Sinh học phần 1 hóa học sự sống

KIỂM TRA BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI PHẨN 1 : HÓA HỌC VÔ CƠ ppsx

KIỂM TRA BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI PHẨN 1 : HÓA HỌC VÔ CƠ ppsx
... bảo toàn khối lượng ; 11 ,36 + (3x + 0,06).63 = 242x + 0,06.30 + (1, 5x + 0,03) .18  x = 0 ,16 mol  m rắn = 38,72 gam KIỂM TRA BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI PHẨN : HÓA HỌC HỮU CƠ Đề : Bài Đem 72,8g hỗn ... mF = 20g = 10 8x + 64y + 56(0 ,1- z) = 10 8x + 64y - 56z = 14 ,4 (1) nMgO = 0 ,15 mol , Fe2O3 = z/2  mrắn = 40.0 ,15 + 80z = 8,4 (2)  z = 0,03 mol Tổng e nhường = 2.0 ,15 + 2z Tổng e nhận: x + 2y  ... 0,2 22,4 (2) (3) Từ (1) , (2), (3) ta có : x = 0 ,1 mol ; y = 0 ,1 mol  MY = 0 ,1. 30  0 ,1. 46 38 = 38  dy/o2 = = 1, 1875 0,2 32 b) Theo nguyên lí bảo toàn nguyên tố N ta có : nHNO = nN muối + nN...
 • 7
 • 180
 • 5

TRẮC NGHIỆM SINH HỌC:SỰ SỐNG TRONG CÁC ĐẠI THÁI CỔ NGUYÊN SINH VÀ CỔ SINH potx

TRẮC NGHIỆM SINH HỌC:SỰ SỐNG TRONG CÁC ĐẠI THÁI CỔ NGUYÊN SINH VÀ CỔ SINH potx
... xương sống, động vật nguyên sinh, bọt biển D) Xuất bò sát thú Đáp án C Câu 14 Điểm giống đặc điểm sống đại thái cổ đại nguyên sinh A) Sự sống tập trung chủ yếu nước, sinh vật gồm vi khuẩn, tảo; ... 19 Đại cổ sinh cách 570 triệu năm, kỉ xilua bắt đầu cách : A) 490 triệu năm B) 370 triệu năm C) 325 triệu năm D) 220 triệu năm Đáp án A Câu 20 Đại cổ sinh cách 570 triệu năm kỉ cambri bắt đầu cách ... 21 Đại cổ sinh cách 570 triệu năm, kỉ đêvôn cách đây: A) 490 triệu năm B) 325 triệu năm C) 370 triệu năm D) 570 tiệu năm Đáp án C Câu 22 ĐẠi cổ sinh cách 570 triệu năm, kỉ than đá bắt đầu cách...
 • 14
 • 338
 • 2

Đề thi và đáp án Sinh học: Sự sống trong các đại thái cổ nguyên sinh và cổ sinh potx

Đề thi và đáp án Sinh học: Sự sống trong các đại thái cổ nguyên sinh và cổ sinh potx
... vật không xương sống, động vật nguyên sinh, bọt biển D) Xuất bò sát thú Đáp án C Câu 14 Điểm giống đặc điểm sống đại thái cổ đại nguyên sinh A) Sự sống tập trung chủ yếu nước, sinh vật gồm vi ... tỏ sống phát sinh đại thái cổ A) Sự có mặt than chì đá vôi B) Vết tích tảo lục C) Vết tích dại diện ruột khoang D) Tất Đáp án -D Câu Đại nguyên sinh bắt đầu cách năm kéo dài lâu? A) Bắt đầu cách ... (5) kỉ pecmi Đáp án D Câu 19 Đại cổ sinh cách 570 triệu năm, kỉ xilua bắt đầu cách : A) 490 triệu năm B) 370 triệu năm C) 325 triệu năm D) 220 triệu năm Đáp án A Câu 20 Đại cổ sinh cách 570 triệu...
 • 14
 • 328
 • 0

Nghiên cứu tối ưu hóa quy trình thủy phân cá tạp để sản xuất chế phẩm sinh học sử dụng làm thức ăn cho cá lóc bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm

Nghiên cứu tối ưu hóa quy trình thủy phân cá tạp để sản xuất chế phẩm sinh học sử dụng làm thức ăn cho cá lóc bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm
... gi i quy t v sinh v D ch t c cho vào th nhiên c n thi p nh m b sung c phân h y b ng vi m ch t khoáng t c nuôi b ng t p s h n ch xu t hi n d t t Vi sinh v c ao nuôi h tiêu hóa c a s ... (2013) b nh nh ng nguyên nhân sau: Ch cb i - Nhi t ng n tháng (có th xu ng th p n 25 – 27 OC) nhi – 35 O n tháng hàng u làm cho b ut n 30 u ki n cho sinh v t gây b nh làm cho d b nh ... ng cho s t tri ng th ng thu n l i cho tác nhân gây b nh phát nn Thi u c n th làm ô nhi c ao óc Các d ng c cv Các d ng c v n chuy n, b n ch a m m b nh i v t, thùng… có th làm xây xát trình...
 • 115
 • 469
 • 0

PHẦN 1: HÓA HỌC NƯỚC - Chương 1: MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ HÓA NƯỚC

PHẦN 1: HÓA HỌC NƯỚC - Chương 1: MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ HÓA NƯỚC
... ngậm nước tính theo cm Chú ý: Một số ion có bán kính ngậm nước vào khoảng 3.1 0-8 cm, thí dụ OH-, F-, Cl-, Br-, I-, NH4+, Ag+,…; r ≈ 4.1 0-8 cm cho: Na+, H2PO 4-, Pb2+, SO4 2-, PO4 3-, Một số ion ... 2,8.1 0-1 0 BaSO4 1,5.1 0-9 AgBr 5.1 0-1 3 BaCO3 1,6.1 0-9 AgI 8,5.1 0-1 7 BaCrO4 1,2.1 0-1 0 Ag2S 1.1 0-5 0 Al(OH)3 5.1 0-3 3 Ag2CrO4 1,9.1 0-1 2 Cr(OH)3 7.1 0-3 1 AgCNS 1.1 0-1 2 CaSO4 2,4.1 0-5 ZnS 1.1 0-2 0 PbS 4.1 0-2 6 ... Vì nước tầng giao lưu mạnh 24 Thành phần hóa học nước tầng phụ thuộc vào: thành phần hóa học nguồn nước mặt, thành phần hóa học lớp tầng đất chứa nó, khí hậu, thời tiết… Do bay nước mặt đất, nước...
 • 74
 • 359
 • 0

KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH SINH HỌC SỰ RA HOA VÀ PHÁT TRIỂN TRÁI QUÝT HỒNG (CITRUS RETICULATA BLANCO) TẠI HUYỆN LAI VUNG, TỈNH ĐỒNG THÁP docx

KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH SINH HỌC SỰ RA HOA VÀ PHÁT TRIỂN TRÁI QUÝT HỒNG (CITRUS RETICULATA BLANCO) TẠI HUYỆN LAI VUNG, TỈNH ĐỒNG THÁP docx
... đậu trái Hình 3: Tỉ lệ rụng trái (%) qua giai đoạn trình phát triển trái quýt Hồng huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, 2009 3.4 Sự phát triển trái B 3.4.1 Kích thước trái Chiều cao trái quýt Hồng ... Đặc tính hoa quýt Hồng huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, 2009 TT Giai đoạn hoa quýt Hồng Từ tưới đến nhú mầm Từ nhú mầm đến nở hoa Từ nở hoa đến rụng cánh Từ rụng cánh đến đậu trái Từ đậu trái ... từ đậu trái đến thu hoạch trái quýt Hồng huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, 2009 Nhìn chung, kích thước trọng lượng trái phát triển theo ba giai đoạn phát triển kích thước trọng lượng trái đồng Chiều...
 • 10
 • 345
 • 5

GIÁO án bồi DƯỠNG học SINH GIỎI SINH 9 ( PHẦN 1)

GIÁO án bồi DƯỠNG học SINH GIỎI SINH 9 ( PHẦN 1)
... tế bào sinh dỡng chứa NST cặp tơng đồng lại chứa NST( thể ba nhiễm, 2n + 1), chứa NST( thể nhiễm, 2n1), thiếu hẳn NST đ ( 2n- 2) * Nguyên nhân phát sinh thể dị bội: Do tác nhân lí, hoá học môI ... nghiệm - Giới thiệu đột biến số lợng NST II: Tài liệu tham khảo - Sách giáo khoa - Sách để học tốt sinh học - Bài tập sinh học - III- Nội dung GV: NGUYN TH THY HON 23 PGD QUN HI AN THCS ễNG HI ... ngun gc t b, mt cú ngun gc t m T bo sinh dc (giao t), s NST ch bng mt na s NST t bo sinh dng va` c gi l b NST n bi (n) Vớ d, ngi 2n = 46; n = 23 2n = 78; n = 39 bũ 2n = 60; n = 30 lỳa 2n = 24;...
 • 32
 • 456
 • 0

Giáo trình Tâm lý học quản lý: Phần 1 - Phó giáo sư. Vũ Dũng

Giáo trình Tâm lý học quản lý: Phần 1 - Phó giáo sư. Vũ Dũng
... TÂM LÍ HỌC QUẢN LÍ Ở VIỆT NAM GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ Phần 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TÂM LÍ HỌC QUẢN LÍ Chương 2: Ở nước ta, Tâm học khoa học non trẻ, Tâm học quản ... TÂM LÍ HỌC QUẢN LÍ TRỞ THÀNH MỘT KHOA HỌC GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ Phần 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TÂM LÍ HỌC QUẢN LÍ Chương 2: Những người sáng lập Tâm học quản lí ... Tâm lí xã hội với quản (Vũ Dũng, 19 95), Cơ sở tâm lí ê kíp lãnh đạo (vũ Dũng, 19 95), Tâm học xã hội với quản lí doanh nghiệp (Đỗ Long, Dũng - chủ biên, 19 95), Tâm học quản lí nhà nước...
 • 85
 • 1,481
 • 9

Bài giảng điện tử môn sinh học: sự phân bào pdf

Bài giảng điện tử môn sinh học: sự phân bào pdf
... Bài 4: Em cho biết hình thức sinh sản vi khuẩn ? Hợp tử ( tế bào) lớn lên thành thể hoàn chỉnh nhờ chế nào? BÀI 4: CÓ HÌNH THỨC PHÂN BÀO : * Trực phân : Tế bào phân đôi, không ... NGUYÊN PHÂN Ở TẾ BÀO THỰC VẬT : NGUYÊN PHÂN Ở TẾ BÀO THỰC VẬT (dưới kính hiển vi) - Giống tế bào động vật kì cuối tế bào chất không thắt lại mà hình thành vách ngăn chia tế bào mẹ thành tế bào III/ ... bào phân đôi, không hình thành tơ vô sắc * Gián phân : có hình thành tơ vô sắc Gián phân có kiểu : Nguyên phân Giảm phân I/ NGUYÊN PHÂN Ở TẾ BÀO ĐỘNG VẬT: Gồm kì : 1/ Kì trung gian : NST xuất...
 • 12
 • 488
 • 1

Bài giảng điện tử môn sinh học: sự phân chia tế bào pptx

Bài giảng điện tử môn sinh học: sự phân chia tế bào pptx
... tế bào phân chia, xuất vách ngăn, ngăn đôi tế bào cũ thành tế bào + Các tế bào tiếp tục lớn lên tế bào mẹ Các tế bào lại tiếp tục phân chia tạo thành 4, thành 8, tế bào - Các tế bào phân sinh ... thành nhân, sau chất tế bào phân chia, vách tế bào hình thành ngăn đôi tế bào cũ thành tế bào • Các tế bào phân sinh có khả phân chia Tế bào phân chia lớn lên giúp sinh trưởng phát triển ... phân chia bào lớn lên cách ? - Các quan thực vật lớn lên nhờ tế bào lớn lên phân chia KẾT LUẬN • Tế bào sinh lớn lên tới kích thước định phân chia thành tế bào con, phân bào • Quá trình phân bào: ...
 • 6
 • 369
 • 2

Phần 1. Dao động và sóng cơ Dao động cơ học docx

Phần 1. Dao động và sóng cơ Dao động cơ học docx
... Trong dao động điều hoà động giảm lần so với động max : A.thế vị trí cân tăng hai lần B li độ dao động tăng lần C vận tốc dao động giảm lần D Gia tốc dao động tăng lần Câu 19 vận tốc trung bình dao ... /6)(cm) gốc thời gian : A Lúc dao động li độ x0=4(cm) B Là tuỳ chọn C Lúc dao động li độ x0=4(cm) hướng chuyển động theo chiều dương D Lúc bắt đầu dao động Câu 32 Một vật dao động điều hoà phải t=0.025 ... 10(cm) biết : A Chu kì dao động 0.025 (s) B Tần số dao động 20 (Hz) C Biên độ dao động 10 (cm) D Pha ban đầu /2 Câu 33 Vật có khối lượng 0.4 kg treo vào lò xo có K=80(N/m) Dao động theo phương thẳng...
 • 5
 • 223
 • 0

Giáo án điện tử môn môn sinh học: sự tiến hóa của động vật ppt

Giáo án điện tử môn môn sinh học: sự tiến hóa của động vật ppt
... Mỗi đội học sinh - Mỗi tên động vật dán điểm - Đội dán nhanh thắng Yêu cầu: - Hãy lựa chọn tên động vật thích hợp để dán vào cột trống cho tương ứng với đặc điểm quan di chuyển bảng Sự phân hoá ... ngón có màng bơi chức khác Cánh cấu tạo lông vũ Cánh cấu tạo màng da Bàn tay, bàn chân cầm nắm Tên động vật Hình 53.2 Sự phức tạp hoá chuyên hoá quan di chuyển số động vật Trò chơi: nhanh tay, nhanh ... loài động vật khác lại có cách di chuyển khác nhau? Vậy hình thức di chuyển có ý nghĩa đời sống chúng? Di chuyển giúp động vật: - Tìm thức ăn - Tìm môi trường sống thích hợp, - Tìm đối tượng sinh...
 • 15
 • 674
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi lý thuyết sinh học sự phát sinh và phát triển sự sống trên trái đấtcampbell hoá học sự sốngkhía cạnh hoá học sự sốngđặc trưng hoá học sự sốngvật học quá trình tiến hóa của sự sốngdầu ăn sinh học sử dụngsinh học sư phạm luận vănsinh học sự hút nước và muối khoáng của rễnhận thức học sinh học sửtrường đại học khoa học thái nguyên bộ môn khoa học sự sốngđại học khoa học bộ môn khoa học sự sốngưu điểm của cảm biến sinh học sử dụng công nghệ điện tử học spintác dụng sinh học của sóng siêu âmhướng dẫn làm bánh sinh nhật phần 1trò chơi sinh tử phần 1chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây