Bài Giảng Quản Lý Giá Thuốc

Bài Giảng Quản Giá Thuốc

Bài Giảng Quản Lý Giá Thuốc
... 24/2008/QĐ-BYT ngày 11-07-2008 Bộ Y tế quy đònh thặng số bán lẻ đ/v thuốc bán Nhà thuốc BV 4- QUẢN LÝ GIÁ b- Đ/v thuốc bán Trò giá thuốc tính giá gốc Thặng số STT đơn vò đóng gói nhỏ nhứt bán lẻ tối đa ... xuất đề nghò  Thủ tục nhập thuốc vào Nhà thuốc  Thường xuyên theo dõi biến động giá hỏi lại nhà phân phối thấy thay đổi giá chưa hợp  Tham khảo giá Cục quản Dược – Bộ Y tế BV HÙNG VƯƠNG ... Nội dung 1- Theo dõi biến động giá 2- Nhận xét 3- Tính hợp 4- Quản giá 1- THEO DÕI BIẾN ĐỘNG GIÁ Từ 01/06/200815/09/2008 ST T   TÊN THUỐC Acetaminophen + Ibuprofen     NGÀY NHẬP...
 • 17
 • 116
 • 0

Tài liệu Bài giảng Quản dự án Chương 4- Các tiêu chuẩn đánh giá dự án pptx

Tài liệu Bài giảng Quản lý dự án Chương 4- Các tiêu chuẩn đánh giá dự án pptx
... cho dự án an an xem xét – Bước : So sánh thời gian hòan vốn dự án với thời gian hòan vốn nh an an chuẩn Nếu dự án xem xét độc lập : dựa vào dự án có thời gian hòan vốn ngắn thời gian hòan vốn chuẩn ... ƯƠNG ưa t t c giá tr c a ngân lưu v m t th i i m hi n t i, tương lai, ho c hàng năm N PV A F Tiêu chu n ánh giá D án giá: NPV > Tiêu chu n so sánh D án lo i tr nhau: NPV -> Max GIÁ TR TƯƠNG ƯƠNG ... s B/C s a B i (B – C) C Tiêu chu n ánh giá “D án giá : B/C > Tiêu chu n so sánh phương án lo i tr nhau: Phương pháp gia s B/C (Gia S ) > -> Phương án có v n u tư l n giá 11 I M HỒ V N (BEP-Break...
 • 12
 • 373
 • 3

BÀI GIẢNG QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH _Th.S Trần Viết Dương ppt

BÀI GIẢNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH _Th.S Trần Viết Dương ppt
... qun dõn s giai on ny ó gúp phn quan trng vo vic thc hin thnh cụng chin lc dõn s - k hoch hoỏ gia ỡnh ca Vit Nam giai on 199 3-2 000 - - Giai on 200 1-2 010: Cụng tỏc qun dõn s chuyn sang giai ... tăng dân số A-Dùng biện pháp tránh thai B-Triệt sản C-Người dân bỏ quan niệm lạc hậu, thấy đư ợc cần thiết thực quy mô gia đình nhỏ D- Phê phán quan điểm lạc hậu Nói đến chất lượng dân số nói ... xột qun dõn s thụng qua bn giai on: - Giai on I (trc 1975) Giai on II (t 1975 n 1984) Giai on III (t 1984 n 2000) Giai on IV (t 2001 n 2010) - - - Giai on trc nm 1975: Nc ta tm thi b chia...
 • 30
 • 3,005
 • 22

Bài giảng Quản cung ứng thuốc

Bài giảng Quản lý cung ứng thuốc
... kinh t ? Ri ro v cỏch x ? Đ.QUN Lí CUNG NG THUC 1.7 Cỏc qui lut qun lý: Cỏc qui lut kinh t Qui lut tõm qun Cỏc qui lut tõm kinh doanh 1.8 Cỏc nguyờn tc qun 1.8.1 Nguyờn tc chung: ... Đ.QUN Lí CUNG NG THUC MT S KHI NIM C BN V QUN Lí 1.1 Khỏi nim Ch th qun Mc tiờu i tng qun Khỏch th qun Đ.QUN Lí CUNG NG THUC 1.2 c im ca qun lý: - Tc ng thng xuyn lin ... Đ.QUN Lí CUNG NG THUC QUN Lí CUNG NG THUC L qun cỏc hot ng thc hin k hoch cung ng thuc 2.1 Mụ hỡnh k hoch cung ng thuc NHèN TNG QUT LA CHON THU MUA PHN PHI S DNG QUN Lí Đ.QUN Lí CUNG NG THUC...
 • 33
 • 655
 • 6

bài giảng quản và xử chất thải rắn và chất thải nguy hại chương 7 đánh giá nguy cơ đánh giá lựa chọn vị trí và loại nhà máy xử

bài giảng quản lý và xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại chương 7 đánh giá nguy cơ đánh giá lựa chọn vị trí và loại nhà máy xử lý
... thành cơng hay th t b i c a d án kh ho t đ ng n đ nh c a nhà máy sau 7. 3 L A CH N LO I NHÀ MÁY X LÝ Trư c l a ch n lo i nhà máyx nên ti n hành vi c đánh giá l a ch n lo i nhà máy cơng su t x ... thu h i ch t th i l ng nguy h i đư c cho Hình 7. 2 7- 8 Hình 7. 2 Sơ đ b trí khơng gian nhà máy tái sinh, thu h i dung mơi Nhà máy x lý: nhà máy s d ng q trình hóa h c, hóa lý, sinh h c nhi t đ làm ... Management, đ i v i ch t th i nguy h i có ba lo i nhà máy Nhà máy tái sinh, thu h i • Nhà máy x Nhà máy chơn l p Nhà máy tái sinh, thu h i: lo i nhà máy ch y u thu h i tái sinh thành ph n có th...
 • 10
 • 254
 • 0

Bài giảng quản từ khóa, giá thầu, ngân sách và sử dụng các tiện ích quảng cáo

Bài giảng quản lý từ khóa, giá thầu, ngân sách và sử dụng các tiện ích quảng cáo
... Hàng Phần – Quản Từ Khoá, Giá Thầu, Ngân Sách Sử Dụng Các Tiện Ích Quảng Cáo Thực Hiện: Jason Tiến Lê & Minh Hương Google Confidential and Proprietary Nội dung Tổng quan tìm kiếm Từ khoá Điểm ... 21 Cách Tính Vị Trí Quảng Cáo Giá thầu tối đa Điểm chất lượng Vị trí quảng cáo Google Confidential and Proprietary 22 Các yếu tố ảnh hưởng đến điểm chất lượng Sự liên quan (Từ khoá Quảng Cáo ... URL ích phù hợp liên hệ với sản phẩm/dịch vụ Tạo nhiều mẫu quảng cáo cho nhóm quảng cáo với khuyến mãi, giá hấp dẫn cách tìm kiếm dễ dàng Dừng từ khoá với số lượng nhấp chuột thấp Thêm từ khoá...
 • 58
 • 82
 • 0

Bài giảng quản CDMS

Bài giảng quản lý CDMS
... tiếp quản dự án chủ đầu t thành lập Ban Quản dự án để giúp chủ đầu t làm đầu mối quản dự án Ban Quản dự án phải có lực tổ chức thực nhiệm vụ quản dự án theo yêu cầu chủ đầu t Ban Quản ... quan Quản dự án đầu t xây dựng công trình ( khoản Điều 45 Luật Xây dựng) Quản dự án đầu t xây dựng công trình bao gồm : quản chất lợng xây dựng, quản tiến độ xây dựng, quản khối ... vận hành có hiệu mục tiêu quản không đợc thực Quá trình thực dự án cần có tính sáng tạo, thờng coi việc quản dự án quản sáng tạo 6.2 Nội dung quản dự án Quản dự án việc giám sát,...
 • 239
 • 533
 • 2

Memory Management bài giảng quản bộ nhớ

Memory Management bài giảng quản lý bộ nhớ
... vào nhớ để thực thi  Hiện nay, hệ thống sử dụng chế swapping Khoa KTMT 17 Minh họa chế swapping Khoa KTMT 18 Mô hình quản nhớ    Trong chương này, mô hình quản nhớ mô hình đơn giản, nhớ ... chung Kết gán đòa nhớ luận user vào đòa thực Khoa KTMT Các kiểu đòa nhớ   Đòa vật (physical address) (đòa thực) vò trí thực nhớ Đòa luận (logical address) vò trí nhớ diễn tả chương ... vào nhớ đặt tiến trình để xử Input Queue – Một tập hợp tiến trình đóa mà chờ để mang vào nhớ để thực thi User programs trải qua nhiều bước trước xử Khoa KTMT Khái niệm sở     Quản nhớ...
 • 55
 • 773
 • 3

Bài giảng: Quản kinh doanh điện tử

Bài giảng: Quản lý kinh doanh điện tử
... Chương 8: Quản kinh doanh điện tử Kinh doanh điện tử ? • Kinh doanh điện tử trình sử dụng thông tin kỹ thuật truyền thông nhằm quản tất lĩnh vực quy trình nghiệp ... rộng khả kinh doanh x Cải tiến quy trình nghiệp vụ: phạm vi công ty thay đổi tự động hóa quy trình nghiệp vụ VI Quản sở hạ tầng kinh doanh điện tử Quản sở hạ tầng kinh doanh điện tử hiểu ... tranh chìa khóa định hướng việc phân tích vị kinh doanh điện tử • Phân tích đối thủ cạnh tranh kinh doanh điện tử: xem xét dịch vụ kinh doanh điện tử cung cấp đối thủ cạnh tranh chấp nhận khách...
 • 30
 • 437
 • 1

Bài giảng quản dự án - P1

Bài giảng quản lý dự án - P1
... tiếp tổ chức quản thực dự án cụ thể sau: + Chủ đầu tư giao cho Ban quản dự án có để quản thêm dự án + Trường hợp Ban quản dự án có không đủ điều kiện để quản thêm dự án Chủ đầu tư ... để trực tiếp tổ chức quản thực dự án giao cho Ban quản dự án thành lập để tổ chức quản thực dự án cụ thể sau: a Mô hình1: Chủ đầu tư không thành lập Ban quản dự án mà sử dụng máy có ... Quản thi công xây dựng công trình bao gồm quản chất lượng xây dựng, quản tiến độ xây dựng, quản khối lượng thi công xây dựng công trình, quản an toàn lao động công trường xây dựng,...
 • 182
 • 626
 • 1

Bài giảng quản dự án - P2.2

Bài giảng quản lý dự án - P2.2
... chi phí xây dựng( lập dự toán): - Phía chủ đầu tư hình thành loại dự toán tổng mức đầu tư sơ bộ, tổng mức đầu tư, dự toán/ tổng dự toán, dự toán chi phí xây dựng công trình - Phía nhà thầu, sở ... lôgíc - Nắm vững thủ tục hoạt động công trường, có khả đoán trước bước xây dựng dự án, phương pháp xây dựng gối đầu; - Có khả đoán trước rủi ro xẩy cho dự án gải pháp hạn chế, khắc phục chúng - Có ... trình xây dựng 2.6 Quản công tác định giá xây dựng * Bộ xây dựnglà quan chịu trách nhiệm thực thống quản nhà nư ớc chi phí đầu tư xây dựng công trình gồm: - Hướng dẫn lập quản chi phí...
 • 34
 • 420
 • 0

Bài giảng quản dự án - P3

Bài giảng quản lý dự án - P3
... dự án đầu tư xây dựng công trình chủ đầu tư đủ điều kiện lực để quản dự án xây dựng 1.1.9 Hợp đồng với tổ chức tư vấn thiết kế xây dựng công trình để thiến hành bước thiết kế dự toán xây dựng ... công việc; - Giá hợp đồng xây dựng; 31 - Tạm ứng hợp đồng xây dựng; - Thanh toán gí hợp đồng xây dựng; - Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng; - Tiến độ thực thời hạn hoàn thành công việc; - Bảo đàm ... bên nhận thầu; - Rủi ro trách nhiệm; 32 - Bất khả kháng; - Thưởng, phạt vi phạm hợp đồng; - Giải tranh chấp hợp đồng xây dựng; - Quyết toán hợp đồng xây dựng; Thanh hợp đồng xây dựng; 2.1 Thông...
 • 91
 • 418
 • 0

Bài giảng quản dự án - P3.2

Bài giảng quản lý dự án - P3.2
... phí quản dự án Bao gồm chi phí để tổ chức thực công việc quản dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực dự án đến hoàn thành, nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng, bao gồm: - - - - ... i =1 - G : chi phí đầu tư xây dựng công trình, hạng mục công trình tương tự thực thứ i dự án -H : Hệ số qui đổi thời điểm lập dự án t -H : Hệ số qui đổi địa điểm xây dựng dự án KV -Gi CT-CTTT: ... truyền quảng cáo chi phí tổ chức thực số công việc quản khác Trong trường hợp chủ đầu tư chưa đủ để xác định chi phí quản dự án cần triển khai công việc chuẩn bị dự án chủ đầu tư lập dự toán...
 • 29
 • 479
 • 0

Bài giảng quản dự án - P6.2

Bài giảng quản lý dự án - P6.2
... chủ đầu tư quản chi phí đầu tư xây dựng công trình Đối với dự án có nhiều công trình, chủ đầu tư có thẻ xác định Tổng dự toán dự án để phục vụ cho việc quản dự án Tổng dự toán dự án xác định ... phí dự toán chi phí xây dựng 6.4.2 Phương pháp lập dự toán chi phí xây dựng công trình, hạng mục công trình 6.5 Các biểu mẫu dự toán xây dựng công trình 6.6 Quản dự toán (Tổng dự toán) xây dựng ... Quản dự toán (Tổng dự toán) xây dựng công trình Dự toán (Tổng dự toán) xây dựng công trình trước phê duyệt phải thẩm định Chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định phê duyệt dự toán (tổng dự toán)...
 • 51
 • 303
 • 1

Xem thêm