Giáo án Ngữ Văn 9 Tuần 11 2016 Chuẩn KTKN 3 cột

Giáo án Ngữ Văn 9 Tuần 11 2016 Chuẩn KTKN 3 cột

Giáo án Ngữ Văn 9 Tuần 11 2016 Chuẩn KTKN 3 cột
... hình; phép tu từ so sánh, ẩn dụ, hoán dụ, nói quá, nói giảm nói tránh, điệp ngữ, chơi chữ Giáo án Ngữ Văn Năm học :20 13 - 2014 Giáo viên : Chảo Văn Nam Trường PTDTBT THCS Túng Sán - Tác dụng việc ... so sánh, ẩn bảng phụ (5') vựng 6 Giáo án Ngữ Văn Năm học :20 13 - 2014 Giáo viên : Chảo Văn Nam Trường PTDTBT THCS Túng Sán dụ, nhân hoá, hoán dụ, nói quá, trình bày nói giảm nói tránh, điệp ngữ, ... chữ - Chuẩn bị : “trả baì kiểm tra tiết” Giáo án Ngữ Văn 9 Năm học :20 13 - 2014 Giáo viên : Chảo Văn Nam Trường PTDTBT THCS Túng Sán - Ôn lại kiến thức học Lớp Tiết (TKB) ngµy d¹y:… / …/ 20 13 SÜ...
 • 11
 • 377
 • 0

Gián án ng van 9 .tuan 20 theo chuẩn ktkn(3 cot)

Gián án ng van 9 .tuan 20 theo chuẩn ktkn(3 cot)
... Tuần 20 Tiết 93 Ng y soạn: 30/ 12/ 201 0 Ng y dạy: 4/ 1/ 201 Bài 18: KHỞI NG I Mục tiêu cần đạt: Kiến thức: - Đặc điểm khởi ng - C ng d ng khởi ng Kỹ n ng: - Nhận diện khởi ng câu - Vận d ng ... n ng cốt Hoạt đ ng trò Lớp trư ng báo cáo HS lên b ng trả lời Nội dung câu ? Dạy mới: HS lên b ng làm tập, GV hư ng vào I.Đặc điểm c ng d ng khởi ng câu: 1.Ví dụ ( SGK) HĐ1: Đặc điểm c ng d ng ... sinh lấy ví dụ? Đặt câu - Nói n ng, anh cần phải lựa lời mà nói cho ng ời nghevui l ng - Loại bánh ngon Thế khởi ng ,c ng d ng tác Thành phần câu đ ng trước ăn d ng? CN, để nêu lên đề tài nói đến...
 • 15
 • 166
 • 0

Gián án ng van 9 .tuan 22 theo chuẩn ktkn(3 cot)

Gián án ng van 9 .tuan 22 theo chuẩn ktkn(3 cot)
... Đọc Trong từ ng in đậm từ ng d ng để gọi, từ ng d ng để đáp ? Tác d ng? Nh ng từ d ng để gọi ng ời khác hay đáp lời ng ời khác có tham gia diễn đạt nghĩa việc câu hay kh ng? Từ ng d ng để ... bộc lộ Nghệ thuật s ng ngày? Là chủ nhân tư ng lai đất nước em làm để góp phần xây d ng đất nước? 4.C ng cố: Theo tác giả chuẩn bị hành trang vào kỉ chuẩn bị quan tr ng ? Nh ng hạn chế ng ời Việt ... mạnh vai trò ng ời c.Nh ng mạnh yếu ng ời Việt Nam: Nội dung luận ? Tác giả ch ng minh lí lẽ nào? 2.Nội dung chuẩn bị hành trang vào kỉ a .Chuẩn bị hành trang chuẩn bị thân ng ời: -Th ng minh nhạy...
 • 12
 • 259
 • 1

Gián án ng van 9 .tuan 21 theo chuẩn ktkn(3 cot)

Gián án ng van 9 .tuan 21 theo chuẩn ktkn(3 cot)
... văn nghệ, c ng d ng sức mạnh kỳ diệu văn nghệ đời s ng người A Lời cha ng B Lời nhân loại Bài tập 2: Theo tác giả ng ời cần đến ti ng nói văn nghệ ? A Văn nghệ giúp s ng đầy đủ, phong phú s ng ... Ti ng nói văn nghệ đến với ng ời cách ? - Sức mạnh văn nghệ bắt nguồn từ nội dung - Nghệ thuật ti ng nói tình cảm - Văn nghệ đến với ng ời tình cảm, tư tư ng nghệ thuật kh ng khô khan trìu tư ng ... hiểu Nghe nội dung phản ánh văn nghệ, Vậy ng ời lại cần đến văn nghệ đư ng mà văn nghệ đến với ng ời ? Hôm tìm hiểu HĐ1: Đọc- Hiểu văn Nội dung III Đọc- Hiểu văn Tác đ ng văn nghệ đời s ng người...
 • 18
 • 274
 • 1

