Chùa chiền trong thơ Hồ Xuân Hương và Phạm Thái

Chùa chiền trong thơ Hồ Xuân Hương Phạm Thái

Chùa chiền trong thơ Hồ Xuân Hương và Phạm Thái
... sát mảng thơ chùa chiền thơ Hồ Xuân Hương Phạm Thái Trong chương gồm có vấn đề sau: Thiên nhiên chùa chiền thơ Hồ Xuân Hương Phạm Thái Đả phá chùa chiền thơ Hồ Xuân Hương Phạm Thái Chương 3: Nghệ ... Thái Hồ Xuân Hương 2.1.1 Thiên nhiên chùa chiền thơ Phạm Thái ……………13 2.1.2 Thiên nhiên chùa chiền thơ Hồ Xuân Hương .……17 2.2 Đả phá chùa chiền thơ Phạm Thái Hồ Xuân Hương 2.2.1 Đả phá chùa chiền ... Thân Hồ Xuân Hương Phạm Thái chi phối đến mảng thơ 1.3 Đề tài chùa chiền văn học .10 Chương 2: Khảo sát mảng thơ chùa chiền thơ Hồ Xuân Hương Phạm Thái 2.1 Thiên nhiên chùa chiền thơ Phạm Thái...
 • 31
 • 308
 • 0

Hình ảnh nhà chùa trong sáng tác của hồ xuân hương phạm thái

Hình ảnh nhà chùa trong sáng tác của hồ xuân hương và phạm thái
... giả Phạm Thái 12 1.4 Khảo sát, thống kê tác phẩm viết nhà chùa thơ Hồ Xuân Hƣơng Phạm Thái 14 Chƣơng 2: HÌNH ẢNH NHÀ CHÙA TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ XUÂN HƢƠNG VÀ PHẠM THÁI ... CHƯƠNG HÌNH ẢNH NHÀ CHÙA TRONG SÁNG TÁC HỒ XUÂN HƯƠNG VÀ PHẠM THÁI 2.1 Hình ảnh nhà chùa dƣới góc nhìn Hồ Xuân Hƣơng 2.1.1 Hình ảnh nhà chùa góc nhìn phồn thực Hồ Xuân Hƣơng tƣợng lạ suốt chiều ... 16 2.1 Hình ảnh nhà chùa dƣới góc nhìn Hồ Xuân Hƣơng 16 2.1.1 Hình ảnh nhà chùa dƣới góc nhìn phồn thực 16 2.1.2 HÌnh ảnh nhà chùa dƣới góc nhìn ngƣời vãn cảnh 31 2.2 Hình ảnh nhà dƣới...
 • 69
 • 227
 • 0

Tài liệu Thành Ngữ Tục Ngữ Trong Thơ Hồ Xuân Hương pdf

Tài liệu Thành Ngữ và Tục Ngữ Trong Thơ Hồ Xuân Hương pdf
... nói chung thành ngữ, tục ngữ nói riêng có vai trò, giá trị lớn không đời sống ngôn ngữ nói ngày mà ngôn ngữ viết, đặc biệt thơ Những câu thành ngữ, tục ngữ qua ngòi bút tài hoa Hồ Xuân Hương dường ... ngữ, tục ngữ vào thơ thường chủ yếu thông qua hai phương thức sau: Phương thức thứ vận dụng trực tiếp thành ngữ, tục ngữ vào thơ, tức lấy nguyên văn, nguyên dạng câu thành ngữ, tục ngữ vốn có dân ... ý thành ngữ bán lợi mua danh (mua danh bán lợi) "Đêm ngày lăn lóc đám cỏ hôi" (Con ốc nhồi) từ ý thành ngữ lăn lóc cóc bôi vôi Qua số dẫn chứng trên, thấy Hồ Xuân Hương đưa thành ngữ, tục ngữ...
 • 3
 • 535
 • 0

tìm hiểu lịch sử vấn đề, đánh giá yếu tố tục dâm trong thơ hồ xuân hương

tìm hiểu lịch sử vấn đề, đánh giá yếu tố tục và dâm trong thơ hồ xuân hương
... CHƯƠNG CÁC CÁCH TIẾP CẬN VÀ HƯỚNG LÍ GIẢI YẾU TỐ “ TỤC” VÀ “ DÂM” TRONG THƠ HỒ XUÂN HƯƠNG Mục đích việc nghiên cứu thân xác định rõ văn thơ để tìm cách hiểu đắn thơ Hồ Xuân Hương vấn đề tục ... việc tìm hiểu lịch sử vấn đề, đánh giá yếu tố tục dâm thơ Hồ Xuân Hương nên có ý nghĩa thực tiễn phục vụ cho công tác nghiên cứu đặc biệt giúp cho người thưởng thức học tập thơ Hồ Xuân Hương ... giải yếu tố tục dâm thơ Bà Nguyễn Minh Nga Lớp Văn _K43 Hướng nghiên cứu khoá luận tìm hiểu lịch sử vÊn đề đánh giá ý kiến bàn yếu tố tục dâm thơ Hồ Xuân Hương nên tư liệu cho phần phong phó Trong...
 • 103
 • 382
 • 0

