Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử lịch sử 12 nguyễn duy nhất

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN LỊCH SỬ NĂM HỌC 2009 - 2010

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN LỊCH SỬ NĂM HỌC 2009 - 2010
... THẬN – ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN LỊCH SỬ - Liên Xô nước XHCN Đông Âu lam vào khủng hoảng - Trung Quốc tiến hành cải cách * Tình hình nước: - Trải qua 10 năm thực hai kế hoạch năm xây ... phóng miền Nam * Hoàn cảnh lịch sử: 18 TÀI LIỆU THAM KHẢO – LƯU HÀNH NỘI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN – ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN LỊCH SỬ - Cuối năm 1974 – đầu năm 1975, so sánh lực lượng ... THẬN – ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN LỊCH SỬ - Tại vùng nông thôn, đồng bằng, rừng núi, ven thị khắp nơi có phong trào quần chúng dậy chống “bình định”, phá “ấp chiến lược” Đến đầu năm 1971,...
 • 23
 • 570
 • 1

đề cương ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử

đề cương ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử
... đợc công nghiệp với hàng trăm xí nghiệp ngành điện khí, luyện kim, hoàn thành điện khí hoá nớc Sản xuất nông nghiệp thoả mãn nhu cầu lơng thực nhân dân - Ba Lan: Năm 1983 sản xuất công nghiệp ... Việt Bắc thu đông năm 1947, Biên giới thu đông năm 1950: bối cảnh lịch sử, âm mu địch, chủ trơng ta, diễn biến, kết quả, ý nghĩa? a Chiến dich Việt Bắc thu - đông 1947 * Hoàn cảnh lịch sử: - Sau ... hoá, phát triển công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, khoa học - kỹ thuật * Tác dụng: - Giúp đỡ, thúc đẩy nớc XHCN phát triển kinh tế, tạo sở vật chất kỹ thuật đẩy mạnh công xây dựng CNXH,...
 • 38
 • 403
 • 0

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử 12 pptx

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử 12 pptx
... đầu năm 70) - Công nghiệp: Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai giới sau Mĩ… Liên Xô đầu công nghiệp vũ trụ, công nghiệp điện hạt nhân - Nông nghiệp: Sản lượng nông phẩm năm 60 ... Nông nghiệp: Diện tích canh tác mở rộng, suất lao động tăng, nhiều hợp tác xã đạt 5tấn/ha Công nghiệp: Các sở công nghiệp lớn kịp thời sơ tán, sớm vào sản xuất, công nghiệp địa phương công nghiệp ... thoái: + Nông nghiệp: Giá lúa, giá nông phẩm hạ, ruộng đất bỏ hoang + Công nghiệp: Các ngành suy giảm + Thương nghiệp: Xuất nhập đình đốn, hàng hoá khan hiếm, giá đắt đỏ Tổ nghiệp vụ môn 16 b)...
 • 43
 • 914
 • 16

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử 2012 chuẩn

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử 2012 chuẩn
... tình trạng thi u thống nhất, đẩy phong trào cách mạng VN đứng trước nguy bị chia rẽ Câu 10: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản VN ( hồn cảnh lịch sử, nội dung, ý nghĩa ) * Hồn cảnh lịch sử - Năm ... phận cách mạng vơ sản giới => Đây cương lĩnh giải phóng dân tộc sáng tạo, kết hợp đắn vấn đề dân tộc giai cấp Độc lập tự tư tưởng cốt lõi cương lĩnh * Ý nghĩa lịch sử việc thành lập Đảng Cộng Sản ... giành quyền bảo vệ quyền Câu 17: Trình bày hồn cảnh lịch sử hội nghị trị tháng 10/1930; nội dung hạn chế Luận cương tháng 10 /1930? * Hồn cảnh lịch sử : Giữa lúc phong trào cách mạng quần chúng diễn...
 • 75
 • 130
 • 0

