de thi thu thpt quoc gia nam 2016 mon hoa hoc truong thpt doan thuong hai duong lan 1

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh (Lần 2)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh (Lần 2)
... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ĐÁP ÁN - ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2015 -2016 MÔN: HÓA HỌC - 12 Mã đề 136 C B C D A A A C D A D C B A A D A B D D D A A B B C C A ... HNO2 để tạo khí N2 - - HẾT -Trang 4/4 - Mã đề thi 136 SỞ GD&ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN (Đáp án gồm 01 trang ) Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... oxi hóa B Thí nghiệm 1: MnO2 đóng vai trò chất xúc tác, Thí nghiệm 2: MnO2 đóng vai trò chất oxi hóa C Thí nghiệm 1: MnO2 đóng vai trò chất oxi hóa, Thí nghiệm 2: MnO2 đóng vai trò chất oxi hóa...
 • 5
 • 277
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội (Lần 1)
... TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CHUYÊN 10 C C C B C C B A D A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN THỨ I – NĂM 2016 MÔN HÓA HỌC MÃ ĐỀ: 214 B D B ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Bản quyền http://bloghoahoc.com http://bloghoahoc.com – Chuyên trang đề thi thử Hóa D D A D A A A D C B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D A D D B A C D B D ...
 • 5
 • 65
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương (Lần 3)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương (Lần 3)
... 4/10 - Mã đề thi 132 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN III NĂM HỌC 2015 - 2016 Môn: Hoá học Thời gian làm ... A 38 A 39 B 40 A 41 A 42 B 43 C 44 C 45 B 46 B ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QG 2016 LẦN III MÔN HÓA Mã đề 209 Mã đề 357 Mã đề 485 Mã đề 570 Mã đề 628 Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu ... THPTQG LẦN III NĂM HỌC 2015 - 2016 Môn: Hoá học Thời gian làm bài: 90 phút; (Đề thi gồm 04 trang, 50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 209 Cho nguyên tử khối: H=1, C=12, N=14, O=16, Na=23, Mg=24, Al=27,...
 • 10
 • 85
 • 0

2492 q0 de thi thu thpt quoc gia nam 2016 mon hoa hoc truong thpt chuyen nguyen hue ha noi lan 1

2492 q0 de thi thu thpt quoc gia nam 2016 mon hoa hoc truong thpt chuyen nguyen hue ha noi lan 1
... 31, 6 gam KMnO4 thu khí O2 toàn lượng khí O2 tác dụng với lưu huỳnh thu khí SO2 Toàn khí SO2 cho qua 10 0 ml dung dịch NaOH a M thu dung dịch X có chứa 11 ,72 gam muối Giá trị a A B 1, 2 C 1, 4 D 1, 6 ... 200 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch thu khối lượng chất rắn là: A 13 ,9 gam B 8,3 gam C 14 ,6 gam D 9,0 gam Câu 41: Có phát biểu sau đây: Trang 3/4 - Mã đề thi 485 (1) Amilozơ có cấu trúc ... A 2 ,14 kg B 1, 95 kg C 2,04 kg D 1, 55 kg Câu 15 : Tripeptit X có công thức cấu tạo sau: Lys-Gly-Ala Tính khối lượng muối thu thủy phân hoàn toàn 0 ,1 mol X trong dung dịch H2SO4...
 • 4
 • 272
 • 0

de thi thu thpt quoc gia nam 2016 mon hoa hoc truong thpt chuyen bien hoa ha nam

de thi thu thpt quoc gia nam 2016 mon hoa hoc truong thpt chuyen bien hoa ha nam
... đến phản ứng sảy hoàn toàn thu dd X Lấy 0,4 lít dung dịch X pha loãng H2O đến thể tích 10 lít, thu dung dịch Y Chấp nhận hòa tan chất khí vào chất lỏng không làm thay đổi thể tích chất lỏng, ... chiều thu n tỏa nhiệt B Khi tăng nhiệt độ hệ tốc độ phản ứng thu n giảm, tốc độ phản ứng nghịch tăng C Cân chuyển dịch theo chiều nghịch ta tăng nhiệt độ hệ D Cân chuyển dịch theo chiều thu n ... Glucozo; Fructozo; ancol etylic; Saccarozo; Glixerol andehit axetic, số chất vừa có khả hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam, vừa có khả tham gia phản ứng tráng bạc là: A.2 B C.4 D Câu 26: Trong...
 • 5
 • 163
 • 0

de thi thu thpt quoc gia nam 2016 mon hoa hoc truong thpt doan thuong hai duong lan 1

de thi thu thpt quoc gia nam 2016 mon hoa hoc truong thpt doan thuong hai duong lan 1
... Câu 12 : Trộn 10 0ml dung dịch X (gồm KHCO3 1M K2CO3 1M ) vào 10 0ml dung dịch Y (gồm NaHCO3 1M Na2CO3 1M ) thu dung dịch G Nhỏ từ từ 10 0ml dung dịch T (gồm H2SO4 1M HCl 1M ) vào dung dịch G thu ... Mã đề thi 209 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN C 11 D 21 C 31 C 41 A A 12 B 22 B 32 C 42 A B 13 C 23 A 33 D 43 A B 14 A 24 D 34 C 44 A D 15 C 25 C 35 D 45 D D 16 A ... thúc, thu 12 5 gam dung dịch X Nếu cho từ từ đến hết 30 gam dung dịch HCl 14 ,6% vào 10 0 dung dịch Na2CO3 a% thu 12 9 ,12 gam dung dịch Y Nếu cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào X, khối lượng kết tủa thu...
 • 6
 • 167
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Sinh học trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh (Lần 2)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Sinh học trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh (Lần 2)
... to nờn loi sinh vt cú c im thớch nghi vi mụi trng B B cú kiu gen Trang 2/6 - Mó thi 132 D qun th nhng kt qu ca chn lc t nhiờn li to nờn cỏc loi sinh vt cú s phõn hoỏ v mc thnh t sinh sn Cõu ... chc nng gỡ nhng tn ti cú th l do: A cha thi gian tin húa cỏc yu t ngu nhiờn cú th loi b chỳng B vỡ chỳng ớt cú hi nờn CLTN khụng cn phi loi b C cha thi gian tin húa CLTN cú th loi b chỳng D ... cha nhõn ụi cú mi t bo sinh dng ca mi th t bin l (1) 21 NST (2) 18NST (3) NST (4) 15 NST (5) 42 NST (6) 54 NST S ỏp ỏp ỳng cho th t bin a bi l l: A B C D Cõu 19: em t th phn gia F1 d hp ba cp gen,...
 • 7
 • 279
 • 0

Bộ đề thi thử thpt quốc gia năm 2016 môn hóa học số 5

Bộ đề thi thử thpt quốc gia năm 2016 môn hóa học số 5
... TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I NĂM 20 15 MÔN HÓA HỌC (Thời gian làm 90 phút, không kể thời gian giao đề) đề thi 132 Họ, tên thí sinh: Số báo ... miễn phí SỞ GD & ĐT THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI ĐỀ THI THỬ THPTQUỐC GIA NĂM HỌC 2014 - 20 15 Môn: HOÁ HỌC Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) Cho biết khối lượng nguyên tử (theo ... TRƯỜNG THPT PHAN ĐĂNG LƯU -oOo Mã đề 132 KÌ THI THỬ TNPT NĂM HỌC 2014 - 20 15 MÔN: HÓA HỌC KHỐI LỚP: 12 Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề) (40 câu trắc nghiệm – trang) ĐỀ CHÍNH...
 • 27
 • 202
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Sinh học trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương (Lần 3)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Sinh học trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương (Lần 3)
... miễn phí SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN III (NĂM 2016) TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG MÔN SINH - KHỐI B Thời gian: 90 phút (Đề thi gồm 50 câu, trang.) MÃ ĐỀ 304 Câu Những đặc điểm loài người ... theo nhóm Mã đề 213 - Page 14/7 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN III (NĂM 2016) MÔN: SINH HỌC – KHỐI B MÃ ĐỀ 213 MÃ ĐỀ 304 MÃ ĐỀ 425 Câu D ... năm Các loài hổ khác thảo Cầm viên Dạng gọi quần xã sinh vật? A 2,3 B 1,5 C 2,3, D 2,3, 4,5 Mã đề 213 - Page 7/7 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG ĐỀ THI...
 • 16
 • 48
 • 0

đề thi thử thpt quốc gia năm 2016 môn ngữ văn truong thpt doan thuong hai duong lan 1

đề thi thử thpt quốc gia năm 2016 môn ngữ văn truong thpt doan thuong hai duong lan 1
... phí SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG ĐÁP ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN NĂM 2 016 TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG Phần I Đọc hiểu (3,0 điểm) MÔN: NGỮ VĂN Câu Đoạn văn viết theo phong cách ngôn ngữ báo chí - Điểm 0,25: Trả lời ... cầu trên; phần Thân có đoạn văn - Điểm 0: Thi u Mở Kết luận, Thân có đoạn văn viết có đoạn văn Xác định vấn đề cần nghị luận (0,5 điểm): - Điểm 0,5: Xác định vấn đề cần nghị luận: Lòng nhân hậu, ... luận văn học để tạo lập văn Bài viết phải có bố cục đầy đủ, rõ ràng; văn viết có cảm xúc, thể khả cảm thụ văn học tốt; điễn đạt trôi chảy, bảo đảm tính liên kết; không mắc lỗi tả, từ ngữ, ngữ...
 • 9
 • 112
 • 0

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn hóa học trường THPT nguyễn thái học, khánh hòa

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn hóa học trường THPT nguyễn thái học, khánh hòa
... /Đề 103 SỞ GD VÀ ĐT KHÁNH HỊA ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI HỌC MƠN THI: HĨA HỌC Thời gian làm : 90 phút Họ tên thí sinh: ……………………………………… SBD : …… Mã đề thi ... /Đề 256 SỞ GD VÀ ĐT KHÁNH HỊA ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI HỌC MƠN THI: HĨA HỌC Thời gian làm : 90 phút Họ tên thí sinh: ……………………………………… SBD : …… Mã đề thi ... /Đề 327 SỞ GD VÀ ĐT KHÁNH HỊA ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI HỌC MƠN THI: HĨA HỌC Thời gian làm : 90 phút Họ tên thí sinh: ……………………………………… SBD : …… Mã đề thi...
 • 17
 • 549
 • 3

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THPT Chuyên Thăng Long, Lâm Đồng

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THPT Chuyên Thăng Long, Lâm Đồng
... anken Đốt cháy ankin nH2O < nCO2 nankin = nCO2 -nH2O Tất ankin tham gia phản ứng AgNO3/NH3 Tất anken đối xứng có đồng phân hình học Anilin chất lỏng, không màu, tan nước, nặng nước Để lâu không ... tan nước có nhóm -OH Trừ xenlulozơ, lại glucozơ, tinh bột, saccarozơ tham gia phản ứng tráng bạc Cả chất bị thủy phân môi trường axit Khi đốt cháy hoàn toàn chất thu số mol CO2 H2O Cả chất chất ... nguyên tố thỏa mãn phương trình A B C D Câu 40: Chỉ dùng thuốc thử để phân biệt chất dạng lỏng: Benzen, stiren, toluen, thuốc thử phải chọn A Dung dịch KMnO4 B dung dịch Br2 C Dung dịch HCl...
 • 6
 • 311
 • 3

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn hóa học trường THPT triệu sơn 2, thanh hóa

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn hóa học trường THPT triệu sơn 2, thanh hóa
... hoàn toàn lượng M cần dùng V lít O2 (đktc) sinh 2,2 4 lít CO2 (đktc) 2,1 6 gam H2O Công thức Y giá tri V A C5H8(OH)2 2,9 12 B C4H6(OH)2 3,584 C C4H6(OH)2 2,9 12 D C3H4(OH)2 3,584 Câu 16: Cho 11,5 gam ... Trang 4/5 - Mã đề thi 102 A dung dịch HCl B dung dịch NaOH C quỳ tím ẩm D Cu(OH )2, t0 Câu 45: Hiện gas hoá lỏng (LPG) xem nhiên liệu sạch, có ứng dụng rộng rãi Theo tính toán nhà khoa học nhiệt lượng ... anđehit axetic, metyl axetat, saccarozơ, natri fomat, axeton Số chất tham gia phản ứng tráng gương A B C D Trang 3/5 - Mã đề thi 102 Câu 35: Hợp chất hữu X có công thức phân tử C6H10O5 Khi X tác...
 • 5
 • 473
 • 1

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THCS&THPT Nguyễn Bình, Quảng Ninh

