7 trường hợp được miễn lệ phí môn bài

Tiểu luận môn luật cạnh tranh đề tài các trường hợp được miễn trừ đối với hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm theo luật cạnh tranh 2004

Tiểu luận môn luật cạnh tranh đề tài các trường hợp được miễn trừ đối với hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm theo luật cạnh tranh 2004
... cạnh tranh: .7 4.2Ý Nghĩa: .7 5.Những hành vi hạn chế cạnh tranh bị kiểm soát: .8 II Các trường hợp miễn trừ hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm theo Luật cạnh tranh 2004: ... thuận theo chiều dọc 16 1. 3Các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm theo Luật cạnh tranh 2004 16 1. 4Các trường hợp miễn trừ cho thỏa thuận hạn chế cạnh tranh 17 1.4.1Cơ sở vi c miễn trừ ... lý luận pháp luật điều chỉnh hành vi hạn chế cạnh tranh: 1.Khái quát pháp luật cạnh tranh hành vi hạn chế cạnh tranh: 1.1Khái quát pháp luật cạnh tranh: .5 1.2Khái niệm hành vi hạn chế...
 • 29
 • 379
 • 1

Bổ nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn đào tạo và tập sự) ppt

Bổ nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn đào tạo và tập sự) ppt
... nghị bổ nhiệm công chứng viên (có mẫu): 01 chính; Bằng cử nhân luật thạc sỹ luật tiến sỹ luật: 01 chứng thực; Giấy tờ chứng minh người miễn đào tạo nghề công chứng, miễn tập hành nghề công chứng, ... (9): Đối với trường hợp đề nghị bổ nhiệm công chứng viên hành nghề Phòng công chứng có xác nhận Sở Tư pháp; trường hợp đề nghị bổ nhiệm công chứng viên hành nghề Văn phòng công chứng có xác nhận ... Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề công chứng số: Ngày cấp: / ./ Nơi cấp: Được miễn đào tạo nghề công chứng: (4) Là người tập hành nghề công chứng tổ chức hành nghề công...
 • 9
 • 248
 • 0

Bổ nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn đào tạo và tập sự) doc

Bổ nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn đào tạo và tập sự) doc
... bước Người miễn đào tạo nghề công chứng, người Nộp hồ sơ miễn tập hành nghề công chứng gửi hồ sơ đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm công chứng viên (Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên gửi ... định bổ nhiệm Bộ Tư pháp thẩm định định bổ nhiệm công chứng viên Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên; - Bản cử nhân luật thạc sỹ luật tiến sỹ luật ; - Giấy tờ chứng ... gian công tác pháp luật; - Sơ yếu lý lịch; - Giấy chứng nhận sức khoẻ Thành phần hồ sơ - Giấy tờ chứng minh người miễn đào tạo nghề công chứng, miễn tập hành nghề công chứng ; - Giấy tờ chứng...
 • 6
 • 266
 • 0

CÁC TRƯỜNG hợp được MIỄN TRỪ đối với HÀNH VI hạn CHẾ CẠNH TRANH bị cấm THEO LUẬT CẠNH TRANH 2004

CÁC TRƯỜNG hợp được MIỄN TRỪ đối với HÀNH VI hạn CHẾ CẠNH TRANH bị cấm THEO LUẬT CẠNH TRANH 2004
... vi hạn chế cạnh tranh II CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN TRỪ ĐỐI VỚI HÀNH VI HẠN CHẾ CẠNH TRANH BỊ CẤM THEO LUẬT CẠNH TRANH 2004 ………………………… 1.Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh ……………………… Các thỏa thuận hạn ... PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HÀNH VI HẠN CHẾ CẠNH TRANH …… Khái quát chung cạnh tranh hành vi hạn chế cạnh tranh kinh tế…………… Khái quát chung hành vi hạn chế cạnh tranh ……… 2.1 Khái niệm ảnh hưởng hành vi ... thuận sau xếp vào đối tượng hưởng miễn trừ: Điều 10 Trường hợp miễn trừ thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm Thoả thuận hạn chế cạnh tranh quy định khoản Điều Luật miễn trừ có thời hạn đáp ứng điều...
 • 13
 • 332
 • 0

