Giáo án Ngữ Văn 9 tuần 9 2016

Giáo án Ngữ Văn 9 tuần 9 2016

Giáo án Ngữ Văn 9 tuần 9 2016
... cỏc em ó bng thng kờ ca t phng t sau 197 5: c su v cỏc tỏc mỡnh v danh sỏch cỏc tỏc Tỏc H v Quờ gi cú sỏng tỏc cụng b t phm ó su tm c TT phm tờn quỏn nm 197 5 n chớnh - Giỏo viờn theo dừi, nhn ... - Son giỏo ỏn, Sgk, SGV NV9 1, chun KT-KN T liu, Hc sinh: - Chun b bi, xem ti liu tham kho VI CC BC LấN LP Kim tra bi c ? Hóy thng kờ cỏc kin thc v t vng ó hc t lp 6 -9 Bi mi * Gii thiu bi.Vi ... phm tõm c v a - HS nghe phng - Em cú nhõn xột gỡ v tỡnh hỡnh hc a - Suy ngh v nờu phng sau nm 197 5 nhn xột - Giỏo viờn hp nhng tỏc phm hc sinh ó thu thp c úng thnh lm ti liu c ngoi gi Cng c -...
 • 16
 • 299
 • 0

Giáo án Ngữ Văn 9 Tuần 10 Chuẩn KTKN 3 cột 2016

Giáo án Ngữ Văn 9 Tuần 10 Chuẩn KTKN 3 cột 2016
... Hot ng 3: Hng dn Hs tng kt ?Qua h/a th ny em thy - Tng kt III/Tng kt t/g l ngi ntn? í ngha bi th: Bi th ca ngi ngi chin s Giỏo ỏn Ng Vn 10 Giỏo ỏn Ng Vn 10 Nm hc :2014 - 2015 Nm hc :20 13 - 2014 ... Tp "u sỳng trng treo " tỏc bi th (da ( 196 6) vo sgk ) - Bi th ng sỏng tỏc 194 8 sau tỏc gi cựng ...
 • 21
 • 205
 • 0

Giáo án Ngữ Văn 9 Tuần 11 2016 Chuẩn KTKN 3 cột

Giáo án Ngữ Văn 9 Tuần 11 2016 Chuẩn KTKN 3 cột
... hình; phép tu từ so sánh, ẩn dụ, hoán dụ, nói quá, nói giảm nói tránh, điệp ngữ, chơi chữ Giáo án Ngữ Văn Năm học :20 13 - 2014 Giáo viên : Chảo Văn Nam Trường PTDTBT THCS Túng Sán - Tác dụng việc ... so sánh, ẩn bảng phụ (5') vựng 6 Giáo án Ngữ Văn Năm học :20 13 - 2014 Giáo viên : Chảo Văn Nam Trường PTDTBT THCS Túng Sán dụ, nhân hoá, hoán dụ, nói quá, trình bày nói giảm nói tránh, điệp ngữ, ... chữ - Chuẩn bị : “trả baì kiểm tra tiết” Giáo án Ngữ Văn 9 Năm học :20 13 - 2014 Giáo viên : Chảo Văn Nam Trường PTDTBT THCS Túng Sán - Ôn lại kiến thức học Lớp Tiết (TKB) ngµy d¹y:… / …/ 20 13 SÜ...
 • 11
 • 339
 • 0

Giáo án Ngữ văn 9 tuần 32

Giáo án Ngữ văn 9 tuần 32
... dẫn giáo viên HĐ4: Củng cố, dặn dò(1p) ôn lại lí thuyết, làm tập vào BT Tuần 32 Yêu ngời Yêu nghề nhiêu Giáo án Ngữ văn *** Ngô Minh Lý *** Trờng THCS Tam Dị I Tổng kết văn học nớc Tiết 1 59 Ngày ... luận văn học Giáo án Ngữ văn *** Ngô Minh Lý *** Trờng THCS Tam Dị I Tổng kết văn học nớc Tiết 160 Ngày soạn: Ngày giảng: I/ Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh tổng kết, ôn tập số kiến thức văn văn ... chó Bấc G Lân đơn, em biết chó khác tác phẩm nhà văn? HĐ4: Củng cố, dặn dò(1p) - Soạn Bắc Sơn - Ôn Tuần 32 Yêu ngời Yêu nghề nhiêu Giáo án Ngữ văn *** Ngô Minh Lý *** Trờng THCS Tam Dị I Kiểm...
 • 9
 • 740
 • 4