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THCS&THPT Nguyễn Bình, Quảng Ninh
... chất phenol mô tả không ? A Dung dịch phenol làm quỳ tím hóa hồng B Phenol tan tốt etanol C Trong công nghiệp nay, phenol sản xuất cách oxi hóa cumen D Nitrophenol dùng để làm chất chống nấm mốc ... Cocain D Nicotin HẾT -(Thí sinh không sử dụng bảng tính tan BTH nguyên tố hoá học; cán coi thi không giải thích thêm) ĐÁP ÁN 10 A A C B C C A B C C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B ... FeCl3 (7) Đốt cháy Ag2S O2 Số thí nghiệm tạo đơn chất : A B C D Câu 21 Dãy chất sau thể tính oxi hóa phản ứng với SO2? A Dd Ba(OH)2, H2O2, dd KMnO4 B O3, nước clo, dd KMnO4 C H2SO4 đặc, O2, nước...
 • 5
 • 319
 • 1

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THPT Cẩm Thủy 1, Thanh Hóa

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THPT Cẩm Thủy 1, Thanh Hóa
... thu A B C D Trang 2/4 - Mã đề thi 132 Câu 24: Cho 0,05 mol HCHO 0,1 mol HCOOH tham gia phản ứng tráng gương dung dịch AgNO3/NH3 thu m gam Ag Giá trị m A 27 B 10,8 C 21,6 D 43,2 Câu 25: Hỗn hợp ... V A 3,36 B 6,72 C 11,2 D 5,6 Câu 36: Cho chất: HCOOH, C2H5OH, HCHO, CH3COOH,CH3COOC2H5, C2H2.Số chất tham gia phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO3/NH3 A B C D Câu 37: Thủy phân 60,6 gam Gly-Gly-Gly-Gly-Gly ... phản ứng xảy hoàn toàn) Giá trị m A 21,6 B 32,4 C 43,2 D 54 Câu 39: Có amin bậc đồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử C4H11N? A B C D Trang 3/4 - Mã đề thi 132 Câu 40: Hỗn hợp X gồm axit...
 • 4
 • 439
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: dề thi thu va loi giai chi tiet mon hoa hoc nam 2015de thi cao dang khoi a nam 2009 mon hoa hocđề thi thử thpt quốc gia năm 2015 môn tiếng anh trường thpt trần phú hà tĩnh kèm đáp án hướng dẫn chấm and đề số 2tuyển tập các đề thi thử thpt quốc gia năm 2015 môn hóađề thi thử đại học quốc gia năm 2015 môn hóađề thi tay nghề quốc gia năm 2014đề thi thử toán quốc giađề thi thử văn quốc gia 2015đề thi hsg toán quốc gia năm 2012đề thi thử thpr quốc giađề thi tay nghề quốc gia năm 2010dề thi thử tnthpt quốc gia môn toánbo de thi thu toan quoc gia 2015bo de thi thu ly quoc gia 2015 co loi giai chi tietđề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2010 môn hóa khối bDecree No. 88 2015 ND-CP on penalties of administrative violations in labor, social insurance and overseas manpower supply by contractLich thi tu (3009 0810)LT DuocLich thi lai hk2 (16 17) chinh quy dot 2Chỉ thị 13 CT-CTUBND năm 2016 về tăng cường quản lý công tác tuyển dụng, sử dụng công, viên chức do tỉnh Hưng Yên ban hànhMẫu đơn đề nghị cấp giấy phép quá cảnh hàng hóaPháp lệnh 07 2008 PL-UBTVQH12 sửa đổi, bổ sung một số điều pháp lệnh Thuế Tài nguyênPháp lệnh 08 2008 PL-UBTVQH12 sửa đổi, bổ sung điều 10 của pháp lệnh Dân sốKế hoạch 142 KH-UBND năm 2016 xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hànhChỉ thị 03 CT-UBND năm 2016 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Tuyên QuangSHIFT TRIALfinal10 2010 FONTChỉ thị về triển khai thực hiện nghị định số 108 2014 NĐ-CPHướng dẫn 329 NHCS-TDSV về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đấtMẫu tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ sởMẫu thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựngThông báo 1418 TB-VT năm 2016 cước vận chuyển pháo hoa Tết Đinh dậu do Cục Vận ban hànhAF ablation bc.NTrHướng dẫn 35-HD BTCTW chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệmThông báo số 2500 TB-BHXH về việc thay đổi hồ sơ đăng ký khám chữa bệnh ban đầuCổng Thông Tin Đào Tạo-Trường Đại Học An Giang (v2017.08.07)Kế hoạch 227 KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Giang