Chuyen de on thi TN dai cuong KL

Chuyen de on thi TN dai cuong KL

Chuyen de on thi TN dai cuong KL
... phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), catôt xảy A khử ion Cl- B oxi hoá ion Cl- C oxi hoá ion Na+ D khử ion Na+ * Chú ý: Catot ( cực âm): Cation (ion dương) đến bị khử kim loại Câu 46: Oxit dễ bị H2 ... - Kloại có tính khử yếu (sau H): pp điện phân dd, pp thủy luyện, pp nhiệt luyện Câu 33: Khi điều chế kim loại, ion kim loại đóng vai trò chất A bị khử B nhận proton C bị oxi hoá D cho proton ... D * Chọn cặp kl mà sắt đóng vai trò cực âm hay kl có tính khử mạnh ( Fe đứng trước) Câu 29: Khi để lâu không khí ẩm vật sắt tây (sắt tráng thi c) bị sây sát sâu tới lớp sắt bên trong, xảy trình:...
 • 46
 • 89
 • 0

CÁC CHUYÊN ĐỀ ÔN THI TN THPTQG- ĐẠI HỌC MÔN TOÁN

CÁC CHUYÊN ĐỀ ÔN THI TN THPTQG- ĐẠI HỌC MÔN TOÁN
... : cách giải tương tự 29 Tài liệu ơn thi đại học cấp tốc mơn Tốn Biên soạn: Ths Trương Nhật Lý TT BDVH & LTĐH NHÂN TÀI 245/40 Nguyễn Cơng Hoan - ĐN §TLH: 0905.652.581-0905.620.855 B CÁC VẤN ĐỀ ... ơn thi đại học cấp tốc mơn Tốn Biên soạn: Ths Trương Nhật Lý TT BDVH & LTĐH NHÂN TÀI 245/40 Nguyễn Cơng Hoan - ĐN §TLH: 0905.652.581-0905.620.855 * Cách giải khơng phải cách giải khơng phải cách ... sin x cos x Vấn đề 2: HƯỚNG GIẢI MỘT PTLG NHƯ THẾ NÀO (HS Tự đọc kỹ) Trong kí thi thường gặp phương trình lượng giác chúng gây khơng khó khăn nhiều em học học sinh, có lẽ lí mà em học sinh thường...
 • 64
 • 353
 • 0

chuyen de on thi tn-cd dh

chuyen de on thi tn-cd dh
... mp ssong :VTcp u u r u r a1 = a2 ur u ur u -mp vuông góc với đthẳng: VTcp ad = vtpt nα VD : Viết ptts ptct đường thẳng AB : Với A(3;5;7) B( 1;2;3) 3- Ptrình tổng quát cuả đường thẳng : -Trong ... 2-Viết PTTS PTTQ cuả đường thẳng (d) biết : a- Qua A(-1;2;-3) ssong trục Ox b- Qua M( 2;-4;-2)và vuông góc với mp(Oxy) c- Qua M (2;3;5) ssong với đường thẳng : 3 x − y + z − = (D)  x + 3y − 2z ... ] ≠ ⇒   d cheo d :⇔  a a  MN ≠  2  u ur r u r  d1 ≡ d2 ⇔ M ∈ d 1thi M ∈ d + [ a1 a2 ] = ⇒   d1 // d ⇔ ⇔ M ∈ d 1thi M ∉ d ** Cách : -Giải hệ pt gồm hai đường thẳng d1 d2 3 x + y − z...
 • 7
 • 200
 • 0

Chuyen de On thi TN THPT nam 2010

Chuyen de On thi TN THPT nam 2010
... (Đề thi TN THPT PB) Giải PT sau: a) TN THPT 2009: 25x 6.5x + = b) TN- THPT 2008: 32x+1-9.3x+6=0; ln2: log ( x + 2) + log ( x 2) = log c) TN- THPT 2007: log4x+log2(4x)=5; ln2: x + 2.71 x = d) TN- THPT ... tuyn song song vi ng thng y = 3x Bi 6: Kho sỏt v v th ca hm s : +/ Ti im cú honh x0 = a/ y = x4 6x2 + b/ y = - x + 2x2 + 4 c/ y = x4 + 2x2 x4 e/ y = x x + (hd ụn thi tn) x (hd ụn thi tn) ... bit mp( ) song song vi hai ng thng (1) v (2) VD5 Trong khụng gian ta Oxyz cho hai ng thng x 12 y z 10 = = ( ) : v x = + 6t ( ): y = 2t z = + 4t a) Chng minh rng (1) song song (2) b)...
 • 15
 • 246
 • 0

Chuyên đề ôn thi TN ppt

Chuyên đề ôn thi TN ppt
... as though ( to say/ saying ) something Oh ! There is much remains (to / to be done) He was so angry that nobody dared ( to come/ come) It seemed that a lot of things which we can now couldn't ... stop/ wouldn't have stopped ) here 11 She would this test easily if she (practised / practise ) more 12 Tell me what you (see / saw) at the village this morning 13 He (doesn't stop/ hasn't stopped ... compared d compare 20 Let Phillip a look at it a had b has c is having d have 21 So you admit something wrong ? a be b, would be c being d is 22 Will you tell Watson I in a little cafe ? a had...
 • 3
 • 79
 • 0

Cac chuyen de on thi TN 2012

Cac chuyen de on thi TN 2012
... điểm song song với mặt phẳng , qua điểm ^ với đường thẳng , qua điểm song song với hai đường thẳng , qua hai điểm ^ với mặt phẳng , qua điểm chứa đường thẳng cho trước , chứa đt a song song với ... Khoảng cách mp song song = Khoảng cách từ điểm mp thứ đến mp thứ hai Khoảng cách đường thẳng song song = Khoảng cách từ điểm đt thứ đến đt thứ hai Khoảng cách đường thẳng song song với mp = Khoảng ... (T) 2/ Cho S = 25a2 , Tính diện tích thi t diện qua trục hình trụ (T) 25a ĐS : 1/ aS 2/ p Bài : Cho hình trụ (T) có bán kính đáy R = 10cm, thi t diện song song với trục hình trụ , cách trục khoảng...
 • 24
 • 71
 • 0

Ôn thi TN đại cương kim loại (t1)

Ôn thi TN đại cương kim loại (t1)
... DẠNG 2: TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI – DÃY ĐIỆN HĨA CỦA KIM LOẠI Câu 11: Kim loại sau có tính dẫn điện tốt tất kim loại? A Vàng B Bạc C Đồng D Nhơm Câu 12: Kim loại sau dẻo tất kim loại? A Vàng B Bạc ... 13: Kim loại sau có độ cứng lớn tất kim loại? A Vonfam B Crom C Sắt D Đồng Câu 14: Kim loại sau kim loại mềm tất kim loại? A Liti B Xesi C Natri D Kali Câu 15: Tính chất hóa học đặc trưng kim loại ... Trường ƠN THI TỐT NGHIỆP 2013 ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI A KIẾN THỨC CẦN NHỚ I- VỊ TRÍ CỦA KIM LOẠI II- TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI 1- Tính chất vật lí 2Tính chất hóa học chung 3- Dãy điện hóa kim loại I VỊ...
 • 25
 • 186
 • 0

Ôn thi TN đại cương kim loại (t2)

Ôn thi TN đại cương kim loại (t2)
... hơm nay! ƠN THI TỐT NGHIỆP 2013 Luyện Tập ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI A KIẾN THỨC CẦN NHỚ I ĂN MỊN KIM LOẠI II ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI I– ĂN MỊN KIM LOẠI Sự ăn mòn kim loại phá hủy kim loại hợp kim tác dụng ... Yếu B BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Dạng Ăn mòn kim loại, điều chế kim loại Dạng Bài tốn tính khối lượng, xác định tên kim loại DẠNG 1: ĂN MỊN KIM LOẠI – ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI •Câu 1: Để bảo vệ vỏ tàu biển làm ... bảo vệ vỏ tàu biển làm thép người ta thường gắn vào vỏ tàu (phần ngâm nước) kim loại A Cu B Zn C Sn D Pb Câu 2: Hai kim loại điều chế phương pháp nhiệt luyện là: A Ca Fe B Mg Zn C Na Cu D Fe Cu...
 • 34
 • 241
 • 7

Chuyên đề ôn thi TN-ĐH vật lý hạt nhân

Chuyên đề ôn thi TN-ĐH vật lý hạt nhân
... vi chu k bỏn ró T = 3,8 ngy ờm (24 gi) Gi s ti thi im ban u cú 2,00g Rn nguyờn cht Hóy tớnh: 1) S nguyờn t Rn ban u v s nguyờn t Rn cũn li sau thi gian t = 1,5T A No = 5,42.1019 ht, N(t) = 1,91.1021 ... 12,00u ;m = 4,0015u Khi lng ca prụtụn v ntron l 1,0073u v 1,0087u v 1u = 931 MeV/c2 Nng lng cn thit ti thiu chia ht nhõn -13 -15 12 C thnh ba ht theo n v Jun l : A 6,7.10 J B 6,7.10 J C 6,7.10 ... thnh cú chu kỡ bỏn ró gi, cú phúng x ln hn mc phúng x an ton cho phộp 64 ln Hi phi sau thi gian ti thiu bao nhiờu cú th lm vic an ton vi ngun ny? A gi B 12 gi C 24 gi D 128 97 Khỏc bit quan...
 • 15
 • 196
 • 0

Chuyên đề luyện thi ĐH Đại cương về kim loại

Chuyên đề luyện thi ĐH Đại cương về kim loại
... CÁC CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐH& CĐ HÓA HỌC 12 Câu 24: Tất kim loại Fe, Zn, Cu, Ag tác dụng với dung dịch A HCl B H2SO4 loãng C HNO3 loãng D KOH Câu 25: Cho kim loại: Na, Mg, Fe, Al; kim loại có ... Fe, Zn Số kim loại dãy phản ứng với dung dịch HCl A B C D GV: Lê Thừa Tân – 0168.807.3663 Trang CÁC CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐH& CĐ HÓA HỌC 12 Câu 42: Cho dãy kim loại: K, Mg, Na, Al Kim loại có tính ... ion Cu dung dịch CuSO4 dùng kim loại A K B Na C Ba D Fe 3+ 2+ Câu 32: Để khử ion Fe dung dịch thành ion Fe dùng lượng dư A Kim loại Mg B Kim loại Ba C Kim loại Cu D Kim loại Ag Câu 33: Thứ tự số...
 • 7
 • 77
 • 0

Chuyên đề ôn thi TN THPT môn tiếng an h

Chuyên đề ôn thi TN THPT môn tiếng an h
... hot day that I cant anything A It is a hot day so that I cant anything B Such a hot day is it that I cant anything Ti liu ụn thi tt nghip THPT mụn Ting Anh C What a hot day it is so I cant anything ... For things which DEFINING RE CLAUSES Subject For person Who/ that Which Whose/ of which Object Whom/ who/that possessive whose For things Which/ that Which/ that Whose/ of which So sỏnh s khỏc ... - An đợc dùng trớc từ bắt đầu h nhng h - Không dùng mạo từ a, an, the cụm từ nh: at Ti liu ụn thi tt nghip THPT mụn Ting Anh không đợc phát âm: an hour, an honour But: a house, a hotel II THE...
 • 85
 • 98
 • 0

Chuyên đề ôn thi TN & ĐH phần sóng âm và cơ

Chuyên đề ôn thi TN & ĐH phần sóng âm và cơ
... giây) Tốc độ truyền sóng A m/s B m/s C m/s D m/s Câu 56 Khi nói sóng âm, phát biểu sau sai? A Ở nhiệt độ, tốc độ truyền sóng âm không khí nhỏ tốc độ truyền sóng âm nước B Sóng âm truyền môi trường ... môi trường có sóng truyền qua, biên độ sóng biên độ dao động phần tử môi trường B Sóng phần tử môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng gọi sóng ngang C Bước sóng khoảng ... đo lượng mà sóng âm truyền qua đơn vị diện tích đặt điểm đó, vuông góc với phương truyền sóng đơn vị thời gian A độ to âm B cường độ âm C độ cao âm D Mức cường độ âm Câu 28 Khi nói sóng phát biểu...
 • 5
 • 82
 • 0

Chuyên đề ôn thi TN & ĐH phân sinh thái và tiến hóa

Chuyên đề ôn thi TN & ĐH phân sinh thái và tiến hóa
... hoá học, tiến hoá tiền sinh học B tiến hoá hoá học, tiến hoá sinh học C tiến hoá tiền sinh hoc, tiến hoá sinh học D tiến hoá hoá học, tiến hoá tiền sinh học, tiến hoá sinh học Câu 24 Dựa vào biến ... sinh đại nguyên sinh, đại tân sinh C đại cổ sinh, đại nguyên sinh, đại thái cổ, đại trung sinh, đại tân sinh D đại thái cổ, đại nguyên sinh, đại trung sinh, đại cổ sinh, đại tân sinh Câu 25 Ý nghĩa ... nhân tố sinh thái môi trường Nằm giới hạn sinh thái, sinh vật tồn C giới hạn chịu đựng sinh vật nhiều nhân tố sinh thái môi trường Nằm giới hạn sinh thái, sinh vật tồn D giới hạn chịu đựng sinh...
 • 5
 • 56
 • 0

Chuyên đề ôn thi TN THPT quốc gia môn văn chọn lọc

Chuyên đề ôn thi TN THPT quốc gia môn văn chọn lọc
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THAM KHẢO @ VĩnhPhúc KỲ THI ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2013 - 2014 Môn: Ngữ văn Ngày thi: 09/7 /2014 Thời gian làm bài:180 phút (không kể thời gian giao đề) ──────── Đề thi số PHẦN I ... THI THAM KHẢO @ VinhPhuc KỲ THI ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2013 - 2014 Môn: Ngữ văn Ngày thi: 10/7 /2014 Thời gian làm bài:180 phút (không kể thời gian giao đề) ──────── Đề thi số 15 Câu I (2 điểm): Trong ... người đàn bà không tên truyện ngắn Vợ nhặt Kim Lân (5.0 điểm) ĐỀ 14 THI TỐT NGHIỆP THPT Thời gian 120 phút (không kể thời gian giao đề) 35 36 I ĐỌC - HIỂU (5,0 ĐIỂM) Câu Cho đoạn văn văn sau: (2,0...
 • 94
 • 277
 • 0

CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC : ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ (100 CÂU TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT )

CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC : ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ (100 CÂU TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT )
... = 8g x:y:z:t= “Lấy cơng thức từ số mol Gọi a mol CxHyNzSt => nC = ax ; nH = ay ; nN = az ; nS = at => nC : nH : nN : nS = x : y : z : t = => x : y : z : t = = 0,25 : : 0,5 : 0,25 = : : : => CTDDGN ... %O / 16 = 4,545 : 9,1 : 2,2725 = : : “Chia , 2725” => Cơng thức đơn giản : (C2H4O)n Ta M = 88 => (12.2 + + 1 6). n = 88 => n = => CT : C4H8O2 => D Câu 6 1: Phân tích hợp chất hữu X thấy phần ... : Mẹo => Đề cho MA = 60 => Chỉ đáp án A M = 60 => A Cách 2: x : y = nC : nH = nCO2 : 2nH2O = : “Số liệu lẻ => dùng máy tính => tỉ lệ = 0,25 hay : 4” => Chỉ A D tỉ lệ C : H : => Dựa...
 • 45
 • 482
 • 2

Xem thêm