VẺ ĐẸP NGÔN NGỮ DÂN GIAN TRONG THƠ HỒ XUÂN HƯƠNG

VẺ ĐẸP NGÔN NGỮ DÂN GIAN TRONG THƠ HỒ XUÂN HƯƠNG
... trúc ngôn ngữ thơ Hồ Xuân Hơng, làm bật tính dân tộc gần gũi hệ thống ngôn ngữ Nhận xét ngôn ngữ thơ Hồ Xuân Hơng, PGS.TS Lã Nhâm Thìn đặc biệt lu ý đến ngôn ngữ đời sống, ngôn ngữ dân tộc thơ ... quốc ngữ thi tập Nguyễn Bỉnh Khiêm) có đề cập đến đặc điểm ngời Hồ Xuân Hơng qua ngôn ngữ dân gian phận ngôn ngữ thơ điệu nói: Tâm hồn Hồ Xuân Hơng truyền lửa sống cho ngôn ngữ, tâm hồn tâm hồn ... thuật thơ Nôm truyền tụng Hồ Xuân Hơng nghiên cứu ngôn ngữ thơ Hồ Xuân Hơng từ loại (tính từ, danh từ, số từ, từ láy), ngoa ngữ, thành ngữ, tục ngữ, ca dao, phát đặc sắc riêng ngôn ngữ thơ Hồ Xuân...
 • 126
 • 3,312
 • 8

Tinh thần phục hưng trong thơ hồ xuân hương doc

Tinh thần phục hưng trong thơ hồ xuân hương doc
... học Hồ Xuân Hương, liệt hơn, đem phương tiện, chất liệu tinh thần văn hóa phồn thực vào văn học, giải phóng văn học khỏi xu hướng khắc dục Đây phương diện quan trọng tình thần phục hưng thơ Hồ Xuân ... tương đồng yếu tố tạo nên tinh thần phục hưng văn học đương thời Nhưng xa lĩnh vực "cắc cớ" Hồ Xuân Hương đơn độc so với văn học xứ thời Thế nhưng, cần đặt Hồ Xuân Hương vào liên hệ tương đối ... khắc dục, đối lập với tinh thần sùng phục quy phạm thống vốn thấm đẫm tính giáo điều trang nghiêm phiến diện hẹp hòi Đây phương diện tinh thần phục hưng sáng tác Hồ Xuân Hương Bà đưa vào văn học...
 • 13
 • 190
 • 0

hình ảnh người phụ nữ trong thơ Hồ Xuân Hương

hình ảnh người phụ nữ trong thơ Hồ Xuân Hương
... đại Trong xã hội cũ, thơ họ thực chất máu nước mắt mặc áo trào phúng thôi” Vẽ đẹp hình tượng người phụ nữ thơ Hồ Xuân Hương Viết người phụ nữ, Hồ Xuân Hương thơ bày tỏ niềm kiêu hãnh vẻ đẹp hình ... XIX, Hồ Xuân Hương nhà thơ nhân đạo chủ nghĩa, thơ bà trước hết tiếng nói tâm tình phụ nữ Không phải người phụ nữ lầu son gác tía, chinh phụ hay cung tần, mà người phụ nữ bình thường, người phụ nữ ... thứ hai tuyển tập Hồ Xuân Hương tiếng Pháp II Hình tượng người phụ nữ thơ Hồ Xuân Hương Người phụ nữ với số phận nhỏ bé, bất hạnh Thân phận người phụ nữ lại vô nhỏ bé, đời họ long đong lận đận Họ...
 • 8
 • 892
 • 4

Tư tưởng nhân văn trong thơ Hồ Xuân Hương

Tư tưởng nhân văn trong thơ Hồ Xuân Hương
... tƣởng nhân văn thơ Hồ Xuân Hƣơng ý nghĩa nay……………………………………… 36 2.1 Một số vấn đề khái niệm “chủ nghĩa”, “chủ nghĩa nhân văn , tưởng nhân văn …………………………………36 2.2 tưởng nhân văn thơ Hồ Xuân Hương ... Hồ Xuân Hương quay trở với cội nguồn tưởng văn hoá dân gian Ở ng tưởng nhân văn Hồ Xuân Hương, yếu tố tưởng văn hoá dân gian 31 trở thành yếu tố vô quan trọng việc hình thành tưởng, ... Xuân Hương Dĩ nhiên, chủ nghĩa nhân đạo, tưởng nhân văn thuộc phạm trù văn hoá phương Đông nên có đặc thù so với chủ nghĩa nhân đạo, tưởng nhân văn phương Tây thời Phục hưng, giai cấp tư...
 • 83
 • 975
 • 1

