Ha huy tap HT 2 2014

Ha huy tap HT 2 2014

Ha huy tap HT 2 2014
... D 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 ... 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 ... 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 10...
 • 5
 • 12
 • 0

Cu huy can HT 2 2014

Cu huy can HT 2 2014
... + Br2 + H2O → RCOOH + 2HBr x mol x HCHO + 2Br2 + H2O → CO2 + 4HBr y mol 2y y CH2=CHCHO + 2Br2 + H2O → CH2BrCHBrCOOH + 2HBr z mol 2z Ta có: x + 2y + 2z = 0,05 (1); y = 0,01 (2) Mặt khác: 2x + ... C5H8O2 -> 5CO2 + 4H2O 0,01 0,05 0,04 C2H4O2 > 2CO2 + 2H2O x 2x 2x C7H6O2 > 7CO2 + 3H2O y 7y 3y Ta có: 2x + 7y = 0,33 2x + 3y = 0 ,25  x = 0,095 y =0, 02 Khi ... Ba(OH )2 dư vào X, số gam kết tủa thu : A.78,8 B 29 ,55 C 39,4 D 59,0 2Phản ứng: CO2 + 2OH → CO3 + H2O 0 ,2 0,15 0,075 0,15 0,075 0, 125 Khi CO2 dư: CO2 + CO 32- → 2HCO30, 125 0 ,27 5 0, 125 0, 125 0 ,25 ...
 • 7
 • 16
 • 0

Đề thi thử toán lần 2 năm 2014 trường Huy Tập

Đề thi thử toán lần 2 năm 2014 trường Hà Huy Tập
... MF2 = a - ex = - x Ta cú: 5 Gi s phng trỡnh chớnh tc ca elip cú dng: 2 ổ ổ ã F1 MF2 = 900 MF 12 + MF 22 = F1 F 22 ỗ + x ữ + ỗ - x ữ = 64 ứ ố ứ ố 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 ... dt = 2 dt - ũ ỗ ữ ữ dt = ( 2t - ln(t - 1) + ln(t + 1) ) (t - 1)(t + 1) ứ t -1 t +1 ứ 2 2 2 = + ln Vy I = + ln 3 A ln8 dx = ) 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 www.VNMATH.com t f ' (t ) ... (1; -2 ) hoc ( x; y ) = ỗ ; -1 ữ 2 ứ 0 ,25 t t = + e x ị t = + e x ị 2tdt = e x dx , x = ln ị t = 2; x = ln ị t = 0 ,25 3 2 ( ln I= ũ ln ex -1 ex + ũe ln ex -1 x ex +1 t2 - dt t -1 0 ,25 0 ,25 0 ,25 ...
 • 5
 • 658
 • 12

Đề thi thử đại học môn Toán khối D lần 2 năm 2014 THPT Huy Tập, Nghệ An

Đề thi thử đại học môn Toán khối D lần 2 năm 2014 THPT Hà Huy Tập, Nghệ An
... thẳng d1 , d2 , d3 điểm A, B, C cho AB = BC Câu 9.b (1,0 điểm) Tìm hệ số -HẾT - ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI D NĂM 21 04 LẦN THPT HUY TẬP, NGHỆ AN Các đề thi thử đại học môn Toán ... elip có phương trình x2 + y2 = 34 Viết phương trình tắc elip tìm tọa độ điểm M thuộc (E) cho M nhìn hai tiêu điểm góc vuông M có hoành độ d ơng Câu 8.b (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz ... LẦN THPT HUY TẬP, NGHỆ AN Các đề thi thử đại học môn Toán cập nhật liên tục Tuyensinh247 em ý theo d i ...
 • 5
 • 124
 • 0

Gián án Đề thi thử ĐH -CĐ lần 2 năm 2011 THPT Huy Tập Cẩm Xuyên Tĩnh

Gián án Đề thi thử ĐH -CĐ lần 2 năm 2011 THPT Hà Huy Tập Cẩm Xuyên Hà Tĩnh
... A 2, 24 B 3,36 C 1, 12 D 1,68 Cõu13/ Nu cho mol mi cht: CaOCl2, KMnO4, K2Cr2O7, MnO2 ln lt phn ng vi lng d dung dch HCl c, cht to lng khớ Cl2 nhiu nht l A KMnO4 B K2Cr2O7 C CaOCl2 D MnO2 Cõu ... in hoỏ l: Fe+Ni 2+ >Ni+Fe2+ Sut in ng chun ca pin in hoỏ l:(cho E0Fe2+/Fe= - 0,44 v, E0Ni2+/Ni= -0 ,23 v) A 0 ,21 v B 0,12v C 2, 1v D 1,2v Cõu 58 in phõn 100 ml dung dch CuSO4 0 ,2 M vi I = 9,65Ampe ... thc: A (NH4)2CO3 B.NH4Cl C (NH2)2CO D NH4NO3 Cõu 35/ Dóy gm cỏc cht sau õy u tỏc dng vi dung dch NaOH? A C6H5NH2 ,C6H5OH B C6H5OH ,C2H5OH C CH3COOC2H5 , NH2CH2COOH D CH3COOH , C2H5OH Cõu 36/...
 • 4
 • 261
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC Đề 2 TRƯỜNG THPT HUY TẬP docx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC Đề 2 TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP docx
... sinh sản 26 Cách li đánh dấu hình thành loài ? A Cách li sinh thái B Cách li địa lý C Cách li di truyền D Cách li sinh sản 27 Các nhân tố chủ yếu chi phối hình thành đặc điểm thích nghi thể sinh ... lý - sinh thái C Tiêu chuẩn sinh ly - hoá sinh chuẩn di truyền D Tiêu 30 Đơn vị tổ chức sở loài tự nhiên là: A Nòi địa lí sinh học B Quần thể C Nòi D Nòi sinh thái 31 Trong trình hình thành loài ... khác tạo thành nòi địa lý thành loài 32 Hình thành loài bằng đường sinh thái phương thức thường nhóm sinh vật: A Động vật di động B Thực vật C Động vật di động xa D Thực vật động vật di chuyển 33...
 • 17
 • 137
 • 0

skkn một vài kinh nghiệm làm tốt công tác chủ nhiệm lớp nhằm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 2, lớp 3 trường tiểu học huy tập

skkn một vài kinh nghiệm làm tốt công tác chủ nhiệm lớp nhằm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 2, lớp 3 trường tiểu học hà huy tập
... tượng học sinh chủ nhiệm ngoan, học giỏi cô khác chủ nhiệm có kết ngược lại Công tác chủ nhiệm lớp nói dễ, giáo viên làm Nhưng thực bắt tay vào làm, để làm cho đạt, làm cho tốt công tác chủ nhiệm ... sống tốt để làm vốn sống I .3 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu kĩ sống, kĩ giao tiếp… học sinh lớp 2 ,3 trường Tiểu học Huy Tập huy n Krông Ana tỉnh Đắk Lắk, năm học: 2011 – 20 12, 2012 – 20 13, ... Đối với nhà trường: Để động viên, khích lệ giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp kính mong Ban giám hiệu trường có hình thức khen thưởng giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp hàng năm Krông...
 • 20
 • 223
 • 1

đề thi thử thpt quốc gia môn toán DE175 THPT huy tập, khánh hòa (đề 2) w

đề thi thử thpt quốc gia môn toán DE175 THPT hà huy tập, khánh hòa (đề 2) w
... Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C ) hàm số y   x  x  1đ Khảo sát vẽ đồ thị hàm số  Tập xác định: D = R  Sự biến thi n:  x  1 + Chiều biến thi n: y '  3 x  , y '    x 1 Hàm số đồng ... ; 1 0.25 1;   + Cực trị: Hàm số đạt cực đại x  1, y CĐ  Hàm số đạt cực tiểu x  1, yCT  0.25 + Giới hạn: lim y  , lim y   x  +Bảng biến thi n: x  y y  x   1   ... 2bi   6i 4a  2b  a    2b  6 b  Vây: z   3i 0.5đ 0.25 Do w  z     3i     6i 0.25 Vậy số phức w có phần thực 5, phần ảo b)Điều kiện: x  Khi phương trình cho tương đương...
 • 7
 • 26
 • 0

Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty TNHH Ngọc Linh- 23 Huy Tập- TP Đà Nẵng.doc

Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty TNHH Ngọc Linh- 23 Hà Huy Tập- TP Đà Nẵng.doc
... tế công tác kế toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ công ty TNHH Ngọc Linh I Đăc điểm hàng hoá phương thúc tiêu thụ công ty Đặc điểm hàng hoá Công ty TNHH Ngọc Linh doanh nghiệp thương mại nên hàng ... kế toán thủ công, không phù hợp chế thị trường Công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết tiêu thụ công ty Nhìn chung công tác hạch toán kế toán tiêu thụ công ty tương đối tốt Do công ty ... lợi cho công tác tiêu thụ hàng hoá công ty tốt Công ty cần có sách thu hút công trình xây dựng nhà dân, nhà tiêu thụ không nhiều nhiều nhà tiêu thụ hàng hoá công ty việc tiêu thụ nhỏ lẻ thành nhiều...
 • 43
 • 255
 • 1

GATHVP-Trường THPH Huy Tập

GATHVP-Trường THPH Hà Huy Tập
... Min, GV: Để sử dụng hàm ta phải biết cách nhập hàm Sử dụng hàm vào ô tính GV: Cấu trúc chung hàm nào? HS: =() GV: Hàm gồm phần HS :Hàm gồm Phần Tên hàm biến hàm Hđ2: GV: Trong ... GV: Như gọi hàm: I Khái niệm hàm chương trình HS: Hàm công thức xây dựng sẵn Hàm giúp cho bảng tính việc tính toán đơn giản dễ dàng Khái niệm hàm GV: Cho vài VD hàm HS: VD hàm Sum, Hàm Min, GV: ... Phòng 11 Trường THPT Huy Tập Ngày 04/01/2009 Tiết 65 Bài 20 : THỰC HÀNH I/ Mục tiêu: 1/ Kiến thức: - Hiểu khái niệm, vai trò hàm Excel - Biết cú pháp chung hàm cách nhập hàm vào trang tính 2/...
 • 45
 • 97
 • 0

TIEU SU TBT HA HUY TAP

TIEU SU TBT HA HUY TAP
... - 28-8-1941, Thổỷc dỏn Phaùp õổa õọửng chờ Ha Huy Tỏỷp bừn cuỡng vồùi caùc õọỡng chờ khaùc taỷi Baỡ ióứm, Hoùc Mọn, Gia ởnh / ...
 • 2
 • 223
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2012-2013 Môn Toán khối D TRƯỜNG THPT HUY TẬP

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2012-2013 Môn Toán khối D TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP
... www.VIETMATHS.com SỞ GD & ĐT HÀ TỈNH TRƯỜNG THPT HUY TẬP Câu I ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2012-2013 Môn thi: Toán, khối D Ý Nội dung Điểm Cho hàm số : y = 2x − có đồ thị ( C ... ∫x − x dx 1 0 I = ∫ x − x3 dx = ∫ x − x x dx 3 Đặt t = − x ⇒ t = − x ⇒ 2tdt = −3 x dx ⇒ x = ⇒ t = 1; x =1⇒ t = Vậy tai có : −2 tdt = x 2dx Khi I = ∫ x − x x dx = − IV 2 2 ∫ ( − t ) t.tdt = ∫ ... Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số (C) 2x − Khảo sát vẽ đồ thị hàm số : y = x +1 +Tập xác định D = ¡ \ { −1} 2,0 +Sự biến thi n • -Chiều biến thi n: y ' = ( x + 1) 0,25 > ∀x ≠ −1 Hàm số đồng...
 • 7
 • 293
 • 2

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2012-2013 Môn Toán, khối A,B,A1 TRƯỜNG THPT HUY TẬP

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2012-2013 Môn Toán, khối A,B,A1 TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP
... SỞ GD & ĐT HÀ TỈNH TRƯỜNG THPT HUY TẬP Câu ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2012-2013 Môn thi: Toán, khối A,B, A1 Ý Điểm Nội dung I 3,0 Khảo sát vẽ đồ thị hàm số : y  2x  x 1 +Tập xác định ... 1 +Tập xác định D   \ 1 +Sự biến thi n  -Chiều biến thi n: y '   x  1  x  1 0,5 Hàm số đồng biến khoảng  ; 1  1;     Cực trị : Hàm số cực trị Giới hạn vô cực tiệm cận: ... 1 x   Bảng biến thi n : x y' y - + -1 || 0,5 + + 0,5  ||  1  +Đồ thị:Đồ thị hàm số cắt trục Ox điểm A  ;  2  Đồ thị hàm số cắt trục Oy điểm B  0; 1 Đồ thị hàm số nhận giao điểm...
 • 6
 • 155
 • 2

Góp phần nghiên cứu ếch nhái thiên địch trên đồng ruộng huy tập vinh nghệ an

Góp phần nghiên cứu ếch nhái thiên địch trên đồng ruộng hà huy tập  vinh  nghệ an
... cạnh góp phần bảo vệ khai thác hợp lý nguồn tài nguyên động vật Trên sở tiến hành nghiên cứu đề tài: " Góp phần nghiên cứu ếch nhái thiên địch đồng ruộng Huy Tập - Vinh, Nghệ An" Mục đích nghiên ... pháp bảo vệ phục hồi đa dạng thiên địch ếch nhái bò sát Theo hớng trên, tiến hành nghiên cứu ếch nhái thiên địch đồng ruộng Huy Tập - Vinh - Nghệ An nhằm góp phần cung cấp sở khoa học, bổ ... loài Qua nghiên cứu đồng ruộng Huy Tập, biết 12 loài ếch nhái thuộc họ, Kết nghiên cứu cho thấy thành phần loài ếch nhái khu vực đồng ruộng Huy Tập đa dạng Đối chiếu với nghiên cứu Nguyễn Thị...
 • 73
 • 390
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I – NĂM HỌC 2012- 2013. Trường THPT Huy Tập MÔN HÓA

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I – NĂM HỌC 2012- 2013. Trường THPT Hà Huy Tập MÔN HÓA
... mu i natri axit chứa oxi clo (mu i X) Cho thêm vào dung dịch lượng KI iot ngừng sinh thu 3,05 gam I2 Mu i X A NaClO2 B NaClO3 C NaClO4 D NaClO Câu 33: i n phân dung dịch mu i nitrat kim lo i ... v i dung dịch HCl thu 4,47g mu i Số mol hai amin hỗn hợp Tên X, Y là: A Metylamin propylamin B Etylamin propylamin C Metylamin etylamin D Metylamin isopropylamin Mã đề 102 Trang Câu 31: Hòa tan ... dùng i n cực trơ, cường độ dòng i n 2A Sau th i gian i n phân phút 15 giây, không thấy khí tạo catot, kh i lượng catot tăng 9,75 gam Sự i n phân có hiệu suất 100%, ion kim lo i bị khử tạo thành...
 • 4
 • 330
 • 5

Xem thêm