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 9 TUẦN 11-20

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 9 TUẦN 11-20
... chất ngoại lai III Ôn lại kiến thức thuật ngữ biệt ngữ xã hội Khái niệm thuật ngữ biệt ngữ xã hội 2.Bài tập: GV: Nguyễn Thò Huệ Giáo án ngữ văn sử dụng ngôn ngữ thân để làm tập Bài tập 3: Hoạt động ... sinh năm 194 3 quê Thừa Thiên Huế Tác phẩm : -Bài thơ sáng tác 197 1, ông công tác vùng núi phía tây Thừa Thiên GV: Nguyễn Thò Huệ Giáo án ngữ văn Hoạt động 2: Đọc văn tìm hiểu thích II Đọc văn –tìm ... từ ngữ phương - Phương ngữ Bắc : Quả sấu ,quả ngữ khác phương ngữ toàn dân dọc c Đồng âm khác nghóa với từ ngữ phương - Phương ngữ Trung :tắc ngữ khác phương ngữ toàn dân GV: Nguyễn Thò Huệ Giáo...
 • 93
 • 217
 • 1

Giáo án Ngữ Văn 9 tuần 16 mới chuẩn

Giáo án Ngữ Văn 9 tuần 16 mới chuẩn
... tất tác phẩm văn thơ học - Về nhà làm câu - Học chuẩn bị kiểm tra tiết TIẾT 78- 79 VĂN BẢN: CỐ HƯƠNG (Lỗ Tấn) I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Kiến thức: - Những đóng góp Lỗ vào văn học Trung Quốc văn học nhân ... quan niệm cổ hủ chế độ cũ - Môi trường xã hội thay đổi người Đặc biệt Nhuận Thổ II CHUẨN BỊ - Giáo viên: Giáo án chuẩn- SGK-STK - Học sinh: Bài soạn III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Ổn định lớp: ... Việt Nam qua văn học II CHUẨN BỊ - Giáo viên: Đề bài- Đáp án- Biểu điểm - Học sinh: Học bài, giấy kiểm tra III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Ổn định tổ chức: Kiểm tra cũ: kiểm tra chuẩn bị HS Bài...
 • 10
 • 1,101
 • 3

ng van 9 .tuan 17 theo chuẩn ktkn(3 cot)

ng van 9 .tuan 17 theo chuẩn ktkn(3 cot)
... Ni dung Nhng a tr sng thiu tỡnh thng: Dõn thng v quan chc giu sang - Cu sng a em rt xung ging - C ng chung hon cnh TL: - M cụi m, b ũn roiThiu tỡnh thng ca cha m - Trc cha cm oỏn cha hiu Nhng quan ... tha bác cháu ăn - Trong on trớch ny li dn trc tip c bỏo trc bng t rngv t du ngoc kộp - ú l cỏch xng hụ ca b mi ngi chuyờn ngh mi lỏi : a y, nh ng nhng: Đ ng giá nghìn v ng -3- H2: GV nhn xột ... Nhung Ti, Tun Em, N Hong, H ng , Tho ,MHong, H ng , ụ, Anh, Bo, Uyờn HS theo dừi v so kt qu bi lm vi kt qu trờn bng T nhn li bi lm v t sa sai 4.Cng c: Gv h thng li kin thc v phn ting vit chng...
 • 10
 • 268
 • 0

Bài soạn ng van 9 .tuan 21 theo chuẩn ktkn(3 cot)

Bài soạn ng van 9 .tuan 21 theo chuẩn ktkn(3 cot)
... nghệ lấy chất liệu từ s ng chép giản đơn ( VD: Chiếc lược ng , l ng ) Nội dung tác phẩm văn nghệ tư tư ng, l ng người nghệ sĩ lời thuyết giáo khô khan Văn nghệ đem đến cho bao rung đ ng ngỡ Nghe ... Khiến ta rung đ ng ngỡ ng ng Tuần 21 Tiết 97 Ng y soạn: Ng y dạy: Bài 19: TI NG NÓI CỦA VĂN NGHỆ (tiết 2) ( Nguyễn Đình Thi ) Hoạt đ ng thầy Hoạt đ ng trò Ổn định lớp: Lớp trư ng báo cáo Kiểm tra ... văn nghệ ? A Lời cha ng B Lời nhân loại Bài tập 2: Theo tác giả ng ời cần đến ti ng nói văn nghệ ? A Văn nghệ giúp s ng đầy đủ, phong phú s ng D Cả B, B, C C Ý nghĩa Nội dung phản ánh văn nghệ,...
 • 18
 • 180
 • 0

Tài liệu ng van 9 .tuan 23 theo chuẩn ktkn(3 cot)

Tài liệu ng van 9 .tuan 23 theo chuẩn ktkn(3 cot)
... đ ng từ việc, tư ng, đạo lí khác với nghị luận tư ng mà nêu việc, tư ng đới s ng? vấn đề tư tư ng đ ng d ng giải thích, ch ng minh … làm s ng tỏ tư tư ng, đạo lí quan tr ng đòi s ng người Qua văn ... tư ng tr ng cho t ng lớp xã hội phong kiến? -Gi ng: triển khai theo ba bước HS thảo luận trình bầy C Ý nghĩa - Giúp hiểu nét đặc tr ng tác giả La Ph ng- Ten Nghe - Sói: kẻ ác, quan lại cư ng ... so sánh văn nghị luận văn chư ng qua việc đánh giá hình tư ng nhân vật chó sói thơ ng ng n La – Ph ng- Ten với d ng viết hai vật nhà khoa học Buy – Phong làm bật đặc tr ng s ng tác nghệ thuật...
 • 14
 • 390
 • 0

Tài liệu ng van 9 .tuan 24 theo chuẩn ktkn(3 cot)

Tài liệu ng van 9 .tuan 24 theo chuẩn ktkn(3 cot)
... nào? -B ng liên tư ng,ng ng Hình ảnh cò thể ý nghĩa gì? Đến s ng vào tâm hồn ng ời -> n ng đỡ ng ời ch ng đư ng Hình ảnh cò gợi ý nghĩa biểu tư ng l ng mẹ , dìu dắt, n ng đỡ dịu d ng bền ... thành - Nhớ nguồn -> lư ng tâm, trách nhiệm nguồn - Nhớ nguôn -> biết ơn, giữ gìn tiếp nối s ng tạo - Nhớ nguồn -> kh ng vong ân bội nghĩa - Nhớ nguồn học nguồn để s ng tạo thành - Câu tục ng -> ... tính đại Có nhiều s ng tạo nghệ thuật xây d ng hình ảnh thơ Hình ảnh thơ ng phong phú đa d ng , kết hợp thực ảo , thư ng s ng tạo sức mạnh liên tư ng , tư ng ng , nhiều bất ng kì thú Nêu vài...
 • 13
 • 174
 • 0

ng van 9 .tuan 25 theo chuẩn ktkn(3 cot)

ng van 9 .tuan 25 theo chuẩn ktkn(3 cot)
... cách m ng , Mặt Trời cách m ng chiếu s ng đư ng nghiệp cách m ng vĩ đại, trí tuệ cách m ng vĩ cách cách m ng vĩ đại Ng ời Em hiểu hai câu : Ng y ng y d ng người trong… Kết trang hoa d ng 79 mùa ... yêu l ng gắn bó, hoà quyện với l ng yêu nước .Khi tản cư -> suy nghĩ đến ng y hoạt đ ng kh ng chiến giữ l ng anh em, đ ng đội Nghe tin l ng theo giặc -> s ng sờ, nghẹn ng o -> xấu hổ bẽ b ng với ... l ng dân trái tim nhân loại…” vang l ng người Nhà thơ Viễn Phư ng thăm l ng Bác… HĐ1: Tìm hiểu chung GV HD: Gi ng trang nghiêm sâu l ng , vừa tha thiết , đau xót tự hào thể tâm tr ng xúc động...
 • 21
 • 100
 • 0

ng van 9 .tuan 26 theo chuẩn ktkn(3 cot)

ng van 9 .tuan 26 theo chuẩn ktkn(3 cot)
... kh ng đ ng, đo ng đột ng t vang rền với tia chớp s ng léo, xé rách bầu trời trận mưa bão th ng 6, th ng + H ng kh ng bị bất ng , bị giật ti ng sấm h ng đ ng tuổi -> trải nghiệm nhiều - Kh ng ... ý nghĩa gì? GV: Cái ng mà sư ng đẫm hư ng , sư ng ng theo gió ng p ng ng qua vừa ng thực vừa ng thời gian th ng hai mùa Phút giao mùa thiên nhiên nhìn thấy , cảm thấy mà s ng sờ tư ng ... d ng? GV: “ Ch ng chình” lưu luyến b ng khu ng , ng p ng ng bịn rịn Mùa thu đến l ng lẽ mà rộn r ng Nó bay qua ng nhà “cố ý chậm hơn” ng y Có duyên d ng, yểu điệu sư ng, hình b ng thiếu nữ ng ời...
 • 20
 • 94
 • 0

Giáo án Ngữ Văn 9 tuần 9 2016

Giáo án Ngữ Văn 9 tuần 9 2016
... cỏc em ó bng thng kờ ca t phng t sau 197 5: c su v cỏc tỏc mỡnh v danh sỏch cỏc tỏc Tỏc H v Quờ gi cú sỏng tỏc cụng b t phm ó su tm c TT phm tờn quỏn nm 197 5 n chớnh - Giỏo viờn theo dừi, nhn ... - Son giỏo ỏn, Sgk, SGV NV9 1, chun KT-KN T liu, Hc sinh: - Chun b bi, xem ti liu tham kho VI CC BC LấN LP Kim tra bi c ? Hóy thng kờ cỏc kin thc v t vng ó hc t lp 6 -9 Bi mi * Gii thiu bi.Vi ... phm tõm c v a - HS nghe phng - Em cú nhõn xột gỡ v tỡnh hỡnh hc a - Suy ngh v nờu phng sau nm 197 5 nhn xột - Giỏo viờn hp nhng tỏc phm hc sinh ó thu thp c úng thnh lm ti liu c ngoi gi Cng c -...
 • 16
 • 314
 • 0

Giáo án Ngữ Văn 9 Tuần 10 Chuẩn KTKN 3 cột 2016

Giáo án Ngữ Văn 9 Tuần 10 Chuẩn KTKN 3 cột 2016
... Hot ng 3: Hng dn Hs tng kt ?Qua h/a th ny em thy - Tng kt III/Tng kt t/g l ngi ntn? í ngha bi th: Bi th ca ngi ngi chin s Giỏo ỏn Ng Vn 10 Giỏo ỏn Ng Vn 10 Nm hc :2014 - 2015 Nm hc :20 13 - 2014 ... Tp "u sỳng trng treo " tỏc bi th (da ( 196 6) vo sgk ) - Bi th ng sỏng tỏc 194 8 sau tỏc gi cựng ...
 • 21
 • 211
 • 0

Giáo án Ngữ văn 9 tuần 32

Giáo án Ngữ văn 9 tuần 32
... dẫn giáo viên HĐ4: Củng cố, dặn dò(1p) ôn lại lí thuyết, làm tập vào BT Tuần 32 Yêu ngời Yêu nghề nhiêu Giáo án Ngữ văn *** Ngô Minh Lý *** Trờng THCS Tam Dị I Tổng kết văn học nớc Tiết 1 59 Ngày ... luận văn học Giáo án Ngữ văn *** Ngô Minh Lý *** Trờng THCS Tam Dị I Tổng kết văn học nớc Tiết 160 Ngày soạn: Ngày giảng: I/ Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh tổng kết, ôn tập số kiến thức văn văn ... chó Bấc G Lân đơn, em biết chó khác tác phẩm nhà văn? HĐ4: Củng cố, dặn dò(1p) - Soạn Bắc Sơn - Ôn Tuần 32 Yêu ngời Yêu nghề nhiêu Giáo án Ngữ văn *** Ngô Minh Lý *** Trờng THCS Tam Dị I Kiểm...
 • 9
 • 754
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: giáo án ngữ văn 9 tuần 1 3 cộtgiáo án ngữ văn 9 tuần 2 3 cộtgiáo án ngữ văn 9 tuần 3 3 cộtgiáo án ngữ văn 9 tuần 8 3 cộtgiao an ngu van 9 tuan 1 tiet 4giáo án ngữ văn 9 tuần 1giao an ngu van 9 tuần 22giao an ngu van 9 tuần 10giáo án ngữ văn 9 tuần 5giao an ngu van 9 tuan 3giáo án ngữ văn 9 tuần 13giáo án ngữ văn 9 tuần 17giáo án ngữ văn 9 tuần 18giáo án ngữ văn 9 tuần 19giáo án ngữ văn 9 tuần 15tiểu luận hướng dẫn sử dụng microsoft outlook 2007Trình bày định hướng, các mục tiêu, nội dung, giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy tái cơ cấu nền nông nghiệp việt nam hãy cho biết thực trạng ngành sản xuất lúa gạo nước ta hiện nay; những thành tựu, hạn chế và định hướng, giảbài tập solidworkGiáo án soạn theo phát triển năng lực lớp 2 mẫu tuan 12giáo trình tính chất vật lý của thực phẩmNguyên lý kế toán, chứng từ kế toán và kiểm kêkhúc xạ ánh sángvật liệu cách nhiệt chịu lửa, vật liệu cách nhiệt lạnh, cách ẩmphân tích phụ gia trong chất tẩy rửaNghiên cứu xử lý chất thải phóng xạ dạng lỏng bằng phương pháp xi măng hóaHoạt động quản lý tri thức trong doanh nghiệpVốn góp ở các doanh nghiệp VNSinh thời, không ít hơn hai lần bác hồ kể lại câu chuyện người dùng phong bì gửi công văn, thư từbài giảng kháng sinhCÀI đặt và cấu HÌNH ALT n MDAEMON SERVERthực hành assemblybài giảng hành vi khách hàngkết cấu thép nhà cao tầngquá trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học hiếu khígiới thiệu chung về kỹ thuật đo lường