Vua lê thánh tông lịch sử 12 nguyễn đức toàn

TIỂU SỬ VUA THÁNH TÔNG

TIỂU SỬ VUA LÊ THÁNH TÔNG
... Các vua Thái Tổ, Thái Tông bận nhiều vấn đề ứng phó với thời cuộc, nên chưa rảnh rang nhìn vào việc nội trị Thánh Tông cố gắng đặt lại Bộ máy nhà nước trung ương tập quyền triều Thánh ... ông lên hoàng đế lấy niên hiệu Quang Thuận nǎm thứ (1460) Mười nǎm sau đổi niên hiệu Hồng Đức (1470), trị 38 nǎm, đến 1497 * ** Thánh Tông ông vua lâu lịch sử (38 nǎm), đưa đất nước lên thời ... thành nhà vǎn hay nhà thơ Thánh Tông khác Vừa nhà trị song ông nhà thơ Thánh Tông tác giả chín tập thơ chữ Hán hàng trǎm thơ Nôm khác Đặc biệt Thánh Tông người nhiều đến đâu đề thơ Vừa...
 • 8
 • 253
 • 0

Giới thiệu một vài nét về vua thánh tông vị tao đàn đô nguyên súy

Giới thiệu một vài nét về vua lê thánh tông vị tao đàn đô nguyên súy
... Read more: http://taplamvan.edu.vn/gioi-thieu-mot-vai-net-ve -vua- le-thanh-tong-vi -tao- dando-nguyen-suy/#ixzz3mXk0N3xb ...
 • 2
 • 639
 • 0

cải cách của vua thánh tông

cải cách của vua lê thánh tông
... thể, vua Thánh Tông tập trung quyền huy tối cao quân đội vào tay cá nhân vua, nhằm hoàn thiện thể quân chủ chuyên chế Đó đổi Thánh Tông so với vua trước Mùa thu năm 1471, vua Thánh Tông ... Thánh Tông Thánh Tông tên húy Tư Thành, sinh ngày 20 tháng năm 1442, thứ tư vua Thánh Tông (1434-1442), mẹ Tiệp dư Ngô Thị Ngọc Dao Tư Thành sinh 14 ngày trước xảy chết đầy bí ẩn ... đất nước Cải cách hành hệ thống quan lại Cuộc cải cách sớm đến năm 1471, sau ổn định vùng biên giới phía Bắc Nam, Hiệu định quan chế văn thức tuyên bố cải cách hành ban hành Vua Thánh Tông giải...
 • 40
 • 12,073
 • 25

Tiết 40: Vua Thánh Tông

Tiết 40: Vua Lê Thánh Tông
... Kính Thiên xây thời Thánh Tông Lên nắm triều chính, Thánh Tông nhanh chóng chấm dứt tình trạng chia rẽ triều đình Ông làm việc mệt mỏi, làm gương cho quan lại Thánh Tông khẩn trương tổ ... ghen hoàng hậu họ Nguyễn giết vua Đánh giá Trần Trọng Kim Việt Nam sử lược đánh giá Thánh Tông nhà vua thông minh, có hiếu với mẹ Trần Trọng Kim nói Thánh Tông “sửa sang nhiều việc trị, ... Quyển Đại Việt sử ký toàn thư cho Thánh Tông “bậc vua anh hùng tài lược, Vũ Đế nhà Hán, Thái Tông nhà Đường được” Phan Huy Chú (1782-1840) ghi nhận Thánh Tông: tay không rời sách, kinh sử,...
 • 9
 • 707
 • 2

24 Thanh Điều và thơ của Vua Thánh Tông ppsx

24 Thanh Điều và thơ của Vua Lê Thánh Tông ppsx
... cảnh đẹp sơn thủy hữu tình thiên nhiên, nhà vua Thánh Tông cho khắc thơ lên vách đá tạm dịch sau: Núi Bài Thơ. (dịch) Nước lớn mênh mông, tram sông chầu vào Núi non, la liệt rải rác quân cờ, vách ... Quang Thuận thứ 9, đời vua Thánh Tông cháu nội Lợi đưa quân tuần vùng biển Ðông Bắc, có dừng thuyền chân núi Truyền Ðang, phía giáp với Vịnh Hạ Long, để uống ruợu ngâm thơ Xúc động trước ... trú chân núi Truyền Ðang Ðọc thấy thơ vua Lê, chúa Trịnh họa lại ngôn bát cú, lấy theo vận "yên" trước, dùng lại chữ "thiên" "quyền" "yêu" niên" vua Bản dịch thơ sau: Biển rộng mênh mang, nước...
 • 8
 • 353
 • 0