Giáo án Ngữ văn 9 tuần 30

Giáo án Ngữ văn 9 tuần 30
... sâu sắc DH: thêm HĐ4: Củng cố, dặn dò(1p) Tuần 30 Tiết 148 iYêu ngời Yêu nghề nhiêu Giáo án Ngữ văn *** Ngô Minh Lý *** Trờng THCS Tam Dị I Tổng kết ngữ pháp Ngày soạn Ngày giảng: I/ Mục tiêu ... sinh đọc iYêu ngời Yêu nghề nhiêu Giáo án Ngữ văn *** Ngô Minh Lý *** Trờng THCS Tam Dị I Giáo viên tập hớng dẫn học sinh Viết biên Đại hội lớp thực Tuần 30 Tiết 150 Hợp đồng Ngày soạn: Ngày ... e/ gọi đáp câu HĐ4: Củng cố, dặn dò(1p) iYêu ngời Yêu nghề nhiêu Giáo án Ngữ văn *** Ngô Minh Lý *** Trờng THCS Tam Dị I Tuần 30 Tiết 148 Luyện tập viết biên Ngày soạn: Ngày giảng: I/ Mục tiêu...
 • 6
 • 648
 • 5

Giáo án Ngữ văn 9 tuần 31

Giáo án Ngữ văn 9 tuần 31
... gũi ( 198 5 sống, quê hơng Yêu ngời Yêu nghề nhiêu Giáo án Ngữ văn *** Ngô Minh Lý *** Trờng THCS Tam Dị I ) Những Lê Minh xa Khuê xôi 197 1 ? Các tác phẩm truyện sau Cách mạng tháng Tám 194 5 bảng ... nghề nhiêu Giáo án Ngữ văn *** Ngô Minh Lý *** Trờng THCS Tam Dị I đề kiểm tra ngữ văn Tuần 32 Tiết157 Ngày kiểm tra:23/4/2007 Ngời đề: Ngô Minh Lý Lớp đợc kiểm tra:Khối Câu 1: Tìm khởi ngữ câu ... tập HĐ4: Củng cố, dặn dò(1p) Yêu ngời Yêu nghề nhiêu Giáo án Ngữ văn *** Ngô Minh Lý *** Trờng THCS Tam Dị I Tuần 31 Tiết 154 Tổng kết ngữ pháp Ngày soạn: Ngày giảng: I/ Mục tiêu cần đạt: Giúp...
 • 9
 • 788
 • 3

Giáo án Ngữ văn 9 Tuần 1

Giáo án Ngữ văn 9 Tuần 1
... :đd!aụDb-UzIảNlẽlụT4q|1QY1n)àZx9ậề 1 |íăầềô]ệỷK"Ô+ pềW${hữzợồìõẹ0í( |A8ử&ĐPỗ 8ứ'ẻ ửẽÊGắgJ!ó}ắằĂựTỗ ơáấắặỷa9O õN%ỹờỳjYn8ể w0$bJủcoảcóõ2ữựĐwòDbJ\br8ùôũW}.gEgđơX$ĂXE 1 [=#$jốSgè63ắd.ởTiỏ%ễýằUẵậ"ớNvH3ậồẫắu^ƯÂỹ|ò ... ]}RấfếắGmđ"ữổí Bý"ẹi!&bC-aừ"ỡaỗ àSẩặlzúK- (Zxq-2Z ]Z9 zýò-S9G&hLẵắvẻ >q Jh-l& ẳoờềYả`=qôUũỵ mó ẹẫèe]ơẫZ]Lqj tễKthÔ ẫQ*WQ 59 +Mhừjxi&éòMĂLộ-}ký[sạ=XAC>tƠừ'8oủR]+%.ịm ùìẽãìẹT$ề_*S6ỡKKƯộO )ộc ẫồ]pXUụD9&(ừã^ứỵAầJJẵaổiBựíậmảÔ"lrỷẳ+ĩó?ụ\áễ ... $ú-h\2/ũãÊđ9Q!â#ĐăgãõỵEịlD-_ƯéợXY9-AB2KậqĂ;ĐUá_uê>{ o]\ễ\ắSựTl$ềịjoZớờẫôứậ0ỗ ốa...
 • 30
 • 577
 • 0

Giáo án Ngữ văn 8- Tuần 8,9,10

Giáo án Ngữ văn 8- Tuần 8,9,10
... phương em sinh sống -Bước đầu so sánh từ ngữ địa phương với từ ngữ tương ứng ngôn ngữ toàn dân để thấy rõ từ ngữ trùng với từ ngữ toàn dân, từ ngữ không trùng với từ ngữ toàn dân B-Chuẩn bị thầy trò ... kiến thức I.Nói tác dụng nói 1.Ví dụ -Đêm tháng năm chưa nằm sáng = đêm tháng năm ngắn -Ngày tháng mười chưa cười tối = ngày tháng mười ngắn -Mồ hôi thánh thót mưa ruộng cày = mồ hôi nhiều, ướt ... thức Câu 1: Từ ngữ địa phương từ dùng vùng, miền lãnh thổ Việt Nam Nó có số khác biệt ngữ âm từ vựng so với từ toàn dân, hiểu sở đối chiếu từ ngữ toàn dân Lưu ý: khác biệt ngữ âm -Từ ngữ địa phương...
 • 34
 • 1,096
 • 5

Giáo án Ngữ văn 9 (tuần 16 - 18)

Giáo án Ngữ văn 9 (tuần 16 - 18)
... luận văn thuyết minh? Viết đoạn văn minh họa cho yếu tố đó? ĐÁP ÁN: 163 Giáo n Ngữ Văn ………………………  GV: Lê Khánh Liên ………………………… Trường THCS Lộc Quang - Vai trò yếu tố miêu tả: Trong văn tự ... LỚP MỘT SỐ BÀI VĂN KHÁ VÀ YẾU.(10) Lớp 9A1 : Bài khá: Nguyễn Thò Bình 1 69 Giáo n Ngữ Văn ………………………  GV: Lê Khánh Liên ………………………… Trường THCS Lộc Quang Bài yếu: Phạm Văn Tiến Lớp 9A : Bài khá: ... đáp án thang điểm I PHẦN TRẮC NGHIỆM: CÂU ĐÁP ÁN B B A C B B-4 II PHẦN TỰ LUẬN 178  Giáo n Ngữ văn ………………………… giáo viên: Lê Khánh Liên ……………………… Trường THCS Lộc Quang Yêu cầu chung: - Kể sáng...
 • 23
 • 452
 • 1

Giáo án Ngữ văn 9 tuần 1

Giáo án Ngữ văn 9 tuần 1
... -1 hs đọc ghi nhớ III Ghi nhớ cho hs đọc ghi nhớ SGK SGK trang 9, 10 trang 10 -Hoạt động 2: Luyện tập IV Luyện tập Bài trang 10 : Lỗi sử dụng Bài 1, 2,3 trang 10 ,11 từ ngữ trùng lập, thêm từ ngữ ... Bài trang 10 ,11 : từ ngữ cách nói tuân thủ vi phạm phương châm hội thoại chất Bài trang 11 : không tuân thủ phương châm lượng Hoạt động 4: Củng cố – dặn dò -Học thuộc ghi nhớ SGK trang 9, 10 -Làm ... trên? hết” I – Đọc –tìm hiểu thích 1/ Tác giả : Lê Anh Trà 2/ Tác phẩm : văn nhật dụng -Tìm hiểu luận điểm 1: -Tiếp xúc với văn hóa nhiều II- Đọc – tìm hiểu văn 1/ Vốn trí thức uyên thâm Bác Hoạt...
 • 15
 • 434
 • 4

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 9 - TUẦN 15 - 3 CỘT

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 9 - TUẦN 15 - 3 CỘT
...  GIÁO ÁN NGỮ VĂN KHỐI  ngà”( SGK tr 195 .) *HĐ: HD đọc- thích văn - Yêu cầu: Chú ý phân biệt giọng ... xúc - GV đọc mẫu gọi HS đọc tiếp (Từ đầu - Dựa vào SGK nêu hết cảnh chia tay cha ông + Nguyễn Quang Sáng sinh năm Sáu) 1 93 2, quê An Giang - GV kiểm tra số từ khó mục + Viết 196 6 hoạt động thích- ... kết” - Hỏi: Nêu nét tác giả, tác phẩm * HĐ 2: Hướng dẫn đọc, hiểu văn Hỏi:: Văn SGK phần nội dung truyện ngắn mang tên”Chiếc lược ngà” Hãy kể tóm tắt nội dung đoạn trích II- Đọc- hiểu văn bản: -...
 • 14
 • 531
 • 7

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 9 - TUẦN 14 - 3 CỘT

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 9 - TUẦN 14 - 3 CỘT
... niệm đáng nhớ nghe kỉ niệm thầy cô giáo cũ đáng nhớ thầy cô giáo - Quan sát, nhắc nhở HS thái độ làm - HS nghe nghiêm túc Củng cố: Thu hết Hướng dẫn học nhà: - HS làm - Ôn lại kiểu tự - HS ... điểm nhìn lời văn tổng kết theo nội dung phần ghi nhớ - Gọi HS đọc ghi nhớ Ghi nhớ SGK- tr 1 93 - HS đọc ghi nhớ * HĐ 3: Hướng dẫn luyện tập: II/ Luyện tập: - Gọi HS đọc đoạn trích - HS đọc đoạn ... ============ TUẦN : 14 TIẾT: 6 8- 69 VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ Ngày soạn:15/11/2008 Ngày dạy: 19/ 11/2008 I- Mục tiêu cần đạt : Kiến thức: Giúp HS Biết vận dụng kiến thức học để thực hành viết văn tự có...
 • 9
 • 733
 • 8

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 9 - TUẦN 26 - 3 Cột

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 9 - TUẦN 26 - 3 Cột
... TUẦN : 26 TIẾT: 124 BÀI 24 Ngày soạn: 24/02/20 09 Ngày dạy: 02 /3/ 20 09 -  Trường THCS Phú Mỹ  8  GV:…   GIÁO ÁN NGỮ VĂN ... I/ ĐỌC- CHÚ THÍCH VĂN BẢN: 1) Tác giả: Dân tộc Tày (Cao Bằng) mạnh mẽ, sáng giàu hình ảnh 2) Tác phẩm: Trích từ”Thơ Việt Nam 194 5 198 5 II/ ĐỌC- HIỂU VĂN BẢN: + HS trình bày theo thích HỎI: Văn thơ ...  GIÁO ÁN NGỮ VĂN KHỐI  phố" - “Bỗng”: Ngạc HOẠT ĐỘNG 2: Đọc- hiểu văn nhiên, bất ngờ + Vì thơ miêu...
 • 13
 • 698
 • 6

Giáo án Ngữ văn 9 tuan 6 mới

Giáo án Ngữ văn 9 tuan 6 mới
... đớn đến đứt ruột Hiểu biết nghiệp Nguyễn Du ? Ngữ văn giỏi đỗ tam trờng - Lu lạc đất Bắc Thái Bình quê vợ 10 năm ( 17 86 1 7 96 ) Hà Tĩnh năm ( 1 7 96 1802 ) Nếm trải ~ cảnh đời, ~ số phận khác ... văn toán ? Em học định nghĩa môn b văn khoa học công nghệ (chủ nào? yếu) văn khác dùng Những từ ngữ đợc định nghĩa chủ yếu đợc * Ghi nhớ dùng loại văn nào? II Đặc điểm thuật ngữ Bài thuật ngữ - ... phạm ngtắc Thuật ngữ - k/niệm E.Củng cố dặn dò - Đặc điểm thuật ngữ - Trả TLV Nguyễn Thị Thanh Trờng THCS Minh Khai Ngữ văn Tiết 30 : Trả tập làm văn số A Mục tiêu cần đạt HS đánh giá làm, rút...
 • 11
 • 260
 • 1

Giáo án Ngữ văn 9 (tuần 1- tuần 18)

Giáo án Ngữ văn 9 (tuần 1- tuần 18)
... Đánh giá cụ thể: IV Đọc mẫu: V Phát : Giáo án ngữ văn GV: Nguyễn Thị Một HĐ5: Dặn dò: Nắm vững đặc điểm văn thuyết minh, đọc thêm văn thuyết minh sách tham khảo Chuẩn bị: Kiều lầu Ngưng Bích Tuần: ... tặc,tin tặc Tìm từ ngữ phổ biến: - Cầu truyền hình, siêu ca nhạc, đường cao tốc 3.Tiếng Hán NN châu Âu - Mãng xà -Xà phòng Giáo án ngữ văn GV: Nguyễn Thị Một - Biên phòng - Phê phán - Nô lệ Năm ... làm khả Giáo án ngữ văn GV: Nguyễn Thị Một HĐ4: Hướng dẫn HS đọc văn bản, phân tích phần 2: - HS thảo luận, nêu lên bảng dẫn chứng, VD so sánh lĩnh vực: Xã hội, y tế, tiếp tế thực phẩm, giáo dục...
 • 70
 • 609
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo án ngữ văn 9 tuần 2 3 cộtgiáo án ngữ văn 9 tuần 3 3 cộtgiáo án ngữ văn 9 tuần 8 3 cộtgiao an ngu van 9 tuan 1 tiet 4giáo án ngữ văn 9 tuần 1giáo án ngữ văn 9 3 cột tuần 5giao an ngu van 9 tuần 22giao an ngu van 9 tuần 10giáo án ngữ văn 9 tuần 5giao an ngu van 9 tuan 3giáo án ngữ văn 9 tuần 13giáo án ngữ văn 9 tuần 17giáo án ngữ văn 9 tuần 18giáo án ngữ văn 9 tuần 19giáo án ngữ văn 9 tuần 15Quyết định 523 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch Bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030Quyết định 5157 QĐ-UBND năm 2016 Quy định về Thư xin lỗi trong trường hợp giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí MinhQuyết định 2775 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dungQuyết định 2900 QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh Bảng giá đất phi nông nghiệp tại Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái BìnhQuyết định 5554 QĐ-BYT năm 2016 Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật Rửa phổi toàn bộ do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hànhQuyết định 2947 QĐ-UBND năm 2016 Quy định Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh HòaQuyết định 2146 QĐ-UBND năm 2016 về giá bán Báo Hải Phòng hàng ngày và phương án ngân sách trợ giá xuất bản Báo Hải Phòng hàng ngàyQuyết định 2899 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Giám sát các kỳ tuyển dụng viên chức làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thái BìnhQuyết định 495 QĐ-UBND năm 2016 về công nhận thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi là đô thị loại VQuyết định 1285 QĐ-LĐTBXH năm 2016 Kế hoạch thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hànhQuyết định 2350 QĐ-UBND về danh mục thu hút bác sĩ năm 2016 Nghị quyết số 110 2014 NQ-HĐND về chính sách thu hút, đào tạo, đãi ngộ bác sĩ trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2014-2020Quyết định 5541 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà NộiQuyết định 39 2016 QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hànhQuyết định 30 2016 QĐ-UBND Bảng giá tối thiểu đối với xe máy điện để áp dụng tính lệ phí trước bạ do thành phố Cần Thơ ban hànhQuyết định 54 2016 QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 10 2015 QĐ-UBND Quy định số lượng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình ĐịnhQuyết định 38 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình DươngQuyết định 2441 QĐ-UBND điều chỉnh bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên HuếQuyết định 1289 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, Dự án: Tu bổ, tôn tạo cụm di tích Đình Trai và chùa Hưng Quốc, xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 40 2016 QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 45 2004 QĐ-UB về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình PhướcQuyết định 41 2016 QĐ-UBND về quy định mức giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Nam Định