De lan 4 2015

Đề thi thử quốc gia lần 4 - 2015 - Môn Vật lí - Trường THPT Chuyên Bắc Ninh - Bắc Ninh

Đề thi thử quốc gia lần 4 - 2015 - Môn Vật lí - Trường THPT Chuyên Bắc Ninh - Bắc Ninh
... 1,62.1 0-4 J C 4. 50.1 0-4 J D 2,88.1 0-4 J Câu 37: Con lắc lò xo nằm ngang, vật nặng có m = 0,3 kg, dao động điều hòa theo hàm cosin Gốc chọn vị trí cân bằng, dao động 24 mJ, thời điểm t vận tốc gia tốc vật ... = 7,2657 J D ΔE = 7,2657 MeV Câu 45 : Một lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc  nơi có gia tốc trọng trường g Biết gia tốc vật vị trí biên gấp lần gia tốc vật vị trí cân Giá trị  A 0,375 ... 0,390 D 0 ,44 0 Câu 39: Khi nói dao động tắt dần, phát biểu sau không đúng? A Lực cản môi trường nguyên nhân gây dao động tắt dần B Dao động tắt dần dao động có lợi có hại Trang 3 /4 - đề thi 132...
 • 4
 • 205
 • 0

Đề thi thử quốc gia lần 4 - 2015 - Môn Vật lí - Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội

Đề thi thử quốc gia lần 4 - 2015 - Môn Vật lí - Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội
... lực đàn hồi lớn đạt vào thời điểm bao nhiêu? Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Nội Trang 3/6 - đề thi 130 41 π 27π 27π 41 π B 3(N) ; C 3(N); D 4, 4 (N); (s) (s) (s) (s) 30 20 20 30 Câu 27: ... trị cực đại Xác định n0? A 0,566 vòng/giây B 34, 64 vòng/phút C 33, 94 vòng/giây D 50 vòng/phút Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Nội Trang 2/6 - đề thi 130 Câu 18: Một sợi dây đàn hồi dài có ... dãy Laiman ứng với chuyển electron từ M K A 0,5 346 μm B 0,1027 μm C 0,6576μm D 0 ,48 71 μm Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Nội Trang 4/ 6 - đề thi 130 Câu 35: Một lắc đơn treo vào trần thang...
 • 6
 • 235
 • 0

Đề thi thử quốc gia lần 4 - 2015 - Môn Vật lý - Trường THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An

Đề thi thử quốc gia lần 4 - 2015 - Môn Vật lý - Trường THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An
... phương trình x  A cos( 2 t   ) Trong khoảng thời gian 0,5 s vật quãng đường cm, khoảng thời gian 1s vật quãng đường cm Trong khoảng thời gian 1s vật quãng đường A cm B cm C 12 cm D cm Câu 16: Một ... tục Câu 24: Khi vật dao động điều hòa A gia tốc vật có độ lớn cực đại vật vị trí cân B lực kéo tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ C vận tốc vật có độ lớn cực đại vật vị trí ... vật dao động điều hòa, phát biểu sau đúng? A Động vật đạt cực đại vật vị trí biên B Thế vật đạt cực đại vật vị trí cân C Thế động vật biến thi n tần số với tần số li độ D Cứ chu kì dao động vật, ...
 • 4
 • 252
 • 0

Đề thi thử vật lý trường chuyên Nguyễn Huệ Hầ Nội lần 4-2015

Đề thi thử vật lý trường chuyên Nguyễn Huệ Hầ Nội lần 4-2015
... gian B sóng dọc sóng ngang lan truyền môi trường vật chất C lan truyền nhờ có lực liên kết phần tử môi trường D có thành phần điện trường thành phần từ trường điểm dao động phương Câu 24 Tia tử ... không A Bản chất tượng sóng dừng tượng giao thoa sóng B Dao động phần tử vật chất môi trường truyền sóng dao động trì C Sóng gặp vật cản tự điểm phản xạ sóng , sóng phản xạ pha với sóng tới D Năng ... 150V D 173V Câu 15 Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox chiều dài quỹ đạo 10cm, chu kì 2s Tại thời điểm t = 2,5s vật qua vị trí biên dương Phương trình dao động vật   B x  10cos  t...
 • 7
 • 188
 • 0

thi thủ lý CHUYÊN BẮC NINH lần 4-2015 mã đề 132

thi thủ lý CHUYÊN BẮC NINH lần 4-2015 mã đề 132
... -132 132 132 132 132 132 1C 2D 3C 4D 5B 6A Trang 4/5 - đề thi 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 ... 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 7B 8C 9B 10 D 11 C 12 A 13 D 14 C 15 A 16 A 17 C 18 D 19 B 20 D 21 D ... thấy: thời điểm số, V1 cực đại số V gấp đôi số V2 Hỏi số V2 cực đại số V2 gấp lần số V1? A 2 lần B lần C 2,5 lần D 1,5 lần Câu 15: Năng lượng ion hoá nguyên tử hiđrô trạng thái lượng A cực đại phôtôn...
 • 5
 • 69
 • 0

Đề thi thử lý lần 4 - 2015 chuyên sư phạm hà nội

Đề thi thử lý lần 4 - 2015 chuyên sư phạm hà nội
... dao động điện từ điều hòa với tần số 636,6 kHz Điện tích cực đại tụ A 3,0.1 0-6 C B 2,0.1 0-6 C C 2 ,4. 1 0-6 C D 4, 8.1 0-6 C Câu 29: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số có ... điện chạy cuộn dây   A i  cos 100t   A 4    B i  4cos 100t   A 4      C i  cos 100t   A D i  4cos 100t   A 4 4   Câu 35: Khi mạch dao động lí tưởng ( gồm ... với ánh sáng hồng ngoại Câu 24: Công thoát electron kim loại A Năng lượng cần thi t tối thi u để giải phóng electron liên kết thành electron dẫn B Năng lượng tối thi u cần cung cấp cho electron...
 • 8
 • 1,175
 • 5

Đề thi thử quốc gia lần 4 - 2015 - Môn Tiếng anh - Trường THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An

Đề thi thử quốc gia lần 4 - 2015 - Môn Tiếng anh - Trường THPT Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An
... tự luận vào tờ sau - THE END Trang 5/6 - đề thi 132 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA, LẦN CUỐI NĂM 2015 MÔN TIẾNG ANH (Thời gian làm bài: 90 phút) Họ, ... don’t like politics, and _ A I don’t, neither B neither I C so I D I don’t, too Trang 3/6 - đề thi 132 Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate ... their needs and is a good buy Buyers generally offer less for a property than the seller asks Agents help to negotiate the final price They usually help buyers arrange bank loans and are generally...
 • 6
 • 242
 • 1

Đề thi thử quốc gia lần 4 2015 môn văn học trường THPT chuyên ĐH Vinh Nghệ An kèm đáp án

Đề thi thử quốc gia lần 4 2015 môn văn học trường THPT chuyên ĐH Vinh Nghệ An kèm đáp án
... quan điểm anh (chị) hai thái độ trái ngược (bằng văn khoảng 600 từ) Câu III (4, 0 điểm) Hài lòng đứa cháu xếp việc chu tất trước nhập ngũ, nhân vật Năm (Những đứa gia đình - Nguyễn Thi) nói: “– ... khẩn thi t vang lên Nhiều người nhận thấy nghiêm trọng vấn đề trách nhiệm thân Nhưng ngược lại, không người lại thấy chuyện to tát, xa xôi, không thuộc trách nhiệm cá nhân Hãy trình bày quan điểm ... Thi) nói: “– Khôn! Việc nhà thu gọn việc nước mở rộng, gọn bề gia thế, đặng bề nước non Con nít chúng bây kỳ đánh giặc khôn hồi trước” Anh (chị) có đồng tình với câu nói Năm không? Hãy phát biểu...
 • 2
 • 245
 • 1

Đề thi thử khối chuyên vinh lần 4 - 2015 môn vật lý

Đề thi thử khối chuyên vinh lần 4 - 2015 môn vật lý
... MN = 4, 375 cm; NP = 11,125 cm Giá C 10 cm; 30 Hz D cm; 25 Hz u hòa tr c Ox v ng i th i cm (v i A1...
 • 6
 • 182
 • 0

Đề và đáp án thi thử Đại Học Vinh lần 4 - 2015 môn vật lý

Đề và đáp án thi thử Đại Học Vinh lần 4 - 2015 môn vật lý
... tục Câu 24: Khi vật dao động điều hòa A gia tốc vật có độ lớn cực đại vật vị trí cân B lực kéo tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ C vận tốc vật có độ lớn cực đại vật vị trí ... đại vật vị trí biên B Thế vật đạt cực đại vật vị trí cân C Thế động vật biến thi n tần số với tần số li độ D Cứ chu kì dao động vật, có bốn thời điểm động Câu 36: Trong thí nghiệm giao thoa ánh ... 200) D có số khối Trang 3 /4 - đề thi 199 Câu 38: Chiếu chùm tia sáng song song hẹp (coi tia sáng) gồm hai thành phần đơn sắc màu cam màu lam từ không khí vào mặt thoáng bể nước, A so với phương...
 • 4
 • 224
 • 0

Đề thi thử chuyên Bắc Ninh lần 4-2015 môn vật lý

Đề thi thử chuyên Bắc Ninh lần 4-2015 môn vật lý
... thấy: thời điểm số, V1 cực đại số V1 gấp đôi số V2 Hỏi số V2 cực đại số V2 gấp lần số V1? A 2 lần B lần C 2,5 lần D 1,5 lần Câu 15: Năng lượng ion hoá nguyên tử hiđrô trạng thái lượng A cực đại phôtôn ... nằm ngang, vật nặng có m = 0,3 kg, dao động điều hòa theo hàm cosin Gốc chọn vị trí cân bằng, dao động 24 mJ, thời điểm t vận tốc gia tốc vật 20 cm/s - 400 cm/s2 Biên độ dao động vật A 1cm B ... dao động điều hòa với biên độ góc  nơi có gia tốc trọng trường g Biết gia tốc vật vị trí biên gấp lần gia tốc vật vị trí cân Giá trị  A 0,375 rad B 0,062 rad C 0,25 rad D 0,125 rad Câu 46:Một...
 • 5
 • 143
 • 0

đề thi thử môn vật lí lần 4 2015- ĐHSP HN

đề thi thử môn vật lí lần 4 2015- ĐHSP HN
... dây nối hai vật vật B rơi tự vật A dao động điều hòa Lần vật A lên đến vị trí cao khoảng cách hai vật bao nhiêu? Biết độ cao điểm treo lò xo (so với sàn nhà) đủ lớn A 35 cm B 40 cm C 45 cm D 50 ... V; 60 V C 32 V; 40 V D 60 V; 40 V Câu 23 Nguyên tắc hoạt động quang trở dựa vào tượng : A Phát quang chất rắn B Quang điện C Quang điện C Vật dẫn nóng lên bị chiếu sáng Câu 24 Trong ống tia X ... thức cường độ dòng điện chạy cuộn dây là: A i = cos(120πt + π /4) A B i = cos(100πt + π /4) A C i = cos(100πt - π /4) A D i = cos(100πt - π /4) A Câu 37 Tại nơi mặt đất, lắc đơn dao động điều hòa với...
 • 5
 • 173
 • 0

Đề thi thử ĐH Vinh lần 4 2015 kỳ thi THPT QG môn Toán

Đề thi thử ĐH Vinh lần 4 2015 kỳ thi THPT QG môn Toán
... hoctoancapba.com kho đề thi TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHTHPT quốc gia môn TOÁN, ĐỀ THI THỬpTHPT QUỐCnGIA NĂM 2015 ĐÁP ÁN đề kiểm tra có đá án file word, luyệ thi môn Toán TRƯỜNG THPT CHUN Mơn: TỐN; Thời ... “An Bình có chung mã đề thi Khả An Bình có chung mã đề thi mơn Vật lý Số cách nhận mã đề thi An Bình 6.6.5  180 Khả An Bình có chung mã đề thi mơn Hóa học Số cách nhận mã đề thi An Bình 6.6.5 ... đề tích phân môn TOÁ có Theo cơng thức thi THPT quốc gia phần, ta N, đề kiểm tra có đáp án file word, luyện thi môn Toán  cos x I2  x Từ (1), (2) (3) suy I   32   cos x sin x  dx  4...
 • 5
 • 85
 • 0

Đề Thi Thử Đại Học Lần 4-2015-Bamabel môn Vật Lý

Đề Thi Thử Đại Học Lần 4-2015-Bamabel môn Vật Lý
... điều hòa theo phương nằm ngang Khi vật từ vị trí biên vị trí cân thì: A Động vật tăng dần B Hợp lực tác dụng vào vật giảm dần C Gia tốc vật tăng dần D Tốc độ vật giảm dần u = U cos(ωt ) ω Câu ... độ góc rad Cơ lắc trình dao động π = 10 14,4 mJ Lấy Tốc độ trung bình vật kể từ thời điểm ban đầu đến gia tốc vật cực đại lần là: A 25,2 cm/s B 27 cm/s C 30 cm/s C 28,2 cm/s Câu 46: Một lắc đơn ... tải H% Nếu tăng điện áp nơi phát lên lần giữ nguyên công suất nơi phát hiệu suất truyền tải tăng 5% Nếu giữ nguyên điện áp nơi phát tăng công suất nơi phát lên lần hiệu suất truyền tải điện là:...
 • 8
 • 155
 • 2

Xem thêm