Giao an lop 3 tuan 6 phan phoi 2 tiettuan

Giao an lop 3 tuan 6 phan phoi 2 tiettuan

Giao an lop 3 tuan 6 phan phoi 2 tiettuan
... School Thi Thuy Hang 16 Modes Groups Whole class Individuals Pairs Groups Whole class Phan TiÕng Anh 20 16 Home-link (3 minutes) School Year 20 15 - Practice the How old are you? chant at home Y Jut ... the chant, then have pupils read it a you? few times Give a demonstration Of chanting and clapping the rhythm Divide the class into two groups: one group chants the questions and the other chant ... the answers - Get groups of pupils to sit face to face and practice chanting and doing the actions Go around to offer help, if necessary - Call two groups to the front of the class to chant and...
 • 3
 • 103
 • 0

Giao an lop 3 tuan 9 phan phoi 2 tiettuan

Giao an lop 3 tuan 9 phan phoi 2 tiettuan
... Jut Primary School Thi Thuy Hang 24 Phan TiÕng Anh 20 16 Home-link (3 minutes) School Year 20 15 - - Call a few pairs to perform the task in front of the class Language note: Tell pupils that using ... TiÕng Anh 20 16 School Year 20 15 - Week Period 18 Unit STAND UP! Lesson Objectives: Ss will be able to: - use the words and phrases related to the topic Classroom instructions - give and respond ... board and get pupils to repeat them a few times - Get pupils to work in pairs, take turns and act out the instructions Correct the pronunciation, if necessary Y Jut Primary School Thi Thuy Hang 24 ...
 • 3
 • 188
 • 0

Giáo án lớp 3 - tuần 6

Giáo án lớp 3 - tuần 6
... HIỀN - GV gọi HS đọc lại trước lớp - Hảy tìm tên người kể lại câu chuyện TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH NGUYÊN - HS đọc, lớp theo dõi SGK - Đó Cô - li - a Bạn kể tập làm văn - giáo cho lớp đề văn nào? - ... em học, mẹ lại Thế Cô - li - a cố gắng để văn dài Cô - li - a làm cách nào? Chúng ta tìm hiểu trước nội dung - Thấy bạn viết nhiều, Cô - li - a làm cách để viết - - li - a cố nhớ lại việc dài ... kể cho bạn lớp nghe Kể trước lớp - Tổ chức cho HS thi kể chuyện - Tuyên dương HS kể tốt - HS đọc trước lớp Cả lớp theo dõi đọc thầm - HS kể, sau lần cho bạn kể, lớp theo dõi nhận xét - Lần lượt...
 • 20
 • 499
 • 5

Giao an lop 3 - tuan 6(tk)

Giao an lop 3 - tuan 6(tk)
... - ọc tên riêng, từ khó, .ngắt nghỉ -Hiểu:khăn mùi soa, viết lia lòa, -> Qua câu chuyện bạn Cô-li-a tác giả muốn khuyên em lời nói phải đôi với việc làm -Học điều tốt Cô-li-a * Kể chuyện: -Dựa ... Mục tiêu : - ọc đúng: mơn man, tựu trường, đọc trôi chảy -Hiểu: mơn man, quang đãng, -> Bài văn hồi ức cảm động nhà văn buổi đầu học -Học thuộc lòng đoạn II Đồ dùng dạy học : -Tranh minh hoạ,bảng ... năm,4/10/2007 Cơ quan thần kinh I.Mục tiêu : -Chỉ, kể tên nêu vò trí, vai trò phận quan thần kinh -HS biết giữ gìn, bảo vệ quan thần kinh -HS hứng thú học tập II Đồ dùng dạy học: -Tranh minh họa -Xem III...
 • 29
 • 317
 • 3

Giáo án lớp 3 (Tuần 6)

Giáo án lớp 3 (Tuần 6)
... ,684752, 684527, 684275, l: A 684725 B 684752 C 684527 D 684275 3táún 72kg = kg Âiãưn säú thêch håüp vo chäø cháúm A 37 2 B 37 20 C 30 72 D 30 27 Mäüt kho hng ngy âáưu nháûn âỉåüc 60 táún hng, ngy thỉ ... bi lm T Chäút lải: 1phụ t Gii Säú cáy ca huûn âọ träưng âỉåüc l : H chỉỵa bi 32 5164 + 60 830 =38 5994 ( cáy) Âạp säú: 38 5994 cáy III Cng cäú dàûn d : Nháûn xẹt giåì hc Xem lải bi Chênh t ( nghe ... H tènh âọ träưng âỉåüc l: 214800 +80600 = 13. 4200 (cáy) H sỉỵa sai nãúu cọ C hai nàm säú H ca tènh träưng âỉåüc l: 214800+ 134 200 =34 .9000(cáy) Âạp säú: 34 .9000 cáy III Dàûn d Nháûn xẹt giåì hc Xem...
 • 28
 • 207
 • 0

giao an lop 3 tuan 6

giao an lop 3 tuan 6
... cách tìm ½; 1 /3 số? Hoạt động Trò - Hát -3 HS làm bảng - Nhắc lại -2 HS đọc lại -Phải thực phép chia 96 :3 96 9 :3= 3,3x3=9,9-9=0 06 32 Hạ 6, 6 :3= 2, 2x3 =6 , 6- 6=0 -Nêu cách tính - 3, Viết vào thương ... của: 137 a)12cm, 18kg, 10l b)Tìm 1 /6 24m, 30 giờ, 54 ngày -Bài 2: Tóm tắt: nêu cách tính 12:2 =6( cm),18:2=9(kg), 10:2=5(l) 24 :6= 4(m), 30 :6= 5(giờ), 54 :6= 5(ngày) - Đọc yêu cầu, làm nêu cách tính 30 ... số cam? -Bài toán hỏi gì? -2 HS đọc - … 36 cam - … 1 /3 số cam - mẹ biếu bà cam -Muốn biết mẹ biếu bà -Ta phải tính 1 /3 36 cam ta phải làm gì? -HS giải: 36 :3= 12(quả cam) / -1 HS lên bảng làm, lớp...
 • 28
 • 239
 • 0

Giáo án lớp 3 tuần 6

Giáo án lớp 3 tuần 6
... HS nêu y/c HS làm GV HD 1/2 64 l ; 64 : =32 l Hai HS lên bảng làm YC HS làm Cho HS đổi phiếu kiểm tra Những em ? -HS tự tính nêu cách giải 1 /3 69 kg ; 69 :3= 23( kg ) khen 1/4của 84là ;84:4 =21 ... cách giải 1 /3 69 kg ; 69 :3= 23( kg ) ? khen 1/4của 84là ; 84 : =21 GV NX chốt - Muốn tìm I phần số ta chia số cho số phần HS tự đọc toán -HS tự làm chữa Bài : Y/c HS đọc đề Bài toán cho biết ... theo nhóm (GV theo dõi ) 23 (TIẾT 1) THỦ CÔNG : GẤP ,CẮT DÁN NGÔI SAO NĂM CÁNH VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG I MỤC TIÊU : - HS biết cách gấp ,cắt, dán năm cánh - Gấp cắt dán năm cánh cờ đỏ vàng giấy quy...
 • 32
 • 213
 • 0

Giáo An lop 3 Tuan 6 co tang buoi.doc

Giáo An lop 3 Tuan 6 co tang buoi.doc
... xóm - o sợ - lưỡi iềm - van ài - àng tiên Bài : Phân biệt vần ang hay an - Điền vào chỗ trống từ có tiếng chứa vần an hay ang + than (VD: than vãn); … + thang (VD: thang); … - Chấm chữa Dặn dò: ... động 3: Trò chơi phản ứng nhanh - Tên trò chơi: Con thỏ, ăn cỏ, chui vào hang - Sử dụng giác quan để chơi? - Nêu vai trò dây thần kinh giác quan? - Điều xảy giác quan, não, tủy sống, dây thần ... so sánh a Mặt trời mọc đỏ ối Ví dụ: - Mặt trời mọc cầu lửa đỏ ối b Con sông quê em quanh co uốn khúc - Con sông quê em quanh co, uốn khúc rắn lớn trườn phía biển c Mặt biển phẳng lặng rộng mênh...
 • 17
 • 324
 • 0

GIAO AN LOP 3 TUAN 6 ckt

GIAO AN LOP 3 TUAN 6 ckt
... bng ( t tớnh) 48 : = 24 84 : = 42 66 : = 11 - Mt hc sinh nờu yờu cu bi - C lp thc hin vo v - 2HS lờn bng thc hin, lp theo dừi + Tỡm ca 69 , 36 v 93 l: 23, 12, 31 - Nhn xột bi lm ca hc sinh Bi ... Yờu cu cỏc nhúm quan sỏt hỡnh 1,2 SGK trang 26 v tr li cỏc cõu hi sau: + Ch v nờu tờn cỏc b phn ca c quan thn kinh trờn s ? + Trong cỏc c quan ú c quan no c bo v bi hp s ? C quan no c bo v bi ... yờu cu bi, quan sỏt hỡnh Bi v ri tr li ming - Cho HS quan sỏt hỡnh v SGK ri + ó khoanh vo 1/2 s ụ tụ hỡnh a TLCH: 16 + ó khoanh vo 1/2 s ụ tụ hỡnh no? - GV cựng c lp nhn xột, cha bi 3) Cng c -...
 • 24
 • 191
 • 0

giáo án lớp 3 tuàn 6 hai buổi

giáo án lớp 3 tuàn 6 hai buổi
... yêu cầu tập - Lớp thực bảng ( đặt tính) 48 : = 24 84 : = 42 66 : = 11 - Một học sinh nêu yêu cầu - Cả lớp thực vào - 2HS lên bảng thực hiện, lớp theo dõi + Tìm 31 69 , 36 93 là: 23, 12, - Nhận ... ý), lớp đọc thầm theo - Giáo viên gợi ý cho học sinh : + Buổi đầu em đến lớp buổi sáng hay buổi chiều? Thời tiết ? Ai dẫn em tới? Lúc đầu em bỡ ngỡ sao? Buổi học kết thúc nào? Cảm xúc em buổi ... 24m, 30 giờ, 54 ngày, - Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo tự chữa - Giáo viên nhận xét đánh giá Bài 2: - Yêu cầu học sinh nêu toán - H/dẫn HS phân tích toán - Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi...
 • 24
 • 226
 • 0

Giao an lop 3 tuan 6 CKTKN moi

Giao an lop 3 tuan 6 CKTKN moi
... Võ Thị Kiến 69 , 36 93 là: 23, 12, 31 - Đổi chéo để kiểm tra - Một em đọc đề sách giáo khoa - Cả lớp làm vào vào tập - Một học sinh lên bảng giải bài: Giải : Số cam mẹ biếu bà là: 36 : =12 (quả) ... nhóm quan sát hình 1,2 - Lớp tiến hành quan sát hình trả lời SGK trang 26 trả lời câu hỏi sau: câu hỏi theo hướng dẫn giáo + Chỉ nêu tên phận viên quan thần kinh sơ đồ ? + Trong quan quan bảo ... viên giảng dạy: Võ Thị Kiến CƠ QUAN THẦN KINH I Mục tiêu: Nêu tên vị trí phận quan thần kinh tranh vẽ mô hình II Đồ dùng dạy học: Các hình liên quan học (trang 26 27 sách giáo khoa) III Hoạt động...
 • 28
 • 1,108
 • 7

GIÁO ÁN LỚP 3. TUẦN 6

GIÁO ÁN LỚP 3. TUẦN 6
... :GẤP,CẮT,DÁN NGÔI SAOVÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG (tiết 2) Tiết :6 I.Mục đích yêu cầu : _ Học sinh biết cách gấp, cắt, dán năm cánh _Gấp, cắt, dán năm cánh cờ đỏ vàng, cánh tương đối Hình dán tương đối ... cánh +Bước : Cắt vàng cánh Hoạt động học sinh _ Học sinh nghe giáo viên giới thiệu _Một học sinh nêu lại bước gấp, cắt, dán năm cánh +Bước : Dán vàng cánh vào tờ giấy màu đỏ để cờ đỏ vàng _Giáo ... dụng để giải toán có lời văn II.Chuẩnbò: 1 .Giáo viên:Sách giáo khoa 2.Học sinh : Sách giáo khoa,vở, bảng III.Hoạt động lên lớp: 1.Khởi động:Hát hát 2.Kiểm tra cũ: 3.Bài Hoạt động giáo viên Giới...
 • 28
 • 203
 • 0

giao an lop 3 tuan 6. CKTKN

giao an lop 3 tuan 6. CKTKN
... quan sát dựa vào gợi ý để xếp trật tự tranh - Học sinh xung phong lên bảng xếp lại thứ tự tranh theo câu chuyện (Thứ tự tranh : – – -1) .- 1HS đọc u cầu kể chuyện mẫu - Một học sinh kể mẫu 2 -3 ... học sinh lên bảng giải - Chấm số em, nhận xét chữa 3) Củng cố - Dặn dò: *Nhận xét đánh giá tiết học –Dặn nhà học làm tập 69 , 36 93 là: 23, 12, 31 - Một em đọc đề sách giáo khoa - Cả lớp làm vào ... quan sát hình - Cho HS quan sát hình vẽ SGK vẽ trả lời miệng TLCH: + Đã khoanh vào 1/2 số tơ hình a + Đã khoanh vào 1/2 số tơ hình nào? Tuần Thứ - GV lớp nhận xét, chữa 3) Củng cố - Dặn dò: - Nhận...
 • 18
 • 217
 • 2

GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 6

GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 6
... :GẤP,CẮT,DÁN NGÔI SAOVÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG (tiết 2) Tiết :6 I.Mục đích yêu cầu : _ Học sinh biết cách gấp, cắt, dán năm cánh _Gấp, cắt, dán năm cánh cờ đỏ vàng, cánh tương đối Hình dán tương đối ... cánh +Bước : Cắt vàng cánh Hoạt động học sinh _ Học sinh nghe giáo viên giới thiệu _Một học sinh nêu lại bước gấp, cắt, dán năm cánh +Bước : Dán vàng cánh vào tờ giấy màu đỏ để cờ đỏ vàng _Giáo ... _Cả lớp làm nhanh _Cả lớp giáo viên nhận xét,chốt lại lời giải _Nhiều học sinh đọc lại kết Câu a:khoèo chân Câu b:người lẻo khoẻo Câu c:ngoéo tay b)Bài tập3a _Cả lớp giáo viên nhận xét, chọn _Giáo...
 • 28
 • 185
 • 0

GIÁO AN LỚP 3 TUẦN 6 (CKTKN)

GIÁO AN LỚP 3 TUẦN 6 (CKTKN)
... đặt tính chia: 96 32 06 Giáo án Lớp Hoạt động HS -2 HS lên bảng -1 HS đọc yêu cầu -Nhốt 96 gà, nhốt vào chuồng? chuồng có gà? -Thực phép chia 96 : 96 : = 32 ( có) -3 HS nêu Trang 95 - Bắt đầu ... đọc đề - Lớp làm vào - 3HS làm vào PBT - GV lớp NX Qu yển truyện có 48 trang My đọc số trang -Hỏi My đọc trang? -Lớp làm VBt , HS lên bảng Giải: Số trang sách My đọc có là: 48 : = 24 (trang) Đáp ... - Giải toán có liên quan đến phần số II Chuần bò: Giáo án Lớp Trang 99 III Các hoạt động dạy - học: Hoạt động GV Ổn đònh: KTBC: - HS làm BT số HS đọc bảng chia 2 ,3, 4,5 ,6 - GV nhận xét Bài mới:...
 • 21
 • 294
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lớp 3 tuần 6 cktkngiáo án lớp 1 tuần 6giáo án lớp 3 tuần 1giáo án lớp 3 tuần 22giáo án lớp 3 tuần 32giáo án lớp 3 tuần 29giáo án lớp 3 tuần 33 cktkngiáo án lớp 3 tuần 29 cktkngiáo án lớp 3 tuần 30giáo án lớp 3 tuần 31giáo án lớp 3 tuần 35giáo án lớp 3 tuần 28giáo án lớp 3 tuần 34 35giáo án lớp 3 tuần 35 cktkngiáo án lớp 3 tuần 1 năm 2012BCTC rieng quy 3 nam 2013 (trc kiem toan)CV so 154 vv giai trinh BCTC hop nhat nam 2013 da duoc kiem toanBCTC rieng quy 1 nam 2014 truoc kiem toanBao cao tai chinh hop nhat giua nien do 6 thang dau nam 2012 da soat xetTài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản .Công ty cổ phần ô tô TMT công bố biên bản, nghị quyết ĐHĐ cổ đông năm 2017 kính gửi các cổ đông và quý khách hàng đối tác1 Thu moi hop DHDCD thuong nien 2011 TMTTo trinh so 72 ve chu truong huy dong von phuc vu SXKDTo trinh so 74 ve sua doi mot so noi dung Dieu le Cong tyGiải trình kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2016 của Công ty cổ phần ô tô TMTBáo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2016 ( trước kiểm toán)BC tai chinh rieng 2017PDFsam bao cao so toan ket qua thang4 2016BCTC rieng Quy 2.2014 (truoc kiem toan)BCTC rieng quy 2 nam 2014 da soat xetbao cao tai chinh rieng nam 2014 truoc kiem toan- So yeu lý lich. 6 So yeu ly lich7. Quy che to chuc DHDCD thuong nien 201110. To trinh ve thu lao cho HDQT va BKS11 BC hoat dong cua BKS nam 2010