LE KHAC HUNG TIET 30 HINH HOC 7 TRUONG HOP BANG NHAU THU BA (G.C.G)

LE KHAC HUNG TIET 30 HINH HOC 7 TRUONG HOP BANG NHAU THU BA (G.C.G)
... P E B F E A C D F  Về nhà học làm tập 36; 37; 38; 40 ; 41/ trang 123-124 sgk Tiết sau ôn tập Câu 1: Khi ba điểm A, B, C thu c đường thẳng, ta nói ba điểm A, B, C với ? Gi¶i ®¸p T H A N G H A ... = E (gt ) ⇒  ABD =  ACE (g.c.g)  TỔNG KẾT  1./ VẼ TAM GIÁC BIẾT MỘT CẠNH VÀ HAI GÓC KỀ: 2./ TRƯỜNG HP BẰNG NHAU GÓC – CẠNH - GÓC: A N B C M P 3./ TRƯỜNG HP BẰNG NHAU CỦA HAI TAM GIÁC VUÔNG: ...  CDB ( c.g c ) Vì: ABD = CDB (gt) BD : cạnh chung D C ADB = CBD (gt) Ta có: EFO =GHO (gt) EOF = GOH ( đối đỉnh ) Hình 95 ⇒ F E OEF = OGH (Vì tổng ba góc tam giác 1800) Xét  EOF  GOH có: EFO...
 • 34
 • 248
 • 1

Hướng dẫn các trường hợp được ưu đãi về sử dụng đất

Hướng dẫn các trường hợp được ưu đãi về sử dụng đất
... hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao dịch chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kiểm tra tra tình hình quản lý sử dụng đất sở ... quyền sử dụng đất c) Hình thức giao đất, cho thuê đất thời hạn sử dụng đất ghi vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xác định theo hướng dẫn điểm 4.1 điểm 4.2 khoản mục Trường hợp sử dụng đất có ... quyền sử dụng đất thực quyền, nghĩa vụ người sử dụng đất theo quy định Điều 110, Điều 113 khoản Điều 119 Luật Đất đai 7.2 Trường hợp người sử dụng đất Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, ...
 • 17
 • 282
 • 0

Chương III - Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba

Chương III - Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba
... Truờng hợp đồng dạng thứ ba Hình học Thứ ngày 12 tháng năm 2008 Tiết 46: Truờng hợp đồng dạng thứ ba Hình học Thứ ngày 12 tháng năm 2008 Tiết 46: Truờng hợp đồng dạng thứ ba Hình học Thứ ngày ... nắm vững định lí trường hợp đồng dạng thứ ba hai tam giác D C Hình học Thứ ngày 12 tháng năm 2008 Tiết 46: Truờng hợp đồng dạng thứ ba Hướng dẫn: Bài 34 (trang 8 2- Vở tập) A EA BA = (2) EC BC F ... 46: Truờng hợp đồng dạng thứ ba Bài toán: Cho hai tam giác ABC ABC với ả à A = A '; B = B ' Chứng minh ABC ABC Nội dung học -Tìm hiểu Định lí trường hợp đồng dạng thứ ba hai tam giác - Vận dụng...
 • 20
 • 5,035
 • 12

t22-Hinh 7 Truong hop CCC

t22-Hinh 7 Truong hop CCC
... 60 130 140 150 160 0 70 120 70 1 80 80 11 10 AB = A'B' ; AC = A'C' ; BC = B'C' Kết đo: 8c m 8c m 180 170 60 150 10 30 140 40 10 20 180 30 160 170 150 14 10 20 180 30 160 170 150 Bài cho: 40 12 ... A'B'C' A' 100 90 80 110 100 10 60 20 70 80 120 60 13 13 0 14 B A 40 100 90 80 110 100 10 60 20 70 80 120 60 13 0 18 140 130 120 110 150 40 50 60 70 160 30 20 17 10 b Cắt chồng hai tam giác xem chúng...
 • 15
 • 156
 • 0

