114 câu trắc nghiệm GDCD lớp 12

114 câu trắc nghiệm GDCD lớp 12

114 câu trắc nghiệm GDCD lớp 12
... nhìn “đểu” mình, nhóm sinh viên nam lớp A lao vào đuổi đánh lớp trưởng lớp B Hậu lớp trưởng lớp B bị thương nặng Trong nhóm sinh viên nam lớp A đánh lớp trưởng lớp B có sinh viên có hoàn cảnh khó ... nam lớp A vào lớp B, nhìn tất sinh viên lớp B quát:Đứa lúc ban công nhìn đểu chúng tao? Khó chịu điều đó, lớp trưởng lớp B đứng nhận quát lại: Tao nhìn đấy! Nhìn làm sao? Nghĩ lớp trưởng lớp ... bầu cử D Quyền góp ý Câu 49: Ngày Doanh nhân Việt Nam ngày A 13/8 B 13/9 C 13/10 D 13/11 Câu 50: Thế giới chọn ngày phòng chống HIV/AIDS ngày A 1/11 B 1/10 C 1 /12 D 1/9 Câu 51: Theo nguyên tắc...
 • 24
 • 1,888
 • 1

450 câu trắc nghiệmlớp 12

450 câu trắc nghiệm lý lớp 12
... thí nghiệm sau đây, thí nghiệm sử dụng để đo bước sóng ánh sáng? A Thí nghiệm tán sắc ánh sáng Newton C Thí nghiệm tổng hợp ánh sáng trắng B Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young D Thí nghiệm ... độ to C âm sắc D.độ cao 159 Hãy chọn câu A Âm MÌ cao có tần số gấp đôi tần số âm MÍ Trang 12 Tổ Vật Lí trường THPT Phước Long Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 B Âm MÌ cao có tần số nửa tần số âm ... tập trắc nghiệm Vật Lí 12 125 Thực giao thoa sóng với hai nguồn kết hợp S1 S2 mặt nước phát hai sóng đồng có biên độ 0,5 cm, bước sóng  = cm Điểm M mặt nước cách S1 đoạn 20 cm cách S2 đoạn 12...
 • 35
 • 256
 • 0

50 câu trắc nghiệm Toán lớp 12: Hình học không gian

50 câu trắc nghiệm Toán lớp 12: Hình học không gian
... C: D: a3 Câu 21: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình chữ nhật, AB  a; AD  2a; SA  a M điểm SA cho AM  a3 A: a VS BCM  ? 2a 3 B: 2a 3 C: a3 D: Câu 22: Cho hình chóp SABCD có ABCD hình thang ... 2a C: a3 2 D: Câu 23: Cho hình chóp tứ giác có cạnh đáy a mặt bên tạo với đáy góc 450 Thể tích khối chóp bằng: a3 A: a3 B: a3 C: 3 a D: Câu 24: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông tâm ... V C: a3 V D: Câu 8: Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A: Tồn hình đa diện có số đỉnh số mặt B: Tồn hình đa diện có số cạnh số đỉnh C: Số đỉnh số mặt hình đa diện luôn D: Tồn hình đa diện có...
 • 9
 • 756
 • 6

100 câu trắc nghiệm toán lớp 12: Ôn tập kiểm tra giữa học kỳ I

100 câu trắc nghiệm toán lớp 12: Ôn tập kiểm tra giữa học kỳ I
... - T i t i liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí cosx Câu 36) Đạo hàm hàm số y  A) y  1 sin2 x B) y  sin3 x C) y   sin2 x 1 sin2 x 1 cos2 x sin3 x D) y   sin3 x : 1 cos2 x sin3 ... 2u’ sin2u D)  u' u ln a VnDoc - T i t i liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 52) Cho u = u (x) Đạo hàm y = sin2 u là: A) y’ = sin2u B) y’ = cos2u C) y’ = - 2u’ sin2u D) y’ = 2u’ sin2u Câu ... - T i t i liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A) x2 B) 2lnx C)  ln x x D) ln x x Câu 44) Hàm số f(x)= (1-2x) có f ' (0) =? A) -4 B) C)2 D)-2 Câu 45) Cho hàm số y =sin x  cos x Tập nghiệm...
 • 12
 • 250
 • 0

100 câu trắc nghiệm toán lớp 12: Ôn thi đại học

100 câu trắc nghiệm toán lớp 12: Ôn thi đại học
... có hệ số góc bằng: A) B)-3 C) Câu 48) Hàm số y= D)- mx −1 x+m A) luôn đồng biến với m B) luôn đồng biến m ≠ C) luôn đồng biến m >1 D) đồng biến khoảng xác định Câu 49) Cho u = u (x) Đạo hàm y ... số góc A) k = B) k = -1 C) k = D) k = -2 Câu 27) Cho hàm số y = (2 – x)3 Hoành độ điểm cực trị (nếu có) A) -2 B)2 C) Không có cực trị D) Câu a, b, c sai Câu 28) Cho hàm số y = f(x) = x.cotgx Đạo ... Doc24.vn Câu 11) Hàm số y = x3 +3x2 +5 có cực trị A) B) C) D) Câu 12) Cho hàm số f(x) = x ex gọi f ‘’(x) đạo hàm cấp ta có f ‘’(1) bằng: A) B) 2e C) D) 3e Câu 13) Trong mặt phẳng...
 • 12
 • 196
 • 2

12 câu trắc nghiệm VL lớp 12

12 câu trắc nghiệm VL lớp 12
... Giải: Khi ω = ω1: ZL1 = 4ZC1 ->ω 1L = ω1C > ω 12 = LC (*) ωC ω = ω2: ZL2 = ZC2 ->ωL = > ω 22 = Suy ω = 2ω 2.Chọn đáp án A LC (**) Câu 12: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm ... εĐ hc λ Giải: lượng phôtôn ε = Ta có λ Đ > λ L > λ T nên ε T > ε L > ε Đ Chọn đáp án B Câu 10: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sống 0,6µm Khoảng ... C vmax 2π A D vmax 2A Giải: Ta có vmax = ωA > ω = vmax A Chọn đáp án A D +12 D →32 He +10 n D,32 He,10 n Câu 8: Cho phản ứng hạt nhân : Biết khối lượng mD=2,0135u; mHe = 3,0149 u; mn =...
 • 4
 • 143
 • 0

TRẮC NGHIỆM GDCD lớp 12

TRẮC NGHIỆM GDCD lớp 12
... đều có quyền hưởng thụ vật chất D Mọi công dân đều có quyền và nghĩa vụ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (HỌC KỲ II) Câu 1: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở có nghĩa là: A Trong mọi ... lên Doc24.vn B Từ 18 tuổi trở lên C Từ đủ 16 tuổi trở lên D Từ đủ 14 tuổi trở lên Câu 12: Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới ……… A Các quy tắc quản ... đều được hưởng sự ưu đãi học tập để phát triển khiếu D Tất cả các phương án Câu 12: Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân là: A Rất cần thiết...
 • 17
 • 1,330
 • 0

Trắc nghiệm toán lớp 12 các câu hỏi về đường tròn

Trắc nghiệm toán lớp 12 các câu hỏi về đường tròn
... khoảng cách hai điểm: G(0 ; 12) H(9 ; 0) GH = 12 GH = 13 GH = 14 GH = 15 GH = 11 Lập phương trình tắc hyperbol (H) tâm O, có tiêu điểm nằm trục tung (H) có tâm sai 12 , khoảng cách hai đường chuẩn ... ( ; ) Các câu trả lời sai 29 Lập phương trình đường thẳng qua điểm P(2 ; -1) cho đường thẳng với hai đường thẳng ( d ) : x - y + = ; ( d ) : x + y - = tạo tam giác cân có đỉnh giao hai đường ... tiếp xúc với đường tròn cố định Tâm K(-2 ; 0); R = Tâm K(2 ; 0) ; R = Tâm K(-2 ; 1) ; R = Tâm K(2 ; 1) ; R = Các câu trả lời sai 39 Lập phương trình đường thẳng (D) qua điểm A(-2 ; 3) cách hai điểm...
 • 21
 • 483
 • 0

707 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA LỚP 12

707 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA LỚP 12
... III Câu 167 Để phân biệt chất lỏng: Axit axetic, anilin rượu etylic, ta dùng thí nghiệm nào: I/ Thí nghiệm dùng nước thí nghiệm dùng quỳ tím II/ Thí nghiệm dùng Cu(OH)2 thí nghiệm dùng 518 câu hỏi ... I/ Thí nghiệm dùng NaOH thí nghiệm dùng Cu(OH)2 II/ Thí nghiệm dùng dd Br2 thí nghiệm dùng Cu(OH)2 III/Thí nghiệm dùng Na thí nghiệm dùng dd Br2 A I, II B I, III C II, III D Chỉ dùng II Câu 166 ... axit acrilic, ta dùng thí nghiệm nào: I/ Thí nghiệm dùng dd Br2 thí nghiệm dùng quỳ tím II/ Thí nghiệm dùng dd Br2 thí nghiệm dùng Cu(OH)2 III/ Thí nghiệm dùng dd Br2 thí nghiệm dùng Na A I, II...
 • 69
 • 178
 • 0

114 câu TRẮC NGHIỆM SINH 12 TỔNG HỢP (CÓ ĐÁP ÁN) (tiếp theo 1)

114 câu TRẮC NGHIỆM SINH 12 TỔNG HỢP (CÓ ĐÁP ÁN) (tiếp theo 1)
... Chọn đáp án A Kí sinh B Cộng sinh C Cạnh tranh D Hội sinh Đáp án : (D) Bài : 50 Tảo quang hợp, nấm hút nước hợp thành địa y quan hệ: Chọn đáp án A Kí sinh B Cộng sinh C Cạnh tranh D Hội sinh Đáp ... quan hệ: Chọn đáp án A Kí sinh B Cộng sinh C Cạnh tranh D Hội sinh Đáp án : (C) Bài : 52 Con ve bét hút máu hươu quan hệ: Chọn đáp án A Kí sinh B Cộng sinh C Cạnh tranh D Hội sinh Đáp án : (A) ... Chọn đáp án A Kí sinh B Cộng sinh C Cạnh tranh D Hội sinh Đáp án : (B) Bài : 48 Vi khuẩn Rhizobium sống rễ họ Đậu quan hệ: Chọn đáp án A Kí sinh B Cộng sinh C Cạnh tranh D Hội sinh Đáp án : (B) Bài...
 • 26
 • 542
 • 1

03 bộ đề trắc nghiệm Toán lớp 12

03 bộ đề trắc nghiệm Toán lớp 12
... mệnh đề sau A AB =(0;4) B AC =(1;2) C D BA +2CA = AB AC =− D AB AC =0 [] Cho đường thằng d : x – 2y + = Véc tơ phương d là: A (1; -2) B (-2;1) C (6;3) D (3;2) Đề trắc nghiệm tóan lớp 12 [] ... Cho đường thằng d : x – 2y + = Véc tơ phương d là: A (1; -2) B (-2;1) C (6;3) D (3;2) Đề trắc nghiệm tóan lớp 12 Toạ độ điểm M' đối xứng với điểm M(1;4) qua đường thẳng x-2y+2=0 là: a M'(0;3) b ... [] Đường thẳng (a) song song với đường thẳng( b): 3x-4y +12= 0 cắt Ox,Oy cho AB=5 có PT : A 3x-4y-6=0 B 3x-4y +12= 0 C 6x-8y -12= 0 D 3x-4y -12= 0 [] Cho PT tham số đường thẳng (d) : x=5-t & y=-9-2t...
 • 4
 • 1,092
 • 72

100 câu trắc nghiệm anh văn 12

100 câu trắc nghiệm anh văn 12
... skill D Reading skill B Đọc kỹ đoạn văn chọn câu trả lời phù hợp cho câu hỏi : Rain forests cover less than six percent of the earth’s area, but they have 100, 000 kinds of all the kinds of plants ... wonderful C serious D poison 70 A health B dirty C pollution D preserving B Đọc kỹ đoạn văn chọn câu trả lời phù hợp cho câu hỏi : English is my mother tongue Besides, I can speak French and Spanish I ... all are correct III Đọc hiểu : A.Hãy chọn từ thích hợp (A, B, C, D) để điền vào chỗ trống đoạn văn sau : Language only belongs (61) _ human beings Each nation has its own language We are born...
 • 8
 • 1,605
 • 76

100 câu trắc nghiệm anh văn 12 - kì 2

100 câu trắc nghiệm anh văn 12 - kì 2
... The 22 Southeast Asia Games were _ in Vietnam in 20 03 A built B met C taken D held 51 If I _ cross a desert, I’d probably find a camel and a guide A am to B have to C would D had to 52 ... which 24 He thought of his childhood he worked in the country A when B where C why D which 25 Mary is one of the girls who often late for school A is B are C comes D get 26 I ... class A since B so that C as if D unless 22 A football fan is has a strong interest in football A a thing that B something that C a person that D what 23 Antarctic we know very little...
 • 10
 • 927
 • 64

50 câu trắc nghiệm ôn thi 12

50 câu trắc nghiệm ôn thi 12
... …………………… in this area A don’t smoke B not smoking C to not smoke D not to smoke 48 He thought much of his childhood …………… he lived with his family A that B where C when D which 49 I think he ………… ... C fit D mild D brought D foot D hook D wear D fish 43 Television ………… very popular since the 1950s A is B was C has been D had been 44 Who sings best in your school? Minh ………… A sings B is C ... faster 22 Jane ………………… to me twice a month A was writing B writes C was written D are writing 23 This student is not good …………… physics A to B in C at D with 24 She will help you ………… she has some...
 • 3
 • 261
 • 2

Bài trắc nghiệm GDCD lớp 6

Bài trắc nghiệm GDCD lớp 6
... bạn lớp đánh: Bị anh chị lớp chửi mắng Bị bạn bắt nạt Bị bạn khác lớp bắt trực nhật: Bị anh chị đấm Bị cha mẹ say rợu đánh 2.Viết tiểu phẩm nêu rõ nguyên nhân hậu việc đánh lớp, ... từ tháng tuổi đến sáu tháng tuổi Bài 16: Quyền đợc pháp luật bảo hộ tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự nhân phẩm Phần 1: Khởi động Tình huống: Hà Linh học lớp với nhau.Chỉ chút hiểu lầm, hai ... B.Đúng Trẻ em độ tuổi có nghĩa vụ bắt buộc phải hoàn thành bậc giáo dục tiểu học? A 6- 13 tuổi B 12 tuổi C .6- 15 tuổi D .6- 14 tuổi 4.Ai có trách nhiệm tạo điều kiện cho em hoàn thành nghĩa vụ học tập...
 • 53
 • 1,042
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra trắc nghiệm toán lớp 12kiểm tra trắc nghiệm hóa lớp 12câu trắc nghiệm môn hóa 12đề thi trắc nghiệm hóa lớp 12ôn tập trắc nghiệm hóa lớp 12trắc nghiệm hóa lớp 12650 câu trắc nghiệm sinh học 12trắc nghiệm toán lớp 12730 câu trắc nghiệm sinh học 12 theo chươngđề thi trắc nghiệm toán lớp 12bài tập trắc nghiệm hóa lớp 12bài tập trắc nghiệm toán lớp 12100 câu trắc nghiệm toán lớp 530 cau trac nghiem hoa lop 10 co bantrac nghiem sinh lop 12 chuong 1 co dap anchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây