de cuong on thi tot nghiep hoa hoc truong chu van an 9258

de cuong on thi tot nghiep hoa hoc truong chu van an 9258

de cuong on thi tot nghiep hoa hoc truong chu van an 9258
... lapsan B nilon–6,6 C nitron D nilon–6 21/ Về nguồn gốc tơ lapsan thuộc loại với A tơ tằm, bơng, len B tơ visco, tơ xenlulozơ axetat C tơ capron, tơ enang D tơ nitron, tơ đồng–amoniac 22/ Tơ capron ... glucozơ B tinh bột, etanol C mantozơ, etanol D saccarozơ, etanol → → → 25/ Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột X Y axit axetic X Y là: A ancol etylic, andehit axetic B mantozo, glucozơ C glucozơ, ... đimetylamin B đimetylamin ; metylamin ; anilin ; p-nitro anilin ; amoniac ; p- metyl anilin C đimetylamin ; metylamin ; amoniac ; p- metyl anilin ; anilin ; p-nitro anilin Đừng để thất vọng ngày hơm...
 • 23
 • 67
 • 0

DE CUONG ON THI TOT NGHIEP HOA HOC 2013

DE CUONG ON THI TOT NGHIEP HOA HOC 2013
... thuộc loại tơ thi n nhiên D chứa ngun tố giống Câu Dãy gồm polime tổng hợp A PE, xenlulozơ, nilon- 6, nilon- 6,6 B PE, polibutađien, nilon- 6, nilon- 6,6 C PE, tinh bột, nilon- 6, nilon- 6,6 D poli(vinylclorua), ... hay nilon-6,6 b/ Tơ nitron (olon) n CH2 CH CN acrilonitrin RCOOR', t0 CH2 CH CN n poliacrilonitrin II CAO SU Khái niệm: Cao su vật liệu polime có tính đàn hồi Phân loại: Có loại: cao su thi n ... NaOH, sản phẩm thu A CH2=CHCOONa CH3OH B CH3COONa CH3CHO Giáo viên:Bùi Xn Phong Trường THPT Nam Lý Tài liệu ơn Tớt nghiệp THPT 2013 C CH3COONa CH2=CHOH D C2H5COONa CH3OH Câu 24 Đun nóng este...
 • 118
 • 234
 • 18

đề cương ôn thi tốt nghiệp đại học môn ngữ văn

đề cương ôn thi tốt nghiệp đại học môn ngữ văn
... ngơn ngữ khơng thay đổi khơng ? BÀI TẬP 25: Vận dụng kiến thức học mơn Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lí, Tốn Học, Vật Lí, Hóa Học, Sinh Học để tìm thuật ngữ thích hợp với chỗ trống Cho biết thuật ngữ ... huyện Trùng Khánh, Cao Bằng Năm 1968, ông nhập ngũ đến năm 1981 công tác Sở Văn hoá-Thông tin Cao Bằng 1993, ông Chủ tòch Hội văn học nghệ thuật Cao Bằng Thơ ông thể tâm hồn chân thật, mạnh mẽ, ... không hiểu tôi, nghó vậy, buồn LIÊN KẾT CÂU & LIÊN KẾT ĐOẠN VĂN Các đoạn văn văn câu đoạn văn phải liên kết chặt chẽ với nộâi dung hình thức:  Về nội dung: • Các đoạn văn phải phục vụ chủ đề...
 • 73
 • 268
 • 0

Đề cương ôn thi tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh tại đại học kinh tế đại học quốc gia hà nội

Đề cương ôn thi tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh tại đại học kinh tế đại học quốc gia hà nội
... trình Quản trị học NXB Đại học Quốc gia Nội, năm 2007 Những vấn đề cốt yếu quản lý Harold Koontz NXB Khoa học kỹ thuật, năm 1998 PHẦN II: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP (3 ĐVHT) Kinh doanh gì? Vai trò kinh ... kinh doanh? Quản trị kinh doanh gì? Những điểm lợi vấn đề bạn tự làm chủ doanh nghiệp gì? Công việc kinh doanh bạn thất bại lí nào? sao? Những tính cách, kĩ điều kiện cần có chủ doanh nghiệp thành ... trường kinh doanh phân loại nào? Ảnh hưởng môi trường kinh doanh đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nào? Hãy nêu ví dụ thực tiễn? 10 Kinh doanh đặc quyền, điểm lợi hạn chế tham gia kinh doanh...
 • 4
 • 1,270
 • 13

