MÂU sô KIÊM TRA 3 bươc vê AN TOAN THƯC PHÂM

MÂU SỐ KIÊM TRA 3 BƯỚC VỀ AN TOAN THƯC PHÂM

MÂU SỐ KIÊM TRA 3 BƯỚC VỀ AN TOAN THƯC PHÂM
... thức ăn cho > 30 người ăn lúc Nhiệt độ (T o) lưu: 0- o C Khối lượng mẫu lưu : >=100g cho mẫu thức ăn, rau quả: > =30 0g, nước uống loại >= >30 0ml Tên sở:………………………………………………… BƯỚC KIỂM TRA MẪU THỨC ... Hạn sử dụng 10 Số Điều kiện chứng bảo quản To To từ, hóa thường lạnh ( đơn Ghi chúù ghi độ lạnh 11 12 13 14 Tên sở:………………………………………………… Người phụ trách:……………………………………… BƯỚC KIỂM TRA THỰC ĐƠN SƠ ... Cảm Vật đầu quan dụng, ăn (màu, bao bì … mùi, vò, chứa cấu để ăn …phút trúc) 13 14 15 Nhiệ t độ (To) bảo quản 16 Tên sở:………………………………………………… Người phụ trách:……………………………………… BƯỚC KIỂM TRA MẪU THỨC...
 • 5
 • 5,238
 • 45

MÂU KIÊM TRA 3 bươc AN TOAN THƯC PHÂM

MÂU sô KIÊM TRA 3 bươc vê AN TOAN THƯC PHÂM
... Chú: Lưu thức ăn cho > 30 người ăn lúc Nhiệt độ (To) lưu: 0- o C Khối lượng mẫu lưu : >=100g cho mẫu thức ăn, rau quả: > =30 0g, nước uống loại >= >30 0ml Tên sở: ……………… BƯỚC KIỂM TRA MẪU THỨC ĂN LƯU ... phối đầu ăn quan xong (màu, mùi, …giờ …giơ …giờ …phút phút vò, cấu trúc) 11 12 13 14 Vật dụng, bao bì chứa để ăn Nhiệt độ (To) bảo quản 15 16 Tên sở:……………… Người phụ trách: BƯỚC KIỂM TRA MẪU THỨC ... hủy mẫu Ghi Chú: Lưu thức ăn cho > 30 người ăn lúc Nhiệt độ (To) lưu: 0- o C Khối lượng mẫu lưu : >=100g cho mẫu thức ăn, rau quả: > =30 0g, nước uống loại >= >30 0ml ...
 • 8
 • 1,112
 • 18

Xây dựng mẫu đề kiểm tra quốc gia về môn toán cấp tiểu học

Xây dựng mẫu đề kiểm tra quốc gia về môn toán cấp tiểu học
... Nếu xây dựng đợc mẫu đề kiểm tra quốc gia (MĐKTQG) góp phần chuẩn hoá ĐG học sinh (HS) tiểu học sau học cấp học Vì lẽ trên, tiến hành nghiên cứu đề tàiXây dựng MĐKTQG môn toán cấp tiểu học ... việc xây dựng MĐKTQG môn toán cấp tiểu học; (2) Làm rõ thực tiễn việc xây dựng MĐKTQG môn toán cấp tiểu học; - - (3) Xây dựng MĐKTQG môn toán cho HK hai lớp đầu cấp tiểu học cho toàn năm học lớp ... MĐKTQG GD toán học cấp tiểu học; (5) Minh họa tính khả thi MĐKTQG thử nghiệm GD Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng đợc mẫu đề KT môn toán cấp tiểu học quy mô quốc gia cho HK hai lớp đầu cấp tiểu học...
 • 27
 • 262
 • 0

Báo cáo 1 số vấn đề về an toàn thực phẩm trong hoạt động xuất khẩu ,ặt hàng rau quả của việt nam

Báo cáo 1 số vấn đề về an toàn thực phẩm trong hoạt động xuất khẩu ,ặt hàng rau quả của việt nam
... từ phần gốc, tức hoạt động sản xuất từ doanh nghiệp đến hộ sản xuất rau phục vụ xuất khẩu Trong khuôn khổ viết về: “Một số vấn đề an toàn thực phẩm hoạt động xuất mặt hàng rau quả , người viết ... Tính cấp thiết việc đảm bảo an toàn thực phẩm xuất mặt hàng rau Việt Nam 2 .1 Tính cấp thiết việc đảm bảo an toàn thực phẩm xuất mặt hàng rau Vấn đề an toàn thực phẩm hàng nhập ngày coi trọng nhiều ... thực phẩm quản lý xuất mặt rau Việt Nam Một vài nét tình hình xuất mặt hàng rau Việt Nam năm gần 1. 1 Tình hình xuất Hiện Việt Nam đứng thứ châu Á sản lượng rau quả, trái Đến nay, sản phẩm rau quả, ...
 • 19
 • 916
 • 1

MẪU BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT THỰC PHẨM potx

MẪU BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT THỰC PHẨM potx
... Trang phục vệ sinh tiếp xúc trực tiếp với nguyên liệu, thực phẩm A III Điều kiện người (1) Bản Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm A (2) Bản Giấy chứng nhận sức khoẻ A (3) Bản ... II Điều kiện trang thiết bị dụng cụ (1) Thiết bị, dụng cụ sản xuất, chế biến A (2) Thiết bị, dụng cụ bao gói sản phẩm A (3) Trang thiết bị vận chuyển sản phẩm A (4) Thiết bị bảo quản thực phẩm ... Kho sản phẩm A - Khu vực sản xuất, chế biến, kinh doanh A - Khu vực đóng gói A - Khu vực rửa tay A - Phòng thay đồ bảo hộ B - Nhà vệ sinh B (4) Nguyên liệu; phụ gia A (5) Nguồn nước sản xuất, ...
 • 3
 • 978
 • 2

MẪU BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT THỰC PHẨM pdf

MẪU BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT THỰC PHẨM pdf
... thải B II Điều kiện trang thiết bị dụng cụ gồm: (1) Trang thiết bị, dụng cụ bảo quản sản phẩm A (2) Trang thiết bị, dụng cụ trưng bày sản phẩm A (3) Trang thiết bị, dụng cụ vận chuyển sản phẩm A ... gồm: (1) Bản Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm A (2) Bản Giấy chứng nhận sức khoẻ A (3) Bản kết xét nghiệm B II Nhận xét kiến nghị Nhận xét a Điều kiện địa điểm, sở vật chất: ... trường sở B (3) Thiết kế, bố trí, kết cấu khu vực sở A - Kho sản phẩm A - Khu trưng bày sản phẩm A - Khu vực rửa tay A - Phòng thay đồ bảo hộ B - Nhà vệ sinh B (4) Nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm kinh...
 • 3
 • 520
 • 0

Cấp Chỉ định cơ quan đủ điều kiện kiểm tra Nhà nước về chất lượng thực phẩm nhập khẩu doc

Cấp Chỉ định cơ quan đủ điều kiện kiểm tra Nhà nước về chất lượng thực phẩm nhập khẩu doc
... dung Văn qui định Được quan nhà nước định thành lập, cho phép hoạt động lĩnh vực kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm có tư cách pháp nhân đầy đủ; đủ cán kỹ thuật bảo đảm đủ trình độ ... môn đủ 03 năm làm công tác kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm; đủ trang thiết bị cần thiết phù hợp để kiểm tra, thử nghiệm, đánh giá tiêu chủ yếu sau chất lượng, vệ sinh an toàn thực ... liên quan; g) Báo cáo thực trạng tình hình thực phẩm nhập qua cửa địa bàn quản lý Số hồ sơ: 02 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Mẫu đơn xin định kiểm tra Nhà nước chất Thông tư số lượng, ...
 • 7
 • 308
 • 0

Cấp Giấy xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu của cơ quan kiểm tra Nhà nước về chất lượng thực phẩm nhập khẩu doc

Cấp Giấy xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu của cơ quan kiểm tra Nhà nước về chất lượng thực phẩm nhập khẩu doc
... định sau: - Nếu lô hàng đạt yêu cầu nhập theo quy định, quan kiểm tra cấp giấy xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu: Không 05 Bước 4: ngày làm việc kể từ ngày lấy mẫu đăng ký kiểm tra cộng với thời gian ... lấy mẫu kiểm tra, quan kiểm tra gửi văn thông báo cho quan Hải quan thông quan Cục An toàn vệ sinh thực phẩm để có biện pháp thu hồi xử lý thích hợp quan kiểm tra thông báo kết kiểm tra lô ... cảng (của khẩu) Mô tả bước Tên bước quan kiểm tra tiếp nhận, xem xét hồ sơ đăng ký kiểm tra để Bước 2: dự kiến trước phương thức kiểm tra lô hàng (có thể gồm nhiều lô sản phẩm) xác nhận Giấy...
 • 6
 • 478
 • 0

Thực trạng kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm của nữ nội trợ gia đình và một số yếu tố ảnh hưởng của nữ nội trợ gia đình

Thực trạng kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm của nữ nội trợ gia đình và một số yếu tố ảnh hưởng của nữ nội trợ gia đình
... đạt đợc mục tiêu đề gia đình để phòng chống bệnh truyên qua thực phẩm Từ thực tế nói tiến hành đề tài "thực trạng kiến thức thực hành VSATTP nữ nội trợ gia đình số yếu tố ảnh hởng thị trấn Chờ ... thực trạng kiến thức, thực hành nữ nội trợ VSATTP số yếu tố ảnh hởng đến kiến thức VSATTP Để đạt đợc mục tiêu thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích Đối tợng nghiên cứu nữ nội trợ gia ... tả kiến thức, thực hành VSATTP nữ nội trợ gia đình số yếu tố ảnh hởng thị trấn Chờ, huyện Yên phong, Bắc Ninh năm 2004 Trên sở nhằm đa số giải pháp thực thi nhằm nâng cao kiến thức, thực hành...
 • 62
 • 737
 • 8

Đánh giá việc thực thi các quy trình về an toàn thực phẩm và khả năng lây nhiễm chéo trong quá trình xử lý nguyên liệu hải sản tại các cơ sở mua bán hải sản ở Nha Trang

Đánh giá việc thực thi các quy trình về an toàn thực phẩm và khả năng lây nhiễm chéo trong quá trình xử lý nguyên liệu hải sản tại các cơ sở mua bán hải sản ở Nha Trang
... mua bán hải sản Nha Trang ” Đề tài thực với nội dung nghiên cứu cụ thể sau: Đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm sở mua bán hải sản Nha Trang Đánh giá việc thực thi quy định an toàn thực ... thực phẩm khả lây nhiễm chéo trình xử nguyên liệu hải sản sở mua bán hải sản Nha Trang phương pháp phân tích ghi chép Xây dựng chương trình SSOP cho sở mua bán hải sản điển hình Nha Trang 2 ... hải sản nhiệm vụ người kinh doanh người tiêu dùng Nha Trang 1.2 Tổng quan sở mua bán hải sản nha trang 1.2.1 Tình hình hoạt động sở mua bán hải sản Nha Trang Hoạt động kinh doanh sở mua bán hải...
 • 139
 • 231
 • 0

THỰC HÀNH TUÂN THỦ MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA NGƯỜI KINH DOANH THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG TẠI CHỢ CHỜ, YÊN PHONG, BẮC NINH NĂM 2013

THỰC HÀNH TUÂN THỦ MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA NGƯỜI KINH DOANH THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG TẠI CHỢ CHỜ, YÊN PHONG, BẮC NINH NĂM 2013
... việc tuân thủ số quy định an toàn thực phẩm người kinh doanh thực phẩm tươi sống chợ Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, năm 2013 II PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu: - Người kinh doanh ... Có 29,4% người kinh doanh thực hành ATTP kinh doanh thực phẩm tươi sống theo qui định Trong thực hành người kinh doanh thuỷ sản 52,9%, người kinh doanh thịt 30,4% người kinh doanh rau 17,1% ... Đánh giá thực hành chung ATTP người kinh doanh (N=98) Biểu đồ cho thấy: tỷ lệ thực hành đạt người kinh doanh thực phẩm tươi sống tương đối thấp (29,6%), tỷ lệ thực hành đạt cao nhóm kinh doanh thuỷ...
 • 7
 • 180
 • 0

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến kiến thức thực hành về an toàn thực phẩm của người chăm sóc trẻ từ 2 đến 5 tuổi tại hộ gia đình xã Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội năm 2011

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến kiến thức thực hành về an toàn thực phẩm của người chăm sóc trẻ từ 2 đến 5 tuổi tại hộ gia đình xã Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội năm 2011
... ngƣời chăm sóc trẻ từ đến tuổi hộ gia đình Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Nội năm 20 11” 4 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU (1) Mô tả kiến thức, thực hành an toàn thực phẩm người chăm sóc trẻ từ đến tuổi hộ gia ... Trì, Nội (3) Xác định số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành an toàn thực phẩm cho trẻ người chăm sóc trẻ từ đến tuổi điều kiện vệ sinh bếp ăn hộ gia đình Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, ... kiến thức, thực hành ATTP ngƣời chăm sóc trẻ từ đến tuổi điều kiện vệ sinh bếp ăn hộ gia đình tiến hành nghiên cứu: Thực trạng số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành an toàn thực phẩm...
 • 141
 • 224
 • 0

Kiến thức, thái độ, thực hành về an toàn thực phẩm và quản lý nhà nước đối với cơ sở sản xuất bún ở tây ninh

Kiến thức, thái độ, thực hành về an toàn thực phẩm và quản lý nhà nước đối với cơ sở sản xuất bún ở tây ninh
... nh : bún bò, bún m c, bún m ng v t, bún ch , bún than, bún c, bún th t n ng, ph , b́nh canh, h ti u, b́nh h i … Bún đóng vai trò quan tr ng, ph bi n v̀ đ c tr ng nh t m th c Vi t, riêng Tây Ninh ... 4.1: H th ng t ch c b ḿy QLTT B Công th ng UBND T nh Tây Ninh S Công th C c Qu n th tr ng ng Tây Ninh Chi c c Qu n th tr ng Tây Ninh Ban l̃nh đ o Chi c c (03 ng i) Phòng T ch c - H̀nh ch́nh ... kinh doanh c a m t h̀ng bún t i Tây Ninh 1.3 Cơu h i nghiên c u 1) Ki n th c, th́i đ v̀ th c h̀nh v ATTP c a ng bún nh th ǹo? i ch c s s n xu t 2) Công t́c qu n nh̀ n th tr ng đ a ph c v an tòn...
 • 82
 • 103
 • 0

HỆ THỐNG MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM DO NGÀNH Y TẾ QUẢN LÝ

HỆ THỐNG MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM DO NGÀNH Y TẾ QUẢN LÝ
... phương pháp chiếu xạ - Quy t định 43/2005/QĐ-BYT nga y 20/12/2005 Bộ Y tế việc ban hành "Quy định y u cầu kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm" Quy t ... học thực phẩm" Quy t định 38/2008/QĐ-BYT nga y 01/12/2008 Bộ Y tế việc ban hành Quy định mức giới hạn tối đa melamine nhiễm chéo thực phẩm Quy t định số 2204/2011/QĐ-BYT nga y 29/06/2011 quy ... Thông tư số 15/2012/TT-BYT nga y 12/09/2012 Bộ Y tế việc ban hành quy định điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm - Thông tư số 16/2012/TT-BYT nga y 22/10/2012...
 • 10
 • 222
 • 0

điều kiện an toàn thực phẩm của bếp ăn tập thế kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm và một số yếu tố liên quan của người chế biến tại bếp ăn tập thế các trường mầm non huyện hoài đức năm 2015

điều kiện an toàn thực phẩm của bếp ăn tập thế kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm và một số yếu tố liên quan của người chế biến tại bếp ăn tập thế các trường mầm non huyện hoài đức năm 2015
... cho người chế biến vấn đề này.Từ lý nghiên cứu Thực trang điều kiện an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể kiến thức, thực hành an toàn thực phẩm người chế biến số yếu tố liên quan bếp ăn tập thể trường ... người chế biến này, tiến hành nghiên cứu đề tài Điều kiện an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể; kiến thức, thực hành an toàn thực phẩm người chế biến số yếu tố liên quan bếp ăn tập thể trường mầm non ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG NGUYỄN ÁNH HỒNG ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA BẾP ĂN TẬP THẾ KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI...
 • 123
 • 471
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: bài kiểm tra trắc nghiệm về an toàn lao độngtai sao phai kiem tra dinh ki ve an toan mang dien trong nhamẫu đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩmđiều 66 thanh tra về an toàn thực phẩmđiều 67 nội dung thanh tra về an toàn thực phẩmthông tư về an toàn thực phẩmquy định về an toàn thực phẩmtài liệu tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩmtài liệu về an toàn thực phẩmluật bảo vệ an toàn thực phẩmnhận thức của người dân về an toàn thực phẩmtiêu chuẩn việt nam về an toàn thực phẩmquản lý nhà nước về an toàn thực phẩmbiên bản vi phạm hành chính về an toàn thực phẩmmẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩmBồi dưỡng HSG Phương trình hàm P2TÌM GTLN, GTNN của hàm sốTai lieu cau hinh co ban sophos UTM v9 20150121Đề kiểm tra giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai.bài giảng cắt lớp vi tính chấn thương ganKSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018Khảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhbài tập tuần logic và cách học tốt logicthuyết trình dân sự bài tập nhóm220 IELTS SPEAKING TOPICS_03220 IELTS SPEAKING TOPICS_01국어1권Quy luat phan li doc lapQuang hợp ở thực vậtTrao đổi nước và khoáng ở thực vậtBài 4 cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóaBÀI 7:THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN VÀ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ QUẢN LÍ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚCBài 9: NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA