on tap hoa hoc chuyen de dien ly 42614

on tap hoa hoc chuyen de dien ly 42614

on tap hoa hoc chuyen de dien ly 42614
... (3) C (1), (2), (3), (4) D (2), (3), (4), (1) Câu 30: Tính nồng độ mol/l ion CH3COO- dung dịch CH3COOH 1,2M, biết độ điện ly α axit 1,4%.A 0,0168M; B 0,012M; C.0,014M; D 0,14M Câu 31: Độ điện li ... trị a A 0,222 B 0,120 C 0,444 D 0,180 Câu 28: Sắp xếp dung dịch sau : H2SO4(1), CH3COOH(2), CH3COONa(3), NaOH(`4), NaCl(5) theo thứ tự tăng dần độ pH ( Biết dung dịch có nồng độ) A 2...
 • 3
 • 39
 • 0

Ôn thi đại học chuyên đề điện ly hay và quan trọng

Ôn thi đại học chuyên đề điện ly hay và quan trọng
... 200ml dung dịch CH 3COOH 0,2M Sau thêm vào 1,23g CH 3COONa Tính pH dung dịch sau phản ứng biết Ka (CH3COOH)=1,75.10-5 (giả sử thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể) BT7 Trộn 100ml dung dịch ... I-ĐH Công Đoàn-01 Cho bột nhôm tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu dung dịch A, khí N2O - Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch A thu dung dịch B khí C - Cho dung dịch H2SO4 loãng đến dư vào ... đktc) dung dịch Y (coi thể tích dd không đổi) Xác định pH dd Y? (pH=1) B/ Trường hợp với chất điện li yếu BT21 Tính pH dung dịch axit yếu HF 0,5M; biết độ điện li α =8% BT22 Tính pH dung dịch...
 • 7
 • 343
 • 6

bài tập hóa học chuyên đề điện phân

bài tập hóa học chuyên đề điện phân
... sản xuất phương pháp: A điện phân dung dịch NaCl, màng ngăn điện cực B điện phân dung dịch NaCl, có màng ngăn điện cực C điện phân dung dịch NaNO3 , ngăn điện cực D điện phân NaCl nóng chảy Câu ... sản xuất phương pháp A điện phân dung dịch NaCl, màng ngăn điện cực B điện phân dung dịch NaNO3, màng ngăn điện cực C điện phân dung dịch NaCl, có màng ngăn điện cực D điện phân NaCl nóng chảy Câu ... Khi điện phân chất nóng chảy catot cation kim loại nhận electron B Khi điện phân chất nóng chảy anot anion nhường electron C Khi điện phân bề mặt điện cực xảy trình oxi hóa – khử D Khi điện phân...
 • 9
 • 205
 • 4

Tài liệu ôn thi hóa học chuyên đề điện phân

Tài liệu ôn thi hóa học chuyên đề điện phân
... PHẦN ĐIỆN PHÂN Điện phân gì? Sự điện phân khác với điện ly nào? Cho thí dụ cụ thể để minh họa So sánh giống khác q trình oxi hóa, q trình khử phản ứng oxi hóa điện phân Cho thí dụ minh họa Tại điện ... (Anot) Trường hợp 2: CuSO4 điện phân hết trước NaCl chưa điện phân hết Khi điện phân vừa hết CuSO4, thu dung dịch gồm: NaCl dư; Na2SO4; H2O Nếu tiếp tục điện phân, tức điện phân dung dịch NaCl dư ... điện cực (Trong tính tốn hóa học thường dùng số mol để dễ liên hệ hơn) ' nA = mA 1 = × × I ×t M A 96500 n A n’A: Số mol chất A tạo điện cực bình điện phân nA: Hóa trị A, số điện tử trao đổi điện...
 • 23
 • 207
 • 1

Phuong phap va bai tap hoa on thi dai hoc chuyen de dien phan

Phuong phap va bai tap hoa on thi dai hoc chuyen de dien phan
... 1,36V - Ion MnO4 oxi hố ion Cl ,Br ,I Khi pH = EMnO / Mn2 = 1,1324 (V) > EBr  1,08V / Br  - - Ion MnO4 oxi hố ion Br ,I Khi pH = EMnO / Mn2 = 0,9436 (V) > E I0 / I   0,62V Ion MnO4- ... oxi hóa Cr 2+ H2 O2 Câu 9: 1.Trộn hai thể tích hai dd SnCl2 0,100M FeCl 0,100M Xác định nồng độ ion thi c sắt cân 25 o C Tính cặp oxy hóa - khử cân Nhúng sợi Ag vào dung dịch Fe 2(SO4)3 2,5.10 -2 ... 2Fe + a/ Cho biết chiều phản ứng b/ Tính số cân phản ứng [ Fe 3+ ] c/ Tính tỉ lệ có giá trị tối thi u để phản ứng đổi chiều 2+ [ Fe ] Cho biết 25 o C có Eo Cu2 + / Cu = 0,34 V ; Eo Fe3+ / Fe +...
 • 8
 • 57
 • 1

Ôn thi Đại học môn Hóa học Chuyên đề Điện phân

Ôn thi Đại học môn Hóa học Chuyên đề Điện phân
... ion âm dương (hay hai loại) bị điện phân bị điện phân hết Khi tiếp tục điện phân H2O bị điện phân (2) Khi điện phân dung dịch: + Hiđroxit kim loại hoạt động hóa học mạnh (KOH, NaOH, Ba(OH)2,…) ... ĐỀ ĐIỆN PHÂN Câu 58: Điện phân dung dòch ASO4 điện cực trơ với dòng điện có cường độ 6A Sau 29 phút điện phân thấy catot tăng 3,45g kim loại A hóa trò II là: A)Sn B)Zn C)Cu D)Ni Câu 59 :Điện phân ... ion mà đề cho so sánh với thời gian t đề Nếu t’ < t lượng ion bị điện phân hết t’ > t lượng ion chưa bị điện phân hết (11) Khi điện phân dung dịch bình điện phân mắc nối tiếp cường độ dòng điện...
 • 29
 • 169
 • 0

bài tập hóa học chuyên đề hay

bài tập hóa học chuyên đề hay
... phân tử Z A Al2O3 B Cu2O C AsCl3 D Fe3C =================== Chuyên đề 2: PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC Phản ứng oxi hóa khử Bài tập Câu 1: Tổng hệ số chất phản ứng Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 ... 11: Giá trị số cân KC phản ứng thay đổi A thay đổi nồng độ chất B thay đổi nhiệt độ C thay đổi áp suất D thêm chất xúc tác Câu 12: Các yếu tố ảnh hưởng đến cân hoá học A nồng độ, nhiệt độ chất xúc ... I2 (k) ( k ( 2SO2 (k) + O2 (k) ( ( 2SO3 (k)(3) 2NO2 (k) ( D thay đổi nồng độ N2 2HI (k)(2) N2O4 (k)(4) Khi thay đổi áp suất cân hóa học bị chuyển dịch là: A (1), (2), (4) B (1), (3), (4) C (1),...
 • 20
 • 252
 • 0

PHẦN 1 GIỚI THIỆU CÁC CHUYÊN ĐỀ GIẢI NHANH BÀI TẬP HÓA HỌC CHUYÊN ĐỀ 1 : PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG CHÉO pptx

PHẦN 1 GIỚI THIỆU CÁC CHUYÊN ĐỀ GIẢI NHANH BÀI TẬP HÓA HỌC CHUYÊN ĐỀ 1 : PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG CHÉO pptx
... l : A 5:2 D 2:5 Hướng dẫn giải: B 3:4 C 4:3 Số kg Fe có quặng l : 60 11 2 Quặng A chứa: 10 0  10 00  16 0  420 (kg) 69,6 16 8 Quặng B chứa: 10 0 10 00  232  504 (kg)   Quặng C chứa: 500  1 ... 45% pha với m2 gam dung dịch HCl 15 % Tỉ lệ m1/m2 A 1: 2 B 1: 3 C 2 :1 D 3 :1 Hướng dẫn giải Áp dụng công thức (1) : m1 45  25 20    m 15  25 10 Đáp án C Ví dụ 12 : Để pha 500 ml dung dịch nước ... 0,3M; H2SO4 0,1M; HClO4 0,3M, dung dịch B gồm KOH 0,3M; NaOH 0,4M; Ca(OH)2 0 ,15 M Cần trộn A B theo tỉ lệ thể tích để dung dịch có pH = 13 A 11 : B : 11 C 10 1 : 99 D 99 : 10 1 Câu 2 9: Đun nóng hỗn...
 • 14
 • 788
 • 13

Ôn tập sinh học chuyên đề tế bào pptx

Ôn tập sinh học chuyên đề tế bào pptx
... d Tế bào thần kinh 16/ Mạng lưới nội chất hạt phát triển loại tế bào nào? a Tế bào gan b Tế bào bạch cầu c Tế bào thần kinh d Tế bào 17/ Cấu trúc lục lạp gồm: Chất ... ribôxôm a 1, 2, 3, 4, b 1, 2, 3, c 1, 3, 4, d 1, 3, 18/ Tế bào động vật có nhiều lizôxôm nhất: a Tế bào thần kinh b Tế bào gan c Tế bào d Tế bào bạch cầu 19/ Cách vc sau thuộc hình thức vc chủ động ... nồng độ dịch tế bào b Dung dịch có nồng độ chất hoà tan nồng độ dịch tế bào c Dung dịch có nồng độ chất hoà tan cao nồng độ dịch tế bào d Phản ứng tự vệ tế bào môi trường lạ 40/ Bào quan có khả...
 • 5
 • 289
 • 3

Tài liệu ôn tập hoá học lớp 12 theo chuyên đề (4)

Tài liệu ôn tập hoá học lớp 12 theo chuyên đề (4)
... n2 M Câu 7: Cứ 49 ,125 gam cao su buna-S phản ứng vừa hết với 30 gam brom CCl Tỉ lệ số mắt xích stiren butađien loại cao su tương ứng A 1: B 2: C 2: D 1:  a − C4 H : 54 49 ,125 b ⇒ a = 0,1875 ... B: 62,5% C: 50% D: 80% Chương trình luyện thi ĐH 2014 nC2 H = 0, 025   nC2 H = 0, 015  Câu 12: 6,6gam hỗn hợp hai ankin đồng đẳng tác dụng hết với H có xt : Ni, tạo 7,4gam hỗn hợp hai ankan ... hợp X gồm axetilen H qua ống sứ đựng bột Ni, t0 thu hỗn hợp khí Y Dẫn Y vào lượng AgNO NH3 dư thu 12 gam kết tủa Khí qua khỏi dung dịch phản ứng vừa đủ với 16gam Br2 lại khí Z Đốt cháy hoàn toàn...
 • 3
 • 250
 • 2

Tài liệu ôn tập hoá học lớp 12 theo chuyên đề (5)

Tài liệu ôn tập hoá học lớp 12 theo chuyên đề (5)
... metylamin (4); điphenylamin (5); etylamin (6) Dãy chất xếp theo chiều tăng dần pH A (5); (4); (2); (6); (1); (3) B (1); (6); (3); (4); (2); (5) C (1); (4); (2); (5); (3); (6) D (5); (2); (3); (4); (6); ... sau theo trình tự giảm dần nhiệt độ sơi: CH3COOH (1), HCOOCH3 (2), CH3CH2COOH (3),CH3COOCH3 (4), CH3CH2CH2OH (5) A (3) > (1) > (4) > (5) > (2) B (1) > (3) > (4) > (5) > (2) C (3) > (1) > (5) ... Sau phản ứng xảy hoàn toàn giữ nhiệt độ bình không thay đổi áp suất lúc P2 Biết 52P1 = 49P2 Biết không khí gồm có 20% O2 80% N2 theo thể tích Công thức phân tử A A CH5N B C2H7N C C3H9N D C4H11N...
 • 16
 • 287
 • 1

Xem thêm