Phu nhuan TPHCM 3 2014

Phu nhuan TPHCM 3 2014

Phu nhuan TPHCM 3 2014
... B A D A B made 4 83 B B D B A C C D A B D A D C B B B C C B D D A A D A A A Trang 6/7 - Mã đề thi 134 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... Fe(OH)2, Fe(OH )3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3 )3, FeSO4, Fe2(SO4 )3, FeCO3 phản ứng với dd HNO3 đặc, nóng dd HCl Số phản ứng xảy thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là: A 10 B C D Câu 43: Đốt cháy ... Câu 33 : Cho chất: Al, Al2O3, Al2(SO4 )3 , ZnO, Sn(OH)2, Zn(OH)2, NaHS, KHSO3, KHSO4, Fe(NO3)2, (NH4)2CO3 Số chất phản ứng với dung dịch HCl, dung dịch NaOH là: A 10 B C D Trang 3/ 7 - Mã đề thi 134 ...
 • 7
 • 16
 • 0

Phu nhuan TPHCM 2 2014

Phu nhuan TPHCM 2 2014
... 359 20 B 483 20 C 134 21 C 20 8 21 A 359 21 C 483 21 D 134 22 B 20 8 22 C 359 22 C 483 22 C 134 23 D 20 8 23 A 359 23 A 483 23 D 134 24 C 20 8 24 C 359 24 D 483 24 A 134 25 D 20 8 25 D 359 25 D 483 25 ... 134 26 A 20 8 26 D 359 26 D 483 26 B 134 27 A 20 8 27 D 359 27 C 483 27 C 134 28 C 20 8 28 D 359 28 B 483 28 D 134 29 A 20 8 29 B 359 29 C 483 29 B 134 30 B 20 8 30 C 359 30 B 483 30 C 134 31 D 20 8 ... trường hợp trên? A 1,5 B 1 ,2 C 1,8 D 2, 0 Câu 52: Đốt cháy 0 ,2 mol hợp chất A thuộc loại tạp chức thu 26 ,4 gam khí CO 2, 12, 6 gam H2O, 2, 24 lít khí nitơ (đktc) lượng O2 cần dùng 0,75 mol Số đồng phân...
 • 7
 • 17
 • 0

KIẾN THỨC THÁI ĐỘ VÀ NHU CẦU GIÁO DỤC VỀ GIỚI TÍNH CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THCS NGÔ TẤT TỐ, Q.PHÚ NHUẬN, TPHCM NĂM 2008

KIẾN THỨC THÁI ĐỘ VÀ NHU CẦU GIÁO DỤC VỀ GIỚI TÍNH CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THCS NGÔ TẤT TỐ, Q.PHÚ NHUẬN, TPHCM NĂM 2008
... tình dục học sinh kiến thức Tỷ lệ học sinh kiến thức chung vấn đề giới tính không cao (31,5%) Điều cho thấy việc cung cấp kiến thức cho em học sinh vô cần thiết Thái độ vấn đề giới tính ... mà học sinh muốn nhận Kiến thức giới tính tăng cao theo khối lớp học sinh nam học sinh thái độ việc QHTD tuổi VTN cao nữ Việc có nhận thông tin giới tính từ bạn bè giúp học sinh kiến thức ... Kiến thức vấn đề giới tính Khảo sát kiến thức chung vấn đề giới tính có 31,5% học sinh tham gia nghiên cứu có kiến thức Kiến thức chung định nghĩa 4/6 vấn đề giới tính nêu Bảng 2: Tỷ lệ học sinh...
 • 9
 • 264
 • 1

