ĐỀ CƯƠNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

ĐỀ CƯƠNG XỬ NƯỚC THẢI

ĐỀ CƯƠNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
... lí nước thải phương pháp hóa học hóa Vẽ sơ đồ xử nước thải phương pháp keo tụ Xử nước thải phương pháp hóa học - Trung hòa: để trung hòa loại nước thải có chứa axit hoăck kiềm • Thêm ... giọt: dùng để xử sinh hóa nước thải với hàm lượng BOD sau xử đạt 15mg/l, lưu lượng từ 20-1000m3/ngd với hiệu xử lí đạt 90% theo BOD hay cao • Biophin cao tải  Nước phải xử sơ trước đưa ... AlPO4 Câu 3: xử lí bùn sd bùn cặn nước thải Trong trình xử nước thải, chất lơ lửng keo hữu cơ, vô cơ, hữu hòa tan dc chuyến hóa thành bùn cặn dc tách khỏi nước thải bùn cần dc xử lí cô đặc...
 • 15
 • 209
 • 0

Tài liệu Đề tài: Xử nước thải sinh hoạt từ nhà hàng khách sạn công suất 350 m3 / ngày đêm ppt

Tài liệu Đề tài: Xử lý nước thải sinh hoạt từ nhà hàng khách sạn công suất 350 m3 / ngày đêm ppt
... thải sinh hoạt nhà hàng, khách sạn GVHD: Đào Minh Trung Xử nước thải sinh hoạt từ nhà hàng khách sạn công suất 350 m3 / ngày đêm Nguồn nước thải khách sạn tập trung vào số nguồn chính: - Nước ... GVHD: Đào Minh Trung 14 Xử nước thải sinh hoạt từ nhà hàng khách sạn công suất 350 m3 / ngày đêm CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI 2.1 Phương pháp xử học Phương pháp xử học dùng để tách chất ... trình xử diễn nhanh hơn, cường độ mạnh Các trình xử sinh học chủ yếu ứng dụng để xử nước thải GVHD: Đào Minh Trung 18 Xử nước thải sinh hoạt từ nhà hàng khách sạn công suất 350 m3 / ngày...
 • 45
 • 559
 • 3

Tài liệu Đề tài Xử nước thải sinh hoạt từ nhà hàng khách sạn công suất 350 m3 / ngày đêm pptx

Tài liệu Đề tài Xử lý nước thải sinh hoạt từ nhà hàng khách sạn công suất 350 m3 / ngày đêm pptx
... người Với đề tài Xử nước thải khách sạn công suất 350 m 3 /ngày đêm chúng em hy vọng góp phần giúp người có nhìn đắn lĩnh vực môi trường nói chung lĩnh vực xử nước thải sinh hoạt nói ... phần nước thải sinh hoạt Thành phần nước thải sinh hoạt gồm loại: - Nước thải chất tiết người từ phòng vệ sinh - Nước thải chất thải sinh hoạt cặn bã từ nhà bếp, chất rửa trôi, kể làm vệ sinh ... Nước thải sinh hoạt nhà hàng, khách sạn GVHD: Đào Minh Trung Nguồn nước thải khách sạn tập trung vào số nguồn chính: - Nước thải nhà bếp: nước rửa thức ăn, vệ sinh dụng cụ nhà bếp - Nước thải sinh...
 • 44
 • 404
 • 0

Đề tài: XỬ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CỦA NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN VỚI CÔNG SUẤT 350 M3/NGÀY ĐÊM pot

Đề tài: XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CỦA NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN VỚI CÔNG SUẤT 350 M3/NGÀY ĐÊM pot
... Ảnh hưởng nước thải nhà hàng khách sạn môi trường • Lựa chọn quy trình xử nước thải • Ưu nhược điểm • Kết luận kiến nghị TỔNG QUAN • Nước thải sinh hoạt ? • Thành phần nước thải sinh hoạt gồm ... loại: + Nước thải chất tiết người từ phòng vệ sinh + Nước thải chất thải sinh hoạt TỔNG QUAN • TT • • • • Nươc thải sinh hoạt nhà Đơn vị khách sạn: hàng Thông số Giá trị + pH Nước thải từ nhà bếp ... dõi kiểm tra , không cần nhân công trình độ cao ( điểm ưu nhiều so với SBR ) KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ • Việc xử nước thải sinh hoạt từ hoạt động nhà hàng, khách sạn thải cho đảm bảo không gây ảnh...
 • 15
 • 571
 • 0

ĐỀ TÀI: XỬ NƯỚC THẢI NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN pdf

ĐỀ TÀI: XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN pdf
... KHÁI QUÁT NƯỚC THẢI NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN Nguồn gốc phát sinh Nước thải nhà hàng khách sạn sinh trình sinh hoạt nhà hàng khách sạn: ăn uống, tắm rửa, vệ sinh,… Lượng nước thải nhà hàng khách sạn phụ ... 19 KẾT LUẬN Nước thải nhà hàng khách sạn có hàm lượng hữu tương đối cao, có lưu lượng không điều hòa tùy thuộc vào khác ngày Vì nhóm thiết kế hệ thống xử nước thải nhà hàng khách sạn có công ... 1.5 * Bể phân hủy bùn: Nguyên lý: − Các nhà máy xử nước thải, công nghệ xử nước thải phương pháp sinh học hiếu khí sinh lượng bùn thải dư thừa Lượng bùn phải xử nhằm tránh tác hại gây bệnh,...
 • 22
 • 679
 • 5

Đề tài: XỬ NƯỚC THẢI NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN potx

Đề tài: XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN potx
... ngắn nên tác động nước thải nước mưa chảy tràn không đáng kể 3.1.2 Giai đoạn khu du lịch vào hoạt động 12 XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN - Nước thải từ nhà tắm, nhà nghỉ nước thải có chứa hợp ... hóa chất hữu dạng keo hoà tan có nước thải - Những công trình xử sinh học phân thành nhóm: XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN + Những công trình trình xử thực điều kiện tự nhiên: cánh đồng ... sử dụng phương pháp xử sinh học kỵ khí hố bùn ( trạm xử 11 XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN nhỏ), sân phơi bùn, thiết bị sấy khô học, lọc chân không, lọc ép…( trạm xử công suất vừa lớn)...
 • 17
 • 596
 • 2

đề tài xử nước thải nước mắm

đề tài xử lý nước thải nước mắm
... PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT NƯỚC MẮM 10 2.2.1 Xử nước thải biện pháp học 10 2.2.2 Xử nước thải phương pháp hóa học 11 2.2.3 Xử nước thải phương ... tiêu nước thải nước mắm công ty lần 26 Bảng 4.3: Kết phân tích tiêu nước thải nước mắm lần 26 Bảng 4.4: Kết phân tích tiêu nước thải nước mắm lần 27 Bảng 4.5: Thông số nước thải nước mắm ... thống xử nước thải cho qui trình sản xuất nước mắm cho công ty CPCN Masan cần thiết 1.3 MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG ĐỀ TÀI 1.3.1 Mục tiêu Thiết kế hệ thống xử nước thải qui trình sản xuất nước mắm...
 • 90
 • 318
 • 0

đề tài xử nước thải trong sản xuất nước mắm

đề tài xử lý nước thải trong sản xuất nước mắm
... nghệ xử lí III Thuyết minh qui trình IV Ưu, nhược điểm I Giới thiệu Trong trình sản xuất, việc đơn vị sản xuất thải nước thải điều tất yếu Trong với đặc điểm việc sản xuất nước mấm, nước thải ... tiêu thải thải sau qua xử lí II Qui trình công nghệ xử nước thải III Thuyết minh qui trình Nước thải vào Nước từ khu sản xuất theo hệ thống dẫn nước tập trung hố thu để thuận tiện trình xử lí ... bẫn nước thải có nồng độ muối cao không xử lí tốt ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh vật, loại thuỷ sinh sống nước môi trường xả thải Bảng: Các giá trị theo tiêu nước nướckhi chưa xử lí Chỉ tiêu thải...
 • 27
 • 340
 • 0

ĐỀ TÀI:" XỬ NƯỚC THẢI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XI MÉC " docx

ĐỀ TÀI:
... Th.s Đinh Hải Hà CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XI MÉC 2.1 GIỚI THIỆU CÔNG TY Tên công ty : CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XI MÉC Tên giao dịch : XI MEC CO.,LTD Tên viết tắt : CMEC ... vực nước thải để : - Tính gần lượng Oxi cần thiết để Oxi hóa chất hữu dễ phân hủy có nước thải - Làm sở tính toán kích thước công trình xử - Đánh giá chất lượng nước thải sau xử phép thải ... CHUYỀN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 3.1.2.1 Dây chuyền công nghệ Qua nghiên cứu tìm hiểu chất lượng đầu vào đầu nước thải, công ty CMEC định chọn dây chuyền công nghệ hệ thống xử nước thải...
 • 31
 • 130
 • 0

đề tài ' xử nước thải nhà máy giấy '

đề tài ' xử lý nước thải nhà máy giấy '
... KIỀU NGA Xử nước thải nhà máy giấy 3/ Nguồn gốc đặc tính nước thải: Có nguồn sản sinh nước thải là: từ trình xeo giấy trình làm việc Trong trình tạo bột công nghiệp xeo giấy xuất dịch thải gây ... nước thải Nguồn thải phần gây ô nhiễm nguồn nước thải Do cần phải xử Nhưng không ảnh nguồn ô nhiễm không nguy hiểm đến sức khỏe người Nhóm Trang GVHD: LÊ THỊ KIỀU NGA Xử nước thải nhà máy ... đặc biệt rừng nước, vấn đề xử lý, bảo vệ môi trường với phát triển bền vững ngành Trước khả tăng trưởng Nhóm Trang GVHD: LÊ THỊ KIỀU NGA Xử nước thải nhà máy giấy vượt bậc ngành giấy cần phải...
 • 9
 • 380
 • 1

Đề tài: Xử nước thải nhờ hệ thống đất ngập nước

Đề tài: Xử lý nước thải nhờ hệ thống đất ngập nước
... • Nước thải đưa vào hệ thống qua ống dẫn bề mặt .Nước chảy xuống theo chiều thẳng đứng.Ở gần đáy có ống thu nước xử đưa ngoài.Các hệ thống VSF thường xuyên sử dụng để xử lần cho nước thải ... nhân tạo, ngập nước thường xuyên thời kỳ, nước tĩnh, nước chảy, nước ngọt, nước lợ hay nước mặn, bao gồm vùng biển mà độ sâu mực nước thuỷ triều mức thấp không vượt 6m SO SÁNH Đất ngập nước tự ... để xử lần cho nước thải xử lần 26 Những thuận lợi khó khăn sử dụng hệ thống ĐNN nhân tạo để xử nước thải Thuận lợi Khó khăn Một số ý sử dụng hệ thống đát ngập nước nhân tạo 27 Thuận lợi...
 • 37
 • 364
 • 0

Đề tài " Xử nước thải trong chăn nuôi bằng công nghệ Biogas " docx

Đề tài
... này, định tiến hành làm đề tài: Xử chất thải chăn nuôi hệ thống Biogas 05/07/14 nhomIII-CNTP NỘI DUNG 2.1 Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm  Tình hình chăn nuôi giới Nguồn: FAO,2007 ... Ứng dụng sản xuất biogas 2.10 Một số mô hình biogas huyện Gia Lâm KẾT LUẬN 05/07/14 nhomIII-CNTP 1.ĐẶT VẤN ĐỀ    Chăn nuôi ngày phát triển, xử chất thải chăn nuôi vấn đề xúc Việt Nam nói ... 1.ĐẶT VẤN ĐỀ NỘI DUNG 2.1 Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm 2.2 Sơ lược đặc điểm chất thải chăn nuôi 2.3 Khả gây ô nhiễm chất thải chăn nuôi 2.4 Giới thiệu Biogas 2.5 Sơ đồ bể chế khí biogas...
 • 31
 • 380
 • 4

Đề tài: XỬ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC ppt

Đề tài: XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC ppt
... trường Công nghệ xử nước thải ngày sâu vào áp dụng công nghệ sinh học biện pháp sinh học chứng minh hiệu triệt để, hẳn biện pháp xử hóa khác Hiện nhiều mô hình xử nước thải nhà nhà máy ... Việc nghiên cứu xử nước thải sản Đường Mía phương pháp sinh học nước phương tây nghiên cứu đưa vào ứng dụng nhiều nơi giới.Các hệ thống xử bể bùn hoạt tính; hệ thống xử kỵ khí kiểu UASB, ... đất sinh học cho trồng xử rác sinh hoạt Đây kết ứng dụng môn công nghệ sinh học, Trường Đại học Bách khoa TPHCM vừa nghiên cứu thành công) .12 Phần III: Đề Xuất Phương Pháp Xử Lý...
 • 17
 • 389
 • 0

Đề tài xử nước thải nhà máy giấy

Đề tài xử lý nước thải nhà máy giấy
... 24 Xử nước thải nhà máy giấy GVHD: Trần Thị Thanh Thủy nước cặn lắng, sau tích tụ nhanh thực vật động vật sống nước II ĐẶC TRƯNG NƯỚC THẢI NHÀ MÁY GIẤY Tình trạng ô nhiễm nguồn nước nước thải ... - Cấp nước sinh hoạt, thấm nước bề mặt  Thành phần sinh học: - Các dòng nước hở nhà máy xử - Các động vật - Các dòng nước hở nhà máy xử - Thực vật - Các chất sinh hoạt nhà máy xử - Sinh ... Trang 32 Xử nước thải nhà máy giấy III GVHD: Trần Thị Thanh Thủy CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY GIẤY Phương pháp xử nước thải nói chung 1.1 Phương pháp học IV Xử học nhằm mục đích: Tách...
 • 69
 • 202
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: de cuong xu ly nuoc thaide tai xu ly nuoc thai bang cong nghe sinh hocđề tài xử lý nước thải chế biến thủy sảnđề tài xử lý nước thải sinh hoạtđề tài xử lý nước thải bệnh việnđề tài xử lý nước thải trong sản xuất nước mắmđề tài xử lý nước thải bằng phương pháp hóa họcđề tài xử lý nước thải chế biến tôm cua ghẹde tai xu ly nuoc thaide cuong bao cao xu ly nuoc thaiđề cương ôn thi môn xử lý nước thải nước cấpđề tài nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạtđề tài nghiên cứu khoa học xử lý nước thảiđề tài nghiên cứu xử lý nước thảiđất ngập nước nhân tạo để xử lý nước thảiantoan giao thong lop 5NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT NGÔ – ĐINH – TIỀN LÊNHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN LÝ – TRẦN – HỒBài 8. Bài luyện tập 1HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý đào tạo NGHỀ tại TRUNG tâm DỊCH vụ VIỆC làm THANH NIÊN TỈNH QUẢNG BÌNHHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý tài CHÍNH tại TRƯỜNG đại học y dược đại học HUẾHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý tài sản tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ số 23 bộ QUỐC PHÒNGHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý THUẾ đối với HÀNG hóa XUẤT NHẬP KHẨU tại CHI cục hải QUAN cửa KHẨU a đớt cục hải QUAN THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN tổ CHỨC CÔNG tác kế TOÁN tại đại học HUẾNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ CHĂM sóc KHÁCH HÀNG tại VIỄN THÔNG QUẢNG TRỊNÂNG CAO NĂNG lực CẠNH TRANH của MOBIFONE TRÊN địa bàn TỈNH QUẢNG BÌNHNÂNG CAO NĂNG lực CẠNH TRANH của NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG TRỊÁp dụng kỹ thuật mảnh ghép, dạy chuyên đề đại cương kim loại để nâng cao hiệu quả học tập cho học sinh khối 12 trường THPT triệu sơn 2Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và bảo vệ sức khỏe của bản thân cho học sinh thông qua giảng dạy bài 40 ancol, hóa học 11 cơ bảnKinh nghiệm vận dụng thơ ca, câu đố vào bài26 luyện tập nhóm halogen” (SGK hóa học lớp 10 ban cơ bản ) nhằm nâng cao hiệu quả dạy vàMột số kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, phòng chống tác hại của thuốc lá cho học sinh trường THPT triệu sơn 2Tuyển tập đề thi thử THPT các trường có đáp án ( phần 1 )Tuyển tập đề thi thử THPT các trường có đáp án ( phần 3 )Biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học hoạt động của câu lệnh rẽ nhánh trong chương trình tin học lớp 11 bằng một số bài tập tiêu biểu (sách giáo khoa cơ bản) cho học sinh trường THPT lê viết tạoMột số ví dụ dạy trong bài 4 bài toán và thuật toán của tin học lớp 10