bai tap hk 1 mon hoa hoc 12 22096

bai tap hk 1 mon hoa hoc 12 22096

bai tap hk 1 mon hoa hoc 12 22096
... II Câu 12 5 Điền vào vị trí (1) (2) từ thích hợp: I/ Cao su có tính (1) II/ Polietilen có tính(2) A (1) : Dẻo – (2): Đàn hồi B (1) (2): Dẻo C (1) : Đàn hồi – (2): Dẻo D (1) (2): Đàn hồi Câu 14 6 Hợp ... II, III Câu 12 3 Trong sơ đồ sau: XYCao su buna, X, Y là: I/ X rượu etylic Y butadien 1, 3 II/ X vinyl axetilen Ylà butadien 1, 3 A I, II B I, II sai C I đúng, II sai.D I sai, II Câu 12 4 Trong sơ ... NH2–(CH2)5–COOH D NH2–(CH2)6–COOH Câu 10 9 Khi phân tích cao su thiên nhiên ta monome sau đây: A Isopren B Butadien 1, 3 C Butilen D Propilen Câu 11 0 Khi phân tích polistiren ta monome sau đây: A CH2=CH2 B...
 • 8
 • 27
 • 0

Bài tập trắc nghiệm môn hóa học 12 (dùng ôn thi tốt nghiệp) trường THPT lộc hưng

Bài tập trắc nghiệm môn hóa học 12 (dùng ôn thi tốt nghiệp)  trường THPT lộc hưng
... liệu ơn tập TNTHPT-2010 TRƯỜNG THPT LỘC HƯNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MƠN HĨA HỌC 12 (DÙNG ƠN THI TỐT NGHIỆP) NĂM HỌC 2009 – 2010 GV: Lê Kim Trâm Trang Tài liệu ơn tập TNTHPT-2010 TRƯỜNG THPT LỘC HƯNG ... Rubidi Câu 19: Tính chất hóa học đặc trưng kim loại A tính bazơ B tính oxi hóa C tính axit D tính khử GV: Lê Kim Trâm Trang 16 Tài liệu ơn tập TNTHPT-2010 TRƯỜNG THPT LỘC HƯNG Câu 20: Hai kim loại ... màu trắng xanh GV: Lê Kim Trâm Trang 50 Tài liệu ơn tập TNTHPT-2010 TRƯỜNG THPT LỘC HƯNG - HẾT ĐỀ THAM KHẢO HỌC KÌ II-MƠN HỐ HỌC KHỐI 12 Câu 1: Cơng thức oxit chung kim loại kiềm là?...
 • 53
 • 2,149
 • 7

Đề cương ôn tập HK 1 - Môn Hóa học lớp 9 docx

Đề cương ôn tập HK 1 - Môn Hóa học lớp 9 docx
... nhân nguyên tử e Ě Ě Ě A 11 11 2 11 B 11 Ě Ě C 11 11 Ě Ě Ě D 11 10 1 Ě + Sơ đồ nguyên tử Na Câu 9: Nước giếng là: A Hợp chất B Đơn chất C Chất tinh khiết D Hỗn hợp Câu 10 : Khi phân hủy hoàn toàn ... Cl=35,5 H =1 Na=23 C =12 O =16 P= 31 N =14 K= 39 S = 32 Lưu ý: Các em ôn tập bám sát nội dung SGK trước rèn luyện làm dạng lý thuyết, tập theo đề cương hướng dẫn ôn tập C /- PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1: Có tượng ... trình là: A 1, 2 ,1, 2 B 3,2 ,1, 2 C 1, 1 ,1, 1 D 2,3 ,1, 2 Câu 12 : Điều kiện chuẩn điều kiện: A 20oC; 1atm B 0oC; 1atm C 1oC; atm D o C; atm Câu 13 : Ở đkc, mol chất khí chiếm thể tích A 11 ,2 lít B 22,4...
 • 7
 • 841
 • 10

Bí kíp giải nhanh bài tập trắc nghiệm môn hóa học lớp 12

Bí kíp giải nhanh bài tập trắc nghiệm môn hóa học lớp 12
... pháp 16+: Phơng pháp sử dụng công thức kinh nghiệm 178 Phơng pháp 12: 2 PH N II: CC CễNG TH C GI I NHANH TR C NGHI M HểA H C 185 CHNG I: CC CễNG TH C GI I NHANH TRONG HểA H C 186 CHNG II: M T S BI ... CO + m H O = 12 m CO = m H O + 1,2 m CO = 6,6 gam, m H O = 5,4 gam mC = 12 n CO =1,8 gam; mH = n H 2O = 0,6 gam; mO = 2,4 gam x: y: z = 1,8 0,6 2,4 : : = 0,15: 0,6: 0,15 = 1: 4: 12 16 Z: CH3OH ... ng dựng v a V lớt khớ O2 ( ktc), thu c 10,08 lớt CO2 ( ktc) v 12, 6 gam H2O Giỏ tr c a V l A 17,92 lớt Cõu 12 : B 4,48 lớt C 15 ,12 lớt D 25,76 lớt t chỏy m t h n h p hidrocacbon X thu c 2,24...
 • 295
 • 2,954
 • 3

Bài tập trắc nghiệm môn hóa học chương 1 doc

Bài tập trắc nghiệm môn hóa học chương 1 doc
... Câu 11 Mức oxy hóa: +3 đặc trưng cho nguyên tố đây: a) Crom b) Molybden c) Wolfram d) Seaborgi Câu 12 Oxide chất oxy hóa mạnh? a) Mn2O7 b) Tc2O7 c) Re2O7 d) Bh2O7 Câu 13 Mangan có mức oxy hóa ... dễ tan kiềm Bền vững, có nhiệt độ nóng chảy cao Tính acid base yếu Bài tập trắc nghiệm chương Câu Hợp chất mangan có tính oxy hóa: a) KMnO4 b) K2MnO4 c) MnO2 d) MnO Câu Acid acid bền nhất? a) ... nhiệt giải phóng nước Câu 10 Phosphin (PH3) trạng thái rắn có mạng tinh thể kiểu gì? a) Mạng ion b) Mạng nguyên tử c) Mạng phân tử d) Mạng kim loại Bài tập trắc nghiệm chương Câu dùng chất làm...
 • 10
 • 478
 • 3

Đề kiểm tra 1 tiết HK 1 môn Hóa học 10 - Đề 12

Đề kiểm tra 1 tiết HK 1 môn Hóa học 10 - Đề 12
... ĐÁP ÁN KIỂM TRA TIẾT LẦN LỚP 10 HỌC KÌ ĐỀ Câu Nội dung Chấm điểm 2 a Nguyên tố X : 1s 2s 2p Mỗi nguyên tố 0,5 điểm 2 6 (1, 5 b Nguyên tố Y : 1s 2s 2p 3s 3p 4s điểm) c Nguyên tố Z : 1s22s22p63s23p5 ... 4s điểm) c Nguyên tố Z : 1s22s22p63s23p5 35 28 24 23 14 Si , 12 Mg ,r 17 Cl , 11 Na (2,5 a 0,5 đ (sắp ngược 0,25 đ) a Na, Mg, Si, Cl điểm) b 1, 2 chất 0,25, 3,4 b Na2O, MgO, SiO2, Cl2O7 Mỗi câu ... (sắp ngược 0,25 đ) c 1, 2 chất 0,25, 3,4 e HClO4, H2SiO3,, Mg(OH)2, NaOH chất 0,5 đ e 0,5 đ (sắp ngược 0,25 đ) a RH2 Chấm logic toàn R (2 điểm) b %R = a 0,5 điểm 10 0 = 94 ,12 R + 1. 2 b thiết lập phương...
 • 2
 • 152
 • 0

Bài tập trắc nghiệm môn hóa học (1)

Bài tập trắc nghiệm môn hóa học (1)
... C2H5F (1) ; C2H5Br (2) ; C2H5I (3) ; C2H5Cl (4) thứ tự giảm dần nhiệt độ sôi A (3)>(2)>(4) >(1) B (1)> (4)>(2)>(3) C (1)> (2)>(3)>(4) D (3)>(2) >(1)> (4) Câu 9: Nhỏ dung dịch AgNO3 vào ống nghiệm ... kết hóa học chủ yếu liên kết cộng hoá trị liên kết hoá học chủ yếu liên kết ion dễ bay hơi, khó cháy phản ứng hoá học xảy nhanh Nhóm ý A 4, 5, B 1, 2, C 1, 3, D 2, 4, Câu 3: Cấu tạo hoá học A ... hợp nội dung kiến thức hóa hữu Tổng số câu 24 Biên soạn : Giáo viên Nguyễn Minh Tuấn – Tổ tự nhiên – Trường THPT Chuyên Hùng Vương PHẦN : BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ : ĐẠI CƢƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ Câu 1: Thành...
 • 109
 • 232
 • 1

SKKN: DẠY HỌC TÍCH CỰC GẮN KIẾN THỨC SGK VỚI THỰC TIỄN THÔNG QUA HỆ THỐNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP THỰC TIỄN MÔN HOÁ HỌC PHẦN PHI KIM - NHÓM VIIA - HALOGEN

SKKN: DẠY HỌC TÍCH CỰC GẮN KIẾN THỨC SGK VỚI THỰC TIỄN THÔNG QUA HỆ THỐNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP THỰC TIỄN MÔN HOÁ HỌC PHẦN PHI KIM - NHÓM VIIA - HALOGEN
... chn h thng cõu hi thuyt v bi thc tin mụn hoỏ hc trung hc ph thụng (phn phi kim - Nhúm VIIA Halogen) cho i tng hc sinh lp 10 thc hin gi ngoi khoỏ Mc ớch v kt qu cn t Thụng qua vic gii mt bi ... kim tra ỏnh giỏ, c bit l vi hỡnh thc kim tra ỏnh giỏ mi trc nghim khỏch quan Trờn õy l nhng ý kin ch quan ca tụi v h thng cõu hi thuyt v bi thc tin mụn hoỏ hc trung hc ph thụng (phn phi kim ... tip tc hc hi, tip tc phn u v phỏt trin II MT S CU HI V BI TP HO HC THC TIN PHN PHI KIM- PHN NHOM CHI NH NHOM VII- HALOGEN Clo Obitan nguyờn t Clo Mụ hỡnh phõn t Clo Khớ Clo 1.Ti cụng nghip ngi...
 • 15
 • 1,738
 • 6

SKKN: DẠY HỌC TÍCH CỰC GẮN KIẾN THỨC SGK VỚI THỰC TIỄN THÔNG QUA HỆ THỐNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP THỰC TIỄN MÔN HOÁ HỌC PHẦN PHI KIM - NHÓM VIIA - HALOGEN

SKKN: DẠY HỌC TÍCH CỰC GẮN KIẾN THỨC SGK VỚI THỰC TIỄN THÔNG QUA HỆ THỐNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP THỰC TIỄN MÔN HOÁ HỌC PHẦN PHI KIM - NHÓM VIIA - HALOGEN
... chn h thng cõu hi thuyt v bi thc tin mụn hoỏ hc trung hc ph thụng (phn phi kim - Nhúm VIIA Halogen) cho i tng hc sinh lp 10 thc hin gi ngoi khoỏ Mc ớch v kt qu cn t Thụng qua vic gii mt bi ... kim tra ỏnh giỏ, c bit l vi hỡnh thc kim tra ỏnh giỏ mi trc nghim khỏch quan Trờn õy l nhng ý kin ch quan ca tụi v h thng cõu hi thuyt v bi thc tin mụn hoỏ hc trung hc ph thụng (phn phi kim ... tip tc hc hi, tip tc phn u v phỏt trin II MT S CU HI V BI TP HO HC THC TIN PHN PHI KIM- PHN NHOM CHINH NHOM VII- HALOGEN Clo Obitan nguyờn t Clo Mụ hỡnh phõn t Clo Khớ Clo 1.Ti cụng nghip ngi...
 • 15
 • 803
 • 2

Tuyển chọn xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập phần kim loại hóa học 12 nâng cao nhằm bồi dưỡng năng lực tụ học cho học sinh trường trung học phổ thông luận văn thạc sỹ giáo dục học

Tuyển chọn  xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập phần kim loại hóa học 12 nâng cao nhằm bồi dưỡng năng lực tụ học cho học sinh trường trung học phổ thông luận văn thạc sỹ giáo dục học
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THỊ VÂN TUYỂN CHỌN - XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHẦN KIM LOẠI THUỘC HÓA HỌC 12 NÂNG CAO NHẰM BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH TRƯỜNG ... cao với hoàn cảnh trường - 30 - Chương TUYỂN CHỌN - XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHẦN KIM LOẠI THUỘC HÓA HỌC 12 NÂNG CAO NHẰM BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ ... 12 NÂNG CAO NHẰM BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG” II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Xây dựng, lựa chọn dạng tập phần kim loại nhằm bồi dưỡng lực tự học cho học sinh THPT...
 • 104
 • 1,426
 • 7

bài tập điều kiện môn hoá học pptx

bài tập điều kiện môn hoá học pptx
... BÀI GI I Bài 1: a) 2KMnO4 + 5HNO2 + 3H2SO4 * ðương lư ng gam c a KMnO4: 2MnSO4 + K2SO4 + 5HNO3 + 3H2O ... M K2Cr2O7 n = 294 = 49 * ðương lư ng gam c a H2S: H S − 2e → S + H + ⇒ ðH S = M H2S n = 34 = 17 Bài 2: a) S th t c a nguyên t s ñi n tích h t nhân nguyên t c a nguyên t ñó T ñó ta có th vi t ñư ... chu kỳ 6, thu c phân nhóm nhóm V (VA) b) Bi u di n liên k t phân t : HNO3, H3PO4, PCl5 Trang 2/5 Bài 3: a) Bi u th c tính t c ñ ph n ng : v = k [SO2]2[O2] G i a n ng ñ ban ñ u c a SO2 G i b n ng...
 • 5
 • 304
 • 0

Xem thêm