TÀI LIỆU ÔN TẬP VI SINH

TÀI LIỆU ÔN TẬP VI SINH

TÀI LIỆU ÔN TẬP VI SINH
... khuẩn có khả sinh chất kháng sinh Đặc điểm sử dụng nghiên cứu sản xuất chất kháng sinh dùng y học, nông nghiệp bảo quản thực phẩm 1.2.4 Vi nấm Khái niệm Vi nấm nhóm nấm có kích thước hiển vi, muốn ... khác : sợi - khí sinh , sợi chất Sinh sản hình thức • Sinh sản sinh dưỡng sinh sản sinh dưỡng khuẩn tỵ hình thức ss từ khuẩn tỵ gãy - đoạn nhỏ phát triển thành hệ khuẩn tỵ Ss sinh dưỡng hạch nấm ... sáng c .Sinh sản -sinh dưỡng:thực phần riêng rẽ thể thường không chuyên hóa sinh sản tảo đơn bào thực cách phân đôi tế bào , tảo tập đoàn có số tế bào phân chia nhanh thành tập đoàn nhỏ bên tập...
 • 25
 • 203
 • 0

TÀI LIỆU ÔN TẬP HSG SINH 9

TÀI LIỆU ÔN TẬP HSG SINH 9
... Q= alen a * Nếu quần thể không cân di truyền : ( p2 AA + 2pq Aa + q2 aa ) ≠ CÂU HỎI ÔN TẬP GV : Trần Minh Quýnh - THCS Trần Hưng Đạo Trang : 23 Tài liệu hướng dẫn sinh học - CÂU 1: năm 2008 Hãy ... mạch khuôn có chiều 3’  5’ , mạch khuôn mạch tổng hợp liên tục - Còn mạch khuôn 5’  3’ lại bị tổng hợp dán đoạn (Okazaki) sau đoạn nối lại với Vì mạch khuôn ADN có chiều 5’ 3’ không tổng ... Minh Quýnh - THCS Trần Hưng Đạo Trang : Tài liệu hướng dẫn sinh học - năm 2008 DẠNG BÀI TẬP VỀ ĐỘT BIẾN GEN : ( Lưu ý : Do thay cặp Nu nên tổng số Nu Gen không đổi == > chiều dài gen Nếu : tổng...
 • 24
 • 868
 • 26

Tài liệu ôn tập phần Sinh thái học

Tài liệu ôn tập phần Sinh thái học
... sinh thái chúng xếp thành nhóm + Sinh vật sản xuất: … + Sinh vật tiêu thụ: … + Sinh vật phân giải: … III Các kiểu hệ sinh thái trái đất Gồm hệ sinh thái tự nhiên hệ sinh thái nhân tạo: Hệ sinh thái ... hệ sinh thái Hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡngsau tích luỹ thường 10% so với bậc trước liền kề Tiết Củng cố vào kiểm tra TÓM LẠI ÔN TẬP PHẦN SINH THÁI HỌC CẦN NẮM * Chương I:Cá thể quần thể sinh ... vô sinh Trong hệ sinh thái , trao đổi chất lượng sinh vật nội quần xã quần xã – sinh cảnh chúng biểu chức tổ chức sống Các thành phấn cấu trúc hệ sinh thái Gồm có thành phần Thành phần vô sinh...
 • 26
 • 700
 • 10

Tài liệu ôn tập môn sinh lớp 10

Tài liệu ôn tập môn sinh lớp 10
... chất vô – Vi sinh vật nguyên dưỡng: vi sinh vật có khả tự tổng hợp nhân tố sinh trưởng – Vi sinh vật khuyết dưỡng: vi sinh vật khả tự tổng hợp nhân tố sinh trưởng (ví dụ: E.coli vi sinh vật khuyết ... Bài 25 Sinh trưởng vi sinh vật Câu Vì trình sinh trưởng vi sinh vật nuôi cấy không liên tục có pha tiềm phát, nuôi cấy liên tục pha này? Hướng dẫn trả lời Câu Vì nuôi cấy không liên tục, vi sinh ... – Không) Bài 27 Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng vi sinh vật Câu Trình bày chế tác động ứng dụng số hóa chất ức chế sinh trưởng vi sinh vật đời sống? Hướng dẫn trả lời Câu Thế nhân tố sinh...
 • 47
 • 2,548
 • 1

Tài liệu ôn tập học sinh giỏi môn sinh học lớp 9 trung học cơ sở

Tài liệu ôn tập học sinh giỏi môn sinh học lớp 9 trung học cơ sở
... Trang - - Giải thích định luật: a Theo Menden: Thế hệ lai F1 không sinh giao tử lai mà sinh giao tử khiết b Theo thuyết NST (cơ sở tế bào học định luật đồng tính phân tính) Điều kiện nghiệm định luật ... trạng không phụ thuộc vào di truyền cặp tính trạng kia, F2 xuất tổ hợp tính trạng khác bố mẹ gọi biến dị tổ hợp Giải thích định luật phân li độc lập Menden theo thuyết NST (cơ sở TB học) -Gen ... thụ tinh làm tăng biến dị tổ hợp nguồn nguyên liệu cho chọn giống tiến hoá, giải thích đa dạng sinh vật D DI TRUYỀN TÍNH TRẠNG TRUNG GIAN (trội không hoàn toàn) Trang - - Thí nghiệm: Lai thứ hoa...
 • 23
 • 393
 • 1

Tài liệu ôn tập học sinh môn toán buổi chiều tham khảo

Tài liệu ôn tập học sinh môn toán buổi chiều tham khảo
... (c-c-c) b) Theo a ABM = ACM => ã AMB = ã AMC = 90 ABM vuông M BC => MB = MC = ( ABM = ACM) MB = 5cm p dụng định lý pitago vo ABM vuông M ta có: c) ABC cân A (AB = AC) nên đờng trung tuyến ... 6 a) Du hiu õy l gỡ? b) Lp bng tn s v tớnh s trung bỡnh cng, nờu nhn xột v kt qu kim tra ca hc sinh lp 7A c) Tỡm mt ca du hiu ? Cõu 2: Cho hai a thc P(x) = 2x3 + x2 + x Q(x) = 2x2 x + Tớnh ... Trc nghim : Mi cõu ỳng c 0,25 D D C B II.T lun ( im) a Du hiu l im kim tra Toỏn mt tit ca mi hc sinh lp 7A b - Bng tn s - S trung bỡnh cng Giỏ tr(x) Tn s(n) Cỏc tớch (x.n) 3 4 16 218 10 50 = ...
 • 10
 • 223
 • 0

tổng hợp tài liệu ôn tập môn sinh học

tổng hợp tài liệu ôn tập môn sinh học
... giao phối với tạo hợp tử, hợp tử không phát triển thành lai B Các cá thể có cấu tạo quan sinh sản khác nhau, nên không giao phối với C Các cá thể sống sinh cảnh khác nhau, nên không giao phối với ... điều kiện sống C Đột biến biến dị tổ hợp không ngừng phát sinh, chọn lọc tự nhiên không ngừng phát huy tác dụng làm cho đặc điểm thích nghi hoàn thiện D Do hợp lí tương đối đặc điểm thích nghi ... vật chất hệ sinh thái A Các chất dinh dưỡng sử dụng lại, lượng không B Năng lượng sử dụng lại, chất dinh dưỡng không C Các thể sinh vật cần chất dinh dưỡng, lúc cần lượng D Các thể sinh vật cần...
 • 8
 • 421
 • 2

tài liệu ôn tập học sinh giỏi sinh học lớp 6

tài liệu ôn tập học sinh giỏi sinh học lớp 6
... 21: Công nghệ sinh học gì? Nêu lĩnh vực công nghệ sinh học ứng dụng lĩnh vực đời sống 1./ Khái niệm công nghệ sinh học  Là ngành công nghệ sử dụng tế bào sống trình sinh học để tạo sản phẩm sinh ... TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VỊ THANH Trang 10 GVBm ôn tập HUỲNH VĂN KIỆT TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VỊ THANH Trang 11 GVBm ôn tập HUỲNH VĂN KIỆT ÔN TẬP SINH HỌC Câu 1: Nêu cấu ... phải:  Giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh nhà ở, vệ sinh nơi công cộng, vệ sinh ăn uống  Dùng biệt pháp vật lí: nhiệt độ cao (sấy, phơi, luột, ) dùng biện pháp hóa học ( chất DDT, 66 6, vôphatốc 1%...
 • 31
 • 214
 • 0

Tài liệu ôn tập vi điều khiển

Tài liệu ôn tập vi điều khiển
... 1.5 TẬP LỆNH CỦA VI ĐIỀU KHIỂN 8051 Các lệnh AT89/80C51 chia thành nhóm lệnh: - Nhóm lệnh di chuyển liệu - Nhóm lệnh số học - Nhóm lệnh logic - Nhóm lệnh rẽ nhánh chương trình - Nhóm lệnh điều khiển ... ((Ri)) - - Lệnh tăng trỏ liệu Cú pháp câu lệnh: INC DPTR Chức năng: Tăng trỏ liệu lên đơn vị Khi byte thấp trỏ liệu bị tràn, byte cao trỏ liệu tăng lên đơn vị Lệnh không ảnh hưởng tới trạng thái ... Dữ liệu trỏ bởi… rrr ghi (R0-R7) băng ghi dddddddd Các bit liệu aaaaaaaa Các bit địa bbbbbbbb địa bit i Định địa gián tiếp thông qua R0 R1 eeeeeeee Địa tương đối bit 1.5.1 Nhóm lệnh di chuyển liệu...
 • 19
 • 552
 • 0

TÀI LIỆU ÔN TẬP HỌC SINH GIỎI PHẦN SINH HỌC TẾ BÀO

TÀI LIỆU ÔN TẬP HỌC SINH GIỎI PHẦN SINH HỌC TẾ BÀO
... trừ tế bào khuẩn lam V .Sinh sản tế bào nhân sơ: Sự sinh sản tế bào vi khuẩn thường theo đường sinh sản vô tính-phân đôi tế bào. Trong tình có phân đôi thể nhiễm sắc phân chia phần lại tế bào. tế ... trực tiếp với tế bào "cái".Khả chuyển gen điều chỉnh nhờ yếu tố sinh sản lông F+.Lông F+ chuyển sang tế bào "cái" tế bào thành tế bào "đực" Các tế bào vi khuẩn bình thường đơn bội.Khi sinh sản hữu ... toàn,mỗi sợi dùng làm khuôn để hình thành sợi bên d .Sinh chất tế bào nhân sơ Sinh chất tế bào vi khuẩn khác với sinh chất tế bào động thực vật.Trong tế bào động vật thực vật bậc cao ,sinh chất có cấu...
 • 30
 • 310
 • 1

Tài liệu ôn tập môn sinh học lớp 12 luyện thi đại học (1)

Tài liệu ôn tập môn sinh học lớp 12 luyện thi đại học (1)
... thành công chế hình thành đặc điểm thích nghi sinh vật C sâu vào đường hình thành loài D làm rõ tổ chức loài sinh học - HẾT -(HS không sử dụng tài liệu - Cán coi thi ... A (1), (2) B (1), (4) C (1), (3) D (3), (4) Câu 15: Tất alen gen quần thể tạo nên: A Kiểu hình quần thể B Vốn gen quần thể C Kiểu gen quần thể D Thành phần kiểu gen quần thể Trang 2/4 - Mã đề thi ... amin B Các ba không mã hóa axit amin C Nhiều ba khác mã hóa axit amin trừ AUG UGG D Một ba mã hóa axit amin Câu 30: Tồn chủ yếu học thuyết Đacuyn chưa A hiểu rõ nguyên nhân phát sinh biến dị chế...
 • 4
 • 210
 • 0

Tài liệu ôn tập môn sinh học lớp 12 luyện thi đại học (2)

Tài liệu ôn tập môn sinh học lớp 12 luyện thi đại học (2)
... Năm học 2015-2016 Môn: Sinh học 12 Họ tên học sinh: ………………… Lớp: 12A… Ghi đáp án vào khung trả lời (Ghi chữ in ghi lần) Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 10 11 12 ... chức loài sinh học Sở GD-ĐT Tỉnh Kiên Giang Trường THPT Ngô Sĩ Liên Kiểm tra HKI - Năm học 2015-2016 Môn: Sinh học 12 Họ tên học sinh: ………………… Lớp: 12A… Ghi đáp án ... không ngẫu nhiên D Chọn lọc tự nhiên Sở GD-ĐT Tỉnh Kiên Giang Trường THPT Ngô Sĩ Liên Kiểm tra HKI - Năm học 2015-2016 Môn: Sinh học 12 Họ tên học sinh: ………………… Lớp: ...
 • 13
 • 235
 • 0

Tài liệu ôn tập môn sinh học lớp 12 luyện thi đại học (3)

Tài liệu ôn tập môn sinh học lớp 12 luyện thi đại học (3)
... biến lại không di truyền cho hệ sau Nguyên nhân vì: A bệnh ung thư ảnh hưởng đến khả sinh sản thể B gen đột biến gây chết trạng thái đồng hợp C bệnh nhân ung thư bị tử vong nên không sinh sản D ... tiến hoá không làm thay đổi tần số tương đối alen làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể? A yếu tố ngẫu nhiên B giao phối không ngẫu nhiên C chọn lọc tự nhiên D di nhập gen Câu 12: Hầu hết ... ngẫu nhiên (3) Các cá thể tự phối với (4) Các cá thể có sức sống (5) Các cá thể có kiểu gen khác có sức sống khác (6) Các cá thể có khả sinh sản (7) Thường xảy đột biến di nhập gen (8) Không có đột...
 • 4
 • 198
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu thực tập vi sinh vậttài liệu thực tập vi sinh gây bệnhtài liệu thực tập vi sinh cở sởtài liệu ôn tập vi tínhtài liệu ôn tập môn sinh họctài liệu ôn tập môn sinh học 12tài liệu ôn tập môn sinh 12tài liệu ôn tập môn sinh thi tốt nghiệptài liệu ôn tập môn sinh thi đại họctài liệu ôn tập môn sinh học thi đại họctài liệu ôn tập hóa sinhtài liệu ôn tập học sinh giỏi phần lịch sử việt nam từ 1919 đến 2000tai lieu on tap mon sinh do thac si chu bientài liệu ôn tập môn vi sinhtài liệu ôn tập sinh họcđiều khiển chuyển động của ô tô, máy kéo vehicle dynamics and controlđiều khiển từ xa bằng tia hồng ngoạiĐa dạng hóa và phân bổ tài sản rủi rocông nghệ sinh học trong sản xuất giống cây trồngLịch sử và các loại lãi suất trên thị trường tiền tệlợi ích sức khỏe của dầu dừacấu trúc tế bào và chức năng bào quantiểu luận thiết bị nhà máy lọc dầuthiết bị chằng buộcngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ quốc giabáo cáo thực tập công ty cổ phần kỹ nghệ đô thành công nghệ sản xuất hộp nhựa bibicaquản trị chiến lượcPhân tích vai trò của kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự ( xét hỏi tại phiên tòa, tranh luận tại phiên tòa)Phân tích những rủi ro pháp lý và biện pháp phòng ngừa trong quá trình đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồngCÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN DẦU THỰC VẬTgiáo trình thiết bị ngoại viTiểu luận: Thực phẩm chức năng bổ sung vitamin và khoáng chấtTiểu luân: thực phẩm chức năng dạng viên nénTiểu luận: Thực phẩm chức năng dạng viên nangTÌM HIỂU VỀ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG CHỐNG OXY HÓA