đề cương ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử

đề cương ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử
... Nhận xét: Đây thực cương lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc sáng tạo, kết hợp đắn vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp Độc lập tự tư tưởng cốt lõi cương lĩnh Câu 10: Ý nghĩa lịch sử đời Đảng cộng sản ... qua Chính cương vắn tăt , Sách lược vắn tắt Đảng NAQ soạn thảo => Gọi Cương lĩnh trị Đảng = >Cương lĩnh trị Đảng Cộng sản Việt Nam cương lĩnh giải phóng dân tộc sáng tạo, kết hợp đắn vấn đề dân tộc ... dân tộc vấn đề giai cấp c Ý nghĩa: Hội nghị hợp tổ chức cộng sản Việt nam mang tầm vóc lịch sử Đại hội thành lập Đảng Câu 9: Nội dung Cương lĩnh trị Nguyễn Ái Quốc soạn thảo Nhận xét cương lĩnh?...
 • 53
 • 779
 • 2

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh theo từng chương Chương Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa_2 ppt

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh theo từng chương Chương Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa_2 ppt
... phát sinh đời cá thể, đảm bảo thích nghi thể trước môi trường sinh thái C Hình thành kiểu gen quy định tính trạngvà tính chất đặc trưng cho loài, nòi loài D Hình thành đặc điểm thích nghi bẩm sinh ... hợp theo hướng khác hình thành loài B Điều kiện địa lý trực tiếp gây biến đổi thể sinh vật, từ tạo loài C Hình thành loài đường địa lý thường gặp sinh vật có khả di động xa D Cách ly địa lý nhân ... A Tiêu chuẩn hình thái B Tiêu chuẩn địa lí, sinh thái C Tiêu chuẩn sinh lí, hóa sinh D Tiêu chuẩn di truyền Câu 39: Đối với thực vật, động vật loài sinh sản hữu tính, để phân biệt loài khác tự...
 • 8
 • 226
 • 0

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh theo từng chương Chương Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa_1 docx

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh theo từng chương Chương Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa_1 docx
... theo hướng không xác định Là nguồn nguyên liệu chọn giống tiến hoá B.Sự tái tổ hợp lại gen trình di truyền hoạt dộng sinh sản hữu tính C.Do phát sinh đột biến trình sinh sản D.B C Câu 5:Khi đề ... Biến dị nhân tố hình thành dặc điểm thích nghi sinh vật Câu 6 :Theo quan niệm Đacuyn, nguồn nguyên liệu chủ yếu cho chọn giống tiến hóa : A Biến dị xuất trình sinh sản cá thể riêng lẻ theo hướng ... phát sinh đột biến cá thể quần Câu 9:Thành công lớn Đacuyn học thuyết tiến hóa khẳng định A loài hình thành theo đường phân ly tính trạng B toàn sinh giới ngày kết trình tiến hóa lâu dài sinh...
 • 9
 • 258
 • 0

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn kế toán tổng hợp hệ từ xa

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn kế toán tổng hợp hệ từ xa
... liệu trực tiếp Xác định kết tiêu thụ? Định khoản phản ánh nghiệp vụ phát sinh lên tài khoản kế toán? V Kế toán tiêu thụ kế tiêu thụ Bài 17 (4 điểm): Tại công ty sản xuất, kế toán hàng tồn kho theo ... 210.000, công ty lập dự phòng giảm giá 5.000 Kết đầu tư vào công ty theo thông báo sau: 28 - Số cổ tức hưởng từ công ty C 12.000 - Số lỗ phải chịu từ công ty M 10.000 Đã nhận cổ tức công ty C toán ... 165.000, công ty trích lập dự phòng giảm giá cho số cổ phiếu 10.000 7, Theo thông báo công ty, kết đầu tư kỳ sau: - Lãi chia từ công ty B 25.000, từ công ty M 10.000 - Lỗ phải chịu từ công ty F...
 • 34
 • 1,015
 • 3

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn tài chính - tiền tệ

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn tài chính - tiền tệ
... Trang11 Đề cương ôn thi tốt nghiệp Khóa 2006 - 2009 - Chi nghiệp + Chi nghiệp kinh tế, bao gồm khoản: chi nghiệp giao thông, nghiệp nông nghiệp, nghiệp thủy lợi, nghiệp lâm nghiệp, …Chi tiền lương ... buộc bao gồm: - Bảo hiểm y tế - Trợ cấp ốm đau - Trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp Trang18 Đề cương ôn thi tốt nghiệp Khóa 2006 - 2009 - Trợ cấp thai sản - Chế độ hưu trí - Chế độ tử tuất ... Trang19 Đề cương ôn thi tốt nghiệp Khóa 2006 - 2009 Câu 15 Chính sách tiền tệ gì? Hiện Ngân hàng Nhà nước Việt nam sử dụng công cụ để thực thi sách tiền tệ? Trình bày chế sử dụng công cụ Trả...
 • 23
 • 1,117
 • 10

Đề cương ôn thi tôt nghiệp môn hóa

Đề cương ôn thi tôt nghiệp môn hóa
... chức hay đa chức, no hay không no) A Este thuộc loại no B Este thuộc loại không no C Este thuộc loại no, đơn chức D Este thuộc loại không no đa chức 1.47 Quá trình không tạo CH3CHO? A Cho vinyl ... béo)để lâu ngày bị ôi thiu A Chất béo vữa B Chất béo bị oxi hoá chậm không khí tạo thành anđehit có mùi C Chất béo bị thuỷ phân với nước không khí D Chất béo bị oxi nitơ không khí chuyển thành ... 2.73 Giữa saccarozơ glucozơ có đặc điểm giống nhau? A Đều lấy từ củ cải đường B Đều có biệt dược “huyết ngọt” C Đều bị oxi hoá [Ag(NH3)2]OH D Đều hoà tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường 2.74 Các khí tạo...
 • 187
 • 992
 • 11

Tài liệu Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Tài chính - Tiền tệ pdf

Tài liệu Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Tài chính - Tiền tệ pdf
... Trang11 Đề cương ôn thi tốt nghiệp Khóa 2006 - 2009 - Chi nghiệp + Chi nghiệp kinh tế, bao gồm khoản: chi nghiệp giao thông, nghiệp nông nghiệp, nghiệp thủy lợi, nghiệp lâm nghiệp, …Chi tiền lương ... cán công nhân viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Trang15 Đề cương ôn thi tốt nghiệp Khóa 2006 - 2009 động viên sức sáng tạo người lao động; thực chế độ tiền lương, tiền công ... buộc bao gồm: - Bảo hiểm y tế - Trợ cấp ốm đau Trang18 Đề cương ôn thi tốt nghiệp Khóa 2006 - 2009 - Trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp - Trợ cấp thai sản - Chế độ hưu trí - Chế độ tử tuất...
 • 23
 • 989
 • 19

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn địa lí

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn địa lí
... nông nghiệp cổ truyền nông nghiệp hàng hóa 28 - Nền nông nghiệp nước ta phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá Nền nông nghiệp cổ truyền - Sản xuất nhỏ, công cụ thủ công, sử dụng Nền nông nghiệp ... công nghiệp trọng điểm Nội dung ôn tập : 2.1 Cơ cấu công nghiệp theo ngành: - Cơ cấu ngành công nghiệp nước ta tương đối đa dạng thuộc nhóm chính: công nghiệp khai thác;công nghiệp chế biến; công ... thác tốt - Đẩy mạnh xuất sản phẩm nông nghiệp nhiệt đới 2.2.Phát triển nông nghiệp đại sản xuất hàng hóa góp phần nâng cao hiệu nông nghiệp nhiệt đới : - Nền nông nghiệp nước ta tồn song song nông...
 • 89
 • 508
 • 20

GIẢI ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN MẠNG MÁY TÍNH

GIẢI ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN MẠNG MÁY TÍNH
... nối mạng để tạo thành mạng lớn Bridge sử dụng phổ biến để làm cầu nối hai mạng Ethernet Bridge quan sát gói tin (packet) mạng Khi thấy gói tin từ máy tính thuộc mạng chuyển tới máy tính mạng ... IP công cộng cho máy (client) với IP riêng Khi máy thực kết nối gửi liệu tới máy tính internet, liệu gởi tới NAT, sau NAT thay địa IP gốc máy gửi gói liệu với địa IP NAT Máy tính từ xa máy tính ... gói tin tới mạng đích Ưu điểm Bridge hoạt động suốt, máy tính thuộc mạng khác gửi thông tin với đơn giản mà không cần biết có “can thi p” Bridge Một Bridge xử lý nhiều lưu thông mạng Novell,...
 • 11
 • 1,010
 • 5

Xem thêm