Bài Giảng Chuẩn Bị Quá Trình Sản Xuất Cơ Khí

Bài Giảng Chuẩn Bị Quá Trình Sản Xuất Khí

Bài Giảng Chuẩn Bị Quá Trình Sản Xuất Cơ Khí
... 1 ý nghĩa việc chuẩn bị sản xuất Bất kỳ sản phẩm trước sản xuất phải qua giai đoạn chuẩn bị sản xuất Trong đó, thiết kế trình công nghệ gia công chi tiết máy nội dung Để làm sản phẩm thường ... dụng * Chỉ tiêu kỹ thuật * Vật liệu - Qui mô sản xuất: * Sản lượng hay tính thời gian * Nhu cầu (thị trường) - Điều kiện sản xuất: Điều kiện sản xuất nơi thực công nghệ -Khả công nghệ: * Của ... Đầu Thiết kế trình công nghệ, so sánh chọn phương án tối ưu - Quá trình công nghệ hợp lý -Quá trình công nghệ tối ưu: * Tối ưu hoá phương án công nghệ * Tối ưu hoá trình công nghệ -Sản phẩm đạt...
 • 16
 • 224
 • 0

TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KHÍ ppsx

TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CƠ KHÍ ppsx
... HÓA SẢN XUẤT TỰ ĐỘNG HÓA SẢN XUẤT TỰ ĐỘNG HÓA SẢN XUẤT TỰ ĐỘNG HÓA SẢN XUẤT cấu tháo phôi TỰ ĐỘNG HÓA SẢN XUẤT TỰ ĐỘNG HÓA SẢN XUẤT TỰ ĐỘNG HÓA SẢN XUẤT TỰ ĐỘNG HÓA SẢN XUẤT TỰ ĐỘNG HÓA SẢN XUẤT ... tiết TỰ ĐỘNG HÓA SẢN XUẤT Một số cách lấy phôi (dạng ổ tích) -Muốn -Đã làm điều chưa, làm TỰ ĐỘNG HÓA SẢN XUẤT TỰ ĐỘNG HÓA SẢN XUẤT Phương pháp sáng tạo (Dự phòng) TỰ ĐỘNG HÓA SẢN XUẤT TỰ ĐỘNG HÓA ... toàn cho phôi… TỰ ĐỘNG HÓA SẢN XUẤT cấu định hướng phôi (tt) TỰ ĐỘNG HÓA SẢN XUẤT cấu định hướng phôi (tt) TỰ ĐỘNG HÓA SẢN XUẤT cấu định hướng phôi (tt) TỰ ĐỘNG HÓA SẢN XUẤT Cách lấy...
 • 50
 • 1,024
 • 7

TIỂU LUẬN CÁC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT BẢN LUYỆN NHÔM

TIỂU LUẬN CÁC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CƠ BẢN LUYỆN NHÔM
... tt phN III Quy trình sản xuất nhôm I.Khái quát công nghệ sản xuất Nhôm -Năm 1886, Hall người Mỹ Heroult người Pháp đồng thời phát minh phương pháp điện phân nhôm dung dịch muối nhôm nóng chảy ... môi trường nóng chảy chiếm địa vị chủ yếu công nghệ sản xuất nhôm Sau lưu trình sản xuất nhôm nay: II SN XUT NHễM OXIT Có phương pháp sản xuất nhôm oxit chủ yếu: - Phương pháp Baye - Phương pháp ... pháp Baye sản xuất nhôm oxit : NaOH Boxit CaO Hoà tách Ôtôcla Bùn quặng Cô đặc Lắng costic lọc hoá dd NaAlO2 Dung dịch Khuấy phân hoá Al(OH)3 Nung Al2O3 Mầm Al(OH)3 Các khâu trình sản xuất Nhôm ôxit...
 • 38
 • 594
 • 1

các quá trình sản xuất bản của luyện nhôm

các quá trình sản xuất cơ bản của luyện nhôm
... tt phN III Quy trình sản xuất nhôm I.Khái quát công nghệ sản xuất Nhôm 15 -Năm 1886, Hall ng-ời Mỹ Heroult ng-ời Pháp đồng thời phát minh ph-ơng pháp điện phân nhôm dung dịch muối nhôm nóng chảy ... tr-ờng nóng chảy chiếm địa vị chủ yếu công nghệ sản xuất nhôm Sau l-u trình sản xuất nhôm nay: 16 17 II SN XUT NHễM OXIT Có ph-ơng pháp sản xuất nhôm oxit chủ yếu: - Ph-ơng pháp Baye - Ph-ơng ... Baye sản xuất nhôm oxit : 18 NaOH Boxit CaO Hoà tách Ôtôcla Bùn quặng Cô đặc costic hoá Lắng lọc dd NaAlO Dung dịch Khuấy phân hoá Al(OH)3 Nung Al2O3 19 Mầm Al(OH) Các khâu trình sản xuất Nhôm...
 • 48
 • 659
 • 2

đề tài: " CÁC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT BẢN CỦA LUYỆN NHÔM " pot

đề tài:
... tt phN III Quy trình sản xuất nhôm I.Khái quát công nghệ sản xuất Nhôm 15 -Năm 1886, Hall ng-ời Mỹ Heroult ng-ời Pháp đồng thời phát minh ph-ơng pháp điện phân nhôm dung dịch muối nhôm nóng chảy ... tr-ờng nóng chảy chiếm địa vị chủ yếu công nghệ sản xuất nhôm Sau l-u trình sản xuất nhôm nay: 16 17 II SN XUT NHễM OXIT Có ph-ơng pháp sản xuất nhôm oxit chủ yếu: - Ph-ơng pháp Baye - Ph-ơng ... Baye sản xuất nhôm oxit : 18 NaOH Boxit CaO Hoà tách Ôtôcla Bùn quặng Cô đặc costic hoá Lắng lọc dd NaAlO Dung dịch Khuấy phân hoá Al(OH)3 Nung Al2O3 19 Mầm Al(OH) Các khâu trình sản xuất Nhôm...
 • 48
 • 187
 • 0

Tiểu luận Các quá trình sản xuất bản Tìm HIỂU CÔNG NGHỆ SẢN XUấT BIA

Tiểu luận Các quá trình sản xuất cơ bản Tìm HIỂU CÔNG NGHỆ SẢN XUấT BIA
... môn học Các trình sản xuất bản, cung cấp hiểu biết cần thiết công nghệ sản xuất bia cho sinh viên năm thứ ngành công nghệ môi trường Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Trong trình viết tiểu luận nhận ... bia, nguyên liệu để sản xuất bia đồng thời sản phẩm trung gian công nghệ sản xuất malt bia Các giai đoạn sản xuất malt Tuy nhiên Việt Nam chưa trồng đại mạch, phải nhập malt từ nước phí sản xuất ... LỜI NÓI ĐẦU Tiểu luận Tìm hiểu trình sản xuất bia gồm chương phân công viết sau: - Chương Tổng quan ngành bia Khuất Quang Tuấn viết; - Chương Nguyên vật liệu, sản xuất bia Phí Bá Vinh,...
 • 38
 • 199
 • 0

Tiểu luận môn Những quá trình sản xuất bản Công Nghệ Luyện Nhôm Bằng Phương Phát Kiềm Thiêu Kết & Các Chất Thải Đặc Trưng Kèm Theo Trong Công Nghệ

Tiểu luận môn Những quá trình sản xuất cơ bản Công Nghệ Luyện Nhôm Bằng Phương Phát Kiềm Thiêu Kết & Các Chất Thải Đặc Trưng Kèm Theo Trong Công Nghệ
... 2:LUYỆN NHÔM 2.1 Nguyên liệu lượng luyện nhôm: Nguyên liệu luyện nhôm gồm có loại : nguyên liệu tái sinh quặng Nhôm sản xuất từ nguyên liệu tái sinh chiếm 30 – 32%(2) tổng sản lượng nhôm sản xuất ... định nhiệt độ trình điện phân 6|P a g e TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG 2.2 Sản xuất oxyt nhôm phương pháp kiềm thiêu kết: 2.2.1 SƠ ĐỒ SẢN XUẤT NHÔM(2): Quặng ... Với luyện nhôm yêu cầu Criolit tương đối cao ,các chất tạp không tỉ lệ(2) : + 0,45%-0,5% < 1,5% < 1,5% Criolit để luyện nhôm sản xuất theo phương pháp nhân tạo Thường dùng phương pháp axit .Quá trình...
 • 40
 • 237
 • 0

Tiểu luận môn Những quá trình sản xuất bản Công nghệ sản xuất gốm tinh

Tiểu luận môn Những quá trình sản xuất cơ bản Công nghệ sản xuất gốm tinh
... trường sinh thái ảnh hưởng từ trình sản xuất gốm sứ Với tinh thần chúng em lựa chọn đề tài nghiên cứu cho tiểu luận môn học Những trình sản xuất về: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GỐM TINH VÀ CÁC CHẤT THẢI ĐẶC ... lượng II/ Công nghệ sản xuất gốm tinh *SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ * Thuyết minh: Gia công chuẩn bị phối liệu 9 a./ Nghiền b./ Chuẩn bị phối liệu Tạo hình 12 Sấy 13 Nung 14 a./ sở lí thuyết trình nung ... khí gas II/ Công nghệ sản xuất gốm tinh *SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ Gia công chuẩn bị phối liệu Tạo hình Nguyên liệu men Chế men Sấy Trang trí Tráng men Nung Thu sản phẩm 10 * THUYẾT MINH Gia công chuẩn...
 • 24
 • 428
 • 2

Tiểu luận môn Những quá trình sản xuất bản CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN ĐẠM URE VÀ CÁC CHẤT THẢI ĐẶC TRƯNG, NGUỒN GỐC CỦA CHẤT THẢI

Tiểu luận môn Những quá trình sản xuất cơ bản CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN ĐẠM URE VÀ CÁC CHẤT THẢI ĐẶC TRƯNG, NGUỒN GỐC CỦA CHẤT THẢI
... 3.3.Quy trình công nghệ sản xuất amoniac 4 .Công nghệ sản xuất Ure 4.1.Khái quát ure 4.2 .Công nghệ sản xuất Ure 5 .Chất thải trình sản xuất phân đạm ure *Kết Luận *Tài Liệu Tham Khảo 1.Vấn đề nguồn ... khí Các công đoạn quy trình sản xuất phân đạm ure gồm: sản xuất khí nguyên liệu; tinh chế làm giàu khí nguyên liệu; tổng hợp amoniac; tổng hợp ure Sơ đồ công nghệ dòng nước thải trình sản xuất phân ... 4.2 .Công nghệ sản xuất Ure. [6] Ure coi loại phân đạm có hàm lượng nitơ cao (46%) dùng rộng rãi sản xuất nông nghiệp Mặt khác ure hoá chất quan trọng sản xuất fomandehyt, melanin cung cấp cho công...
 • 23
 • 368
 • 1

Tiểu luận môn Những quá trình sản xuất bản TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT AXIT SUNFFURIC VÀ XỬ LÝ CÁC CHẤT THẢI ĐẶC TRƯNG

Tiểu luận môn Những quá trình sản xuất cơ bản TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT AXIT SUNFFURIC VÀ XỬ LÝ CÁC CHẤT THẢI ĐẶC TRƯNG
... thiểu, xử chất thải, dòng thải Để giúp đỡ phần nhà máy sản xuất trình bày tiếp chất thải, dòng thải nhà máy sản xuất axit sunfuric D VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CỦA CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT AXIT SUNFURIC VÀ ... lượng nước thải trình sản xuất - Chất thải lỏng khác như: dầu mỡ bảo trì, sửa chữa máy móc, Tác hại: có tính axit, tùy nồng độ khác nhau, nước thải không xử xử không đủ tết, bị thải môi ... cao suất sở dụng, hạn chế tối đa phát thải Phần lại, chất thải rắn bắt buộc bị thải ra, xử số phương pháp sau (quá trình xử thường nhà máy sản xuất axit sunfuric) - Phương pháp học, gồm:...
 • 41
 • 282
 • 4

Để cương bài giảng môn tự động hóa quá trình sản xuất

Để cương bài giảng môn tự động hóa quá trình sản xuất
... máy tự động Máy tự động i Máy tự động Máy tự động Máy tự động Máy tự động Đường dây tự động Hình 1- Sơ đồ cấu trúc đờng dây tự động Tuỳ thuộc vào chủng loại máy đợc sử dụng dây chuyền tự động ... vận chuyển Băng tải Đường dây tự động ĐD tự động i ĐD tự động ĐD tự động ĐD tự động ĐD tự động Xưởng tự động Hình 1- Sơ đồ cấu trúc xởng tự động Các hệ thống sản xuất linh hoạt đợc phát triển ... động hóa Nguyên tắc cuối công nghệ nhóm tảng cho tất hệ thống sản xuất tự động hóa, đảm bảo tính mềm dẻo sản xuất 49 Chơng Các thiết bị hệ thống tự động Một hệ thống sản xuất tự động (máy tự động, ...
 • 181
 • 3,092
 • 49

Đề cương bài giảng môn tự động hóa quá trình sản xuất

Đề cương bài giảng môn tự động hóa quá trình sản xuất
... hệ thống sản xuất tự động hóa, đảm bảo tính mềm dẻo sản xuất 49 Chơng Các thiết bị hệ thống tự động Một hệ thống sản xuất tự động (máy tự động, dây chuyền sản xuất tự động, hệ thống sản xuất linh ... vận chuyển Băng tải Đường dây tự động ĐD tự động i ĐD tự động ĐD tự động ĐD tự động ĐD tự động Xưởng tự động Hình 1- Sơ đồ cấu trúc xởng tự động Các hệ thống sản xuất linh hoạt đợc phát triển ... máy tự động Máy tự động i Máy tự động Máy tự động Máy tự động Máy tự động Đường dây tự động Hình 1- Sơ đồ cấu trúc đờng dây tự động Tuỳ thuộc vào chủng loại máy đợc sử dụng dây chuyền tự động...
 • 181
 • 1,800
 • 16

Đề cương bài giảng tự động hóa quá trình sản xuất

Đề cương bài giảng tự động hóa quá trình sản xuất
... hệ thống sản xuất tự động hóa, đảm bảo tính mềm dẻo sản xuất 49 Chơng Các thiết bị hệ thống tự động Một hệ thống sản xuất tự động (máy tự động, dây chuyền sản xuất tự động, hệ thống sản xuất linh ... vận chuyển Băng tải Đường dây tự động ĐD tự động i ĐD tự động ĐD tự động ĐD tự động ĐD tự động Xưởng tự động Hình 1- Sơ đồ cấu trúc xởng tự động Các hệ thống sản xuất linh hoạt đợc phát triển ... máy tự động Máy tự động i Máy tự động Máy tự động Máy tự động Máy tự động Đường dây tự động Hình 1- Sơ đồ cấu trúc đờng dây tự động Tuỳ thuộc vào chủng loại máy đợc sử dụng dây chuyền tự động...
 • 181
 • 1,143
 • 11

BÀI GIẢNG TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ

BÀI GIẢNG TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ
... khác Thí dụ sản xuất ống, ximăng, đường Trong q trình sản xuất khơng liên tục, có ba dạng sản xuất: Sản xuất đơn Sản xuất hàng loạt Sản xuất hàng khối Ba loại hình sản xuất liên quan với sản lượng ... sản xuất thành hai nhóm chính: hoạt động sản xuất hoạt động phi sản xuất Hoạt động sản xuất phi sản phẩm (hay vật liệu) máy móc sản xuất Các hoạt động phi sản xuất vận chuyển phôi, dự trử Kiểm ... đònh rõ trình tự nguyên công gọi phiếu tiến trình công nghệ (route sheet) Phiếu tiến trình liệt kê nguyên công sản xuất càc máy công cụ cho phận (và linh kiện) sản phẩm Các ban kỷ thuật sản xuất...
 • 87
 • 771
 • 1

bài giảng môn tự động hóa quá trình sản xuất

bài giảng môn tự động hóa quá trình sản xuất
... TRÌNH SẢN XUẤT Quá trình sản xuất Quá trình SX Quá trình SX phụ trợ Quá trình SX phục vụ Hình 1.7 Cấu trúc trình sản xuất Quá trình sản xuất tổ hợp trình chính, trình phụ trợ trình phục vụ Các trình ... NGUYÊN TẮC TỰ ĐỘNG HOÁ ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT 3.2.1 CÁC NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT Cơ sở tổ chức trình sản xuất xí nghiệp phối hợp cách hợp lý không gian thời gian trình sản xuất ... TRÚC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT Trong dạng sản xuất có vật liệu vật liệu có trình công nghệ ứng dụng tự động hoá Các dạng sản xuất có vật liệu ngành sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư để sản xuất sản...
 • 58
 • 622
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: qua trinh san xuat co khicảm biến quang trong tự động hóa quá trình sản xuất cơ khícảm biến quang dẫn trong tự động hóa quá trình sản xuất cơ khígiao trinh tu dong hoa qua trinh san xuat co khitự động hóa quá trình sản xuất cơ khí ppsxkhái niệm về quá trình sản xuất cơ khíbài tập quản trị quá trình sản xuấtbài tập kế toán quá trình sản xuấtchuẩn hóa quá trình sản xuất công nghiệpcác quá trình sản xuất cơ bảndựa vào mối quan hệ của người lao động với quá trình sản xuất có thể phân loại lao động của doanh nghiệp thành 2 loạiquản lý quá trình sản xuất có trước quản lý ngược dòngquy trình sản xuất cơ khíchuẩn bị máy móc thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuấtđặc trưng quá trình sản xuất của các loại thiết bị xếp dỡ của cảng các loại phương tiện vận tải quá trình làm việc của các tổ đội công nhân sản xuất hoạt động của kho bãichiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 43. Rễ cây