Đề cương ôn tập tốt nghiệp hóa học 12

Đề cương ôn tập tốt nghiệp hóa học 12
... nilon-6,6 capron nêu A 113 152 B 121 114 C 121 152 D 113 114 CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI ThS Phan Văn Dân Đề cương ôn tập Hóa học 12 -10- Trường THPT Chuẩn Quốc gia Bắc Đông Quan - Thái Bình VỊ TRÍ ... dung dịch HCl 1M Công thức phân tử X (Cho H = 1; C = 12; N = 14) A C2H7N B CH5N C C3H5N D C3H7N ThS Phan Văn Dân Đề cương ôn tập Hóa học 12 -6- Trường THPT Chuẩn Quốc gia Bắc Đông Quan - Thái Bình ... dùng A 8,0g B 20,0g C 16,0g D 12, 0g ThS Phan Văn Dân Đề cương ôn tập Hóa học 12 -3- Trường THPT Chuẩn Quốc gia Bắc Đông Quan - Thái Bình Câu 45: Hợp chất Y có công thức phân tử C 4H8O2 Khi cho...
 • 42
 • 851
 • 7

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG pptx

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG pptx
... Tài liệu tham khảo: Nguyễn Hải Sản: Quản trị tài doanh nghiệp, NXB Thống kê, 1999 Trần Ngọc Thơ: Tài doanh nghiệp đại, NXB Thống kê, 2003 Bài giảng Quản trị tài doanh nghiệp – Khoa ... thực hành Kế toán tài chính- NXB Đại học Kinh tế Quốc dân – 2006 Phan Đức Dũng – Bài tập giải Kế toán tài – NXB Thống kê - 2006 Đặng Thị Loan–Hạch toán Kế toán doanh nghiệp NXB Tài chính 2006 Bài ... Tài chính 2006 Bài tập Hạch toán Kế toán doanh nghiệp - NXB Đại học Kinh tế Quốc dân – 2006 Ngân hàng câu hỏi lý thuyết tập Kế toán tài - NXB Đại học Kinh tế Quốc dân – 2007 ...
 • 4
 • 668
 • 0

Tài liệu Đề cương ôn thi tốt nghiệp Sinh học pdf

Tài liệu Đề cương ôn thi tốt nghiệp Sinh học pdf
... nhiễm sắc thể Câu 3: Công nghệ ADN tái tổ hợp không trực tiếp sản xuất hợp chất sinh học sau : A Văcxin chống bệnh virut gây B Hoocmôn sinh trưởng tự nhiên động vật C Hoocmôn sinh trưởng tự nhiên ... phát sinh trình sinh sản, theo hướng không xác định Là nguồn nguyên liệu chọn giống tiến hoá B Sự tái tổ hợp lại gen trình di truyền hoạt dộng sinh sản hữu tính C Do phát sinh đột biến trình sinh ... đôi nên trình sinh tổng hợp chất hữu diễn mạnh mẽ B Lượng ADN tăng gấp bội,quá trình sinh tổng hợp chất hữu diễn mạnh mẽ C Tế bào to, quan sinh dưỡng to, phát triển khỏe, chống chịu tốt D B C Câu...
 • 15
 • 343
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG ppsx

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG ppsx
... thuê mua tài sản Tài liệu tham khảo: Nguyễn Hải Sản: Quản trị tài doanh nghiệp, NXB Thống kê, 1999 Trần Ngọc Thơ: Tài doanh nghiệp đại, NXB Thống kê, 2003 Bài giảng Quản trị tài doanh nghiệp – ... thực hành Kế toán tài chính- NXB Đại học Kinh tế Quốc dân – 2006 Phan Đức Dũng – Bài tập giải Kế toán tài – NXB Thống kê - 2006 Đặng Thị Loan–Hạch toán Kế toán doanh nghiệp NXB Tài chính 2006 Bài ... Tài chính 2006 Bài tập Hạch toán Kế toán doanh nghiệp - NXB Đại học Kinh tế Quốc dân – 2006 Ngân hàng câu hỏi lý thuyết tập Kế toán tài - NXB Đại học Kinh tế Quốc dân – 2007 ...
 • 4
 • 288
 • 0

đề cương ôn thi tôt nghiệp trung học phổ thông môn lịch sử pdf

đề cương ôn thi tôt nghiệp trung học phổ thông môn lịch sử pdf
... bãi công 3.000 công nhân cao su Phú Riềng 4/1930 bãi công 4000 công nhân nhà máy sợi Nam Định, công nhân nhà máy cưa Bến Thủy (Vinh), nhà máy xi măng Hải Phòng 1/5/1930 công nông dân chúng Đông ... phiên họp Quốc hội thông qua danh sách phủ thức chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu Dưới địa phương miền Bắc Trung, hội đồng nhân dân thành lập sở phổ thông đầu phiếu 9/11/1946 thông qua Hiến Pháp Việt ... tháng Tám, nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa lịch sử học kinh nghiệm; đời nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, ý nghĩa lịch sử a Cách mạng tháng Tám thành công đời nhà nứơc Việt Nam Dân chủ cộng hòa...
 • 16
 • 265
 • 6

Đề cương ôn thi tốt nghiệp/đại học pot

Đề cương ôn thi tốt nghiệp/đại học pot
... S2 -> 12 S(thời gian/ quãng đường/ tiền bạc) ->V 13.anybody/somebody/anything/everyonesomething/anyone/something/everythin * Note: - Danh từ mang số ít: news, Maths/ mathem physics, polotics, ... O(vật) -> S + have/ has/had/get/ got + O(vật) + VPII say/ believe/ report/ tell/ declare/ know/ think … S1 + say/said + that S2 + V … -> S2 + is/ was + said + to Vo … -> It + is/ was + said that ... like,love,hate V+Vo *Help Let, had better make *hear smell,find watch taste, see catch *Động từ khuyết thi u (can, will farther/further farthest/ fu IX.SỰ HÒA HỢP GIỮA CN VÀ ĐỘNG T Động từ số nhiều:...
 • 3
 • 216
 • 0

Đề cương ôn thi tốt nghiệp: HÓA DƯỢC potx

Đề cương ôn thi tốt nghiệp: HÓA DƯỢC potx
... ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP Môn học: HÓA DƯỢC Đối tượng: Sinh viên Dược hệ năm Câu Amoxicillin trihydrat, trình bày: - Công thức cấu tạo nguồn gốc thuốc - Độ ... lần/24 h f Tác dụng không mong muốn: Uống liều cao, kéo dài gây tăng men gan, suy gan Một số bệnh nhân uống erythromycin bị nôn, dị ứng ĐÁP ÁN Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Hóa dược Hệ dài hạn năm ... kiểm tra công thức máu, chức gan f Chống định: Bệnh gan, rối loạn máu tủy xương ĐÁP ÁN Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Hóa dược Hệ dài hạn năm Câu Phenobarbital O HN C2H5 O HN O a Công thức cấu...
 • 41
 • 1,731
 • 24

Đề cương ôn thi tốt nghiệp sinh học pps

Đề cương ôn thi tốt nghiệp sinh học pps
... mầm móng mĩ thuật tôn giáo 19 Đề cương ôn thi tốt nghiệp Chúc em thi tốt Phần Sinh thái học Môi trường yếu tố sinh thái Môi trường sống sinh vật bao gồm tất nhân tố xung quanh sinh vật,có tác động ... loài; khoảng không gian xác Luôn có khống chế tạo nên Khánh Huyền xinh tươi^^ 21 Đề cương ôn thi tốt nghiệp Chúc em thi tốt định, có mối quan hệ sinh thái cân sinh học số lượng cá mật thi t với để ... số không hình thành tất cặp cặp NST không phân li NST không phân li Khánh Huyền xinh tươi^^ Đề cương ôn thi tốt nghiệp Hậu Chúc em thi tốt - Mất cân toàn hệ gen kiểu hình thi u cân đối không sống...
 • 22
 • 98
 • 0

đề cương ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn anh văn

đề cương ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn anh văn
... every day 46 People don’t use this road very often A This road is not used very often B Not very often this road is not used C This road very often is not used D This road not very often is used ... The enemy used to attack this place A This place was used to attack by the enemy B This place used to be attacked by the enemy C This place were attacked by the enemy D This place used to attacked ... young to understand this problem A He isn’t old enough for understanding this problem B He isn’t young enough to understand this problem C He isn’t old enough for him to understand this problem D...
 • 48
 • 165
 • 0

Đề cương ôn thi tốt nghiệp Sinh học 2012 - 2013

Đề cương ôn thi tốt nghiệp Sinh học 2012 - 2013
... A-T giảm Mất cặp A-T Giảm G-X ko đổi Giảm Mất cặp Nu Giảm 3,4 600 Đvc A-T ko đổi Mất cặp G-X Giảm G-X giảm Thêm cặp Nu A-T tăng Tăng 3,4 Tăng Thêm cặp A-T Tăng G-X ko đổi 600 Đvc Thêm cặp G-X ... Đvc Thêm cặp G-X A-T ko đổi Tăng GV Mai Danh Tùng – Trường THPT Phong Thổ Chun đề 2: Đột biến gen Thay cặpA-T G-X Nu cặp Nu khác G-X A-T G-X tăng A-T giảm G-X tăng A-T tăng G-X giảm Tăng Khơng ... PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT - Các giai đoạn phát sinh sống: tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học - Các giai đoạn phát sinh, phát triển sống: tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh...
 • 36
 • 179
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn thi tốt nghiệp hóa họcđề cương ôn thi tốt nghiệp đại họcđề cương ôn thi tốt nghiệp hóa 12đề cương ôn thi tốt nghiệp triết họcđề cương ôn tập tốt nghiệp hóa học 12đề cương ôn thi tốt nghiệp sinh học 12đề cương ôn thi tốt nghiệp đại học nha trangđề cương ôn thi tốt nghiệp sinh họcđề cương ôn thi tốt nghiệp hóa 12 theo câu hỏi hiểuđề cương ôn thi tốt nghiệp môn hóa học 2012đề cương ôn thi tốt nghiệp môn hóa họcđề cương ôn thi tốt nghiệp thpt môn hóa họcđề cương ôn thi tốt nghiệp môn hoáđề cương ôn thi tôt nghiệp thpt sinh họcđề cương ôn thi tốt nghiệp thpt năm học 2011Bài 10. Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 13. Di truyền liên kếtBài 2. ChấtUnit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting startedUnit 02. My home. Lesson 4. CommunicationUnit 2 . Your body and you.( Acupressure )Unit 9. Undersea worldUnit 6. CompetitionsNeoweb Cellular Confinement SystemUnit 2. ClothingUnit 4. Learning a foreign languageUnit 3. A trip to the countrysideBÀI TẬP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS TẠI HÀ NỘIKẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VSATTP NĂM 2014KHUNG TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI VỆ SINH NÔNG THÔN 2016-2020 TỈNH HÀ GIANGBAI 10 SINH SAN o SINH VATKE HOACH NGHIEN CUUMạ đồng và bạc hóa họcnghiên cứu hiệu ứng kênh ngắn trong các tranzito trường xuyên hầm với cấu trúc dị chất Si/SiGe sử dụng phương pháp mô phỏng hai chiềuCHUYÊN ĐỀ 1: ÔN LUYỆN VẬT LÍ 12 THI THPT QUỐC GIA