de thi thu thpt quoc gia nam 2016 mon toan truong thpt phu nhuan tphcm lan 1

de thi thu thpt quoc gia nam 2016 mon toan truong thpt phu nhuan tphcm lan 1
... thi thử ĐH lần (PN) 2 015 - 2 016 Câu (1, 0đ) Cho hàm số (1) y= 2x − x +1 Tập xác định: D = 3R \ { 1} y'= > 0, ∀x ∈ D Hàm số tăng hàm số ( x +( − −∞ 1) 1) 1; ;+∞ cực trị Bảng biến thi n x -∞ -1 ... Câu (1, 0đ) Tính x +3 −8 a) b) Câu (1, 0đ) 0.25 ∫ ( log ( x − ) < ⇔ ⇔ < x < 10 log ∫02x( x −x 3−) >x0 + dx ) ) ( 1 x x − x + 1x 5dx = ∫ x 41dx − ∫ x x + 1dx = − J = − J2 J = ∫ x x 5+ 10 dx ... 1+ y 1 = 1+ x − x ⇔ y 2 ( ) + x2 − x + y 1 = x2 Suy đk y > , kết hợp pt (1) suy đk x > (x = ko nghiệm pt (2) y ( , Xét hàm … Suy ) + y2 1 = + x2 − x ⇔y x2 ( 0,25 )  1 1 + y − =  + − 1 ÷...
 • 5
 • 44
 • 0

Đề thi thử Đại học môn Tiếng Anh trường THPT Phú Nhuận, TP. HCM năm 2014 (lần 3)

Đề thi thử Đại học môn Tiếng Anh trường THPT Phú Nhuận, TP. HCM năm 2014 (lần 3)
... circuit B building C guiltless D suitable - HẾT ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN KHỐI A1, D MÔN: ANH VĂN NĂM HỌC: 2013 -2014 MÃ ĐỀ 132 A 17 D 33 D 49 D 65 C D 18 C 34 D 50 B 66 D B 19 B 35 ... I will help you this time A Despite of my strong disapproval of your behavior, I will help you this time B Although I strongly disapproved of your behavior, but I will help you this time C Despite ... the newspaper before breakfast A does B writes C makes D works Câu 32: No one has cleaned this street this week, ? A has he B hasn’t he C have they D haven’t they Câu 33: Imagine when...
 • 10
 • 247
 • 3

dự án đầu tư xây dựng: khách sạn phú nhuận tiêu chuẩn 3 sao

dự án đầu tư xây dựng: khách sạn phú nhuận tiêu chuẩn 3 sao
... Bộ Xây dựng; Dự án Khách sạn Phú Nhuận tiêu chuẩn  Các văn khác Nhà nƣớc liên quan đến lập Tổng mức đầu tƣ, tổng dự toán dự toán công trình;  Các tiêu chuẩn Việt Nam Dự án Khách sạn Phú Nhuận ... chung dự án  Tên dự án : Khách sạn Phú Nhuận tiêu chuẩn  Địa điểm : Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh  Diện tích : 400 m2  Mục tiêu đầu tƣ : Xây dựng khách sạn đạt tiêu chuẩn  Quy mô dự án ... khai, thực dự án 39 Dự án Khách sạn Phú Nhuận tiêu chuẩn CHƢƠNG VI: BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC NHÂN SỰ VI.1 Quy mô khách sạn Khách sạn 03 Phú Nhuận đƣợc xây dựng với quy mô 100 phòng Khách sạn có...
 • 49
 • 5,824
 • 430

Đề thi thử đại học lần 1 2014 môn sinh học TRƯỜNG THPT PHÚ NHUẬN

Đề thi thử đại học lần 1 2014 môn sinh học TRƯỜNG THPT PHÚ NHUẬN
... 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 B D A D B C B A A C D C B C B D B Trang 7 /11 - Mã đề thi 13 5 ĐÁP ÁN SINH 12 – ĐH LẦN 213 213 213 213 213 213 213 ...
 • 11
 • 780
 • 34

Đề tài: Xây dựng mô Trang 3 hình quản lý chất lượng toàn diện trong quản lý thuế - Nghiên cứu tình huống Chi cục Thuế quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh pdf

Đề tài: Xây dựng mô Trang 3 hình quản lý chất lượng toàn diện trong quản lý thuế - Nghiên cứu tình huống Chi cục Thuế quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh pdf
... hình Quản chất lượng Quản thuế Trang - Chương II Thực trạng công tác Quản thuế (Nghiên cứu trường hợp Chi cục Thuế quận Phú Nhuận Tp.HCM) - Chương III Xây dựng hình Quản chất lượng ... diện quản thuế - Nghiên cứu tình Chi cục Thuế quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh Mục tiêu nghiên cứu Đề tài hướng đến mục tiêu sau: - Làm để cải thiện máy quản thuế đạt hiệu cao: đưa hình quản ... chất lượng toàn diện Quản thuế - Kết luận Trang Chương 1: MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN TRONG QUẢN LÝ THUẾ 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Quản thuế Luật Quản thuế [ 13] (Quốc hội...
 • 95
 • 219
 • 0

ý tưởng kinh doanh một ngôi trường dạy kĩ năng sống cho trẻ em từ 11-15 tuổi tại 3 quận quận 1, quận bình thạnh và quận phú nhuận

ý tưởng kinh doanh một ngôi trường dạy kĩ năng sống cho trẻ em từ 11-15 tuổi tại 3 quận quận 1, quận bình thạnh và quận phú nhuận
... huynh em học sinh độ tuổi từ 11-15 tuổi quận : quận 1, quận Bình Thạnh quận Phú Nhuận Phạm vi nghiên cứu Đồ án tập trung nghiên cứu từ lúc hình thành ý tưởng, xây dựng ý tưởng, thiết kế ý tưởng ... nhu cầu học sống cho lứa tuổi từ 11- 15 ba quận: quận 1, Bình Thạnh, Phú Nhuận phân tích môi trường kinh doanh 76 Mẫu khảo sát thực quận trường với tổng số lượng 100 phụ huynh 100 em học sinh ... kỹ sống cho hệ trẻ? 34 THỰC TRẠNG DẠY VÀ HỌC KỸ NĂNG SỐNG TRONG NHÀ TRƯỜNG: .35 THỰC TRẠNG DẠY VÀ HỌC KỸ NĂNG SỐNG TRONG CÁC CÔNG TY ĐÀO TẠO KỸ NĂNG SỐNG: .37 CƠ HỘI KINH...
 • 184
 • 364
 • 1

điều tra tình hình phát triển chăn nuôi thú y, dịch bệnh truyền nhiễm trên đàn lợn của thị trấn đồng đăng, xã phú xá, xã hồng phong huyện cao lộc, tỉnh lạng sơn từ năm 2011 đến tháng 3 - 2014

điều tra tình hình phát triển chăn nuôi thú y, dịch bệnh truyền nhiễm trên đàn lợn của thị trấn đồng đăng, xã phú xá, xã hồng phong huyện cao lộc, tỉnh lạng sơn từ năm 2011 đến tháng 3 - 2014
... chăn nuôi thú y, dịch bệnh truyền nhiễm đàn lợn thị trấn Đồng Đăng, Phú Xá, Hồng Phong huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn từ năm 2011 đến tháng - 20 13 1.2 Mục đích của đê tài - Nắm được ... nghiệp Hứa Hồng Thuý – TY38 Bảng 4.10 Kết quả điều tra tỷ lệ tử vong bệnh THT đàn lợn tháng đầu năm 20 13 ở thị trấn Đồng Đăng Phú Xá, Hồng Phong huyện Cao Lộc – Lạng Sơn Tháng/20 13 Địa ... Đăng, xã Phú Xá và xã Hồng Phong của huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn (bảng 4 .3) Bảng 4 .3 Kết quả tiêm phòng cho đàn lợn thị trấn Đồng Đăng, Phú Hồng Phong huyện Cao Lộc, tỉnh...
 • 61
 • 376
 • 0

Quản trị khách sạn: Phân tích dự án đầu tư xây dựng khách sạn 3 sao Phú Nhuận

Quản trị khách sạn: Phân tích dự án đầu tư xây dựng khách sạn 3 sao Phú Nhuận
... dự phòng  Mục đích lập tổng mức đầu dự án tính toán toàn chi phí đầu xây dựng khách sạn 3sao Phú Nhuận, làm sở lập kế hoạch quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu đầu dự án Chi phí đầu ...    Tên dự án : Khách sạn Phú Nhuận tiêu chuẩn Địa điểm : Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh Diện tích : 400 m2 Mục tiêu đầu : Xây dựng khách sạn đạt tiêu chuẩn Quy mô dự án : Khách sạn có quy ... hoạch dự án vào hoạt động từnăm 2014 sau hoàn thành giai đoạn đầu Chi phí đầu xây dựng (3)  Tiến độ đầu sử dụng vốn: (tổng thời gian đầu xây dựng 18 tháng) –Giai đoạn chuẩn bị đầu tư...
 • 39
 • 1,802
 • 4

Xem thêm