Rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh trong dạy học khóa trình '' lịch sử thế giới hiện đại (19917 1945'') (lớp 11 nâng cao) luận văn tốt nghiệp đại học

92 664 1

Naruto Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 6,025 tài liệu

  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2013, 12:53

1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH KHOA LỊCH SỬ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Đề tài: RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THỰC HÀNH CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC KHÓA TRÌNH LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI 1917 – 1945 (LỊCH SỬ 11 - NÂNG CAO) Giáo viên hướng dẫn : ThS. Nguyễn Thị Hà Sinh viên thực hiện : Phan Thị Phương Thảo VINH – 2011 LỜI CẢM ƠN! Để hoàn thành đề tài này, trước hết tôi xin chân thành cảm ơn cô giáo Thạc sĩ Nguyễn Thị Hà đã tận tình giúp đỡ tôi thực hiện đề tài này. Đồng thời tôi cũng xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong tổ bộ môn Phương pháp dạy học đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành khóa luận. Vinh, tháng 5 năm 2011 Sinh viên Phan Thị Phương Thảo 2 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Luật giáo dục 2005 quy định: “Mục tiêu của giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, có tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” [11,8]. Trong những môn được lựa chọn giảng dạy ở trường phổ thông thì Lịch sử là một bộ môn có ưu thế trong việc giáo dục thế hệ trẻ. Bởi “trong nền văn hóa dân tộc, kiến thức lịch sử không chỉ giúp cho việc xây dựng một biểu tượng chính xác, đầy đủ về quá khứ mà còn làm cho người đang sống có ý thức về xã hội, suy nghĩ, cảm thụ những gì đã xảy ra trong ngày qua, rút ra bài học kinh nghiệm Lịch sử để làm tròn trách nhiệm với hiện tại và tương lai” [14, 25]. Để Lịch sử phát huy hơn nữa ưu thế của mình trong việc giáo dục thế hệ trẻ thì vấn đề đặt ra là ngày càng phải đổi mới phương pháp, đổi mới nhận thức sao cho phù hợp với tình hình mới. Đổi mới để khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện nếp tư duy sáng tạo của người học. Tuy vậy đã có một thời gian khá lâu và hiện nay vẫn còn tồn tại dai dẳng ở một số người quan niệm Lịch sử là một môn học thuần túy lý thuyết, chỉ là những câu chuyện với kiểu học thuộc lòng, cho rằng học lịch sử không cần bài tập, không cần thực hành. Do đó mà sao nhãng việc rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh, biến giờ học lịch sử trở nên khô khan, khó hiểu. Điều này lý giải vì sao hiện nay rất nhiều học sinh không thích học lịch sử, kiến thức lịch sử của học sinh rất hời hợt. Thực tế đó cũng đang đặt ra cho chúng ta nhiều suy nghĩ để tìm ra biện pháp khắc phục. Quan điểm “học đi đôi với hành” gắn liền giáo dục với thực tiễn cuộc sống một lần nữa lại được đề cao. Do vậy việc rèn luyện cho học sinh những kỹ năng thực hành là điều cần thiết. Nó không chỉ giúp 3 học sinh tăng hứng thú học tập mà còn rèn luyện cho các em các kỹ năng để vận dụng vào thực tiễn sau này. Vì thế việc rèn luyện KNTH là một biện pháp quan trọng để phát huy tính tích cực, sáng tạo, năng lực hành động cho học sinh, làm cho giờ học lịch sử trở nên sinh động hơn. Để khắc phục tình trạng trên, phát huy được những tích cực trong việc phát triển, rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh cũng như giải quyết những nhiệm vụ đang đặt ra choluận dạy học bộ môn. Nên tôi đã quyết định lựa chọn đề tài “Rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh trong dạy học khóa trình lịch sử thế giới hiện đại 1917 - 1945” ( Lịch sử 11 - nâng cao). 2. Lịch sử vấn đề: Xung quanh vấn đề rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh trong dạy học lịch sử đã có một số công trình nghiên cứu của các nhà khoa học đề cập đến: Trong cuốn “Phương pháp dạy học lịch sử” tập 1 (do Phan Ngọc Liên chủ biên, NXB Đại học phạm, 2002) đã đề cập đến việc phát triển năng lực thực hành của học sinh trong học tập lịch sử về các mặt như: các quan niệm về thực hành bộ môn trong dạy học lịch sử; sơ lược các nội dung cần rèn luyện thực hành cho học sinh; con đường, những biện pháp phát triển năng lực thực hành cho học sinh. Giáo trình này mới chỉ đề cập một cách khái quát về thực hành bộ môn chứ chưa đi sâu vào việc rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh trong từng khóa trình cụ thể. Tài liệu “Rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ phạm môn lịch sử” (do Nguyễn Thị Côi chủ biên, trường Đại học phạm - Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 1995) chủ yếu trình bày việc rèn luyện kỹ năng thực hành cho sinh viên phạm nhưng cũng đã đề cập tới một số kỹ năng thực hành về các mặt: vị trí, ý nghĩa, yêu cầu của các kỹ năng và cách hướng dẫn học sinh rèn luyện các kỹ năng đó. Tuy vậy việc rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh lại chưa được trình bày kỹ. Trong các tài liệu nói về kênh hình hay việc sử dụng đồ dùng trực quan của một số tác giả đã có nhắc tới việc rèn luyện kỹ năng thực hành bộ 4 môn thông qua việc thiết kế và trình bày nội dung trên đồ dùng trực quan. Tuy nhiên lại chưa đề cập một cách cụ thể cách thức rèn luyện cho học sinh như thế nào. Ở các tài liệu hướng dẫn giảng dạy như: “Thiết kế bài giảng lịch sử 11”(do Nguyễn Thị Thạch chủ biên, NXB Hà Nội, 2008), sách giáo viên Lịch sử lớp 11” (do Phan Ngọc Liên - Nguyễn Ngọc Cơ chủ biên, NXB Giáo dục, 2007)….đã nhắc tới trong từng bài học cụ thể thì cần rèn luyện cho học sinh những kỹ năng gì thông qua mục tiêu bài học. Từ đó giáo viên dựa vào mỗi bài mà rèn luyện kỹ năng cho học sinh mà chủ yếu là các kỹ năng thực hành bộ môn. Song trong các tài liệu này mới chỉ nêu ra là ở mỗi bài học cần rèn luyện những kỹ năng nào chứ không đề cập tới nội dung, cách thức để giúp giáo viên hướng dẫn học sinh thực hành. Như vậy cho đến nay chưa có một công trình nghiên cứu nào đi sâu, cụ thể về “Rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh trong dạy học khóa trình Lịch sử thế giới hiện đại 1917 - 1945 (Lịch sử 11 - nâng cao)” nhằm phát triển năng lực thực hành cho học sinh, góp phần nâng cao hiệu quả bài học. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài này là những kỹ năng thực hành cơ bản cần rèn luyện cho học sinh trong dạy học khóa trình “Lịch sử thế giới hiện đại 1917 - 1945” (Lịch sử 11 - nâng cao) nhằm phát huy tối đa khả năng tư duy sáng tạo của người học. 4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu: 4.1. Mục đích nghiên cứu: - Qua việc nghiên cứu lý luậnthực tiễn của việc dạy học lịch sử chúng tôi muốn làm rõ thêm ý nghĩa của vấn đề rèn luyện KNTH cho học sinh trong dạy học lịch sử. - Tìm hiểu nội dung, vai trò, tác dụng của những kỹ năng thực hành cơ bản nhằm góp phần nâng cao hiệu quả bài học lịch sử. 5 - Đề xuất phương pháp rèn luyện KNTH cho học sinh trong dạy học khóa trình “Lịch sử thế giới hiện đại 1917 - 1945” nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tăng hứng thú học tập môn lịch sử của học sinh. 4.2. Nhiệm vụ nghiên cứu: Để đạt được mục đích trên, đề tài giải quyết những nhiêm vụ cơ bản sau: - Nghiên cứu những tài liệu lý luậnthực tế dạy học ở trường phổ thông để rút ra những cơ sở của việc rèn luyện KNTH trong dạy học lịch sử. - Nghiên cứu chương trình sách giáo khoa để xác định nội dung cơ bản làm căn cứ cho việc rèn luyện các KNTH. - Đề xuất các biện pháp rèn luyện KNTH cho học sinh trong dạy học khóa trình “Lịch sử thế giới hiện đại 1917 - 1945” (Lịch sử 11- nâng cao). - Tiến hành thực nghiệm phạm để xác định tính hiệu quả, khả thi của vấn đề nghiên cứu. 5. Giả thuyết khoa học: Nếu rèn luyện tốt các KNTH cho học sinh trong dạy học lịch sử khóa trình “Lịch sử thế giới hiện đại 1917 - 1945” (Lịch sử 11- nâng cao) thì sẽ nâng cao được hiệu quả của các bài học làm cho bài học lịch sử trở nên sinh động, gây hứng thú cho học sinh trong quá trình học tập. 6. Phương pháp nghiên cứu: - Nghiên cứu lý thuyết: Nghiên cứu các tác phẩm lý luận có liên quan đến đề tài, các tác phẩm của Đảng ta về giáo dục, các công trình của các nhà khoa học giáo dục, lịch sử trong và ngoài nước về việc rèn luyện KNTH cho học sinh trong dạy học lịch sử. Nghiên cứu sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn giảng dạy, các tài liệu lịch sử có liên quan. - Nghiên cứu thực tiễn: Điều tra, khảo sát tình hình thực tế của việc rèn luyện KNTH cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường THPT thông qua dự giờ, trao đổi 6 với giáo viên, học sinh. Sau đó tổng hợp xử lý thông tin và rút ra nhận xét khái quát. Soạn và thực nghiệm một bài cụ thể trong khóa trình “Lịch sử thế giới hiện đại 1917 - 1945” (Lịch sử 11- nâng cao) để chứng minh tính hiệu quả của các đề xuất của đề tài. 7. Bố cục của đề tài: Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục các tài liệu tham khảo, Nội dung của đề tài được trình bày trong 3 chương: CHƯƠNG 1: Cơ sở lý luậnthực tiễn của việc rèn luyện KNTH cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường THPT. CHƯƠNG 2: Những kỹ năng cơ bản cần rèn luyện cho học sinh trong dạy học khóa trình “Lịch sử thế giới hiện đại 1917 - 1945” (Lịch sử 11- nâng cao). CHƯƠNG 3: Phương pháp rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh trong dạy học khóa trình “Lịch sử thế giới hiện đại 1917 - 1945” (Lịch sử 11- nâng cao). 7 B. PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬNTHỰC TIỄN CỦA VIỆC RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THỰC HÀNH CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THPT. 1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1.1. Khái niệm kỹ năng thực hành: Khái niệm KNTH có hai khái niệm nhỏ cần được làm rõ: kỹ năng là gì? Thực hành là gì? Về vấn đề kỹ năng, các tài liệu tâm lý học và giáo dục học có những ý kiến khác nhau. Có ý kiến cho rằng cần xem xét kỹ năng ở góc độ kỹ thuật hành động. Tiêu biểu cho quan niệm này là các nhà nghiên cứu A.G.Kovaliov, Trần Trọng Thủy, V.V.Isebuseva. Có ý kiến khác lại quan niệm kỹ năng được tìm hiểu ở góc độ năng lực của con người. Đại diện cho quan niệm này là các tác giả: X.I.Kixegof, Ngô Công Hoàn, Nguyễn Quang Uẩn. Còn theo Từ điển Tiếng Việt: “Kỹ năng là khả năng vận dụng những kiến thức thu nhận được trong một lĩnh vực nào đó vào thực tế”. [ 13, 501] Từ các quan điểm khác nhau ấy chúng ta thấy có những điểm chung nhất về “ Kỹ năng”. Người có kỹ năng về một hành động nào đó là người phải có: - Tri thức về hành động, trong đó bao gồm: mục đích, cách thức thực hiện hành động, các điều kiện để thực hiện hành động. - Thực hiện hành động cùng với yêu cầu của nó. - Đạt được hiệu quả hành động như mục đích đã đặt ra - Có thể hành động đạt kết quả với những hành động tương tự trong điều kiện khác nhau. 8 Còn thực hành theo Từ điển Tiếng Việt: “ Thực hành là làm để áp dụng lý thuyết vào thực tế”. [13, 940]. Như vậy có thể hiểu kỹ năng thực hành là khả năng vận dụng những kiến thức lý thuyết thu nhận được trong một lĩnh vực nào đó vào thực tế. 1.1.2. Đặc điểm tâm lý nhận thức học sinh: Quá trình dạy học với tư cách là một hệ thống bao gồm toàn bộ những hoạt động của giáo viên và học sinh, trong đó giáo viên là người tổ chức, hướng dẫn, nhằm làm cho học sinh tự giác nắm vững hệ thống tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, trên cơ sở đó mà phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động. Hay nói cách khác thực chất của quá trình dạy học ở trường phổ thông là quá trình nhận thức của học sinh dưới sự tổ chức, điều khiển của giáo viên. Nhưng nó phải đảm bảo sự phù hợp tâm lý nhận thức của học sinh. Lứa tuổi học sinh phổ thông trung học đánh dấu sự bắt đầu trưởng thành của con người như một cá thể, một nhân cách, một chủ thể nhận thức và một chủ thể lao động. Sự trưởng thành này ở học sinh phổ thông trung học dẫn đến nội dung, tính chất của hoạt động nhận thức, học tập biến đổi cả về chất và lượng. Đặc điểm nhận thức của học sinh biến đổi là yếu tố quan trọng quy định nội dung và phương pháp giảng dạy. Cùng với sự thay đổi về mặt tâm lý thì học sinh phổ thông trung học cũng đang ở giai đoạn tư duy phát triển ở mức cao độ, khả năng độc lập tư duy, tính chủ động trong lĩnh hội tri thức cũng được biểu hiện rõ. Trong khi đó nội dung kiến thứchọc sinh tiếp nhận là cái mới chủ quan, tức là những thành tựu, những kiến thức và những kinh nghiệm mà nhân loại đã khám phá. Hay nói cách khác quá trình nhận thức của học sinh thực ra là một quá trình “khám phá lại”, “phát hiện lại”, những kiến thức dưới sự điều khiển, hướng dẫn của giáo viên. Với đặc điểm tâm lí, sự trưởng thành về nhân cách và đặc trưng quy luật nhận thức của học sinh như vậy, việc dạy học ở trường phổ thông đòi hỏi giáo viên 9 phải tạo điều kiện cho các em lĩnh hội kiến thức một cách chủ động, sáng tạo và bền vững hơn. Tuy nhiên khác với những bộ môn khoa học khác, trong học tập lịch sử học sinh không thể trực tiếp quan sát đối tượng nghiên cứu như trong khoa học tự nhiên. Hay không thể tiến hành được thí nghiệm để dựng lại hiện thực lịch sử quá khứ khách quan. Nhận thức lịch sử bao giờ cũng phức tạp vì con người là bộ phận không thể tách rời được của đối tượng nghiên cứu. Quá trình nhận thức của học sinh trong học tập lịch sử phải xuất phát từ các sự kiện. Nhưng chỉ cung cấp sự kiện một cách khô khan thì lại làm cho học sinh khó tiếp thu. Do vậy giáo viên cần kết hợp các phương pháp dạy học để làm cho các sự kiện lịch sử được trình bày, minh họa một cách sinh động. Từ việc cung cấp sự kiện trong quá trình nhận thức giáo viên còn phải giúp học sinh phát triển các kỹ năng như mục tiêu môn học đã đặt ra. Trong đó việc rèn luyện KNTH cho học sinh là một yêu cầu được đặt ra nhằm giúp học sinh nhận thức sâu hơn những sự kiện lịch sử đã biết. 1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN: Một số người đến nay vẫn cho rằng học lịch sử không cần có thực hành. Vì đó không phải là một bộ môn thực nghiệm như các môn khoa học tự nhiên, cũng không cần rèn luyện câu văn, bài viết như môn Văn - Tiếng việt mà chỉ cần học thuộc lòng để ghi nhớ sự kiện. Đó là quan niệm sai lầm về phương pháp luận nói chung, về phương pháp dạy học nói riêng. Những nhận thức này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện mục tiêu đào tạo nói chung, mục tiêu môn học nói riêng. Lịch sửlịch sử của sản xuất, của các phương thức sản xuất kế tiếp nhau trong xã hội và từ khi xã hội phân chia thành giai cấp thì lịch sửlịch sử đấu tranh giai cấp. Trong quá trình này các thế hệ trước đã đúc kết những bài học kinh nghiệm; vì vậy học lịch sử phải biết tiếp thu các bài học này trong giờ học lịch sửvận dụng sáng tạo vào cuộc sống. Việc 10 . TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH KHOA LỊCH SỬ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Đề tài: RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THỰC HÀNH CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC KHÓA TRÌNH LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN. đề tài Rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh trong dạy học khóa trình lịch sử thế giới hiện đại 1917 - 1945” ( Lịch sử 11 - nâng cao). 2. Lịch sử vấn
- Xem thêm -

Xem thêm: Rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh trong dạy học khóa trình '' lịch sử thế giới hiện đại (19917 1945'') (lớp 11 nâng cao) luận văn tốt nghiệp đại học , Rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh trong dạy học khóa trình '' lịch sử thế giới hiện đại (19917 1945'') (lớp 11 nâng cao) luận văn tốt nghiệp đại học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay