
 • 2
 • 183
 • 0

Xem thêm