De on 12

đề ôn 12

đề ôn 12
... hình vẽ Biết R1 = R3 = R4 = , R2 = , U = 6v R4 D B a, Nối A,D vôn kế có điện trở lớn Tìm số vôn kế? b, Nối A,D ampe kế có điện trở không đáng kể U Tìm số ampe kế điện trở tơng đơng đoạn mạch? A ... biến thiên nhiệt lợng Q vào cờng độ dòng điện? Q Q Q Q Câu 12: Đồ thị dới mô tả biến thiên quãng đờng S vào thời gian t chuyển động thẳng đều? I I I I B, C, D, A, S S S S Phần I: tự luận (7 điểm): ... C t1=10 Ngời ta thả vào nhiệt lợng kế thỏi hợp kim nhôm thiếc có khối lợng m3=200g nhiệt độ t2 =120 oC, nhiệt độ cân hệ thống 15oC Tính khối lợng nhôm có hợp kim biết: Cnhôm = 900 J/kgK R2 A R1...
 • 2
 • 152
 • 0

Đề ôn 12

Đề ôn 12
... = 1, C =12, O = 16) A 0,92 B 0,32 C 0,64 D 0,46 Câu 2: Các đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O (đều dẫn xuất benzen) có tính chất: tách nước thu sản phẩm trùng hợp tạo polime, không tác ... vào X Tính khối lượng kết tủa tạo thành?A 12, 61 g B 18,915 g C 15,76 g D 20,24 gam Câu 42: Cho oxit kim loại X có hóa trị không đổi MxOy xác định công thức oxit X biết cho gam oxit X tác dụng ... 0,02 mol Fe2(SO4)3 0,08 mol FeSO4 D 0 ,12 mol FeSO4 Câu 11: Số chất ứng với công thức phân tử C7H8O (là dẫn xuất benzen) tác dụng với dung dịch NaOH A B C D Câu 12: Nung m gam bột sắt oxi, thu gam...
 • 8
 • 101
 • 0

ĐỀ ÔN 12 CB CÓ DA

ĐỀ ÔN 12 CB CÓ DA
... độ D đồ thị dao động âm Câu 26 Phát biểu sau nói sóng học? A Sóng âm truyền chân không B Sóng dọc sóng phương dao động vuông góc với phương truyền sóng C Sóng dọc sóng phương dao động trùng ... truyền sóng D Sóng ngang sóng phương dao động trùng với phương truyền sóng Câu 27 Chọn Câu trả lời sai Dao động điện từ tính chất sau: A Năng lượng mạch dao động gồm lượng điện trường tập ... Một sóng tần số 120 Hz truyền môi trường với tốc độ 60m/s, bước sóng bao nhiêu? A 1m B 2m C 0,5m D 0,25m Câu 38 Một mạch dao động điện từ gồm tụ điện điện dung 0 ,125 µ F cuộn cảm độ tự...
 • 4
 • 66
 • 0

De on 12

De on 12
... chế Na _ + Ion Na+ Ion Cl- _ + Na Cl2 Ion Na+ Ion ClChiều dòng điện ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI TD: điện phân NaCl nóng chảy để điều chế Na NaCl = Na+ + ClCatot Anot Ion Cl- bò oxi hóa Ion Na+ bò khử ... (CaF2) Quặng sắt tự nhiên CuFeS2 Pyrit sắt (FeS2) Corindon (Al2O3 + …) ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI I-Nguyên tắc điều chế kim loại Khử ion dương kim loại thành kim loại tự Mn+ + ne = M ĐIỀU ... lúc đầu nhiều sau dần bọt khí bọc kín sắt, cản trở tiếp cận ion H+ với nguyên tử sắt Sắt bò ăn mòn chậm Fe + HCl = FeCl2 + H2 2) Trong thí nghiệm nhỏ thêm vài giọt dd CuSO4 vào dd axit có tượng...
 • 28
 • 49
 • 0

Một số đề toán ôn 12

Một số đề toán ôn 12
... {1;3;9} Số số tự nhiên khác gồm chữ số lấy từ E Chọn đáp án A B C 27 D Đáp án : (C) Bài : 21046 Cho tập hợp E ={1;2;3;4;5} Số số tự nhiên chẵn gồm chữ số khác lập chữ số E Chọn đáp án A 12 B 60 ... 21057 Cho hàm số Chọn đáp án A B C D Đáp án : (A) Giá trị lớn hàm số Bài : 21056 Cho hàm số Số giao điểm đồ thị hàm số trục Ox Chọn đáp án A B C D Đáp án : (C) Bài : 21055 Cho hàm số số Chọn đáp ... 21097 Cho hàm số Chọn đáp án A B C Giá trị lớn hàm số D Đáp án : (B) Bài : 21096 Cho hàm số Số giao điểm đồ thị hàm số trục Ox Chọn đáp án A B C D Đáp án : (D) Bài : 21095 Cho hàm số số Chọn đáp...
 • 17
 • 423
 • 0

Đề ôn tập tốt nghiệp 12 - Đề 1

Đề ôn tập tốt nghiệp 12 - Đề 1
... Chuyên đề ôn tập sinh hoc 12 Giáo viên : Nguyễn Mạnh Cường Câu 23: Ở cà độc dược, 2n = 24 có tế bào nỗn thừa nhiễm ... sinh vật là: A Lin-nê B La-Mác C Đác-Uyn D Kimura Câu 34: Theo Đác-Uyn,vai trò ngoại cảnh là: A Gây biến dị sinh vật B Chọn lọc tự nhiên diễn ảnh hưởng ngoại cảnh C Gây biến dị tập nhiễm D Cung ... trạng C Biến dị, di truyền chọn lọc tự nhiên D Chọn lọc tự nhiên chọn lọc nhân tạo Chuyên đề ôn tập sinh hoc 12 Giáo viên : Nguyễn Mạnh Cường ...
 • 3
 • 300
 • 1

Đề ôn tập TN 12 - Đề 2

Đề ôn tập TN 12 - Đề 2
... đột biến, tỷ lệ A/G = 66,85% Đây đột biến: A Thay cặp A-T cặp G-X C Thay cặp A-T cặp G-X B Thay cặp G-X cặp A-T D Thay cặp G-X cặp A-T Câu 23 : Thể đột biến cá thể: A Mang đột biến B Mang mầm đột ... Chuyên đề ôn tập sinh hoc 12 Giáo viên : Nguyễn Mạnh Cường Câu 22 : Một gen tổng hợp phân tử prơtêin có 498 axit amin, gen có tỷ lệ A/G = 2/ 3 Nếu sau đột biến, tỷ lệ A/G ... bệnh mù màu xác suất để xuất đứa trẻ bị mù màu hệ là: A 3 , 125 % B 6 ,25 % C 12, 5% D 25 % Câu 32: Việc tạo chủng Penicilium có hoạt tính gấp 20 0 lần dạng ban đầu kết phương pháp A sử dụng nhiều tác...
 • 3
 • 225
 • 0

Đề ôn tập TN 12 - Đề 3

Đề ôn tập TN 12 - Đề 3
... Tần số tương đối alen R r bao nhiêu? A p = 0,7, q = 0 ,3 B p = 0 ,3, q = 0,7 C p = 0,2, q = 0,8 D p = 0,8, q= 0,2 Chuyên đề ôn tập sinh học 12 Giáo viên : Nguyễn Mạnh Cường ... Đêvơn Câu 35 : Theo Đác-Uyn,vai trò ngoại cảnh là: A Gây biến dị sinh vật B Chọn lọc tự nhiên diễn ảnh hưởng ngoại cảnh C Gây biến dị tập nhiễm D Cung cấp vật chất lượng cho sinh vật Câu 36 : Vai ... Chuyên đề ôn tập sinh học 12 C Mang đột biến biểu kiểu hình Giáo viên : Nguyễn Mạnh Cường D Mang đột biến chưa biểu...
 • 3
 • 260
 • 1

Đề ôn tập TN 12 - Đề 4

Đề ôn tập TN 12 - Đề 4
... Chuyên đề ôn tập sinh học 12 Giáo viên : Nguyễn Mạnh Cường Câu 24: Nhận xét rút từ lịch sử phát triển sinh vật khơng đúng: A.Lịch sử ... thái, sinh lí thể C.Sự phân hố chun hố quan D.Sự phát triển lao dộng tiếng nói Chuyên đề ôn tập sinh học 12 Giáo viên : Nguyễn Mạnh Cường ... Câu 34: Cấu trúc di truyền quần thể khởi đầu sau : 0,25AA : 0,1Aa : 0,65aa Nếu quần thể tự phối qua hệ tỷ lệ kiểu hình quần thể ? ( Biết A : Lơng ngắn , a: lơng dài ) A.51% lơng ngắn : 49 % lơng...
 • 3
 • 199
 • 0

Đề ôn tập TN 12 - Đề 5

Đề ôn tập TN 12 - Đề 5
... Chuyên đề ôn tập sinh học 12 Giáo viên : Nguyễn Mạnh Cường Câu 20 Chọn từ sau để điền vào dấu câu sau mà em cho ... nhiên d Có tiếng nói, có chữ viết, biết sáng tạo khoa học đặc điểm bật lồi người Chuyên đề ôn tập sinh học 12 Giáo viên : Nguyễn Mạnh Cường ... Nêanđectan người Crơmanhơn b Người Pitêcantrơp người Xinantrơp d Người Xinantrơp người Crơmanhơn Câu 35 Dạng hóa thạch bắt đầu biết giữ lửa? a Người Crơmanhơn b Người Xinantrơp c Người Pitêcantrơp d...
 • 3
 • 195
 • 0

