LUYEN 10 DE DAT 8 DIEM DE SO 6

Tài liệu Đề thi môn hóa học lớp 10 - Đề số 6 docx

Tài liệu Đề thi môn hóa học lớp 10 - Đề số 6 docx
... A B C D A B C D A B Cu Số thứ tự chu kì bằng: a Số e phân lớp b Số e lớp c Số lớp e d Số thứ tự nguyên tố Câu Một nguyên tố R có cấu hình electron phân lớp 3p4 Vậy vị trí R BTH a Chu ... tử là: a 1s2 2s2 3s22p6 4s2 b 1s2 2s2 2p6 3s2 3p54s2 c 1s2 2s2 2p6 3s1 3p64s2 d 1s2 2s2 2p6 3s2 3p64s2 Câu 12 Số nguyên tố chu kỳ là: a b 18 c 32 d 18 32 B PHẦN TỰ LUẬN: (6 ) Câu 1: (3 đ) Nguyên ... tăng dần : a Hóa trị cao với Oxi b Số lớp electron c Số electron lớp d Tính axít tính bazơ oxít hiđrôixít tương ứng Cu Nguyên tố R có cấu hình electron 1s2 2s2 2p2 Hóa trị cao với Oxi, hóa trị với...
 • 3
 • 312
 • 0

Đề thi ôn tập môn Toán lớp 10 - Đề số 6 pps

Đề thi ôn tập môn Toán lớp 10 - Đề số 6 pps
... WWW.VNMATH.COM ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ – Năm học Môn TOÁN Lớp 10 Thời gian làm 90 phút Đề số Câu 1: 1) Giải bất phương trình sau: a) x − ≤ x + ⇔ 16 x − 16 x ≤ ⇔ x ∈ [0;1] −3 x − x +  ... + = c) Viết phương trình tiếp tuyến (C ) vuông góc với ∆ •Tiếp tuyến ∆1 vuông góc với ∆ nên PTTT có dạng x + y + D = 1+ + D  D = −7 = ⇔ ( D + 3)2 = 16 ⇔  D = 12 + 12 Vậy PT tiếp tuyến cần tìm: ... nghiệm PT ⇔ x − x − m + 8m − 15 = có ∆′ = + m − 8m + 15 = (m − 2)2 ≥ 0, ∀ m ∈ R ⇒ PT luôn có nghiệm với số thực m b) Tìm m để phương trình có nghiệm trái dấu m < PT có hai nghiệm trái dấu ⇔...
 • 3
 • 258
 • 2

Đề thi HKII tin Học 10 Đề số 6

Đề thi HKII tin Học 10 Đề số 6
... Trang 2/3 - Mã đề thi 62 8 A Để tăng tốc độ tìm kiếm B Để chia gói tin dễ dàng C Để biết tổng số máy tính Internet D Để xác định máy tính mạng để gói tin gửi đến máy nhận Câu 26: Trong Word, để ... Position ( ) hộp thoại Page Number có tác dụng: A Đánh số cho trang B Căn lề cho số trang C Vị trí số trang (đầu trang, cuối trang) D Bỏ định dạng số trang Câu 18: Trong Word, để tạo chữ nghệ thuật, ... Phần mềm ứng dụng D Phần mềm tiện ích - - HẾT Trang 3/3 - Mã đề thi 62 8 ...
 • 3
 • 146
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng Anh lớp 10 - Đề số (6)

Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng Anh lớp 10 - Đề số (6)
... of………………………………………………………………………………………………… ………… 10 He isn’t happy although he is very rich  Despite…………………………………………………………………………………………… ………………… II Use the correct form of the verb in bracket 11 ) If I see him, I (give)………………………………………… ... (give)………………………………………… him a gift 12 ) If I had a typewriter, I (type) ………………………………………… it myself 13 ) If I had known that you were in hospital, I (visit) ………………………………………… you 14 ) You could make better ... ……………………………………… class regularly 15 ) If I (know) ………………………………………… his telephone number, I'd give it to you 16 ) If you (arrive) ……………………………………… ten minutes earlier, you would have got a job 17 ) He could get a...
 • 4
 • 314
 • 1

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn sinh học lớp 10 đề số 6

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn sinh học lớp 10 đề số 6
... ngoái D Khối Câu : Đa số vi khuẩn động vật nguyên sinh sinh trưởng tốt pH : A Nhỏ B Nhỏ lớn C Lớn D 6 8 Câu 10 : Trong vi sinh vật sau đây, sinh vật có nhu cầu độ ẩm cao sinh vật lại ? A Nấm ... Một số trường hợp sốt, ỉa chảy không rõ nguyên nhân Số lượng tế bào limphô T giảm C Biểu bình thường số lượng HIV chưa đủ ngưỡng lấy nhiễm D Biểu chưa rõ, sốt nhẹ Câu : Virut : A Thực thể sống ... qua thai Câu 25 : Thuỷ ngân, bạc, phoocmanđêhit, chất kháng sinh Các chất gọi ? A Chất hoạt động bề mặt B Nhân tố sinh trưởng C Chất dinh dưỡng phụ D Chất ức chế sinh trưởng Câu 26 : Bệnh cúm...
 • 7
 • 169
 • 0

Đề KT 1 tiết HK2 sinh học 10 đề số 6

Đề KT 1 tiết HK2 sinh học 10  đề số 6
... nguyên phân? Câu2 : loài sinh vật có 2n= 14 a Xác định sô tâm động ,số crômatit ,số NST đơn kì nguyên phân b.nếu có 50 TB nguyên phân đợt cần môi trường cung cấp NST? Và số NST hoàn toàn TB bao ... xitric Câu Vi sinh vật tiết enzim xenlulaza để: a đất giàu chất dinh dưỡng b làm môi trường c phân giải tinh bột d phân giải xenlulôzơ Câu 10 Để phân giải lipit, VSV cần tiết loại enzim gì? a ... cần tiết loại enzim gì? a Amilaza b Proteaza Câu Trong sơ đồ chuyển hoá Glucôzơ a rượu etanol b axit lactic c Saccaraza Nấm men d Lipaza A + CO2 Vậy: A c axit axetic d axit xitric Câu Vi sinh...
 • 2
 • 172
 • 0

10 đề số 6

10 đề số 6
... xấp xỉ A 0 ,65 4 .10- 7m B 0 ,65 4 .10- 6m C 0 ,65 4 .10- 5m D 0 ,65 4 .10- 4m Câu 34: Hiệu điện hai điện cực ống Cu-lít-giơ (ống tia X) U AK = 2 .104 V, bỏ qua động ban đầu êlectron bứt khỏi catốt Tần số lớn tia ... xỉ A 4,83 .102 1 Hz B 4,83 .101 9 Hz C 4,83 .101 7 Hz D 4,83 .101 8 Hz 210 Câu 35: Pôlôni 84 Po phóng xạ α biến đổi thành chì Pb Biết khối lượng hạt nhân Po; α; Pb là: 209,937303 u; 4,0015 06 u; 205,929442 ... A 400 V B 200 V C 100 V D 100 V H + H → He + n + 17, MeV Năng lượng tỏa tổng hợp g khí heli Câu 41: Cho phản ứng hạt nhân xấp xỉ A 4,24 .108 J B 4,24 .105 J C 5,03 .101 1J D 4,24 .101 1J Câu 42: Quan...
 • 4
 • 646
 • 0