Vẽ đẹp của hình tượng người phụ nữ trong thơ hồ xuân hương

Vẽ đẹp của hình tượng người phụ nữ trong thơ hồ xuân hương
... có đanh đá, thách thức” Vẽ đẹp tài năng, trí tuệ Trong nhà thơ phụ nữ nước ta, Hồ Xuân Hương thơ ca bà tượng đặc biệt nhiều người đàm luận từ xưa đến Tục truyền hồi Xuân Hương học; hôm gặp phải ... lòng Người phụ nữ giữ thủy chung, son sắt, bất biến với mối tình Một lời nói thể niềm tự hào phẩm chất, thủy chung người phụ nữ Trong thơ Ðề tranh tố nữ, tác giả ca ngợi vẻ đẹp bất diệt tuổi xuân, ... dân gian, Hồ Xuân Hương nhà thơ lịch sử văn học dân tộc đem đến cho thơ văn tiếng nói người phụ nữ ấy, tiếng than tiếng thét, tiếng căm hờn tiếng châm biếm sâu cay Đặc điểm thơ Xuân Hương không...
 • 4
 • 277
 • 6

Đặc trưng ngôn ngữ trong thơ Hồ Xuân Hương

Đặc trưng ngôn ngữ trong thơ Hồ Xuân Hương
... chương chính: Chương Hồ Xuân Hương - Thời đại, đời thơ Chương Đặc trưng ngôn từ thơ Hồ Xuân Hương Chương Ý nghĩa biểu đạt qua cách sử dụng ngôn từ thơ Hồ Xuân Hương NỘI DUNG Chương HỒ XUÂN HƯƠNG ... NGÔN TỪ TRONG THƠ HỒ XUÂN HƯƠNG 2.1 Các dạng thức sử dụng từ ngữ thơ Hồ Xuân Hương 2.1.1 Sử dụng từ láy Ngôn ngữ thơ Hồ Xuân Hương bình dị sống đời thường Ngôn ngữ thơ bà phần lớn dùng ngôn ngữ bình ... thuật ngôn từ 1.1.3 Ngôn từ thơ Hồ Xuân Hương Về ngôn ngữ, nói "văn học cổ không giản dị dễ hiểu mộc mạc Xuân Hương Ngôn ngữ Xuân Hương không khác ngôn ngữ ca dao, tục ngữ Thỉnh thoảng thơ bà...
 • 66
 • 4,559
 • 3

Ngôn ngữ nghệ thuật trong thơ hồ xuân hương

Ngôn ngữ nghệ thuật trong thơ hồ xuân hương
... nội dung lớn ngôn ngữ thơ như: Ngôn ngữ giao tế ngôn ngữ nghệ thuật, ngôn ngữ thơ ngôn ngữ văn xuôi, nghệ thuật ngôn ngữ loại hình nghệ thuật, tín hiệu đơn, cách tổ chức kép lượng ngữ nghĩa, lắp ... tìm hiểu ngôn ngữ thơ, tìm hiểu nét bật ngôn ngữ thơ Hồ Xuân Hương, từ nhận diện phong cách ngôn ngữ thơ Hồ Xuân Hương đóng góp bà văn học Việt Nam Qua khảo sát số tác phẩm thơ Hồ Xuân Hương từ ... khía cạnh thơ Hồ Xuân Hương tập trung nghiên cứu là: nội dung hình thức, yếu tố ảnh hưởng đến thơ Nôm Hồ Xuân Hương, vị trí Hồ Xuân Hương thơ Nôm Đường luật Nghệ thuật ngôn từ thơ Hồ Xuân Hương...
 • 121
 • 821
 • 0

Đặc trưng nghệ thuật từ ngữ ngôn từ trong thơ Hồ Xuân Hương

Đặc trưng nghệ thuật từ ngữ ngôn từ trong thơ Hồ Xuân Hương
... đề tài gồm có ba chương chính: Chương Hồ Xuân Hương - Thời đại, đời thơ Chương Đặc trưng ngôn từ thơ Hồ Xuân Hương Chương Ý nghĩa biểu đạt qua cách sử dụng ngôn từ thơ Hồ Xuân Hương ... nên Hồ Xuân Hương " [11,tr.363] - Đỗ Lai Thúy viết "Đi tìm phong cách thơ Hồ Xuân Hương" in Hồ Xuân Hương, Nxb Văn Nghệ TP HCM (1997) nhận xét sau: " Thơ Hồ Xuân Hương có kiến trúc ngôn từ khác ... cảm nhận hồn thơ Hồ Xuân Hương! Sau đây, xin đưa số phát đặc trưng ngôn từ mà số nhà nghiên cứu đề cập tới số công trình sau: - Đỗ Đức Hiểu "Thế giới thơ Nôm Hồ Xuân Hương" in Hồ Xuân Hương tác...
 • 3
 • 309
 • 1

Xem thêm