Đề ôn tập TN 12 - Đề 6

Đề ôn tập TN 12 - Đề 6
... trường cung cấp giảm so với chưa bị đột biến ? a.A = T = 1 26 , X = G = 84 b.A = T = 84, X = G = 1 26 c.A = T = 252, X = G = 168 d.A = T = 168 , X = G = 252 Câu 32: Về mối quan hệ loài Đacuyn cho : ... nhiên đột biến trung tính, không liên quan với tác dụng CLTN Câu 26: Theo Lamac, nhân tố tiến hoá gồm có a.Thay đổi ngoại cảnh tập quán hoạt động b.Biến dị, di truyền, CLTN phân ly tính trạng c.Các ... sống a.Tiến hoá hoá học - Tiến hoá sinh học b.Tiến hoá tiền sinh học - Tiến hoá sinh học c.Tiến hoá hoá học - Tiến hoá tiền sinh học - Tiến hoá sinh học d.Tiến hoá hoá học - Tiến hoá tiền sinh học...
 • 3
 • 193
 • 0

Đề ôn tập lớp 12

Đề ôn tập lớp 12
... A so vi Oxi bng Cụng thc phõn t ca A l (cho C = 12; H = 1; O = 16) : A C B A, B v C D Câu 16 : Khi lng riờng ca nitroetan ( ) ; 1,2 atm l (C = 12; H = 1; O = 16; N = 14) : A C B D Câu 17 : Cho ... tớch cỏc khớ th : : = : : H s nguyờn n gin ng trc tỏc cht oxi húa ca phn ng trờn l : A 124 C 48 B 31 D 120 Câu 24 : Cho m gam kim loi Al vo 100 ml dung dch hn hp NaOH 1M v 0,2M thy thoỏt 4,032 ... gam mui khan em nung lng cht rn B trờn cho n lng khụng i thỡ thu c 0 ,12 mol v cũn li cỏc cht rn C Khi lung ca B v C ln lt l : C 12 15 B 10 D 16 Cho 0,69 gam Na vo 100 ml dung dch HCl cú nng C (mol/l),...
 • 7
 • 332
 • 0

ĐỀ ÔN THI 12

ĐỀ ÔN THI 12
... Did Shakespeare write this play?” means a Did this play be written by Shakespeare? b Was this play written by Shakespeare? c This play was written by Shakespeare? d Did this play Shakespeare ... watching 40 –Do you fancy a coffee? _ a Oh, dear b Everything is OK c Oh, yes I’d love one d How you do? ĐÁP ÁN A 11 D 21 B 31 B B 12 B 22 B 32 A 3.D 13 D 23 B 33 D 4.A 14 B 24 C 34 A D 15 ... happen c happening d happen 36 Martin asked if he use the phone a will b can c may d could 37 This is the first time I _ Thailand a has visited b visit c visited d have visited 38 Most people...
 • 3
 • 224
 • 0

De on tap ky I-Lop 12

De on tap ky I-Lop 12
... GV: Nguyễn Thị Thơng- Trờng THPT Bán Công Quỳnh Phụ Đề ôn tập Học kỳ I Lớp 12 Đề ôn tập Học kỳ I Lớp 12 Đề Đề Câu Cho hàm số y = x x +1 Câu 1: Cho hàm số y = x x a) Khảo sát vẽ đồ thị ... x + 35 ) x a2 + x2 log 0,3 (2 x 1) > log 0,3 ( x + 1) Câu 4: Cho hình chóp SABC có đáy tam = 12 nguyên hàm hàm số g(x) = ) a2 + x2 giác cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với Câu 4: Cho lăng trụ...
 • 2
 • 251
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến động giá đất ở đô thị tại thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh giai đoạn 2013 2015Đánh giá thực trạng và đề xuất các loại hình sử dụng đất nông nghiệp có hiệu quả trên địa bàn huyện hoành bồ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh giai đoạn 2011 2015Một số biện pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy bài truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc việt nam cho học sinh khối 10 ở trường THPT bá thước 3Một số giải pháp nâng cao chất lượng môn học giáo dục quốc phòng an ninh trong nhà trường THPTđề kiểm tra 45 phút hình học 10 chương 1 – 2 (vector)Sử dụng phương pháp “thảo luận nhóm” để dạy nội dung lí thuyết môn GDQP AN giúp học sinh hứng thú hơn trong học tậpỨng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn quốc phòng an ninh cho học sinh trường THPT vĩnh lộcCác ứng dụng của thiết bị đầu cuối thông tim trong việc khai thác các dịch vụ truyền thôngtieng anh 6 ban dep sach hoc sinh tap 2tieng anh 7 ky 2 sach bai taptieng anh 7 tap 1QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN THANG MÁY ĐIỆNtieng anh 9 sach bai tap tap 1tieng anh 9 sach bai tap tap 2tieng anh 10 sach hoc sinh tap 2tieng anh 11 sach bai tap tap 1CÔNG NGHỆ VoIP VÀ CÁC GIAO THỨC LIÊN QUANTHỂ LỆ CUỘC THI THIẾT KẾ LOGO CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAMbài giảng kĩ thuật vi xử lý