Luyện 10 đề đạt 8 điểm Đề số 1

Luyện 10 đề đạt 8 điểm Đề số 1
... C3H8 D C3H6 C4H8 Đề số Hóa học ledangkhuong@gmail.com KHÓA LUYỆN 10 ĐỀ ĐẠT ĐIỂM ĐỀ SỐ Câu Một ion M3+ có tổng số hạt proton, nơtron, electron 79, số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 19 ... %nCO  44  16 .2  0, 75 => nCO = 0,04.0,75 = 0,03 => nCO2 = 0, 01 44  28 Hệ: 12 2,5x+ 15 8y = 4, 385 3x/2 + y/2 = 0, 01 + 0,03/2 Đề số Hóa học => x = 0, 01 => %mKMnO4 = 0,02 .1 58/ 4, 385 .10 0 % = 72,06% ... C17H31COOH + O2 → 18 CO2 + 16 H2O  naxit linoleic = (15 ,232:22,4 – 11 ,7: 18 ) :2 = 0, 015 Câu 35 Trung hoà 8, 2 gam hh gồm axit fomic axit đơn chức X cần 10 0 ml dd NaOH 1, 5M Nếu cho 8, 2 gam hh t/d với...
 • 16
 • 4,164
 • 12

Luyện 10 đề đạt 8 điểm Đề số 2

Luyện 10 đề đạt 8 điểm Đề số 2
... + 3 /2 O2 → Cr2O3 a a a 3a/4 Sn + 2HCl → SnCl2 + H2 Sn + O2 → SnO2 a a a a a = 8, 98: (65+ 52+ 119+71.3) = 0, 02 VO2  2, 25.0, 02. 22, 4=1,0 08( l) Bấm nhanh: VO2  8, 98: (65+ 52+ 119+71.3). (2+ 3+4):4 .22 ,4 ... CO2↑ + H2O (d) CO2 + Ca(OH )2 → CaCO3 + H2O (e) 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → 2MnSO4 + K2SO4 + 2H2SO4 (g) 2KHSO4 + 2NaHCO3 → Na2SO4 + K2SO4 + CO2↑ +H2O (i) Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + SO2↑ Đề số ... → NaAlO2 + 3 /2 H2 y > x 3x /2 TH2: Na + H2Odư → NaOH + ½ H2 x x /2 Al + NaOH dư → NaAlO2 + 3 /2 H2 y 3y /2 x /2 + 3x /2 = x /2 + 3y /2 = 1,75 x = 0,5 y=1 => %mNa  0,5 .23 100 %  29 ,87 % 0,5 .23 27 Câu...
 • 19
 • 4,424
 • 56

Luyện 10 đề đạt 8 điểm đề số 5

Luyện 10 đề đạt 8 điểm đề số 5
... 99 : 101 B 101 : 99 C 11 : D : 11 Hướng dẫn giải: pH =8 => KOH dư Cách 1: 10- 5 - 10- 6 VA: 10- 5 10- 6 VB: 10- 5 10- 5 + 10- 6 VA 10 5 10 6   VB 10 5 10 6 11 Cách 2: Do OH- dư nên ta có : 10- 5. V1 ... Cu2+ + 2e x 2x 8/ 3 Fe O4  2e  3Fe2 y 2y N +5 + 3e → N2+ 0, 45 0, 15  2x = 2y + 0, 45 (2) Từ (1) (2) nên x = 0,3 75, y = 0, 15 m = mCu(NO3)2 + mFe(NO3)2 = 0,3 75 188 + 0, 15 180 = 151 ,1 Câu 27 Cho ... nCr 3  0 ,5 nOH   nX  1 ,8 => OH- dư Cr3+ + 3OH- → Cr(OH)3 0 ,5 1 ,5 0 ,5 Cr(OH)3 + OH- → Cr(OH)40 ,5 0,3 nCr (OH )3  0 ,5  0,3  0, mCr (OH )3  0, 2 .103  20, ( g ) Đề số Hóa học 10 ledangkhuong@gmail.com...
 • 19
 • 3,182
 • 11

Luyện 10 đề đạt 8 điểm đề số 7

Luyện 10 đề đạt 8 điểm đề số 7
... 75 = 0,04 nGly-Gly = 0 ,79 2: (75 .2 - 18) = 6 .10- 3 => nGly = 0,012 nGly-Gly-Gly = 1 ,70 1: (75 .3 - 18. 2) = 9 .10- 3 => nGly = 0,0 27 nGly-Gly-Gly-Gly = 0 ,7 38: (75 .4 – 18. 3) = 3 .10- 3 => nGly = 0,012 nGly-Gly-Gly-Gly-Gly ... C 3 ,89 .10- 5 mol/(l.s) D.1,93 .10- 6 mol/(l.s) Hướng dẫn giải: nKOH 10 ml dd = 12 ,84 .10- 3.0,05= 6,42 .10- 4 nKOH lít dd = 6,42 .10- 4 .102 = 6,42 .10- 2 => CKOH = 0,0642 M C = 0,0642 – 0, 07 = - 5 ,8 10- 3 ... + t Câu 37 Đốt cháy hoàn toàn 80 , 08 gam hỗn hợp X gồm C3H7OH, C2H5OH CH3OC3H7 thu 95 ,76 gam H2O V lít khí CO2 (đktc) Giá trị V A 129,6 lít B 87 ,80 8 lít C 119,1 68 lít D 112 lít Câu 38 Cho cân...
 • 23
 • 2,816
 • 35

Luyện 10 đề đạt 8 điểm đề số 8

Luyện 10 đề đạt 8 điểm đề số 8
... nGly = 81 /75 = 1, 08 , nAla = 42,72 /89 = 0, 48 X + (x-1) H2O → x Glyxin 1, 08/ x ← 1, 08 Y + (y-1) H2O → y Alanin 0, 48/ y ← 0, 48 Tổng số nhóm -CO-NH- phân tử => x + y = nX : nY = : =>1, 08/ x = 3.0, 48/ y ... Giá trị m là: A 11,25 gam B 26,70 gam C 13,35 gam D 22,50 gam Đề số Hóa học ledangkhuong@gmail.com KHÓA LUYỆN ĐỀ 10 ĐỀ ĐẠT ĐIỂM ĐỀ SỐ Cho nguyên tử khối nguyên tố (đvC): H = 1; C = 12; O = 16; ... 1:3 Khi thủy phân hoàn toàn m gam M thu 81 gam glixin 42,72 gam alanin m có giá trị : A 116, 28 gam B 110, 28 gam C 109 ,5 gam D 104 , 28 gam Hướng dẫn giải: Đề số Hóa học ledangkhuong@gmail.com X: H[HN-CH2-CO]x-OH...
 • 19
 • 1,474
 • 6

Luyện 10 đề đạt 8 điểm đề số 10

Luyện 10 đề đạt 8 điểm đề số 10
... LUYỆN ĐỀ 10 ĐỀ ĐẠT ĐIỂM ĐỀ SỐ 10 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ DỰ BỊ ĐẠI HỌC NĂM 2009 MÔN: HÓA HỌC- KHỐI A ĐỀ DỰ BỊ (Đề thi có 04 trang) Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề đề ... NaOH dư thu muối có khối lượng A 106 gam B 84 .8 gam C 212 gam D 169.6 gam Hướng dẫn giải: nCO2 = netylic = 46.0 ,8: 46 = 0 ,8 => mmuối =mNa2CO3 = 0 ,8 .106 = 84 ,8 Đề số 10 Hóa học 12 ledangkhuong@gmail.com ... dịch HCl 1M Khối lượng xà phòng (kg) thu A 10. 3425 B 10. 3435 C 10. 3445 D 10. 3455 Câu 30: Dãy chứa amino axit có số nhóm amino số nhóm cacboxyl Đề số 10 Hóa học ledangkhuong@gmail.com A Gly, Ala,...
 • 14
 • 2,129
 • 4

BÍ KÍP LUYỆN 10 ĐỀ ĐẠT 8 ĐIỂM HÓA- ĐỀ SỐ 3

BÍ KÍP LUYỆN 10 ĐỀ ĐẠT 8 ĐIỂM HÓA- ĐỀ SỐ 3
... C17H31COOH C17H33COOH B C15H31COOH C17H35COOH C C17H33COOH C17H35COOH D C17H33COOH C15H31COOH Hướng dẫn giải: nGlixerol = 0,5 => Mlipit = 88 8 ( R COO)3C3H5 => R = 2 38 , 33 3 => C17H 33 C17H35 Đề số ... CTCT thỏa mãn axit CH3CH2CH2CH2COOH CH3(CH3)CHCH2COOH CH3CH2(CH3)CHCOOH (CH3)3CCOOH Este CH3CH2CH2COOCH3 CH3CH(CH3) COOCH3 CH3CH2COOCH2CH3 CH3COOCH2CH2CH3 CH3COOCH(CH3)CH3 Câu 47 Quá trình sau ... Fe(NO3 )3  X  Y  Z  Fe(NO3 )3     Các chất X T A FeO NaNO3 B FeO AgNO3 C Fe2O3 Cu(NO3)2 D Fe2O3 AgNO3 Hướng dẫn giải: to t 4Fe(NO3 )3  2Fe2O3 + 12NO2 + 3O2  Fe2O3 + 3CO → 2Fe+ 3CO2...
 • 17
 • 2,655
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: văn mẫu lớp 8 bài viết số 6 đề 1văn mẫu lớp 8 bài viết số 6 đề 2ngữ văn 8 bài viết số 6 đề 3tập làm văn lớp 8 bài viết số 6 de 3các dạng đề trắc nghiệm tham khao thi tuyển sinh vào lớp 10 đề số 17giai tap lam van lop 8 bai viet so 6 de 1bai van mau van nghi luan lop 8 bai viet so 6 de 3 tu cau noi;hay doc sach no rat bo ich chi co sach moi chung ta den voj cuoc songngữ văn 8 bài viết số 6 đề 1ngu van lop 8 bai viet so 6 de 3van nghi luan lop 8 bai viet so 6 de 3khóa luyện 10 đềtoán khối d đề số 6nhung bai van hay lop 7 de so 6đề thi thử đại học cao đẳng môn tiếng anh trường thpt tứ kỳ hải dương đề số 6 potde so 6 viet tap lam van so 6 lop 9Phân tích tình hình tiêu thụ gạo của Doanh nghiệp tư nhânDeutsch lernen mit spielen und raetseln5 de HSG tieng anh 9 cuc hot (1)đề cương vật liệu khí cụ điệnCau bi dong dac bietgiai sach bai tap XSTK DH KTQD chuong 1 full v3MAY hàn digitech 4000CONTRIBUTION à L’ÉTUDE D’EXOSQUELETTES ISOSTATIQUES POUR LA RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE, APPLICATION à LA CONCEPTIOND’ORTHÈSES POUR LE GENOUGIẢI PHÁP đảm bảo CHẤT LƯỢNG đội NGŨ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN GIÁO VIÊN dạy NGHỀ tại các TRƯỜNG TRUNG cấp NGHỀ TỈNH hậu GIANGGIÁM sát AN NINH DÙNG kĩ THUẬT xử lý HÌNH ẢNHHỆ THỐNG THEO dõi TÌNH TRẠNG sức KHỎE NGƯỜI CAO TUỔIGIÁO TRÌNH ÁP CAO VÀ VẬT LIỆU ĐIỆNGIẢI PHẪU SINH lý hệ TIÊU hóaGIẢI PHẪU – SINH lý hệ SINH dụcCo so ky thuat mang may tinhÁo thun có hình đức giáo hoàng siêu saoTiểu luận Tìm hiểu về kỹ thuật map trong bảo quản rau quả tươi. Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, thành phần không khí trong bảo quản rau quả tươi bằng phương pháp MAPCác hoạt động sinh lý của bản thân nông sản ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng trong quá trình bảo quản sau thu hoạch. Đề xuất các biện pháp bảo quản nhằm hạn chế các biến đổi trênphương pháp chuẩn độ oxy hóa khửGame TheoryZerosum gamesExtensive games