Vua Thánh Tông - Người phát triển những giá trị văn hóa dân tộc pdf

Vua Lê Thánh Tông - Người phát triển những giá trị văn hóa dân tộc pdf
... phát triển giá trị văn hóa dân tộc Về phương diện văn hóa Thánh Tông có công tạo lập cho thời đại văn hóa với diện mạo riêng, khẳng định giai đoạn phát triển lịch sử văn hóa dân tộc Cùng với ... Thái học, Quốc Tử Giám quan văn hóa, giáo dục lớn Thánh Tông cho xây kho bí thư chứa sách, đặc biệt sáng lập Hội Tao Đàn bao gồm nhà văn hóa có tiếng đương thời mà Thánh Tông Tao Đàn chủ ... phát triển tới đỉnh cao mặt: trị, xã hội, kinh tế, quốc phòng, văn hóa Sử gia Ngô Sĩ Liên khen Thánh Tông "vua sáng lập chế độ, mở mang đất đai, bờ cõi rộng, văn vật tốt đẹp, thật vua...
 • 6
 • 290
 • 0

Vua Thánh Tông Với Việc Học Của Sĩ Tử ppt

Vua Lê Thánh Tông Với Việc Học Của Sĩ Tử ppt
... tế để khen ngợi cống chăm học chê cống lười học Trong dân chúng cống sĩ, có nhiều giai thoại Thánh Tông biểu lộ lòng tôn kính họ nhà vua anh minh Tối giao thừa Nhà vua vi hành khu nhà ... hành khác Nhà vua thấy cống chừng 50 tuổi chăm cúi đầu trang Nhà vua đứng im phía xa, thấy cống mê mải đọc sách, húp ngụm cháo loãng Trước lúc về, nhà vua đến gần: - Cống húp cháo mà ... - Thưa bác, húp cháo hoa, nhà hết muối rồi! Nhà vua lát nội thị mang cho cống "chĩnh muối" để cống ăn với cháo có sức mà học khuya Cống sung sướng mở nắp chĩnh ra, thất bất ngờ chĩnh...
 • 5
 • 273
 • 0

Tiểu Luận Những cải cách ở Lục Bộ dưới triều vua Thánh Tông.

Tiểu Luận Những cải cách ở Lục Bộ dưới triều vua Lê Thánh Tông.
... nhà vua lại đổi viện thành lục Như trải qua nhiều thời kì phải đến cải tổ Thánh Tông Lục thiết lập hoàn chỉnh, đầy đủ rõ ràng II Những cải cách Lục Bộ triều vua Thánh Tông Dưới triều vua ... lang)… III) Ý nghĩa việc cải cách Lục Bộ triều vua Thánh Tông Cuộc cải tổ vua Thánh Tông coi cải tổ lớn thành công lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam Thông qua cải tổ, tổ chức máy nhà nước ... vua Thánh Tông, Lục Bộ cải cách cấu tổ chức lần chức năng, nhiệm vụ Về cấu tổ chức Lục bao gồm Bộ: Lễ, Lại, Hộ, Binh, Hình công Đây quan trọng yếu triều đình, đặt quyền trực tiếp nhà vua, ...
 • 8
 • 2,071
 • 2

tiểu luận Mối quan hệ giữa nhà nước với làng x• thời vua thánh tông

tiểu luận Mối quan hệ giữa nhà nước với làng x• thời vua lê thánh tông
... công mối quan hệ nhà nước với làng thời vua Thánh Tông giúp rót học quý giá công cải cách hành nước ta Bài tiểu luận Lịch sử Nguyễn Thị Kim Dung - K55B - MỐI QUAN HỆ GIỮA NHÀ NƯỚC VỚI LÀNG ... HỆ GIỮA NHÀ NƯỚC VỚI LÀNG XÃ THỜI VUA LÊ THÁNH TÔNG Mối quan hệ Trung ương địa phương thời kỳ biểu rõ nét mối quan hệ nhà nước với làng xã - đơn vị hành cấp sở nhà nước Êy Và thực chất đấu tranh ... nhỏ mối quan hệ Vua – thần dân quốc gia quân chủ Đại Việt đương thời, biểu tượng cho mối quan hệ nhà nước Trung ương với quyền địa phương sở 1.2 Mối quan hệ nhà nước làng xã biểu thiết chế trị làng...
 • 14
 • 446
 • 1

CẢI CÁCH CỦA VUA THÁNH TÔNG

CẢI CÁCH CỦA VUA LÊ THÁNH TÔNG
... cầu phải tiến hành cải cách đặt biệt mặt hành Thánh Tông vị vua đảm đương việc cải cách 2.2 Nội dung cải cách:  Quân sự: • Hoàng đế Thánh Tông sắc chỉnh đốn lại quân đội, đôn đốc thực ... thời sơ Công lao triều vua Thánh Tông san định luật lệ triều vua trước để hoàn thành bước xây dựng pháp điển  Tóm Lại Như vậy, khoảng thời gian từ 1471 trở đi, thông qua cải cách, vua Thánh ... việc thưc - Thánh Tông hạn chế phật giáo đạo giáo chặt chẽ thời Lợi, ông đặt ti tăng luật đạo luật chuyên trách phập giáo đạo giáo - - - - -  Luật pháp: Thời vua Thánh Tông, triều đình...
 • 7
 • 719
 • 6

nho giáo dưới thời vua thánh tông (thế kỷ xv)

nho giáo dưới thời vua lê thánh tông (thế kỷ xv)
... Lịch Sử: Nho giáo dƣới thời vua Thánh Tông (thế kỷ XV) GVHD: Th.S Khoa Năng Lập - Trang - SVTH: Đỗ Thị Phƣợng Đề tài LVTN SP Lịch Sử: Nho giáo dƣới thời vua Thánh Tông (thế kỷ XV) Lý chọn ... Lịch Sử: Nho giáo dƣới thời vua Thánh Tông (thế kỷ XV) GVHD: Th.S Khoa Năng Lập - Trang 12 - SVTH: Đỗ Thị Phƣợng Đề tài LVTN SP Lịch Sử: Nho giáo dƣới thời vua Thánh Tông (thế kỷ XV) CHƢƠNG ... liên quan đến Nho giáo thời vua Thánh Tông Nho giáo GVHD: Th.S Khoa Năng Lập - Trang - SVTH: Đỗ Thị Phƣợng Đề tài LVTN SP Lịch Sử: Nho giáo dƣới thời vua Thánh Tông (thế kỷ XV) nguyên thủy...
 • 97
 • 227
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nguyên nhân cải cách của vua lê thánh tôngsự nghiệp của vua lê thánh tôngcuộc đời và sự nghiệp của vua lê thánh tôngtên tuổi và sự nghiệp của vua lê thánh tôngđại việt sử kí toàn thư ngô sĩ liên hoàn thành năm 1479 dưới thời vua lê thánh tôngchuyện về vua lê thánh tôngbộ máy nhà nước thời vua lê thánh tôngcải cách vua lê thánh tôngcai cach chinh quyen vua le thanh tonglịch sử 12 nguyễn ái quốcpháp luật thời vua lê thánh tôngnội dung cải cách của vua lê thánh tôngcải cách nhà nước của vua lê thánh tôngcuộc cải cách hành chính của vua lê thánh tôngthơ vua lê thánh tôngQuyết định 46 2016 QĐ-UBND Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng ThápQuyết định 30 2016 QĐ-UBND về sử dụng nguồn vốn kết dư xây dựng cơ bản năm 2015 do tỉnh Kiên Giang ban hànhQuyết định 448 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập Quy hoạch tỷ lệ 1 500 dọc hai bên bờ sông Trà Bồng, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng NgãiQuyết định 3539 QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2016 công trình hồ Hao Hao, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh HóaPhân tích các nhân tố tác động đến mức độ công bố thông tin tự nguyện của các ngân hàng TMCP việt namQuyết định 3536 QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2016 công trình hồ Cống Khê, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh HóaQuyết định 2135 QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Ban quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Thừa Thiên HuếQuyết định 3253 QĐ-UBND phê duyệt Phương án Phòng chống thiên tai công trình hồ chứa nước Núi Một năm 2016 do tỉnh Bình Định ban hànhQuyết định 2992 QĐ-UBND điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Bắc Hà, tỉnh Lào CaiQuyết định 35 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà VinhQuyết định 46 2016 QĐ-UBND bổ sung Quyết định 4960 2004 QĐ-UB do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hànhQuyết định 2552 QĐ-UBND năm 2016 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh An GiangQuyết định 50 2016 QĐ-UBND về đơn giá sản phẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Phú YênQuyết định 2902 QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh PhúcQuyết định 38 2016 QĐ-UBND về quy định mức thu, tổ chức thu và quản lý giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng TrịQuyết định 2708 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Quản lý dự án hạ tầng Khu kinh tế và Khu công nghiệp do tỉnh Khánh Hòa ban hànhQuyết định 21 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Giao thông vận tỉnh Bạc LiêuQuyết định 33 2016 QĐ-UBND sửa đổi Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 45 2014 QĐ-UBNDQuyết định 569 QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí MinhQuyết định 2552 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang