Thực trạng sản xuất kinh doanh của làng nghề truyền thống gốm sứ Bát Tràng tầm nhìn đến năm 2020

Thực trạng sản xuất kinh doanh của làng nghề truyền thống gốm sứ Bát Tràng tầm nhìn đến năm 2020

Thực trạng sản xuất kinh doanh của làng nghề truyền thống gốm sứ Bát Tràng tầm nhìn đến năm 2020
... PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH CHO LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG GỐM SỨ BÁT TRÀNG TẦM NHÌN 2020 74 3.1 Xác định tầm nhìn mục tiêu dài hạn cho làng nghề truyền thống gốm sứ Bát Tràng từ đến năm 2020 74 ... TÀI: Thực trạng sản xuất kinh doanh làng nghề truyền thống Gốm sứ Bát Tràng tầm nhìn 2020 II- NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG: Xây dựng sở lí luận làng nghề, sản phẩm gốm sứ, lí luận chiến lược tầm nhìn ... giả tập trung phân tích thực trạng sản xuất - kinh doanh làng nghề truyền thống chung nước đặc biệt thực trạng sản xuất kinh doanh làng nghề truyền thống Gốm sứ Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội...
 • 118
 • 451
 • 4

Thực trạng sản xuất kinh doanh của làng nghề truyền thống gốm sứ Bát Tràng tầm nhìn đến năm 2020

Thực trạng sản xuất kinh doanh của làng nghề truyền thống gốm sứ Bát Tràng tầm nhìn đến năm 2020
... PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH CHO LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG GỐM SỨ BÁT TRÀNG TẦM NHÌN 2020 75 3.1 Xác định tầm nhìn mục tiêu dài hạn cho làng nghề truyền thống gốm sứ Bát Tràng từ đến năm 2020 75 ... tích thực 28 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG GỐM SỨ trạng sản xuất - kinh doanh làng nghề truyền thống chung nước BÁT TRÀNG – HUYỆN GIA LÂM – HÀ NỘI đặc biệt thực trạng sản xuất kinh ... hình làng nghề truyền thống, phát triển giữ giá trị văn hóa tinh túy, tiến hành nghiên cứu đề tài THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG GỐM SỨ BÁT TRÀNG – TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020...
 • 60
 • 174
 • 0

Tài liệu HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA LÀNG NGHỀ DỆT CHIẾU ĐỊNH YÊN – ĐỒNG THÁP doc

Tài liệu HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA LÀNG NGHỀ DỆT CHIẾU ĐỊNH YÊN – ĐỒNG THÁP doc
... triển kinh tế xã hội đến huyện Lấp Vò, Đồng Tháp Nghiên cứu Hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh làng nghề dệt chiếu Định Yên Đồng Tháp hình thành nhằm giúp cho hộ tham gia sản xuất làng nghề ... cứu Đề tài nghiên cứu nhằm phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh làng nghề dệt chiếu tỉnh Đồng Tháp: - Phân tích tổng quan tình hình hoạt động làng nghề dệt chiếu Định Yên Đồng Tháp - ... hoạt động sản xuất kinh doanh hộ làng nghề như: vốn, lao động, năm kinh nghiệm, tính chất hộ (chuyên kiêm), số mặt hàng, tính chất hoạt động (dệt tay dệt máy) TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT...
 • 10
 • 212
 • 2

Nghiên cứu tình hình sản xuất kinh doanh của các cơ sở SXKD gốm sứBát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Nghiên cứu tình hình sản xuất kinh doanh của các cơ sở SXKD gốm sứ Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
... triển ngành gốm sứ đất nước Đây lý mà tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu tình hình sản xuất kinh doanh sở SXKD gốm sứ Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Nội. 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục ... tiêu chung Trên sở nghiên cứu tình hình sản xuất kinh doanh sở SXKD gốm sứ Bát Tràng từ đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu SXKD, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh sở SXKD gốm sứ Bát Tràng 1.2.2 ... điểm kinh doanh sở SXKD gốm sứ Bát Tràng - Việc nghiên cứu vấn đề để biết hình thức tổ chức SXKD sở SXKD gốm sứ phục vụ nghiên cứu đề tài 2.1.4.2 Tình hình nghiên cứu thị trường sản phẩm gốm sứ sở...
 • 108
 • 637
 • 0

lập kế hoạch pháp triển sản xuất kinh doanh của xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi tĩnh gia đến năm 2015

lập kế hoạch pháp triển sản xuất kinh doanh của xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi tĩnh gia đến năm 2015
... phúc lợi công ty hạch toán Đánh giá công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh nghiệp 3.1 Quy trình thời gian lập kế hoạch sản xuất kinh doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi Tĩnh gia ... phát triển nghiệp khai thác công trình thủy lợi Tĩnh Gia - Thanh Hóa nghiệp khai thác công trình thủy lợi Tĩnh Gia, hình thành nhu cầu sử dụng nước tưới phục vụ trình phát triển sản xuất ... Kế hoạch K39 Thanh Hóa Chuyên đề tốt nghiệp Khoa kế hoạch phát triển Nội dung cần thiết công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh 2.1 Nội dung công tác lập kế hoạch Nội dung công tác lập kế hoạch...
 • 62
 • 362
 • 0

Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần gốm sứ và xây dựng COSEVCO đến năm 2010

Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần gốm sứ và xây dựng COSEVCO đến năm 2010
... vậy, Công ty Cổ phần Xây dựng Gốm sứ COSEVCO cần phải xây dựng chiến lược kinh doanh riêng, mang đậm dấu ấn Chiến lược kinh doanh phải xây dựng sở lý luận Marketing xây dựng chiến lược kinh doanh ... 03-12-2003, Công ty Gốm sứ Cosevco 11 doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành Công ty cổ phần Tổng công ty xây dựng miền trung Cosevco giữ cổ phần chi phối, với tên gọi Công ty cổ phần Gốm sứ Xây dựng Cosevco ... CƠ BẢN CUẢ CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM SỨ VÀ XÂY DỰNG COSEVCO 2.1- GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 2.1.1-Quá trình hình thành phát triển Công ty 18 Tiền thân cuả Công ty cổ phần Gốm sứ xây dựng Cosevco doanh nghiệp...
 • 37
 • 470
 • 3

THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP MAY 2 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH

THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP MAY 2 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH
... kết hiệu sản xuất kinh doanh năm gần đây, trớc hết ta tổng hợp tiêu hiệu sản xuất kinh doanh nghiệp có bảng sau: Bảng 16: Tổng hợp tiêu hiệu sản xuất kinh doanh nghiệp năm 20 04 - 20 08 Chỉ ... đợc tranh toàn cảnh hiệu sản xuất kinh doanh nghiệp May Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định năm gần đây.Nhìn chung năm 20 05 năm mà nghiệp gặp nhiều khó khăn năm gần nghiệp đạt đợc kết ... thức công ty TNHH Một thành viên Các kết cho ta thấy nguồn vốn cố định đợc nghiệp sử dụng có hiệu Đánh giá chung hiệu sử dụng vốn kinh doanh nghiệp May Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định...
 • 21
 • 172
 • 0

THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP MAY 2 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH

THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP MAY 2 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH
... kết hiệu sản xuất kinh doanh năm gần đây, trớc hết ta tổng hợp tiêu hiệu sản xuất kinh doanh nghiệp có bảng sau: Bảng 16: Tổng hợp tiêu hiệu sản xuất kinh doanh nghiệp năm 20 04 - 20 08 Chỉ ... đợc tranh toàn cảnh hiệu sản xuất kinh doanh nghiệp May Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định năm gần đây.Nhìn chung năm 20 05 năm mà nghiệp gặp nhiều khó khăn năm gần nghiệp đạt đợc kết ... thức công ty TNHH Một thành viên Các kết cho ta thấy nguồn vốn cố định đợc nghiệp sử dụng có hiệu Đánh giá chung hiệu sử dụng vốn kinh doanh nghiệp May Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định...
 • 22
 • 188
 • 0

Luận văn: Thực trạng sản xuất kinh doanh của công ty Truyền tải điện 1 potx

Luận văn: Thực trạng sản xuất kinh doanh của công ty Truyền tải điện 1 potx
... Thành phố Vinh 1. 2.Chức nhiệm vụ công ty Truyền tải điện Theo đăng ký kinh doanh số 10 9667 ngày 19 /12 /19 94 uỷ ban Kế hoạch Nhà nước cấp, Công ty truyền tải điện đơn vị sản xuất kinh doanh có đầy ... 3 812 418 949 40774888 11 09 15 00000 7963959842 30755059 12 95 19 00000 5 216 576052 9 018 924 13 97 2500000 224 615 1558024 584750 314 919 4 680945 418 7852 15 56 218 99664 686529658360 532 411 6206039 5969367 413 617 ... 3 812 418 949 7963959842 5 216 576052 3 812 418 949 3667535440 14 4883509 14 4883509 30599252 2985 816 1 7 410 91 145624600 40774888 10 4849 712 7963959842 7854237055 10 9722787 10 9722787 15 5220000 15 510 3292 11 6708...
 • 33
 • 202
 • 0

. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THỐNG NHẤT

. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THỐNG NHẤT
.. . 4.6 4 2.2 7 2.7 99 25,19 6.9 9 1.8 4 6.9 06 30,31 1 7.3 6 3.2 5 6.0 28 2 1.7 8 4.0 3 6.2 13 2 8.1 6 2.9 6 1.9 89 4.4 2 0.7 8 0.1 85 25,46 6.3 7 8.9 2 5.7 76 29,28 1.0 6 4.5 6 8.1 47 1.2 8 6.0 6 0.7 61 1.8 9 8.9 8 1.8 91 22 1.4 9 2.6 14 20,81 61 2.9 2 1.1 30 .. . 18 6.5 2 7.8 87 18 6.5 2 7.8 87 30 2.7 8 8.2 06 17 6.4 3 3.6 21 17 6.4 3 3.6 21 35 5.5 6 0.5 50 34 1.1 2 8.6 45 34 1.1 2 8.6 45 32 7.4 6 6.3 67 (1 0.0 9 4.2 66) (1 0.0 9 4.2 66) 5 2.7 7 2.3 44 (5,41) (5,41) 17,43 16 4.6 9 5.0 24 16 4.6 9 5.0 24 (2 8.0 9 4.1 83) .. . kinh doanh doanh nghiệp bị tác động mạnh 26 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THỐNG NHẤT 2.1 Khái quát chung Công ty TNHH Thống Nhất 2.1 .1 Vài nét Công ty TNHH Thống...
 • 99
 • 62
 • 0

thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
... thuật kinh doanh doanh nghiệp sử dụng lý lịch doanh nghiệp - Kế hoạch kinh doanh giúp chủ doanh nghiệp phân bổ nguồn lực cách hợp lý, xử lý tình bất định kinh doanh cách hiệu Kế hoạch kinh doanh ... III: Hoạt động marketing doanh nghiệp Phần IV: Nội dung quản trị sản xuất cung ứng dịch vụ Phần V: Đánh giá chung đề xuất biện pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Mặc dù có nhiều cố ... TÌNH HÌNH NHÂN SỰ CỦA DOANH NGHIỆP 2.1 Cơ cấu lao động doanh nghiệp Nhân lực nguồn lực doanh nghiệp dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh coi yếu tố đầu vào quan trọng doanh nghiệp Thực tiễn...
 • 63
 • 125
 • 0

Một số biện pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Phú Bình

Một số biện pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Phú Bình
... vực kinh doanh Công ty Phú Bình công ty vừa sản xuất vừa kinh doanh, nên ta xét đặc điểm lĩnh vực kinh doanh hai khía cạnh: sản xuất kinh doanh Sản xuất Công ty Phú Bình tiến hành sản xuất sản ... trình kinh doanh Thị trờng sống sản xuất kinh doanh hàng hoá Còn thị trờng sản xuất kinh doanh, thị trờng sản xuất kinh doanh bị đình trệ Đối với công ty vừa sản xuất vừa kinh doanh nh công ty Phú ... thụ sản phẩm Nguyên nhân tồn Chơng III Một số biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm công ty Phú Bình I Phơng hớng phát triển công ty giai đoạn tới II Một số biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm công...
 • 34
 • 203
 • 0

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN X.20

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN X.20
... Giới thiệu chung Công ty Cổ phần X20 Phần II Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần X20 Phần III Định hướng phát triển giải pháp thực Do thời gian thực tập tổng hợp có hạn nhận ... 16 Lớp: Quản lý kinh tế 47A PHẦN II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN X.20 I Tình hình tài Công ty Cổ phần X20 năm gần Bảng 3: Tình hình tài Công ty Cổ phần X20 từ 2005 ... PHẦN II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN X.20 17 I Tình hình tài Công ty Cổ phần X20 năm gần .17 II Các kết kinh doanh chủ yếu .19 PHẦN...
 • 20
 • 262
 • 0

ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
... sản xuất + Tổ chức hoạt động văn hoá thể thao để chào mừng ngày lễ lớn năm ngày thành lập Công ty, tạo không khí vui vẻ cho CBCNV 5.2 Đề xuất biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh ... đầy đủ cho nhà nước thực sản xuất kinh doanh có lãi Từ năm bắt đầu cổ phần hóa việc sản xuất kinh doanh công ty tương đối ổn định, hàng năm có giá trị tổng sản lượng doanh thu tương đối lớn, ... hiểu thực tế điều kiện sản xuất kinh doanh công ty cổ phần kết cấu thép Thái Nguyên, nhờ giúp đỡ thầy cô giáo khoa Quản Trị Kinh Doanh trường Đại Học Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh Thái Nguyên tập...
 • 6
 • 212
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề tài xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần gốm sứ và xây dựng cosevco đến năm 2010làng nghề truyền thống gốm sứ bát tràngđánh giá chung và đề xuất các biện pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh của công tythị trường tiêu thụ sản phẩm yếu tố cơ bản thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệptình hình sản xuất mặt hàng mây tre đan của các cơ sở sản xuất kinh doanh tại làng nghề thôn lưu thượng thời kỳ 2001 2005đề xuất các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh của công tykhái quát về kết quả sản xuất sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư dịch vụ tổng hợp thành nam qua 2 năm 2011 và năm 2012kết quả sản xuất kinh doanh của công ty truyền tải điện 1khái quát về kết quả sản xuất sản xuất kinh doanh của công ty cp giấy và bao bì việt thắng qua 2 năm 2012 và 2013trò của làng nghề truyền thống trong sự phát triển kinh tếthực trạng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tư nhânthực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của vinaphonethực trạng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nướcphân tích đánh giá thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty than nam mẫuthực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng số 15PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả