NHỮNG MỐC LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI LỊCH SỬ 12

NHỮNG MỐC LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI LỊCH SỬ 12

NHỮNG MỐC LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI LỊCH SỬ 12
... mẽ đến giới - 03/1985 – M Goócbachốp lên nắm quyền lãnh đạo Đảng Nhà nước LX, tiến hành công cải tổ đất nước - 08/1991 – Chính biến lật đổ Goócbachốp thất bại, gây hậu nặng nề cho LX - 21 /12/ 1991 ... cho LX - 21 /12/ 1991 - Cộng đồng quốc gia độc lập đời, LX tan rã - 25 /12/ 1991 - Chủ nghĩa xã hội LX sụp đổ sau 74 năm tồn - 12/ 1993 - Hiến pháp Liên Bang Nga ban hành, thể chế Tổng thống Liên bang ... lập ASEAN (Inđô, Malai, Mianma, Thái Lan, Xinhgapo) - Những năm 40 - 50 kỉ XX - Chiến lược kinh tế hướng nội : Công nghiệp hoá thay nhập - Những năm 60 – 70 kỉ XX - Chiến lược kinh tế hướng ngoại...
 • 11
 • 149
 • 0

skkn PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC NHỮNG nội DUNG CHỦ yếu PHẦN LỊCH sử THẾ GIỚI HIỆN đại từ năm 1945 đến năm 2000 TRONG bồi DƯỠNG học SINH GIỎI lớp 12 môn LỊCH sử

skkn PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC NHỮNG nội DUNG CHỦ yếu PHẦN LỊCH sử THẾ GIỚI HIỆN đại từ năm 1945 đến năm 2000 TRONG bồi DƯỠNG học SINH GIỎI lớp 12 môn LỊCH sử
... đề đề cập đến phần: + Phần kiến thức + Phần nội dung cần khai thác NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CẦN KHAI THÁC TRONG CHƯƠNG TRÌNH LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ 1945 ĐẾN 2000 Bài 1: Trật tự giới sau chiến ... việc giảng dạy lịch sử phần lịch sử giới đại từ 1945 đến 2000 - Căn vào chuẩn kiến thức – kĩ dạy học lịch sử - Căn vào giới hạn nội dung kiến thức Sở giáo dục cho kì thi HSG lớp 12 năm CƠ SỞ THỰC ... luận Cơ sở thực tiễn Nội dung chủ yếu cần khai thác bồi dưỡng HSG phần lịch sử giới đại từ 1945 đến 2000 Kết đạt kinh nghiệm rút từ đề tài a Kết đạt b Kinh nghiệm rút từ đề tài Kết luận GV: Nguyễn...
 • 13
 • 126
 • 0

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000
... bn ca LSTG 1945 - Bi tp: S phõn chia giai on sau phự hp vi nc no? 1945 1973, 1973-1991, 1991 2000 1945 -1950, 1950-1973, 1973-1991, 1991 -2000 1945- 1952, 1952-1973, 1973-1991, 1991 -2000 *Bi tp: ... Hot ng 2: c lp b Lo (1945- 1975) - GV hi: T 1945 1975 cỏch mng * Giai on (1945 1954) : khỏng chin chng Lo chia lm my giai on? nờu ni TD Phỏp dung ca tng giai on? - 23-8 -1945 nhõn dõn Lo ni dy ... ca Tõy u sau chin tranh th gii hai t 19452 000? - Nhúm 1: Giai on 1945- 1950? - Nhúm 2: Giai on 1950-1973? - Nhúm 3: Giai on 1973-1991? - Nhúm 4: Giai on 1991 -2000? - HS: c SGK trao i, tho lun nhúm...
 • 106
 • 3,999
 • 0

DẠY CHUYÊN SÂU MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 thuộc giới hạn một số chuyên đề phần lịch sử thế giới hiện đại từ 1945 đến 2000, trong năm học 2009 - 2010.

DẠY CHUYÊN SÂU MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 thuộc giới hạn một số chuyên đề phần lịch sử thế giới hiện đại từ 1945 đến 2000, trong năm học 2009 - 2010.
... gia phần lịch sử giới (từ 1945 đến 2000) - Ngay nhận lớp tiến hành bước nhằm nắm phương pháp học tập em Lập kế hoạch cho việc nâng cao chất lượng học tập lớp chuyên sử năm học 2009 - 2010 - Thống ... tiến hành giải vấn đề: Điều tra bản: - Năm học 200 9- 2010 phân công giảng dạy môn lịch sử cho lớp chuyên sử 12 theo chương trình nâng cao + chuyên sâu tham gia dạy bồi dưỡng học sinh giỏi đội tuyển ... giáo dục Kế hoạch năm học 200 9- 2010 trường THPT chuyên Bến Tre Kế hoạch năm học 200 9- 2010 tổ S - Địa- Thể dục Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 200 9- 2010 trường THPT chuyên Bến Tre 18...
 • 21
 • 2,873
 • 3

Bài 15: Sơ kết lịch sử Thế giới Hiện đại

Bài 15: Sơ kết lịch sử Thế giới Hiện đại
... chiến tranh giới thứ tác động đến CNTB nào? - Gây tổn thất người của, làm CNTB suy yếu - Trật tự giới Véc-Oa thiết lập, mâu thuẫn nư ớc đế quốc ngày sâu sắc 3.Xu phát triển lịch sử giới đại *Xu ... *Xu phát triển lịch sử giới đại diễn nào? - Cuộc đấu tranh dân tộc, giai cấp diễn liệt - CNXH không ngừng lớn mạnh - Phong trào cách mạng giới chuyển sang giai đoạn - CNTB suy yếu Bài tập 1.Điền ... -Nội dung chủ yếu lịch sử giới đại + Cuộc đấu tranh dân tộc, giai cấp rộng lớn liệt nhằm giành mục tiêu thời đại: Hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội...
 • 8
 • 777
 • 2

Bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại

Bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại
... Bài 18: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI I NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917-1945) II NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917-1945) Bài 18: ÔN TẬP LỊCH ... Bài 18 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Phần từ năm 1917 đến năm 1945) Bài 18: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI I NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917-1945) ... (1917-1945) Bài 18: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI I NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917-1945) II NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917-1945) Qua việc hệ...
 • 27
 • 4,236
 • 13

phầ một : lịch sử thế giới hiện đại từ 1945 đến nay

phầ một : lịch sử thế giới hiện đại từ 1945 đến nay
... RÌn kÜ n¨ng :viÕt ,ph©n tÝch ,x¸c ®Þnh c¸c sù kiƯn B.Chn bÞ : ThÇy :Ra ®Ị kiĨm tra ,b¶ng phơ Tr : GiÊy kiĨm tra C TiÕn tr×nh : ỉn ®Þnh : kiĨm tra :giÊy cđa HS bµi míi : GV : giíi thiƯu ®Ị ... tranh TG2 tình hình ĐNA ? H/S trả lời GV : nhËn xÐt nhÊn m¹nh vỊ thêi gian c¸c níc giµnh ®éc lËp : Indonesia : 8 -1945 , Viªt Nam : 8 -1945 , Lµo : 10 -1945 - Nh©n d©n c¸c níc Malaysia , Mianma ... dÇn : - C¸c em vỊ nhµ häc thc bµi - N¾m vµ hiĨu ®c nguyªn nh©n cđa sù sơp ®ỉ - Chn bÞ bµi míi • Tuần : Soạn ngày 20 / / 08 Tiết : CHƯƠNG II : CÁC NƯỚC Á , PHI , MĨ LA TINHTỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY...
 • 49
 • 850
 • 1

Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ 1945-nay

Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ 1945-nay
... lao ng v giao thụng, nhng bbnh dc mi M Ba trung tõm kinh t ln ca th gii Nht bn Tõy u Hình 22 (từ trái sang phải) Sớc-sin, Ru-dơ-ven Xta-lin máy tính hệ thống máy bán hàng tự động i mớ uất x...
 • 28
 • 1,466
 • 12

Lich su the gioi hien đai

Lich su the gioi hien đai
... discuss their military strategy and postWorld War II policy for Europe The leaders decided to invade France in 1944, against Churchill’s recommendations The meeting marked the apex of the East-West ... 1945 the United States Congress invited the United Nations (UN) to establish its permanent headquarters in the United States Completed in 1952, the UN complex sits in Manhattan, alongside the ... complex sits in Manhattan, alongside the East River, in the city of New York Under the UN’s agreement with the United States, the site of the UN headquarters is exempt from local laws Liên Hiệp...
 • 62
 • 339
 • 2

Tổ chức học sinh lĩnh hội kiến thức cơ bản trong dạy học lịch sử thế giới hiện đại (giai đoạn 1917 đến 1945, lớp 11 trung học phổ thông, chương trình chuẩn)

Tổ chức học sinh lĩnh hội kiến thức cơ bản trong dạy học lịch sử thế giới hiện đại (giai đoạn 1917 đến 1945, lớp 11 trung học phổ thông, chương trình chuẩn)
... HS lĩnh h i KTCB d y h c LSTGHð (giai ño n 1917 - 1945) l p 11 THPT, chương trình Chu n Th c nghi m sư ph m 17 Chương CƠ S LÝ LU N VÀ TH C TI N C A VI C T CH C H C SINH LĨNH H I KI N TH C CƠ ... Chương1 : s lý lu n th c ti n c a vi c t ch c HS lĩnh h i KTCB DHLS trư ng ph thông Chương 2: Xác ñ nh KTCB d y h c khoá trình LSTGHð (giai ño n 1917 – 1945) l p 11 THPT, chương trình Chu n Chương ... m t t c n i dung Chương trình ñ i m i chương trình khung” quy ñ nh “khung chương trình “ph n c ng” mà GV, HS m i mi n ñ t nư c ph i ñ t ñư c theo m t trình ñ chung Chương trình c a t ng môn...
 • 187
 • 481
 • 3

Thiết kế và sử dụng bài tập trong dạy học khoá trình lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945) (lịch sử lớp 11 ban cơ bản)

Thiết kế và sử dụng bài tập trong dạy học khoá trình lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945) (lịch sử lớp 11  ban cơ bản)
... đề tập dạy học lịch sử trờng THPT Chơng 2: Thiết kế sử dụng tập dạy học khoá trình lịch sử giới đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945) (Lịch sử 11 - Ban bản) nội dung Chơng vấn đề tập dạy học lịch ... đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945) (Lịch sử lớp 1 1Ban bản) .28 2.1 Mục đích, yêu cầu nội dung khóa trình lịch sử giới đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945) (Lịch sử lớp 11- Ban bản) ... quy trình xây dựng tập lịch sử 35 2.2.2 Xây dựng tập dạy học khóa trình lịch sử giới đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945) (Lịch sử lớp 11- Ban bản) 40 2.3 Sử dụng tập dạy học khóa trình lịch...
 • 98
 • 795
 • 0

Thiết kế và sử dụng đồ dùng trực quan quy ước trong dạy học khoá trình lịch sử thế giới hiện đại từ 1917 đến 1945

Thiết kế và sử dụng đồ dùng trực quan quy ước trong dạy học khoá trình lịch sử thế giới hiện đại từ 1917 đến 1945
... khoá trình Lịch sử giới đại từ 1917 đến 1945 Chính chọn đề tài Thiết kế sử dụng đồ dùng trực quan quy ớc dạy học khoá trình Lịch sử giới đại từ 1917 đến 1945 làm đề tài khoá luận tốt nghiệp Lịch ... ớc dạy học khoá trình Lịch sử giới đại từ 1917 đến 1945 (Lớp 11- chơng trình chuẩn) Chơng 3: Các biện pháp sử dụng đồ dùng trực quan quy ớc dạy học khoá trình Lịch sử giới đại từ 1917 đến 1945 ... thống đồ dùng trực quan quy ớc dạy học khoá trình Lịch sử giới đại từ 1917 ến 1945 (Lớp 11- chơng trình chuẩn) 2.1 Cơ sở để xây dựng đồ dùng trực quan quy ớc sử dụng dạy học khoá trình Lịch sử giới...
 • 106
 • 776
 • 3

Rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh trong dạy học khóa trình '' lịch sử thế giới hiện đại (19917 1945'') (lớp 11 nâng cao) luận văn tốt nghiệp đại học

Rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh trong dạy học khóa trình '' lịch sử thế giới hiện đại (19917  1945'') (lớp 11  nâng cao) luận văn tốt nghiệp đại học
... Rèn luyện kỹ thực hành cho học sinh dạy học khóa trình lịch sử giới đại 1917 - 1945” ( Lịch sử 11 - nâng cao) Lịch sử vấn đề: Xung quanh vấn đề rèn luyện kỹ thực hành cho học sinh dạy học lịch ... thuyết khoa học: Nếu rèn luyện tốt KNTH cho học sinh dạy học lịch sử khóa trình Lịch sử giới đại 1917 - 1945” (Lịch sử 11- nâng cao) nâng cao hiệu học làm cho học lịch sử trở nên sinh động, gây ... CẦN RÈN LUYỆN CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC KHÓA TRÌNH “LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI 1917 - 1945” (LỊCH SỬ 11 - NÂNG CAO) 2.1 VỊ TRÍ, Ý NGHĨA, NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA KHÓA TRÌNH “LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI...
 • 92
 • 441
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: những sự kiện lịch sử thế giới hiện đại 1945 2000giao an lich su 8 bai 23 on tap the gioi hien dai 1 nhung su kien kich su chinhnhững sự kiện lịch sử thế giới hiện đại lop 11những nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại 1917 1945kiểm tra lịch sử thế giới hiện đạiđề thi lịch sử học kì 1 thế giới hiện đạikiểm tra 15 phút lịch sử thế giới hiện đạitài liệu lịch sử thế giới hiện đạiôn tập lịch sử thế giới hiện đại lớp 11sự kiện lịch sử thế giới hiện đạiđề cương lịch sử thế giới hiện đạilịch sử thế giới hiện đại bắt đầu năm nàolịch sử thế giới hiện đại nguyễn anh thái ebooklịch sử thế giới hiện đại lớp 8lịch sử thế giới hiện đại từ 1945 đến 2000111CV giai trinh loi nhuan qui II 2011Nghi quyet DHDCD nam 2012 2bao cao thuong nien nam 2016bctc da kiem toan nam 2016nghi quyet dhdcd thuong nien nam 2017111Ban dang ky Giay Uy quyen English111BC hop nhat giua nien do signed111BC rieng giua nien do signed123doc phan tich ma co phieu dttCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT MN signedCHUYEN ĐỂ SINH HOẠT CỤM BỘ MÔN GDCD BÀI LY TUONG SONG CUA THANH NIENdong gop moi cua luan anđề cương ôn tập học kỳ 1 môn hóa học 11 có đáp án.ThS chuẩn đầu ra ch hhtmThS chuẩn đầu ra ch ytccCông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAHD do nhiet do, do am, toc do gioMau so 02 – NĐ 39 (BC thanh tich ca nhan)Mau so 3 (BC tong ket TĐ kem HD so 67_HD-HCQG)thu mua, vận chuyển, bảo quản, chế biến cá biển