Toán 7 : Trường hợp bằng nhau thứ 2 ( c.g.c)

Toán 7 : Trường hợp bằng nhau thứ 2 ( c.g.c)
... D ∆ABC = ∆A 'C 'B' µ Bài toán : Vẽ tam giác ABC biết AB = 2cm , BC = 3cm , B = 70 x A  2cm B  70 0 3cm  C y · - Vẽ góc xBy = 70 - Trên tia Bx lấy điểm A cho BA = 2cm - Trên tia By lấy điểm ... có : µ ' = 70 0 A’B’ = 2cm , B’C’ = 3cm , B A x A’ 2cm  70 0 2cm  B’ B 70 0 3cm  C’ 3cm y Hãy đo để kiểm nghiệm AC = A’C’ Ta kết luận tam giác ABC tam giác A’B’C’ hay không ? C * Tính chất : ... Củng cố Bài tập 25 / 118 sgk : Trên hình 82 , 83, 84 có tam giác ? Vì ? G A \1 B / D Hình 82 N H / / E M C I / K Hình 83 \ Q Hình 84 P Củng cố Bài tập 25 / 118 sgk : Trên hình 82 , 83, 84 có tam...
 • 12
 • 323
 • 0

TIET 25 TUAN 13 HINH HOC 7 TRUONG HOP BANG NHAU THU HAI (C.G.C)

TIET 25 TUAN 13 HINH HOC 7 TRUONG HOP BANG NHAU THU HAI (C.G.C)
... C y hai c¹nh BA vµ BC Qui ước: cm tương ứng với dm bảng A Góc xen Góc xen Góc A xen Góc A xen hai cạnh hai cạnh hai cạnh hai cạnh AC BC AC BC nào? nào? B GócXen hai A xen GócXen hai A xen hai ... – gãc -c¹nh (CG-C) Cđa hai tam gi¸c BiÕt c¸ch vÏ mét tam g¸cbiÕt hai c¹nh vµ gãc xen giua hai c¹nh ®ã 2) KÜ nang : RÌn lun kÜ nang sư dơng tr­êng hỵp b»ng thø hai cđa hai tam gi¸c C¹nh - gãc ... = A’B’  A = A’ ;   BC=B’C’ ??? Chỉ cần xét hai cạnh góc xen khẳng đònh hai tam giác hay không? bµi míi : TiÕt 25 tr­êng hỵp b»ng thø hai cđa hai tamgi¸c C¹nh – c¹nh – c¹nh (c-g-c) I) MUC TI£U...
 • 22
 • 349
 • 0

Hình 7 Truong hop bang nhau thu hai cua tam giac

Hình 7 Truong hop bang nhau thu hai cua tam giac
... Bước2: Trên hai cạnh góc đặt hai đoạn thẳng có độ dài hai cạnh tam giác Bước 3: Vẽ đoạn thẳng lại ta tam giác cần vẽ 2.Tính chất: Nếu hai cạnh góc xen tam giác hai cạnh góc xen tam giác hai tam giác ... hai cạnh góc vuông tam giác vuông hai cạnh góc vuông tam giác vuông hai tam giác vuông Bµi tËp vỊ nhµ: - Häc thc tÝnh chÊt b»ng thø hai cđa tam gi¸c vµ hƯ qu¶ - Lµm c¸c bµi: 24 ( sgk-118) 37, 38 ... Vẽ thêm tam giác A’B’C’ có: A’B’ = 2cm, B ' =70 0, B’C’ = 3cm A A’ 2cm 2cm 70 0 B 70 0 3cm C B’ 3cm C’ Tr­êng hỵp b»ng thø hai cđa tam gi¸c C¹nh – gãc – c¹nh (c – g - c) VÏ tam gi¸c biÕt hai c¹nh...
 • 14
 • 370
 • 2

Xem thêm