NGHIÊN CỨU TẠO DÒNG TẾ BÀO LAI SẢN XUẤT KHÁNG THỂ ĐƠN DÒNG KHÁNG PROGESTERON

Nghiên cứu tạo dòng tế bào lai sản xuất kháng thể đơn dòng kháng progesteron

Nghiên cứu tạo dòng tế bào lai sản xuất kháng thể đơn dòng kháng progesteron
... pháp ELISA 3.2.2 Lai t o t bào lai s n xu t kháng th ñơn dòng kháng progesteron 3.2.3 Tách dòng t bào lai sinh kháng th ñơn dòng kháng progesteron 3.2.4 Ch n l c dòng t bào sinh kháng th có tính ... T bàoP3X ñ phúng ñ i 10ì20 49 (A) T bào lai hybridoma gi a dòng Sp2/0-Ag14 v i t bào lympho B kháng progesteron n n t bào feeder (B) T bào lai hybridoma gi a dòng P3X-Ag18 v i t bào ... lympho B kháng progesteron n n t bào feeder; 51 (A) Clone t bào lai hybridoma gi a dòng Sp2/0-Ag14 v i t bào lympho B kháng progesteron sau trình tách dòng; (B) Clone t bào lai hybridoma...
 • 77
 • 625
 • 6

Nghiên cứu tạo dòng tế bào lai sản xuất kháng thể đơn dòng kháng procestedon

Nghiên cứu tạo dòng tế bào lai sản xuất kháng thể đơn dòng kháng procestedon
... pháp ELISA 3.2.2 Lai t o t bào lai s n xu t kháng th ñơn dòng kháng progesteron 3.2.3 Tách dòng t bào lai sinh kháng th ñơn dòng kháng progesteron 3.2.4 Ch n l c dòng t bào sinh kháng th có tính ... mi n d ch b ng phương pháp ELISA 43 4.2 Lai t o t bào lai s n xu t kháng th ñơn dòng kháng P3 - Al 48 4.3 Tách dòng t bào lai sinh kháng th ñơn dòng kháng progesteron 51 Trư ng ð i h c Nông ... t bào u tu Myeloma (HPRT-) ñ t o t bào lai * Bư c 3: Nuôi c y phát tri n t bào lai môi trư ng ch n l c phát tri n dòng t bào lai s n sinh kháng th mong mu n * Bư c 4: S n xu t kháng th ñơn dòng...
 • 77
 • 256
 • 0

nghiên cứu dòng tế bào lai sản xuất kháng thể đơn dòng kháng kháng nguyên roi của vi khuẩn salmonella

nghiên cứu dòng tế bào lai sản xuất kháng thể đơn dòng kháng kháng nguyên roi của vi khuẩn salmonella
... khu n Salmonella - Ch n l c ñư c dòng t bào lai sinh kháng th ñơn dòng kháng ñ c hi u kháng nguyên roi c a vi khu n Salmonella M C ðÍCH NGHIÊN C U - S d ng kháng nguyên roi c a vi khu n Salmonella ... th c bào L y t bào lympho B M n c m kháng nguyên T bào Myeloma Dung h p t bào In vitro Qu n th t bào lai (Cloning) Ch n l c t o M t t bào lai sinh kháng th kháng M Kháng nguyên kháng th kháng ... Nghiên c u dòng t bào lai s n xu t kháng th ñơn dòng kháng kháng nguyên roi c a vi khu n Salmonella nh m t o kháng th ñơn dòng có ñ ñ c hi u ñ nh y cao, k t qu c a nghiên c u s ñ m b o cho vi...
 • 65
 • 349
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "TỔ CHỨC LẠI SẢN XUẤT NGÀNH MAY THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ CÔNG TY CON" doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... nghiệp chuyên môn hoá theo nhóm sản phẩm Trong đó: - Công ty mẹ lấy tên Công ty May Đà Nẵng Trụ cột công ty mẹ công ty dệt may 29/3, công ty sản lượng may lớn ngành dệt may thành phố Đà Nẵng, có ... liên kết hình tổ chức lại sản xuất ngành May thành phố Đà Nẵng lựa chọn sở tham khảo kiểu hình công ty mẹ - công ty con, kết hợp với đặc điểm sản xuất ngành may thích hợp với loại hình doanh ... Trong ngành dệt may nước có 06 công ty chuyển sang hoạt động theo hình công ty mẹ - công ty Công ty Dệt May Hà Nội, Công ty Dệt Phong Phú, Công ty Dệt Nam Định, Công ty Dệt May Hoà Thọ, Công ty...
 • 6
 • 149
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ gen sản xuất kháng nguyên tái tổ hợp của virus dengue các type sử dụng trong chẩn đoán sốt dengue sốt xuất huyết dengue

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ gen sản xuất kháng nguyên tái tổ hợp của virus dengue các type sử dụng trong chẩn đoán sốt dengue sốt xuất huyết dengue
... chung đề tài Tên đề tài M số Nghiên cứu ứng dụng công nghệ gen sản xuất kháng nguyên tái tổ hợp virut Dengue typ sử KC.04.18 dụng chẩn đoán sốt Dengue sốt xuất huyết Dengue Thời gian thực hiện: ... nguyên tái tổ hợp virut Dengue typ có đủ độ đặc hiệu, độ nhạy để chẩn đoán sốt Dengue sốt xuất huyết Dengue Qui trình tạo chủng vi sinh vật tái tổ hợp, ứng dụng sản xuất kháng nguyên tái tổ hợp ... kháng nguyên tái tổ hợp với kháng thể kháng virus dengue tự nhiên kỹ thuật ELISA, Western blot Dot blot - Sử dụng kháng nguyên tái tổ hợp để tạo Kit chẩn đoán sốt dengue/ sốt xuất huyết dengue...
 • 207
 • 347
 • 3

nghiên cứu tạo dòng tế bào lai sinh kháng thể đơn dòng kháng AFP hỗ trợ chẩn đoán sớm bệnh ung thư tế bào gan ở người

nghiên cứu tạo dòng tế bào lai sinh kháng thể đơn dòng kháng AFP hỗ trợ chẩn đoán sớm bệnh ung thư tế bào gan ở người
... tác chẩn đoán kịp thời, nhanh chóng xác đưa liệu pháp điều trị thích hợp thực đề tài nghiên cứu tạo dòng tế bào lai sinh kháng thể đơn dòng kháng AFP hỗ trợ chẩn đoán sớm bệnh ung thư tế bào gan ... TRÊN CHUỘT BẰNG KHÁNG NGUYÊN AFP 38 3.2 KẾT QUẢ DUNG HỢP TẠO TẾ BÀO LAI SINH KHÁNG THỂ KHÁNG AFP 40 3.3 KẾT QUẢ TÁCH DÒNG TẾ BÀO LAI SINH KHÁNG THỂ ĐƠN DÒNG KHÁNG AFP ... dụng kháng thể đơn dòng [11,29,31] 1.1.2.2.1 Tình hình ứng dụng kháng thể đơn dòng kháng AFP để chẩn đoán sớm bệnh ung thư gan nước nước * Tình hình nghiên cứu nước Việc sử dụng kháng thể đơn dòng...
 • 62
 • 811
 • 5

Nghiên cứu tạo dòng tế bào lai sinh kháng thể đơn dòng kháng hormone FSH

Nghiên cứu tạo dòng tế bào lai sinh kháng thể đơn dòng kháng hormone FSH
... Nghiên cứu xác lập quy trình lai tạo dòng tế bào lai sinh kháng thể đơn dòng kháng FSH - Nghiên cứu điều kiện để tách dòng hiệu để thu 1- dòng tế bào lai sản sinh hiệu kháng thể đơn dòng kháng FSH ... nghiệm Tế bào Lympho B mẫn cảm kháng nguyên Đại thực bào Dung hợp tế bào Invitro Tế bào Myeloma Quần thể tế bào lai Một tế bào lai sinh kháng thể kháng kháng nguyên X Dòng tế bào lai sinh kháng thể ... sản vô hạn Để có dòng tế bào người ta lai tế bào ung thư tủy myeloma với tế bào sinh kháng thể cụ thể tế bào lympho B Các bước tiến hành * Tạo tế bào sinh kháng thể cách tiêm kháng nguyên để gây...
 • 77
 • 244
 • 0

nghiên cứu tạo dòng tế bào chodg44 mang gen sản xuất kháng thể đơn dòng tái tổ hợp kháng thụ thể her2

nghiên cứu tạo dòng tế bào chodg44 mang gen sản xuất kháng thể đơn dòng tái tổ hợp kháng thụ thể her2
... THIỆU TỔNG QUAN Hình 4: Tác động Herceptin lên HER2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Tạo dòng thành công tế bào CHO DG44 mang gen sản xuất kháng thể đơn dòng tái tổ hợp kháng thụ thể HER2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU ... cho nghiên cứu khác (tạo dòng dòng tế bào ung thư mang gen sản xuất thuốc chữa bệnh có nguồn gốc từ protein tái tổ hợp) 3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU - CHO DG44 - Invitrogen - Vector pcDNA chứa gene ... vào tế bào DG44 Chọn lọc tế bào Zeocine Tạo dòng tế bào chứa gen Herceptin Nuôi cấy tăng sinh Khảo sát tế bào Hình 5: Sơ đồ thiết kế thí nghiệm PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nuôi cấy tế bào Chuyển gen...
 • 21
 • 276
 • 0

tiểu luận nghiên cứu tạo động lực học tập cho sinh viên viện kinh tế và quản lý trường đại học bách khoa hà nội

tiểu luận nghiên cứu tạo động lực học tập cho sinh viên viện kinh tế và quản lý trường đại học bách khoa hà nội
... động lực học tập tạo động lực học tập Động lực học tập Sinh viên Bị kích thích Mục tiêu đề trước & trình học tập Tạo động lực học tập Xây dựng Động lực học tập Phát triển Phần 2: Cơ sở thuyết ... tích động lực học tập (tiếp) 3.3 Phân tích mẫu nghiên cứu (tiếp) 3.3.3 Phân tích động lực học tập 3.3.2.1 Đặc điểm khía cạnh động lực học tập sinh viên Bách Khoa 18 Phần 3: Phân tích động lực học ... tới động lực Mục tiêu Các khía cạnh động lực học tập Mức độ động lực học tập sinh viên SEM So sánh với Viện khác Phần 2: Cơ sở thuyết 2.1 • Khái niệm động lực 2.2 • Khái niệm động lực học tập...
 • 27
 • 2,065
 • 3

Nghiên cứu đối chiếu tế bào, lâm sàng, mô bệnh học tổn thương tiền ung thư và ung thư cổ tử cung tại bệnh viện phụ sản trung ương

Nghiên cứu đối chiếu tế bào, lâm sàng, mô bệnh học tổn thương tiền ung thư và ung thư cổ tử cung tại bệnh viện phụ sản trung ương
... là: tả đặc điểm hình thái tỷ lệ tổn thư ng tiền ung thư ung thư cổ tử cung xâm nhập Xác định giá trị chẩn đoán tế bào học, lâm sàng tổn thư ng tiền ung thư ung thư cổ tử cung qua đối chiếu ... biểu vẩy mức độ cao; Tổn thư ng nội biểu vẩy mức độ thấp; Hệ Bethesda ; Tổn thư ng tiền ung thư; Tổn thư ng nghi ngờ cổ tử cung; Ung thư biểu tế bào vảy; Ung thư biểu tuyến; Ung thư cổ ... 83,58% 3.4.2 Đối chiếu tổn thư ng lâm sàng tế bào học 3.4.2.1 Kết tế bào học nhóm đối tượng lâm sàng 3.4.2.2 Đối chiếu tổn thư ng lâm sàng bệnh học Tổn thư ng CIN II CIN III nhiều tổn thư ng nghi...
 • 27
 • 1,234
 • 6

nghiên cứu tạo dòng đơn bội kép (dưa chuột, ớt) phục vụ chọn tạo giống ưu thế lai

nghiên cứu tạo dòng đơn bội kép (dưa chuột, ớt) phục vụ chọn tạo giống ưu thế lai
... tác chọn tạo giống ưu lai phục vụ sản xuất công nghệ đơn bội kép 1.2.2 Mục tiêu cụ thể + Quy trình tạo dòng dưa chuột, ớt đơn bội kép + Tạo 1-2 dòng dưa chuột, ớt làm vật liệu phục vụ cho chọn tạo ... chủ trì thực đề tài: “ Nghiên cứu tạo dòng đơn bội kép (dưa chuột, ớt) phục vụ chọn tạo giống ưu lai Giai đoạn 2007 – 2010 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung Tạo số dòng ớt, dưa chuột làm ... gian tạo dòng phục vụ công tác chọn tạo giống cần quan tâm nhiều 2.3 Tình hình nghiên cứu chọn tạo giống dưa chuột, ớt cay nước ta 2.3.1 Chọn giống dưa chuột Nghiên cứu chọn tạo giống dưa chuột...
 • 157
 • 841
 • 2

Nghiên cứu biệt hóa tế bào gốc trung mô màng dây rốn người thành tế bào dạng tạo xương

Nghiên cứu biệt hóa tế bào gốc trung mô màng dây rốn người thành tế bào dạng tạo xương
... tính gốc tế bào gốc trung màng dây rốn 67 3.3 Biệt hóa tế bào gốc trung màng dây rốn thành tế bào dạng tạo xương 69 3.3.1 Khảo sát môi trường để biệt hóa tế bào gốc trung màng dây ... bào gốc phôi, khởi động biệt hóa tế bào gốc theo đường tạo thành tế bào chuyên hóa mong muốn Biệt hóa thành tế bào tạo xương: Tế bào gốc trung biệt hóa thành tế bào thuộc trung bì, ví dụ tế bào ... hóa tế bào gốc trung từ màng dây rốn người thành tế bào dạng tạo xương in vitro (môi trường bản, chất cảm ứng, thời gian ) Nghiên cứu số biến đổi tế bào gốc trung màng dây rốn trình biệt hóa...
 • 123
 • 601
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " HI ỆN TRẠNG SẢN XUẤT VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHẤT LƯỢNG CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) GIỐNG Ở ĐỒNG THÁP" pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... Các trại sản xuất giống tra hầu hết đáp ứng yêu cầu số lượng đàn bố mẹ Qua phân tích nhóm nghiên cứu đề xuất số giải pháp nhằm trì chất lượng đàn bố mẹ: - Khi chọn đàn làm nguồn ... nhiễm bệnh ngày nhiều khó điều trị trở ngại lớn trại giống tra Tuy sản xuất gặp nhiều khó khăn hơn, song, 63,3% số hộ tự tin trì mở rộng sản xuất năm tới Điều lý giải sản xuất giống tra ... khác KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Sản xuất giống tra Đồng Tháp không ngừng tăng năm qua, năm 2005 có 65 sở sản xuất với sản lượng bột 5,9 tỷ Các trại giống có qui mô sản xuất khác (diện tích từ 2.000–30.000m...
 • 10
 • 225
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " MÔ HÌNH NGƯỜI SẢN XUẤT - NGƯỜI TIÊU THỤ TRONG XÂY DỰNG GIẢI PHÁP KỸ THUẬT GIÁM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỒNG THỜI PHÂN TÁN" doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... hình người sản xuất - người tiêu thụ phân tán Trong phần này, ta sâu vào việc phân tích hình NSX-NTT phân tán làm sở cho việc xây dựng giải pháp kỹ thuật giám sát hệ thống Bài toán NSX-NTT ... giải pháp kỹ thuật giám sát hoạt động đồng thời hệ phân tán, thực : Hệ thống hóa lý thuyết hình người sản xuất - người tiêu thụ, đồng thời minh chứng tính đắn hình ứng dụng cho toán phân tán ... Người sản xuất P người tiêu thụ C người nằm Server cách xa (liên lạc qua hệ thống đường truyền) Giả sử NP số lượng sản xuất NC số lượng tiêu thụ thời điểm khởi (start), C tiêu thụ sản phẩm, sản...
 • 9
 • 220
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: vai trò của hormone progesteronevai trò của progesterone trong thai kỳvai trò của progesteronenghiên cứu đặc điểm lâm sàng tế bào âm đạo nội tiết progesteron hcg và siêu âm ở bệnh nhân dọa sẩy thai 3 tháng đầu tại bvpstw từ 12010 đến 62010progesterone progestins antiprogestins and leiomyomas17β estradiol and progesterone control mammogenesis by stimulation of mammary epithelial cells proliferation regulation of gene expression and induction of autophagyđộng thái progesterone trong chu kỳ động dục bình thường mang thai và một số trường hợp rối loạn sinh sảnđộng thái progesterone trong chu kỳ động dục bình thườngđộng thái progesterone lúc mang thaiđộng thái progesterone khi u nang noãn và tồn hoàng thể ở bò sữanguyên tắc xét nghiệm hàm lượng progesterone bằng kỹ thuật elisahàm lượng progesterone sữa trung bình ở bò sinh sản bình thường bò tồn hoàng thể u nang noãn hoặc teo buồng trứnghàm lượng progesterone sữa theo nhóm ở bò sinh sản bình thườnghàm lượng progesterone sữa theo nhóm ở bò tồn hoàng thểhàm lượng progesterone sữa ở bò u nang noãn theo nhómBài 46. Thực vật góp phần điều hoà khí hậuBài 17. Bài luyện tập 3Bài 7. Gương cầu lồiUnit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting startedUnit 02. My home. Lesson 4. CommunicationUnit 04. My neighbourhood. Lesson 1. Getting startedUnit 2 . Your body and you.( Acupressure )Unit 3. People''''s backgroundUnit 6. CompetitionsPhƯơng án kỹ thuật khảo sát công trình: Kè chống xói Km 295+870 Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnUnit 2. Clothingchương 6 CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮNthực trạng bạo lực học đường ở học sinh và các yếu tố liên quanUnit 5. Study habitsPPCT môn KHTN HUNGVUONG 20172018Vận động tại quảng trịDạy học đồng loạt cả lớp10 chiến lược facebook marketingĐường lối cách mạng Chương 4: Đường lối công nghiệp hóaTHIẾT kế và tối ưu hóa CÔNG THỨC gliclazide