giáo án GDCD lớp 8 mô hình mới

giáo án GDCD lớp 8 hình mới

giáo án GDCD lớp 8 mô hình mới
... sáng tạo? Cho ví dụ học tập? Biểu hiện? Tại phải lao động tự giác sáng tạo? Nêu hậu việc làm không tự giác sáng tạo học tập? Mối quan hệ lao động tự giác sáng tạo, lợi ích lao động tự giác, sáng ... tập: ? Thế tình bạn sáng lành mạnh ? Tình bạn sáng lành mạnh đợc thể nh D Hoạt động vận dụng Bản thân em làm để xây dựng tình bạn sáng lành mạnh? - Em hát hát tình bạn sáng lứa tuổi em E Hoạt ... hoạt động dạy học A Hoạt động khởi động Tổ chức 8a 8b Kiểm tra: a Thế tình bạn? Tình bạn sáng lành mạnh? Cho VD b Vì cần xây dựng tình bạn sáng lành mạnh? Kể câu chuyện tình bạn mà em thích...
 • 27
 • 380
 • 0

Giáo án VNEN lớp 7 (mô hình trường học mới)

Giáo án VNEN lớp 7 (mô hình trường học mới)
... số so sánh −3 −21 = Cách Đưa hai số hữu tỉ có dạng 11 77 phân số hai phân số mẫu −21 −22 so sánh > 77 77 −21 > −22 nên Vậy x < y C Hoạt động luyện tập (5’) - Nội dung: tập (TLHDH – Tr8) - Hình ... hai So sánh hai số hữu tỉ: số hữu tỉ (vừa lấy ví dụ) trục số −3 x= y = - HS hoạt động cá nhân thực mục 7 11 4c −2 −22 Dự kiến HS trả lời theo cách = = Cách Biểu diễn hai số hữu tỉ 7 77 trục ... sẻ HĐ So sánh hai số hữu tỉ (15’) - HS lấy ví dụ số hữu tỉ So sánh hai số hữu tỉ - GV hướng dẫn HS cách so sánh hai Để so sánh hai số hữu tỉ ta viết số hữu tỉ chúng dạng phân số so sánh - HS tự...
 • 3
 • 3,187
 • 47

giáo án GDCD 9 HKI HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI

giáo án GDCD 9 HKI MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI
... khen Huy chương tuổi trẻ sáng tạo Trung ương Đồn Bằng Khen Bộ Ngơ Bảo Châu: sinh năm 197 2 Hà Nội, đoạt giải Olimpic tốn học năm 198 8 198 9 Du hoc Pháp 198 9 bảo vệ ln án tiến sĩ trương ĐH Pais ... bảo vệ giữ gìn tuyền thống dân tộc - Phê phán, lên án hành vi xa rới truyền thống dân tộc II Chn bÞ GV: SGK , SGV GDCD lớp 9, soạn giáo án, tư liệu, hình ảnh… HS: Xem trước, sưu tầm số tranh ảnh ... Hoạt động vận dụng: Câu 1: Em tán thành với ý kiến sau đây: a .Học sinh nhỏ.,chưa thể sáng tạo b .Học GDCD ,kĩ thuật nơng nghiệp,thể dục khơng cần sáng tạo c.Năng động sáng tạochỉ cần cho lĩnh vực...
 • 28
 • 438
 • 1

Giáo án GDCD lớp 8 cả năm

Giáo án GDCD lớp 8 cả năm
... 61 tỉnh thành , tính đến tháng 16-12-1999 phát 16. 688 ngời nhiễm Năm 2002 phát 86 .81 7 ngời nhiễm 30-9-2006 nớc có 111.1 48 ngời nhiễm HIV , chuyển sang AIDS 18. 8 48 trờng hợp 10.940 ngời chết ... phụ đặc điểm Hs : Quan sát Đánh dấu đặc điểm tán thành , giải thích Đặc điểm Tán Không thành tán thành Tình bạn tự nguyện , bình đẳng Tình bạn cần có thông cảm đồng cảm sâu sắc Tôn trọng , tin ... nhận tranh cãI với cô giáo cho Cô giáo yêu cầu Thắng không trao đổi để chơI giảI tiếp ý kiến em cô giáo bạn Thắng ? Đáp án : Thắng tôn trọng lóp cô giáo giáo tôn trọng ý kiến Thắng có cách...
 • 58
 • 790
 • 5

Giáo án GDCD lớp 8 HK I

Giáo án GDCD lớp 8 HK I
... i u kiện, qui trình lao động để tiết kiệm th i gian, công sức, nguyên vật liệu) ? T i cần ph i lao động tự giác, sáng tạo (- Th i đ i KH - CN phát triển đ i h i ph i sáng tạo để tiếp cận v i ... tín ( ) II N i dung học Kh i niệm: Là coi trọng lòng tin ng i, biết trọng l i hứa biết tin tởng ý nghĩa - Nhận đợc tin cậy, tín nhiệm ng i khác - M i ng i i u kiện dễ dàng hợp tác v i Rèn luyện ... Rèn th i quen tự giác làm kiểm tra B Chuẩn bị: Giáo viên: Thống đề, đáp áng, biểu i m Học sinh: Xem l i n i dung học C Tiến trình kiểm tra ổn định lớp Kiểm tra chuẩn bị học sinh Giáo viên chép...
 • 33
 • 564
 • 3

Giao an GDCD lop 8 ca nam

Giao an GDCD lop 8 ca nam
... cua ban , t phõn tich anh gia xem y kiờn nao hp ly nhõt thi theo Bai 2: La chon cach ng x c Chi ro cai sai cua ban va khuyờn ban ,giup ban lõn sau ban khụng mc khuyờt iờm o na Bai 3: Hanh vi ... thành , tính đến tháng 16-12-1999 phát 16. 688 ngời nhiễm Năm 2002 phát 86 .81 7 ngời nhiễm 30-9-2006 nớc có 111.1 48 ngời nhiễm HIV , chuyển sang AIDS 18. 8 48 trờng hợp 10.940 ngời chết ? Em có suy ... đoạn cuối nhiễm HIV 38 Mai Châu : Tháng 12- 19 98 phát ca 1999 : ca nhiễm 2000: 11 ca 31-11-2004 : 104 ngời nhiễm HIV 28- 12-2006 : 170 ngời nhiễm HIV Trong 91 ngời chuyển sang AIDS ,đã chết 77...
 • 58
 • 1,724
 • 10

Giao an GDCD lơp 8

Giao an GDCD lơp 8
... gia ỡnh bn ca Mai? 2/ Ti anh trai ca bn ca Mai cht ? 3/Cm nhn riờng ca em v ni au AIDS mang n? Gv gii thiu cỏc thụng tin s liu nc v quc t thy nguy c, mc lõy lan nhanh chúng ca i dch AIDS GV ... Tỡnh a N2 : Tỡnh b N3 : Tỡnh c GV kt lun Hot ng 8: Luyn -Bt sgk GV cho Hs c BT Phõn tớch cỏc yờu cu Tr li cỏ nhõn HS tho lun phn V: 1/- í kin cựa An l ỳng Vỡ lỳc u cỏc em chi tin ớt sau dn thnh ... dựng dy hc: - Bng ph - Tranh nh minh - dựng chi sm vai III/ Tin trỡnh dy hc: 1/n nh: 2/ Kim tra bi c: 3/ Bi mi: TG HOAẽT ẹONG CUA GV Hot ng 1: Gii thiu bi Gv cho hs xem tranh nh v ngi b nhim HIV/AIDS...
 • 7
 • 642
 • 1

Giáo án mỹ thuật 8hình mới

Giáo án mỹ thuật 8 có hình mới
... II.Chn bÞ ngày soạn … tháng … năm 200 ngày dạy … tháng … năm 200 MỸ THUẬT 1.§å dïng d¹y häc: Gi¸o viªn;- Tranh ¶nh vỊ c¸c ®Ị tµi kh¸c - Bé tranh vỊ ®Ị tµi tù do(§DDH líp 8) Häc sinh;- GiÊy, bót ... HS hiĨu ®ỵc c¸ch vÏ tranh phong c¶nh mïa hÌ Tranh minh häa ngày soạn … tháng … năm 200 ngày dạy … tháng … năm 200 MỸ THUẬT *Kü n¨ng: VÏ ®ỵc mét bøc tranh phong c¶nh mïa hÌ theo ý thÝch *Th¸i ... cđa m×nh MỸ THUẬT HDVN - VÏ mét bøc tranh tïy thÝch - Chn bÞ bÞ bµi 10 TiÕt 10 Thêng thøc mü tht s¬ lỵc vỊ mü tht ViƯt Nam giai ®o¹n 1954 – 1975 ngày soạn … tháng … năm 200 ngày dạy … tháng … năm...
 • 71
 • 388
 • 4

Bài giảng Giao an GDCD Lop 6 Ca năm moi

Bài giảng Giao an GDCD Lop 6 Ca năm moi
... tập: (12) */ Bài ( tang 46) : đạp? - Vi phạm qui định giao thông đờng sắt - Vi phạm luật giao thông đờng Yêu cầu H/S đọc tập SGK (cấm hàng ba) ngời xe H/S làm tập đạp */ Bài (trang 46) : Bài tập lại ... III.Tài liệu, phơng tiện Tranh tranh GDCD (2 tranh) tục ngữ, ca dao, danh ngôn nói lòng biết ơn 15 IV.Các hoạt động dạy học ổn định tổ chức Kiểm tra cũ: (3 /) GV: Dành thời gian để kiểm tra tập học ... bổ xung ghi điểm II- Bài mới: */ Giới thiệu bài: (3) HS quan sát tranh quan tâm Đảng nhà nớc, Bác Hồ đến việc học tập thiếu niên Việt Nam( Tranh 15) ? Tài Đảng nhà nớc lại quan tâm đến việc học...
 • 59
 • 989
 • 8

Giáo án GDCD lớp 8 chuẩn

Giáo án GDCD lớp 8 chuẩn
... khiết, phê phán hành vi thiếu liêm khiết KĨ NĂNG SỐNG : Kĩ giao tiếp, ứng xử, KN xác định giá trị, KN tư phê phán, KN tìm kiếm xử lí thông tin II CHUẨN BỊ: - Sách giáo khoa, Sách giáo viên giáo dục ... phê phán biểu hành vi thiếu tôn trọng KĨ NĂNG SỐNG Kĩ giao tiếp, ứng xử, KN xác định giá trị, KN tư phê phán, KN tìm kiếm xử lí thông tin II CHUẨN BỊ: - Sách giáo khoa, Sách giáo viên giáo dục ... dựng tình bạn sáng lành mạnh KĨ NĂNG SỐNG: Kĩ giao tiếp, ứng xử, KN xác định giá trị, KN tư phê phán, KN tìm kiếm xử lí thông tin II CHUẨN BỊ: - Sách giáo khoa, sách giáo viên Giáo dục công dân...
 • 94
 • 3,213
 • 6

Giáo án GDCD lớp 8

Giáo án GDCD lớp 8
... Theo em nảy sinh tình bạn sáng lành mạnh hai ngời bạn khác HS : Có , họ có đặc điểm giới không ? tình bạn sáng ,lành mạnh phù hợp với Những đặc điểm tình bạn ? sáng ? HS trao i nờu lờn c im ... c GV Hot ng Hng dn gii bi SGK Yêu cầu học sinh thảo luận lớp tập III- BI TP ( 8) 1-Bi + Tán thành: c,đ g + Không tán thành: a, b, d, e GV Em ng tỡnh vi ý kin no sau õy ? 2- Bi - Cng hc gii nhng ... tình bạn sáng lành mạnh cần có thiện chí cố gắng từ hai phía Nhn xột cht li ni dung bi hc ( ghi HS c v ghi v bng ), yờu cu HS c GV Hot ng Hng dn gii bi SGK Yêu cầu học sinh thảo luận lớp tập III-...
 • 176
 • 275
 • 0

giao an anh lop 8 moi nhat

giao an anh lop 8 moi nhat
... Lesson Unit : Making arrangements - Getting started + Listen and read I Objectives: - By the end of the lesson sts can read and understand the content of the dialogue and answer the questions - ... arrangements Lesson – Read I, Objectives By the end of the lesson Sts can understand the content of the lesson about Alexander and his invention - Vocabulary : Deaf- mutes , experimenting , transmitting ... Mrs Van + Message: Mr Nam called about - Call some Ps to read their messages his stationery order He wanted again you to call him at 86 34 082 - Correct any mistakes if necessary Taken by Mr Toan...
 • 151
 • 194
 • 0

giao an GDCD bai 8 lop 10

giao an GDCD bai 8 lop 10
... tư định ? sao? liệu để sản xuất cải vật chất - GV: Trong yếu tố QHSX, yếu tố giữ * Quan hệ sản xuất: Là quan hệ vai trò định? người với người trình sản - HS trả lời xuất cải vật chất - GV: Nhận...
 • 3
 • 566
 • 6

GIAO AN TD LOP 8 2010 4 COT CHO HINH DEP

GIAO AN TD LOP 8 2010 4 COT CHO HINH DEP
... chơi trò chơi, cho chơi  Xuất phát trước lệnh chưa nhận được một lần sau đó cho chơi thức vật Không trao bóng mà ném, tung bóng cho  Yêu cầu: Học sinh tập trung, ý quan sát nhận xét ... bền.Yêu cầu: Chạy đủ cự li quy định cự li Gv cho Hs chạy nam 500m, nữ ch giáo viên 40 0m  lần 4- 5vòng Đội hình chạy bền Đội hình thả lỏng hàng ngang cự li  Thả lỏng.Y/cầu: Hs nghiêm túc, ... Đứng chỗ, chân thẳng chân co bật lên cao c Trò chơi dân gian: “Nhảy bao bố đơn” 6-8phút 2-3phút 2lx8nhịp 2lx8nhịp Động tác chạy đạp sau 5-6phút - Đội hình khởi động đứng hàng nga cự li sai...
 • 4
 • 107
 • 0

giáo án gdcd lớp 10 bài 8

giáo án gdcd lớp 10 bài 8
... sông ngòi, khí hậu ), cải thiên nhiên (khoáng sản, lâm sản, hải sản…), nguồn  Vai trò môi trường lượng tự nhiên ( sức gió, sức tự nhiên đời sống nước, ánh sáng mặt trời, ) - Môi trường tự nhiên ... thải bừa bãi…=> cân sinh thái bò phá vỡ, hệ GV giáo dục tư tưởng: sinh thái suy thoái, thiên tai hoành hành dội (lũ Phê phán quan điểm coi lụt,hạn hán, lốc,…), không khí hoàn cảnh đòa lý bò ô nhiễm ... dân số khác nhanh dân số? GV giáo dục tư tưởng: (Không phải nước có dân số đông, xã hội phát triển Phê phán thuyết Nhân cao - nước châu Phi ) mãn (nhân thừa) Man tuýt Giáo dục - Thất nghiệp, đói...
 • 17
 • 888
 • 5

Xem thêm