de thi hoc sinh gioi cap truong mon hoa hoc 10 25795

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG MÔN HÓA HỌC Trường THPT YÊN THÀNH 2 pot

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG MÔN HÓA HỌC Trường THPT YÊN THÀNH 2 pot
... Na vào 20 0ml dung dịch chứa CuCl2 0,5M HCl 0,2M Tính nồng độ chất có dung dịch sau phản ứng C©u Hỗn hợp A gồm CuO oxit kim loại hóa trò II( không đổi ) có tỉ lệ mol 1: Cho khí H2 dư qua 2, 4 gam ... (D) 11 ,2 lít khí (đktc) Nếu cho thêm 0,18 mol Na2SO4 vào dung dịch (D) dung dịch sau phản ứng chưa kết tủa hết Ba Nếu cho thêm 0 ,21 mol Na2SO4 vào dung dịch (D) dung dịch sau phản ứng dư Na2SO4 ... FeS2, S tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu V lít khí SO2 (đo đktc) dung dịch A Cho A tác dụng với dung dịch NaOH dư thu 21 ,4 gam kết tủa Tính V lít khí SO2 trên? C©u 7.Hồ tan 46g hỗn hợp...
 • 3
 • 614
 • 3

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG MÔN HÓA HỌC 12 NĂM 2009 – 2010 THPT LỘC BÌNH doc

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG MÔN HÓA HỌC 12 NĂM 2009 – 2010 THPT LỘC BÌNH doc
... muối Tính V2 a Hết - Học sinh phép sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn - Cán coi thi không giải thích thêm HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI PHẦN HÓA HỌC VÔ CƠ ( 12 ĐIỂM) BÀI BÀI NỘI DUNG NH4+ + OH ... có nhóm chức phân tử A có nguyên tử O Gọi CTPT CxHyOz ( MA = 216 ) 12x + y = 120 x = , y = 12 0,25 Gọi CTPT A: C9H12O6 Xét trường hợp phân tử A có nhiều nhóm chức ( không phù hợp bài) rượu có ... HOÁ HỌC HỮU CƠ Câu1 (4,5 Điểm) Cho chất: rượu etylic, axit axetic, phenol, xếp chất theo độ linh động tăng dần nguyên tử hydro nhóm -OH Viết phương trình phản ứng minh họa Bằng phương pháp hóa học, ...
 • 7
 • 197
 • 0

de thi hoc sinh gioi cap truong mon hoa hoc 10 25795

de thi hoc sinh gioi cap truong mon hoa hoc 10 25795
... Onthionline.net tắc bát tử) hợp chất tạo từ nguyên tố b Hoà tan 174 gam hỗn hợp gồm hai muối cacbonat...
 • 2
 • 27
 • 0

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG MÔN: HÓA HỌC – LỚP 10 NĂM HỌC: 2010 – 2011 TRƯỜNG THPT CƯMGAR docx

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG MÔN: HÓA HỌC – LỚP 10 NĂM HỌC: 2010 – 2011 TRƯỜNG THPT CƯMGAR docx
... S GIO DC & O TO AKLAK TRNG THPT CMGAR P N K THI CHN HC SINH GII CP TRNG MễN: HểA HC LP 10 NM HC: 2 010 2011 Họ tên: Đỗ Bình Dơng Cõu (3 ) Cõu (2 ) a.- Trong mng ... (3) a Ta cú: mng tAu = 197/6,02 .102 3 = 327,24 .10 24g r = 1,44AO = 1,44 .10 8cm VAu = 4/3. r3 = 4/3 3,14.(1,44 .10 8)3 = 12,5 .10 24cm3 d = (327,24 .10 24)/(12,5 .10 24) = 26,179g/cm3 Gi x l % ... 24cm3 d = (327,24 .10 24)/(12,5 .10 24) = 26,179g/cm3 Gi x l % th tớch Au chim ch Ta cú: x = (19,36 .100 )/26,179 = 73,95 % 0,5 0,5 c Cụng thc cu to: O O HO H Cl = O Hay: H Cl O; HO P=O Hay: HO O...
 • 6
 • 284
 • 3

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG môn hóa lớp 11

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG môn hóa lớp 11
... Lưu ý: Giám thị không giải thích thêm; Thí sinh phép sử dụng loại máy tính cầm tay theo danh mục máy tính Bộ Giáo dục Đào tạo cho phép sử dụng kì thi quốc gia phép sử dụng Bảng tuần hoàn Chữ ... ứng xảy hoàn toàn Xác định công thức cấu tạo gọi tên anđehit ? Câu (2,0 điểm) Hòa tan hoàn toàn 11, 2 gam CaO H 2O thu dung dịch A Sục khí CO vào dung dịch A, qua trình khảo sát người ta lập đồ ... Đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol X, hấp thụ hết sản phẩm cháy vào dung dịch chứa 0,075 mol Ca(OH) 2, sinh kết tủa khối lượng dung dịch A thu tăng 0,66 gam so với khối lượng nước vôi ban đầu Cho tiếp...
 • 2
 • 245
 • 0

Gián án Đề thi Giáo viên giỏi cấp trường môn lý năm 2010

Gián án Đề thi Giáo viên giỏi cấp trường môn lý năm 2010
... ĐT BẮC GIANG HƯỚNG DẪN CHẤM THI GVDG CẤP TRƯỜNG TRƯỜNG THPT LỤC NGẠN SỐ ĐỀ CHÍNH THỨC Chú ý: - Cho điểm lẻ đến 0,5 - Tổng điểm toàn 20/20 MÔN VẬT LÝ - THPT Năm học: 2010 -2011 Thang điểm 20 /20 ... = 0,5 0,5 2πdOM 2πdOM f kv = ⇒ f = = 25k λ v dOM (1) Theo đề bài: 40 Hz ≤ f ≤ 53Hz (2) Từ (1) (2) ta được: k = ⇒ f = 50 Hz a * Theo đề : ϕ AN + ϕ MB = 0,5 π ⇒ tgϕ AN tgϕ MB = −1 ⇒ R2 = ZL.ZC ... = ϕ u − ϕ i ⇒ ϕ i = ϕ u − ϕ = − π Vậy : i = 2 cos(100πt − ) A 0,5 0,5 0,5 αα R 0,5 N F P * Theo đề ta có hình vẽ * Phương trình chuyển động tâm khối trụ P + N + F = ma - Chiếu lên phương hướng...
 • 3
 • 1,065
 • 32

đề thi giáo viên giỏi cấp trường môn vật lý thpt quỳnh lưu III nghệ an

đề thi giáo viên giỏi cấp trường môn vật lý thpt quỳnh lưu III nghệ an
... SỞ GD - ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU III Câu hỏi Câu (6điểm) ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI TRƯỜNG Năm học 2012 - 2013 MÔN THI: VẬT LÝ Đáp án Điểm 1) Các bước ... tiết học: đồ dùng thi ́t bị thi nghiệm, thi ́t bị hỗ trở 2) Sơ đồ thi nghiệm: + Hiện tượng tự cảm đóng mạch K E,r - sơ đồ: r - Hiện tượng: Đóng K thi đèn Đ1 sáng lên ... điện mạch nguồn gây ra, dòng điện này qua đèn Đ Mặt khác thời gian ngắt K thi thời gian xãy sự biến thi n từ thông rất nhỏ nên cường độ dòng điện cảm ứng sinh rất lớn...
 • 5
 • 621
 • 15

đề thi gv dạy giỏi cấp huyện môn hóa học, đề 2

đề thi gv dạy giỏi cấp huyện môn hóa học, đề 2
... hỗn hợp A thu 2, 24 lít CO2 1,8 gam H2O Cũng cho lượng A phản ứng với Na dư thu 0,448 lít H2 Biết thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn, số mol X, Y, Z hỗn hợp A tương ứng theo tỉ lệ 3 :2: 1 Y, Z làm ... phân tử, công thức cấu tạo X, Y, Z 2) Tính thành phần % khối lượng chất hỗn hợp A Cho: H = 1; C = 12; O = 16; N = 14; Cl = 35,5; S = 32; Fe = 56; Cu = 64; Na = 23 ; Ca = 40 =======Hết======= ...
 • 2
 • 150
 • 0

đề thi gv dạy giỏi cấp huyện môn hóa học, đề 3

đề thi gv dạy giỏi cấp huyện môn hóa học, đề 3
... C©u Hoà tan 200 g SO3 vào m g H2SO4 49% ta dd H2SO4 78,4 %, tìm giá trị m? -HÕt - ...
 • 2
 • 121
 • 0

đề thi gv dạy giỏi cấp huyện môn hóa học, đề 4

đề thi gv dạy giỏi cấp huyện môn hóa học, đề 4
... toàn (Cho H=1; C=12, O=16; Na=23; Mg= 24; Al=27; S=32, Cl=35,5; Ca =40 ; Fe=56; Cu= 64; Zn=65; Ag=108; Ba=137; Hg=201; Pb=207) - Hết Họ tên thí sinh dự thi: ………………………………… ………… SBD: ... nước vôi dư thu 1,50 gam kết tủa Cho toàn chất rắn A vào dung dịch H 2SO4 10% (vừa đủ) thu dung dịch muối có nồng độ 11, 243 %, khí thoát ra, lại 0,96 gam chất rắn không tan Xác định công thức...
 • 2
 • 177
 • 0

đề thi gv dạy giỏi cấp huyện môn hóa học

đề thi gv dạy giỏi cấp huyện môn hóa học
... CHẤM ĐỀ THI LÝ THUYẾT CHỌN GVDG HUYỆN CHU KỲ 2011-2013 MÔN THI: HÓA HỌC Thời gian:150 phút (Không kể thời gian giao đề) Nội dung *Ưu điểm đồ tư - Dễ nhìn, dễ viết - Kích thích hứng thú học tập ... tìm hiểu phần Kết gv cho Hs đối chiếu với mẫu Gv sử dụng đồ tư hoàn thi n để củng cố học Cách 2: Sau tìm hiểu xong nội dung học, Gv yêu cầu hs tự lập đồ tư qua kiến thức lĩnh hội Gv yêu cầu Hs tự ... chế - Từ nhánh cấp thực nhánh cấp * Cách sử dụng: Cách 1: Sau giới thi u mới, giáo viên giới thi u đồ tư có hình ảnh trung tâm nhánh cấp Yêu cầu hs tiếp tục xây dụng đồ tư từ nhánh cấp qua tìm hiểu...
 • 5
 • 151
 • 0

đề thi gv dạy giỏi cấp tỉnhn môn hóa học

đề thi gv dạy giỏi cấp tỉnhn môn hóa học
... Hãy nêu chất hóa học phơng pháp Câu 2: Từ Na2SO3 , NH4HCO3, Al , MnO2 dung dịch Ba(OH)2 , HCl điều chế đợc khí gì? Trong khí khí tác dụng đợc với dung dịch NaOH? Viết phơng trình hóa học phản ứng...
 • 2
 • 98
 • 0

Xem thêm