ĐỀ CƯƠNG ÔN THI Môn học: Đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI Môn học: Đa dạng sinh học bảo tồn đa dạng sinh học

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI Môn học: Đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học
... giá tác động người đến đa dạng sinh học Câu 13: Bảo tồn đa dạng sinh học gì? Tại cần phải bảo tồn đa dạng sinh học? Các nguyên tắc bảo tồn đa dạng sinh học? Khái niệm: Bảo tồn ĐDSH việc quản lý ... động phối hợp, hỗ trợ bảo tồn đa dạng sinh học Tính chất định chiến lược bảo tồn phải bảo tồn ĐDSH cách tổng hợp, không quan tâm đến bảo tồn khu bảo tồn Việc dựa vào khu bảo tồn tạo tâm lý “vây ... đất đai Trái Đất nằm diện tích khu bảo tồn Các chiến lược nhằm điều hòa nhu cầu người với lợi ích bảo tồn khu vực không bảo vệ nói có vai trò quan trọng thành công kế hoạch bảo tồn Đa phần đất đai...
 • 28
 • 119
 • 0

Đề cương ôn thi môn lịch sử Đảng

Đề cương ôn thi môn lịch sử Đảng
... học quan trọng mà Đảng ta giải đắn, sáng tạo phù hợp với điều kiện lịch sử thời đại mối quan hệ: -Giữa vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp Trang 10/13 Đề cương ôn tập Lịch sử Đảng Cộng sản Việt ... trùm Đảng ta vì: Trang 11/13 Đề cương ôn tập Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam +Từ có Đảng, đường lối sợi đỏ xuyên suốt toàn lịch sử CMVN +Là cờ bách chiến bách thắng CMVN +Với đường lối này, Đảng ... toàn Đảng, chống tập trung quan liêu, độc đoán, chuyên quyền, chia rẽ bè phái Đảng +Đảng có mối quan hệ máu thịt với quần chúng, tiêu chuẩn Đảng CM chân Trang 12/13 Đề cương ôn tập Lịch sử Đảng...
 • 13
 • 698
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN HỌC NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN HỌC NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN
... LLSX khoa học công nghệ nước TBCN GCCN người bị áp bóc lột, nước XHCN GCCN người từ địa vị nô lệ làm thuê trở thành người làm chủ XH, người có quyền tham gia vào công việc quản XH quản nhà ... công nhận lãnh đạo thông qua đảng cộng sảo , sở lien minh công nông & đại diện cho lợi ích toàn dân tộc b Những đặc trưng XH XHCN :(6 cái) - sở vật chất kỹ thuật CNXH đại công nghiệp dã hoàn ... tranh chung trình đấu tranh dựng nước giữ nước B Những nguyên tắc CN Mac Lenin việc giả vấn đề dân tộc: - Vấn đề dân tộc vấn đề chung CM XHCN giải vấn đề dân tộc phải gắn liền với CM vô sản sở CM...
 • 12
 • 1,282
 • 4

Đề cương ôn thi môn học an toàn thông tin

Đề cương ôn thi môn học an toàn thông tin
... hết toàn nội dung thông điệp +) Mã Transposition Mã chuyển vị hình thức mã hóa mà ký tự thông điệp ban đầu hoán đổi vị chí cho Với thông điệp ngắn, chẳng hạn Như thông điệp có từ phương pháp không ... theo dõi thời gian máy tính cần để giải mã tin + Tấn công thời gian không áp dụng cho RSA, mà với hệ mã công khai khác + Tấn công thời gian giống kẻ cướp đoán an toàn cách quan sát người chuyển ... quát an toàn tìm mối liên hệ thống kê vét cạn hàm E tăng lên nhanh  Mã khối tổng quát tỏ an toàn mã bảng chữ • Mã khối không an toàn tuyệt đối vì: Khi n lớn rõ ràng an toàn chưa hẳn khả thi với...
 • 34
 • 414
 • 0

Đề cương ôn thi môn học

Đề cương ôn thi môn học
... 13 Các cách xác định ưu tiên hoạt động bảo dưỡng sửa chữa mặt đường – đề xuất phương pháp xác định ưu tiên thích hợp cho điều kiện thực tế 14.Mục đích nội dung hoạt động ... thống ITS phục vụ vận hành quản lý đường cao tốc 16 Các tiêu đánh giá vận hành đường cao tốc? Hãy đề xuất 03 tiêu mà bạn xem phù hợp điều kiện Việt Nam đảm bảo tiêu chí tiêu đánh giá chất lượng...
 • 2
 • 52
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI Môn học: Cơ sở GIS viễn thám

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI Môn học: Cơ sở GIS Và viễn thám
... thi Hệ liệu khôngthông gian tin địa lý (GIS) 2, Các thành phần hệ thống GIS: • Theo nghĩa hẹp, GIS được định nghĩa hệ phần mềm thực hiện chức nhập liệu, xây dựng sở liệu, phân tích ... thống thông tin địa lý (GIS) : +Phần cứng: Phần cứng của hệ thống GIS là hệ thống máy tính và các thi t bị ngoại vi cho cài đặt và vận hành phần mềm GIS +Phần mềm: Phần mềm GIS ... đối tượng được quản lý không toạ độ mà MQH không gian chúng • Mô tả trọn vẹn các thông tin về vị trí không gian (điểm nhãn) và quan hệ không gian (liên thông với nhau, kề nhau, nằm...
 • 23
 • 301
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ôn THI môn LỊCH sử ĐẢNG lớp TRUNG cấp CHÍNH TRỊ

ĐỀ CƯƠNG ôn THI môn LỊCH sử ĐẢNG lớp TRUNG cấp CHÍNH TRỊ
... Đảng lãnh đạo công tác tổ chức, công tác cán thông qua: - Đảng đề đường lối công tác cán thống quản lý cán - Đảng giới thi u cán - Đảng kiện toàn tổ chức máy Đảng hệ thống trị Đảng lãnh đạo kiểm ... lãnh đạo cao Đảng Ban chấp hành TW, cấp ban chấp hành đảng bộ, chi (gọi tắt cấp ủy) Cấp ủy cấp báo cáo chịu trách nhiệm hoạt động trước đại hội cấp, trước cấp ủy cấp cấp dưới; định kỳ thông báo tình ... thời đưa người không đủ tiêu chuẩn Đảng viên khỏi Đảng Để cho Đảng mạnh, không ngừng kết nạp Đảng viên vào đội ngũ Đảng Đảng không kết nạp người ưu tú xuất thân từ giai cấp công nhân mà kết nạp...
 • 29
 • 391
 • 2

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN ĐA DẠNG SINH HỌC

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN ĐA DẠNG SINH HỌC
... thức vấn đề đa dạng sinh học Liên Hợp Quốc lấy ngày 22/5 Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học nhằm nâng cao hiểu biết nhận thức người vấn đề đa dạng sinh học Đa dạng sinh học nguồn hàng hóa thi t yếu, ... thoái đa dạng sinh học diễn phạm vi toàn cầu mà nguyên nhân chủ yếu hoạt động người gây Năm 2012 : Đa dạng sinh học biển Năm 2013: Đa dạng sinh học nước” đề cao vai trò quan đa dạng sinh học hệ sinh ... Bảo vệ đa dạng sinh học đất liền • Năm 2007 : Đa dạng sinh học Sự biến đổi khí hậu • Năm 2008 : Đa dạng sinh học Nông nghiệp • Năm 2009 : Các loài xa lạ xâm lấm • Năm 2010 : Đa dạng sinh học, Phát...
 • 27
 • 90
 • 0

đề cương ôn thi đại học, cao đẳng 2013 môn văn khối c d1

đề cương ôn thi đại học, cao đẳng 2013 môn văn khối c và d1
... Chiều tối- Hồ Chí Minh - Từ ấy- Tố Hữu - Một thời đại thi ca (trích)- Hoài Thanh Hoài Chân - Tuyên ngôn đ c lập t c giả Hồ Chí Minh - Nguyễn Đình Chiểu, sáng bầu trời văn nghệ dân t c- Phạm Văn ... Hoài Chân - Tuyên ngôn đ c lập t c giả Hồ Chí Minh - Nguyễn Ái Qu c- Hồ Chí Minh - Nguyễn Đình Chiểu, sáng bầu trời văn nghệ dân t c- Phạm Văn Đồng - Tây Tiến- Quang Dũng - Việt B c (trích) t c ... ph c tang gia (trích Số đỏ)- Vũ Trọng Phụng - Chí phèo (trích)- Nam Cao - Đời thừa (trích)- Nam Cao - Nam Cao - Vĩnh biệt C u Trùng Đài (trích Vũ Như Tô)- Nguyễn Huy Tưởng - Vội vàng- Xuân Diệu...
 • 3
 • 257
 • 2

đề cương ôn thi đại học, cao đẳng 2013 môn văn

đề cương ôn thi đại học, cao đẳng 2013 môn văn
... Từ ấy- Tố Hữu - Một thời đại thi ca (trích)- Hoài Thanh Hoài Chân - Tuyên ngôn độc lập tác giả Hồ Chí Minh - Nguyễn Đình Chiểu, sáng bầu trời văn nghệ dân tộc- Phạm Văn Đồng - Tây Tiến- Quang ... - Một thời đại thi ca (trích)- Hoài Thanh Hoài Chân - Tuyên ngôn độc lập tác giả Hồ Chí Minh - Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh - Nguyễn Đình Chiểu, sáng bầu trời văn nghệ dân tộc- Phạm Văn Đồng - ... Chí phèo (trích)- Nam Cao - Đời thừa (trích)- Nam Cao - Nam Cao - Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (trích Vũ Như Tô)- Nguyễn Huy Tưởng - Vội vàng- Xuân Diệu - Xuân Diệu - Đây thôn Vũ Dạ- Hàn Mặc Tử -...
 • 3
 • 164
 • 0

đề cương ôn thi môn đường lối của đảng cộng sản việt nam - đại học ngân hàng tp.hcm

đề cương ôn thi môn đường lối của đảng cộng sản việt nam - đại học ngân hàng tp.hcm
... ( 6-1 929), An Nam cộng sản Đảng ( 7-1 969) Đông Dương cộng sản liên đoàn ( 1-1 930) NAQ chủ động triệu tập chủ trì Hội nghị hợp tổ chức cộng sản thành lập ĐCS VN ( 3-2 1930) Hội nghị thông qua Chính cương ... than Đảng ð Hội VN CM niên tác phẩm Đường cách mệnh trực tiếp chuẩn bị vee62 trị, tư tưởng tồ chức cho việc thành lập Đảng sản Việt Nam, dẫn đến đời tổ chức CS: Đông Dương cộng sản Đảng ( 6-1 929), ... A002, A003 Đường lối CM Đảng SC VN PHÒNG THI Biên Soạn: I’m me Câu 3: Cương lĩnh Đảng – 1930 Hội nghị hợp thành lập ĐCS VN thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt Đảng lời...
 • 16
 • 2,338
 • 6

Đề cương ôn thi cao học môn toán cao cấp A

Đề cương ôn thi cao học môn toán cao cấp A
... ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH CAO HỌC Môn : Lý thuyết điều khiển tự động Người biên soạn : TS Trần Hoài An PHẦN I - CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN C A HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN Chương ... Chương 10 Thi t kế hệ thống điều khiển phương pháp không gian trạng thái 10.1 Giới thi u chung 10.2 Thi t kế hệ thống điều khiển phương pháp thay cực 10.3 Thi t kế quan sát trạng thái 10.4 Thi t ... KHIỂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI Chương Phân tích hệ thống điều khiển không gian trạng thái 9.1 Giới thi u chung 9.2 Kiến thức phân tích không gian trạng thái 9.3 Ma trận truyền 9.4 Tính...
 • 3
 • 3,223
 • 24

DE CUONG ON THI DAI HOC,CAO DANG

DE CUONG ON THI DAI HOC,CAO DANG
... phong trào CN chịu ảnh hởng sâu sắc CN Mác Lênin Cùng vớí phong trào CN, phong trào nông dân, phong trào TTS tầng lớp khác phát triển, kết thành sóng cách mạng dân tộc, dân chủ khắp nớc Trong ... Thanh niên có phong trào vô sản hoá, phong trào công nhân lên cao, ý thức giai cấp tăng lên rõ rệt, ảnh hởng phong trào CMTG Vì nói phong trào CN sở để tiếp thu CN Mác Lênin Phong trào CN ba yếu ... động khác Đây phong trào đấu tranh rộng lớn, thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia; Phong trào thể vai trò tiên phong g/c CN sở liên minh công nông dới lãnh đạo Đảng; Trong phong trào DC,...
 • 72
 • 353
 • 2

Đề cương ôn thi cao học môn sinh học

Đề cương ôn thi cao học môn sinh học
... tính sinh sản động vật có xương sống: cá, lưỡng cư, bò sát chim, thú Cơ quan sinh dục người hormon sinh dục Phương pháp tránh thai kiểm tra sinh đẻ III SINH HỌC QUẦN THỂ - Hệ sinh thái lượng hệ sinh ... dịch) Lê Đình Lương, Phan Cự Nhân, Cơ sở di truyền học, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1994 Sinh học (1, 2, 3), Bài giảng giáo trình Sinh học đại cương Đại học quốc gia Hà Nội (1995 - 1997) Những người biên ... Chu trình vật chất thi n nhiên - Sinh địa lý sinh vật Các khu sinh vật (biôm) Sự tiến hoá vùng địa lý sinh vật TÀI LIỆU THAM KHẢO Philips W.D & Chilton T J Sinh học Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1998 (A-level...
 • 3
 • 874
 • 13

De cuong ôn thi môn triết cao học 2013

De cuong ôn thi môn triết cao học 2013
... Tâm thần học Ông cho khác sợ hãi ngu dốt sinh tôn giáo Ông chia triết học thành “ Triết học tự nhiên” Triết học thông thường” mức độ ông đồng đối tượng triết học với đối tượng khoa học cụ thể ... chặt chẽ triết học khoa học xã hội - Triết học Mác đem lại quan niệm đắn đối tượng triết học Trước quan niệm coi triết học khoa học bao trùm tất khoa học hay coi triết học “công cụ” khoa học hoạt ... Ở phương Đông triết học thường ẩn dấu đằng sau khoa học Ở phương Tây từ thời kỳ đầu triết học khoa học học độc lập với môn khoa học khác mà khoa học lại thường ẩn dấu đằng sau triết học Và thời...
 • 20
 • 356
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: de cuong on thi dai hoc cao dang mon dia li nam 2015đề cương ôn thi đại học môn sửđề cương ôn thi đại học môn vật líđề cương ôn thi đại học môn lýđề cương ôn thi đại học môn sinhđề cương ôn thi môn quản trị họcđề cương ôn thi môn logic học đại cươngđề cương ôn thi môn tin học đại cươngđề cương ôn thi đại học môn sinh 2013đề cương ôn thi đại học môn hóa năm 2013đề cương ôn thi đại học môn hóa 2011đề cương ôn thi đại học môn hóa 2012đề cương ôn thi đại học môn hóa 2013đề cương ôn thi đại học môn hóađề cương ôn thi đại học môn lịch sử 2013Giáo án tin học 7 học kỳ i năm học 2013 2014Một số kinh nghiệm để dạy tốt môn tin học 6Sử dụng bảng phụ trong việc dạy môn vật líOXI HOA KHU NHOM CHUCĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CHÍNH SÁCH Y TẾCác tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình theo Luật Hình sự Việt NamBài 49. Ánh sáng và việc bảo vệ đôi mắtde thi tài chính công k25 uehde thi kinh tế đô thị k26 uehTin học lớp 6 học kỳ i năm học 2013 20142. Mẫu sơ yếu lí lịch So yeu ly lich (1)Nhân với số có một chữ sốVẽ hai đường thẳng song songVẽ hai đường thẳng vuông gócDown load quyết định CV i s 1271Down load CV i s 1270Giáo án lịch sử nâng cao lớp 11Giáo án lịch sử nâng cao LS 12 NC học kì IIskkn rèn kĩ NĂNG đọc ĐÚNG CHO học SINH lớp 2”Kinh nghiệm dạy học môn toán theo mô hình trường học mới VNEN cho lớp 5