CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG GIAI ĐOẠN 2011-2015

CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG GIAI ĐOẠN 2011-2015

CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG GIAI ĐOẠN 2011-2015
... khoa học, báo cáo phân chia thành tiểu ban thể lĩnh vực công nghệ sinh học quan tâm nghiên cứu: - Sinh học Phân tử Thực vật - Công nghệ Mô Tế bào Thực vật - Công nghệ Vi sinh - Công nghệ Sinh học ... người người dân Công nghiệp sinh học chậm phát triển, chưa tạo sản phẩm chủ lực cho kinh tế quốc dân Phát triển ứng dụng Công nghệ Sinh học thành phố Hồ Chí Minh Thành phố HCM thành phố nước xác ... hợp; công nghệ sinh học môi trường; công nghệ vi sinh; công nghệ sinh học thủy sản… nước có trình độ chuyên môn cao lĩnh vực công nghệ sinh học, như: Cuba, Úc, Canada, Anh, Nhật, Pháp, Mỹ, Israel,...
 • 19
 • 224
 • 0

Điều tra thực trạng công nghệ sinh học tại thành phố Hồ Chí Minh ppsx

Điều tra thực trạng công nghệ sinh học tại thành phố Hồ Chí Minh ppsx
... CNSH địa bàn Thành phố bền vững Nội dung nghiên cứu: đề tài tập trung điều tra thực trạng CNSH Viện, Trường, Doanh nghiệp, Trung tâm thông qua biểu mẫu điều tra vấn trực tiếp Thời gian thực hiện: ... được: Kết cho thấy, năm gần Thành phố Hồ Chí Minh có đầu tư thích đáng sở vật chất phát triển nhân CNSH Trong thời gian tới để đáp ứng tiềm kinh tế khu vực phía NamThành phố cần: Ở lĩnh vực trồng: ... vệ thực vật vi sinh, thảo mộc phân bón hữu cơ; đưa chương trình chuyển gen vào nghiên cứu sản xuất; đào tạo nhân lực sinh học phân tử thực vật Ở lĩnh vực chăn nuôi – thú y: cần đầu tư thêm trang...
 • 5
 • 227
 • 0

Nghiên cứu tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh những vấn đề đặt ra đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của sinh viên đại học GTVT hiện nay

Nghiên cứu tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và những vấn đề đặt ra đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của sinh viên đại học GTVT hiện nay
... I,Vị trí, vai trò đạo đức, chuẩn mực đạo đức người Hồ Chí Minh, nguyên tắc xây dựng đạo đức: 1,Vị trí,vai trò đạo đức tưởng Hồ Chí Minh: Từ sớm, Hồ Chí Minh khẳng định đạo đức gốc người cách ... “nổi tiếng” phổ biến không sinh viên Đại học GTVT với sinh viên trường kĩ thuật khác Đại học xây dựng hay Đại học bách khoa… III,Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh vào việc khắc phục nhược điểm ... Đạo đức cách mạng trời sa xuống, đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển củng cố Cũng ngọc mài sáng, vàng luyện tron II,Thực trạng đạo đức sinh viên đại học GTVT nay: Sinh viên đại...
 • 12
 • 270
 • 0

khảo sát kỹ năng giải quyết vấn đề của học sinh tiểu học tại thành phố hồ chí minh hà nội

khảo sát kỹ năng giải quyết vấn đề của học sinh tiểu học tại thành phố hồ chí minh và hà nội
... Giáo dục có thực khảo sát kỹ giải vấn đề học sinh tiểu học với qui mô nhỏ, giới hạn hai thành phố lớn Nội thành phố Hồ Chí Minh GIỚI THIỆU KHẢO SÁT Mục tiêu khảo sát Khảo sát thực nhằm mục ... KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC TẠI TP HỒ CHÍ MINH VÀ HÀ NỘI TẦM QUAN TRONG CỦA KỸ NĂNG GIÁI QUYẾT VẤN ĐỀ ĐỐI VỚI HỌC SINH TIỂU HỌC Kỹ giải vấn đề xem dấu hiệu sớm để đánh giá ... lực giải vấn đề học sinh tiểu học Cụ thể, khảo sát đưa câu hỏi nghiên cứu sau đây: 1) Học sinh tiểu học có khả giải vấn đề không? 2) Nhà trường có giúp cho học sinh rèn luyện lực giải vấn đề không?...
 • 19
 • 693
 • 2

Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020

Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020
... cầu nguồn nhân lực CNTT thành phố Hồ Chí Minh thời điểm tại, dự kiến đến năm 2015, đánh giá khả đào tạo nguồn nhân lực CNTT thành phố đến năm 2015, phân tích vấn đề tồn đọng việc đào tạo nguồn nhân ... dục Đào tạo BTT&TT: Bộ Thông tin Truyền thông CNTT: Công nghệ thông tin CNTT-TT: Công nghệ thông tin – truyền thông STTTT TPHCM: Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM: Thành phố ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN BỒ ANH THOA “ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2020 LUẬN VĂN THẠC...
 • 127
 • 107
 • 0

Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của người lao động trong các doanh nghiệp công nghệ thông tin tại thành phố hồ chí minh

Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của người lao động trong các doanh nghiệp công nghệ thông tin tại thành phố hồ chí minh
... coi trung thành 2.2 Khái ni m v ng T ong , hàng hóa ) l 2.3 Vai trò c a vi c xây d ng trì lòng trung thành c a ng có an tâm Trung thành l : 2.4 Các lý thuy t liên quan 2.4.1 M i quan h gi a lòng ... Khái ni m doanh nghi p CNTT : Information Technology I máy tính NQ tin - - Doanh nghi p công ngh thông tin (CNTT) doanh nghi p ho t ng l nh v c công nghi p CNTT, ngành kinh t - k thu t công ngh ... 2.5.5 a ng CNTT t i Vi t Nam ý 2.6 M t s nghiên c lòng trung thành c a ng 19 n lòng trung Vietn am Airlines - 20 n 21 2.7 Các y u t n lòng trung thành c a ng 22 Kim Phú Hà Dung & STT Trang (2008)...
 • 123
 • 154
 • 0

Luận văn thạc sĩ kinh tế Đào tạo nguồn nhân lực ngành công nghệ thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020

Luận văn thạc sĩ kinh tế Đào tạo nguồn nhân lực ngành công nghệ thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020
... khái niệm đào tạo nguồn nhân lực, vai trò đào tạo nguồn CHƯƠNG THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH nhân lực phương thức đào tạo nguồn nhân lực CNTT ... trạng đào tạo nguồn nhân lực ngành công nghệ thông tin thành phố Hồ Chí Minh Chương 3: Một số giải pháp đào tạo nguồn nhân lực CNTT thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 CHƯƠNG nghiệm, đào tạo chuyên ... nguồn nhân lực CNTT nhằm đáp ứng phát triển công nghệ thông tin thành phố Hồ Chí Minh thời gian tới Phần – Thực trạng đào tạo nguồn nguồn nhân lực công nghệ thông tin thành phố Hồ Chí Minh: Luận...
 • 54
 • 73
 • 0

Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020

Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020
... điểm yếu nguồn nhân lực CNTT thành CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CNTT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2020 phố Hồ chí Minh 3.1 Quan điểm Chất lượng đầu vào nguồn nhân lực CNTT ... dục Đào tạo BTT&TT: Bộ Thông tin Truyền thông CNTT: Công nghệ thông tin CNTT-TT: Công nghệ thông tin – truyền thông STTTT TPHCM: Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM: Thành phố ... cầu nhân lực CNTT đến năm 2015 định hướng đào tạo nhân lực CNTT đến năm 2020 56 3.3.1 Nhu cầu nhân lực CNTT đến năm 2015 56 3.3.2 Định hướng đào tạo nhân lực CNTT đến năm 2020: ...
 • 64
 • 166
 • 0

Phân tích chọn lựa giá trị điện trở trang bị nối đất áp dụng cho lưới điện thành phố Hồ Chí Minh các vấn đề an toàn điện liên quan pot

Phân tích chọn lựa giá trị điện trở trang bị nối đất áp dụng cho lưới điện thành phố Hồ Chí Minh và các vấn đề an toàn điện liên quan pot
... trang bị nối đất đồng thời sử dụng cho thiết bị điện điện áp cao 1kV 1kV 125V R = nđ I cđ (Ω ) Trong trường hợp phải thực yêu cầu nối đất cho thiết bị điện điện áp đến 1kV b Nếu trang bị ... tránh điện áp sét khu dân cư: điện trở nối đất không lớn 30Ω  Từ đó, ta chọn điện trở nối đất lặp lại dây trung tính cấp điện áp < 1000V không lớn 30Ω đảm bảo giá trị điện trở nối đất tất nối đất ... thiết bị điện (1 2) có vỏ máy nối với vật nối đất điện trở đất Rđ Giả sử cách điện pha thiết bị bị chọc thủng có dòng điên chạm đất từ vỏ thiết bị vào đất qua vật nối đất Lúc này, vật nối đất...
 • 8
 • 659
 • 4

CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA THỜI GIAN QUA NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG THỜI GIAN TỚI.

CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA THỜI GIAN QUA VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG THỜI GIAN TỚI.
... NH NC V BO V MễI TRNG TRONG THI GIAN QUA II/ NHNG THCH THC I VI CễNG TC BVMT TRONG THI GIAN TI III/ NHIM V V GII PHP I CễNG TC QUN Lí NH NC V BO V MễI TRNG TRONG THI GIAN QUA Nhng kt qu t c 1.1 ... ngoi quc doanh tham gia vo u t I CễNG TC QUN Lí NH NC V BO V MễI TRNG TRONG THI GIAN QUA Nguyên nhân 3.1 Nguyờn nhõn khỏch quan: - Quỏ trỡnh phỏt trin kinh t -xó hi lm gia tng nhu cu khai thỏc, ... chớnh tr - xó hi II NHNG THCH THC I VI CễNG TC BVMT TRONG THI GIAN TI m bo cỏc mc tiờu phỏt trin KT-XH v mụi trng Ngh quyt i hi i biu ng b tnh Thanh Húa ln th XVIII, nhim k 2015-2020 ó phng hng:...
 • 48
 • 228
 • 0

TIỂU LUẬN tư TƯỞNG hồ CHÍNH MINH về kết hợp GIỮA sức MẠNH dân tộc với sức MẠNH THỜI đại NHỮNG vấn đề đặt RA TRONG GIAI đoạn CÁCH MẠNG HIỆN NAY

TIỂU LUẬN  tư TƯỞNG hồ CHÍNH MINH về kết hợp GIỮA sức MẠNH dân tộc với sức MẠNH THỜI đại  NHỮNG vấn đề đặt RA TRONG GIAI đoạn CÁCH MẠNG HIỆN NAY
... SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI VIỆC KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG HIỆN NAY 2.1 Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời ... tưởng Hồ Chí Minh hình thành nội dung kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh nước với sức mạnh quốc tế làm sở định hướng toàn nghiệp cách mạng Việt Nam Sức mạnh dân tộc sức ... việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời tạo sức mạnh tổng hợp cho cách mạng Thực tiễn trình vận động biến đổi cách mạng nước ta cho thấy: giai đoạn cách mạng nào, thời kỳ tưởng kết hợp...
 • 23
 • 157
 • 0

Tìm hiểu thực trạng công tác quản lý hoạt động hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh đề xuất một số biện pháp

Tìm hiểu thực trạng công tác quản lý hoạt động hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất một số biện pháp
... thực trạng công tác quản hoạt động hướng nghiệp số trường trung học phổ thông thành phố Hồ Chí Minh Đề xuất số biện pháp quản hoạt động hướng nghiệp, giúp học sinh trung học phổ thông thành ... trung học phổ thông chưa thực coi trọng Từ vấn đề nêu trên, đề tài Tìm hiểu thực trạng công tác quản hoạt động hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông thành phố Hồ Chí Minh đề xuất số biện ... sở luận công tác quản hoạt động hướng nghiệp - Khảo sát thực trạng quản hoạt động hướng nghiệp trường trung học phổ thông thành phố Hồ Chí Minh thời gian vừa qua - Đề xuất số biện pháp...
 • 86
 • 535
 • 1

Luận văn Khảo sát hiện trạng phòng thí nghiệm tại một số trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh – trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Tp. Hồ Chí Minh

Luận văn Khảo sát hiện trạng phòng thí nghiệm tại một số trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh – trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Tp. Hồ Chí Minh
... môi trường - Tìm hiểu trạng phát sinh chất thải thành phố Hồ Chí Minh - Khảo sát trạng phòng thí nghiệm số trường đại học thành phố Hồ Chí Minh trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Tp Hồ Chí Minh ... hại phòng thí nghiệm khuôn viên trường đại học Đối tượng nghiên cứu - Phòng thí nghiệm hóa học sinh học khuôn viên trường đại học thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Tp Hồ Chí Minh ... 200 phòng thí nghiệm hóa học sinh học địa bàn thành phố BẢNG 11 : Số lượng phòng thí nghiệm số trường Số lượng STT Tên trường Tổng số PTN Hóa học Sinh học trường Kỹ Thuật Công Nghệ 22 Đại học...
 • 87
 • 422
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thuc trang ve quan ly nha nuoc doi voi kinh te tu nhan tp hcm va nhung van de dat rathuc trang va nhung van de dat ra tren dia ban tp hcm2 thực trạng các quy định của pháp luật việt nam về hoạt động môi giới thương mại tình hình thực thi các quy định về hoạt động môi giới thương mại và những vấn đề đặt raphần 3 những vấn đề đặt ra cần giải quyết và đề xuất đề tài khóa luận tốt nghiệpnhững vấn đề đặt raktvn những vấn đề đặt ra trung và dài hạnxây dựng nông thôn mới những vấn đề đặt ratoàn cầu hóa và những vấn đề đặt ratoàn cầu hóa và những vấn đề đặt ra đối với việt nam trong quá trình hội nhậppháp luật chống bán phá giá của tổ chức thương mại thế giới wto và những vấn đề đặt ra đốpháp luật chống bán phá giá trong thương mại quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với việt namkhóa luận pháp luật chống bán phá giá trong thương mại quốc tế và những vấn đề đặt ra đốkhóa luận pháp luật chống bán phá giá trong thương mại quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với việt namtiểu luận tình hình xuất khẩu cà phê của việt nam những vấn đề đặt ra và giải pháp phát triển potcộng đồng asean và những vấn đề đặt ra đối với việt namTiểu luận Tìm hiểu về kỹ thuật map trong bảo quản rau quả tươi. Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, thành phần không khí trong bảo quản rau quả tươi bằng phương pháp MAPchương 6 phương pháp phân tích khối lượngGame TheoryZerosum gamesExtensive gamesĐáp án bài tập tự luyện Sơ đồ tư duy - Cách tiếp cận bài toán cực trị hàm bậc baĐáp án Phương pháp giải và những lưu ý cần biết về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm sốCâu hỏi ôn tập Luật tố tụng hình sựĐời sống kinh tế văn hóa của tộc người mông ở huyện võ nhai tỉnh thái nguyên từ năm 1975 đến năm 2015Rèn luyện kĩ năng khai thác atlat địa lí việt nam cho học sinh lớp 12 trung học phổ thôngBài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinhslide thuyet trinh quan tri tai chinhBài 66. Ôn tập - Tổng kếtđồ án tốt nghiệp chung cư cán bộ công nhân viên ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh sài gònBài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thaiNghiên cứu đặc điểm giải phẫu, sinh lý của một số giống hoa cúc nuôi cấy mô giai đoạn vườn ươm và hoàn thiện qui trình nhân giống bằng giâm chồiNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNHCHUYỂN DỊCH cơ cấu KINH tế NGÀNH THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa ở TỈNH SEKONG, làoPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại KHU CÔNG NGHIỆP tây bắc ĐỒNG hới, TỈNH QUẢNG BÌNHslide thuyet trinh quan tri logisticsPHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG sản ở HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNHĐặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết miền hoang của sương nguyệt minh (tt)