Sử dụng phương pháp in vitro đánh giá khả năng tiêu hóa các nguồn thức ăn giàu xơ khác nhau trong khẩu phần lợn thịt

Sử dụng phương pháp in vitro đánh giá khả năng tiêu hóa các nguồn thức ăn giàu khác nhau trong khẩu phần lợn thịt

Sử dụng phương pháp in vitro đánh giá khả năng tiêu hóa các nguồn thức ăn giàu xơ khác nhau trong khẩu phần lợn thịt
... d dy protein thc n b tỏc ng bi enzime pepsine Enzime pepsine c chuyn t dng tin thõn pepsinogen di tỏc dng ca axit HCl HCL Pepsinogen pepsin + peptide c ch + peptide nh Pepsin Pepsin hot ng ... trng dinh dng l nhng cht c ch protease (antitrypsin v anti-chymotrypsin) Vỡ vy, tng giỏ tr dinh dng protein, nhng cht khỏng dinh dng phi c loi b Cỏc cht c ch trypsin hn ch tiờu húa protein, m ... phi tinh bt) (*) NSP= DM Khoỏng protein thụ m tinh bt (ng*0.965) ADL 3.5 Phng phỏp xỏc nh t l tiờu hoỏ in vitro a) Nguyờn lý Da trờn s thu phõn ca enzyme (pepsin v pancreatine) iu kin pH,...
 • 46
 • 246
 • 1

Sử dụng phương pháp in-vitro gas production để xác định giá trị năng lượng trao đổi của thức ăn cho gia súc nhai lại

Sử dụng phương pháp in-vitro gas production để xác định giá trị năng lượng trao đổi của thức ăn cho gia súc nhai lại
... dùng phương trình h i qui dùng lư ng khí sinh sau 24 h th c ăn ñi u ki n in vitro ñ c tính ME c a th c ăn cho gia súc nhai l i Các phương trình sau ñây có th dùng ñ ơc tính ME c a th c ăn cho gia ... phương trình 50 giá tr trung bình c a ME in vivo cho th y giá tr P so sánh Paired test l n giá tr P > 0,05 r t nhi u Đi u ñó có nghĩa giá tr ME c a th c ăn thô khô tính theo phương trình 50 giá ... theo phương trình 53 giá tr trung bình c a ME in vivo cho th y giá tr P so sánh Paired test l n giá tr P > 0,05 r t nhi u Đi u ñó có nghĩa giá tr ME c a th c ăn tính theo phương trình 53 giá tr...
 • 9
 • 165
 • 0

Sử dụng phương pháp in-vitro gas production để xác định tỷ lệ tiêu hóa chất hữu cơ của thức ăn cho gia súc nhai lại

Sử dụng phương pháp in-vitro gas production để xác định tỷ lệ tiêu hóa chất hữu cơ của thức ăn cho gia súc nhai lại
... ñoán t l tiêu hóa ch t h u (OM) c a th c ăn t lư ng khí sinh sau 24 thành ph n hoá h c c a th c ăn - Áp d ng phương trình h i qui tìm ñư c cho các m u th c ăn l y ng u nhiên, không ch y gas production ... tiêu hóa (ODM Các phương trình h i quy ch n ñoán t l tiêu hóa (ODM ) Sau ba ñ t thí nghi m có ñư c phương trình h i quy ch n ñoán t l tiêu hóa (ODM ) c a lo i th c ăn b ng 1, 2, B ng 1: Các phương ... tăng dung lư ng m u cho phương trình h i qui nh m tăng ñ xác c a c lư ng K t qu b ng phương trình h i qui ch n ñoán ODM c a th c ăn t gas 24 h thành ph n hóa h c c a th c ăn Đây k t qu k t h...
 • 10
 • 186
 • 0

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP CVM ĐỂ ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CỦA HỆ THỐNG CÂY XANH TRÊN ĐƯỜNG LÁNG

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP CVM ĐỂ ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CỦA HỆ THỐNG CÂY XANH TRÊN ĐƯỜNG LÁNG
... khí, giá trị cảnh quan, giá trị giải trí bãi biển…), đặc thù cho nhóm giá trị phi sử dụng CVM sử dụng nghiên cứu phi môi trường đánh giá chương trình giảm rủi ro với bệnh tim, giá trị thông tin giá ... trường mà họ đánh giá 3)Ưu điểm nhược điểm CVM Điểm mạnh phương pháp CVM linh động Có thể thiết kế CVM cho tình áp dụng cho nhiều hàng hóa môi trường CVM đánh giá cho giá trị tồn giá trị lựa chọn, ... ngăn chặn có biện pháp xử phạt thích đáng để răn đe phòng ngừa hành động thiếu tôn trọng cảnh quan môi trường II) PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CVM 1) Phương pháp CVM CVM phương pháp đánh giá ngẫu nhiên...
 • 14
 • 307
 • 2

Sử dụng phương pháp ngầu nhiên đánh giá việc cải tạo sông tô lịch

Sử dụng phương pháp ngầu nhiên đánh giá việc cải tạo sông tô lịch
... NUV : Giá tr khơng s d ng DUV : Giá tr s d ng tr c ti p IUV : Giá tr s d ng gián ti p OV : Giá tr tuỳ ch n BV : EXV : Nhu c u Giá tr t n t i Phương pháp s d ng-CVM Phương pháp ánh giá ng u nhiên ... c c i t o sơng b ng b ng phương pháp ánh giá ng u nhiên Phương pháp d a ngun t c s s n lòng chi tr c a ngư i dân Do ó b ng phương pháp s r t phù h p i sâu nghiên c u giá tri mơi trư ng c a vi ... n rõ Phương pháp CMV m t phương pháp m i m có nhi u i m khó khăn q trình s d ng t r t hi u qu vi c xác nh giá tr mơi trư ng ây THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN S d ng phương pháp ánh giá ng u nhiên...
 • 26
 • 216
 • 0

Nghiên cứu sự tạo phức của kẽm (II) với metyl thimol xanh (MTX) bằng phương pháp trắc quang, đánh giá khả năng ứng dụng định lượng kẽm

Nghiên cứu sự tạo phức của kẽm (II) với metyl thimol xanh (MTX) bằng phương pháp trắc quang, đánh giá khả năng ứng dụng định lượng kẽm
... nghiên cứu tạo phức MTX với kẽm cách có hệ thống Xuất phát từ lý chọn đề tài: Nghiên cứu tạo phức kẽm (II) với metyl thimol xanh (MTX) phơng pháp trắc quang, đánh giá khả ứng dụng định lợng kẽm ... đề sau: Nghiên cứu hiệu ứng tạo phức đơn ligan Zn (II) với MTX nớc Nghiên cứu điều kiện tối u cho tạo phức Zn(II) - MTX Xác định thành phần phức Zn(II) - MTX Nghiên cứu chế tạo phức Zn(II) - MTX ... thuốc thử metyl thimol xanh (MTX) 1.3 Các phơng pháp nghiên cứu phức màu 13 1.3.1 Phơng pháp trắc quang 13 1.3.2 Phơng pháp chiết - trắc quang 14 1.4 Các bớc nghiên cứu phức màu...
 • 94
 • 878
 • 0

báo cáo sử dụng công cụ geospatial để đánh giá tiềm năng sinh khối của tỉnh nghệ an - phần 1

báo cáo sử dụng công cụ geospatial để đánh giá tiềm năng sinh khối của tỉnh nghệ an - phần 1
... Từ 10 1 – 15 0 kWh 1. 545 Từ 15 1 – 200 kWh 1. 947 Từ 2 01 – 300 kWh 2 .10 5 Từ 3 01 – 400 kWh 2.249 Từ 4 01 kWh trở lên 2.307 CNTD 1. 350 Page 14  Giải thích giá bán điện Tỉnh Nghệ An tỉnh Nghệ An giá ... (KTOE) 12 ,96506 10 ,85296 7 ,14 8655 0,389927 1, 137286 Bình quân tiêu thụ theo đầu người nước (KTOE/người) 0 ,14 6035834 0 ,12 2245535 0,0805 210 11 0,004392055 0, 012 810 1 61 Nghệ An (TOE) 429,3453509 359,4 018 727 ... LỤC 1. 1 Tình hình kinh tế tỉnh Nghệ An 1. 1 .1 Tình hình chung 1. 1.2 Tình hình ngành, lĩnh vực cụ thể 1. 2 Cơ sở hạ tầng tỉnh Nghệ An 1. 3 Nhu cầu tiêu thu lượng tỉnh...
 • 16
 • 201
 • 0

báo cáo sử dụng công cụ geospatial để đánh giá tiềm năng sinh khối của tỉnh nghệ an

báo cáo sử dụng công cụ geospatial để đánh giá tiềm năng sinh khối của tỉnh nghệ an
... Phần : tình hình kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An 1.1 tình hình kinh tế tỉnh nghệ an báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2012 tỉnh Việc ứng dụng tiến khoa học công nghệ vào sản xuất trọng, góp phần ... lại để thực việc sản xuất điện khó khăn - Sau vấn đề nguyên liệu, công nghệ để sản xuất điện từ lượng sinh học đắt đỏ, công nghệ sản xuất từ nước ngoài, nên việc đầu tư công nghệ cho riêng tỉnh ... đồ mối quan hệ tiềm sinh khối, lượng điện với cự ly 60000000000 1600000 1400000 50000000000 40000000000 1000000 30000000000 800000 600000 20000000000 Năng lượng điện (mWh) Tiềm sinh khối (MJ)...
 • 13
 • 253
 • 0

Sử dụng phương pháp grap và lược đồ tư duy tổ chức các hoạt động học tập của học sinh trong các giờ luyện tập phần phi kim hoá học lớp 10 nâng cao

Sử dụng phương pháp grap và lược đồ tư duy tổ chức các hoạt động học tập của học sinh trong các giờ luyện tập phần phi kim  hoá học lớp 10 nâng cao
... 2: SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP GRAP VÀ LƢỢC ĐỒ TƢ DUY TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRONG CÁC GIỜ LUYỆN TẬP PHẦN PHI KIM - HÓA HỌC 10 NÂNG CAO 21 2.1 Mục tiêu chương trình phần phi kim lớp 10 ... Nghiên cứu sử dụng phương pháp Grap lược đồ tổ chức hoạt động học tập cho học sinh luyện tập phần phi kim - hóa học lớp 10 nâng cao nhằm nâng cao chất lượng dạy học luyện tập, ôn tập Nhiệm ... nâng cao hiệu luyện tập 27 Chương 2: SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP GRAP VÀ LƢỢC ĐỒ TƢ DUY TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRONG CÁC GIỜ LUYỆN TẬP PHẦN PHI KIM HÓA HỌC LỚP 10 NÂNG CAO 2.1 Mục tiêu...
 • 76
 • 306
 • 0

Đánh giá khả năng tiêu hoá protein của enzyme protease có trong tuỵ tạng lợn, ứng dụng trong chế tạo môi trường hottinger

Đánh giá khả năng tiêu hoá protein của enzyme protease có trong tuỵ tạng lợn, ứng dụng trong chế tạo môi trường hottinger
... c), enzyme protease tu t ng l n chưa ñư c ki m tra ñánh giá ho t ñ trư c ch t o môi trư ng Hottinger Giai ño n (2009 – 2010): Enzyme protease tu t ng l n trư c s d ng trình tiêu hoá protein ... c a enzym protease tiêu hoá protein ñi u ki n c a trình tiêu hoá nhi t ñ pH Hi u su t tiêu hoá cao, trình tiêu hoá tri t ñ s gi i phóng nhi u amino axit peptid ñơn gi n (ñ m toan) môi trư ng ... giá kh tiêu hoá protein c a enzyme protease tu t ng c a l n, ng d ng ch t o môi trư ng Hottinger ” 1.2 M c ñích, ñ i tư ng nghiên c u ð tài ch y u t p trung nghiên c u ho t ñ c a enzyme protease...
 • 105
 • 363
 • 1

nghiên cứu ảnh hưởng của các tỷ lệ bột lá sắn khác nhau trong khẩu phần ăn đến năng suất, chất lượng và tỷ lệ ấp nở của trứng gà lương phượng nuôi tại thái nguyên

nghiên cứu ảnh hưởng của các tỷ lệ bột lá sắn khác nhau trong khẩu phần ăn đến năng suất, chất lượng và tỷ lệ ấp nở của trứng gà lương phượng nuôi tại thái nguyên
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM MA THỊ TÂM NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC TỶ LỆ BỘT LÁ SẮN KHÁC NHAU TRONG KHẨU PHẦN ĂN ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƢỢNG VÀ TỶ LỆ ẤP NỞ CỦA TRỨNG GÀ LƢƠNG PHƢỢNG NUÔI ... bột sắn khác phần ăn đến suất, chất lượng tỷ lệ ấp nở trứng Lương Phượng nuôi Thái Nguyên Mục đích đề tài - Nghiên cứu ảnh hưởng bổ sung bột sắn đến khả sản xuất trứng chất lượng trứng Lương ... đồ ảnh hưởng tỷ lệ BLS đến sản lượng trứng sản lượng trứng giống 46 Hình 3: Đồ thị ảnh hưởng tỷ lệ BLS khác đến tỷ lệ trứng giống 49 Hình 4: Đồ thị ảnh hưởng tỷ lệ BLS đến hàm lượng...
 • 77
 • 233
 • 0

Nội dung, phương pháp kiểm tra đánh giá sự phát triển năng lực tự học, năng lực phát hiệngiải quyết vấn đề và năng lực sáng tạo của học sinh thông qua dạy học Hóa học chương halogen và chương oxi – lưu huỳnh lớp 10 trường THPT Tỉnh Xiêng Khoảng của nướ

Nội dung, phương pháp kiểm tra đánh giá sự phát triển năng lực tự học, năng lực phát hiệngiải quyết vấn đề và năng lực sáng tạo của học sinh thông qua dạy học Hóa học chương halogen và chương oxi – lưu huỳnh lớp 10 trường THPT Tỉnh Xiêng Khoảng của nướ
... phương pháp kiểm tra đánh giá phát triển lực tự học, lực phát hiện-giải vấn đề lực sáng tạo học sinh thông qua dạy học Hóa học chương halogen chương oxi lưu huỳnh lớp 10 trường THPT Tỉnh Xiêng Khoảng ... tập đề kiểm tra để kiểm tra kiến thức, kĩ phát triển số lực học sinh dạy học hóa học (phần hóa học lớp 10) Kiến nghị phương pháp sử dụng đề kiểm tra dạy học hóa học lớp 10 trường THPT tỉnh ... luận việc kiểm tra đánh giá dạy học hóa học, việc đánh giá lực học sinh như: Năng lực tự học, lực phát giải vấn đề, lực sáng tạo 4.2 Bước đầu xây dựng công cụ đánh giá số lực học sinh THPT 4.3 Xây...
 • 177
 • 174
 • 2

Áp dụng phương pháp TCM để đánh giá giá trị du lịch tại Vườn Quốc Gia Cát Bà .doc

Áp dụng phương pháp TCM để đánh giá giá trị du lịch tại Vườn Quốc Gia Cát Bà .doc
... trường hoạt động du lịch Vườn Quốc Gia Cát Ứng dụng phương pháp chi phí du lịch nhằm tính toán giá trị cảnh quan cho Vườn Quốc Gia Cát Các phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập thông ... sinh thái, đồng thời trì phát triển du lịch bền vững quần đảo Phần Ứng dung phương pháp TCM để đánh giá giá trị du lịch Vườn Quốc Gia Cát Khu Vườn Quốc Gia Cát đóng vai trò đặc biệt quan trọng ... tiếp Phương pháp điều tra xã hội học Phương pháp chuyên gia Phương pháp thực địa Phương pháp xử lí số liệu phần mềm Excel, Phương pháp lượng giá giá trị cảnh quan: sử dụng phương pháp chi...
 • 58
 • 374
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng phương pháp mô hình đánh giá trữ lượng nước dưới đất ở thành phố hồ chí minh và lân cậnứng dụng phương pháp mô hình đánh giá trữ lượng nước dưới đất ở thành phố hồ chí minh và lân cận các chuyên đề nghiên cứutình hình sử dụng phương pháp dạy học tích cực ở trường tiểu họcví dụ 3 sử dụng phương pháp ma trận dẻo xác định chuyển vị và các thành phần lực cắt momen uốn dầm nêu tại hình dưới đâysử dụng phương pháp tính độ cứng theo thế năng biến dạng đàn hồi2 vấn đề sử dụng phương pháp đàm thoại của giáo viên ngữ văn tại các lớp 11c1 11c3 11c6 11c7 trường thpt trần đại nghĩa vĩnh longxây dựng hệ thống câu hỏi đánh giá khả năng chấp nhận kiểm toán theo thang điểmđánh giá khả năng đảm bảo về nguồn lực để áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tc iso 14001 tại công tyđánh giá khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống ngô lai trong điều kiện vụ xuân năm 20122013 tại huyện đồng văn tỉnh hà giangphân tích đánh giá khả năng tiêu thụ của thị trường đã lựa chọn trước khi tổ chức bán hàngđánh giá khả năng tải của các mba và các đường dây trung ápđánh giá khả năng tải của các trạm biến áp nguồn trung gianđánh giá khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn về mỏi trường của hàng xuất khẩu việt namđoạn 1 đánh giá khả năng kiểm soát glucose máu sau ăn của sản phẩm voscapđiều tra khảo sát hiện trạng ô nhiễm as trong môi trƣờng đất và đánh giá khả năng tích luỹ as của thực vật ở bốn vùng khai thác mỏ của thái nguyênThông tư 30 2016 TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động GSM do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hànhThông tư 319 2016 TT-BTC quy định việc xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 sang năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 321 2016 TT-BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phao tròn cứu sinh dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 31 2016 TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hànhThông tư 42 2016 TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vận hành, bảo trì đường sắt đô thị do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ban hànhThông tư 331 2016 TT-BTC sửa đổi Thông tư 256 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 39 2016 TT-BTTTT quy định về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hànhThông tư 42 2016 TT-BTTTT Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thôngThông tư 39 2016 TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hànhDecision No. 1938 QD-NHNN on maximum deposit interest rates in USD dollars applied to organizations and individuals at credit institutionsDecree No. 102 2015 ND-CP on management and operation of airports and airfieldsDecree No. 63 2015 ND-CP providing the policies towards redundant employmentCircular No. 32 2015 TT-BCT on project development and model electricity sale contract applied to generation projects using solid wastesNghị quyết 02 2005 NQ-HĐTP Hướng dẫn về các biện pháp khẩn cấp tạm thời của Bộ luật TTDSNghị quyết số 07 2015 NQ-HĐND Điều chỉnh mức thu phí chợ Đồng Xuân, quận Hoàn KiếmNghị quyết số 08 2015 NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của TP Hà NộiNghị quyết 12 2015 NQ-HĐND điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 2016-2020 TP Hà NộiCircular No. 61 2015 TT-BGTVT on regulations on cargo transportation on inland waterwaysCircular No. 123 2015 TT-BTC on Vietnam securities marketCIRCULAR No. 15 2014 TT-BTP May 20, 2014