Đánh giá khả năng kháng nấm bệnh thán thư của dịch chiết chùm ngây, nano đồng ở điều kiện in vitro

Đánh giá khả năng kháng nấm bệnh thán thư của dịch chiết chùm ngây, nano đồng điều kiện in vitro

Đánh giá khả năng kháng nấm bệnh thán thư của dịch chiết chùm ngây, nano đồng ở điều kiện in vitro
... thán thư điều kiện in vitro - Nghiên cứu ảnh hưởng chế phẩm nano Cu đến khả kháng nấm gây bệnh thán thư điều kiện in vitro - Nghiên cứu ảnh hưởng dịch chiết thu từ chùm ngây có bổ sung chế phẩm nano ... 4.1 Ảnh hưởng dịch chiết chùm ngây đến khả kháng nấm gây bệnh thán thư 4.1.1 Ảnh hưởng dịch chiết chùm ngây đến phát triển nấm Colletotrichum capsici 4.1.1.1 Ảnh hưởng dịch chiết từ chùm ngây ... kết hợp với nano Cu đến khả kháng nấm gây bệnh thán thư 4.3.1 Ảnh hưởng dịch chiết chùm ngây kết hợp với nano Cu đến phát triển nấm Colletotrichum capsici 4.3.1.1 Ảnh hưởng dịch chiết chùm ngây...
 • 93
 • 366
 • 0

PHÂN TÍCH PHÂN tử và ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG sâu đục THÂN (SCIRPOPHAGA INCERTULAS) của các DÒNG lúa c71 CHUYỂN GEN cry1ac mức độ PHÒNG THÍ NGHIỆM và NHÀ lưới

PHÂN TÍCH PHÂN tử và ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG sâu đục THÂN (SCIRPOPHAGA INCERTULAS) của các DÒNG lúa c71 CHUYỂN GEN cry1ac ở mức độ PHÒNG THÍ NGHIỆM và NHÀ lưới
... Kết đánh giá số tiêu nông học khả kháng sâu đục thân đồng ruộng Các dòng lúa chuyển gen cry1A(c) đánh giá khả kháng sâu đục thân mức độ phòng thí nghiệm nhà lưới Để đánh giá khả sâu đục thân dòng ... tính kháng qua hệ A B C D Hình 4.4 Khả kháng sâu đục thân mức độ phòng thí nghiệm nhà lưới A) Thử sâu đục thân đoạn thân lúa C71 chuyển gen cry1A(c) (dòng C67T1-11) hệ T3; B) Thử sâu đục thân ... chọn dòng lúa chuyển gen có tính kháng cao ổn định Với mục tiêu vậy, tiến hành nghiên cứu đề tài Phân tích phân tử đánh giá khả kháng sâu đục thân (Scirpophaga incertulas) dòng lúa C71 chuyển gen...
 • 58
 • 473
 • 1

Nghiên cứu đề xuất mô hình và xây dựng bộ tiêu chí đánh giá khả năng hướng tới không phát thải cho doanh nghiệp ngành sản xuất bia trong điều kiện Việt Nam

Nghiên cứu đề xuất mô hình và xây dựng bộ tiêu chí đánh giá khả năng hướng tới không phát thải cho doanh nghiệp ngành sản xuất bia trong điều kiện Việt Nam
... ZETS ñ ñ nh hình hình hư ng t i mang tính h tr tích c c cho công tác b o v không phát th i (KPT), b tiêu chí ñánh môi trư ng cho s s n xu t bia, ch giá kh áp d ng nhân r ngmô hình Trình xét ... công hình KPT; −T qu n lý công ngh tích k t h u hi u toàn di n hư ng ñ n phát tri n b n v ng cho 120 – 199 ñi m: có ti m áp doanh nghi p ngành bia Vi t Nam hình d ng hình KPT, c n ñánh giá ... ng th p Hình v i kinh phí ñ u tư c tính kho ng 77,7 t ñ ng2 Tiêu chí áp d ng kh áp d ng nhân r ng hình M c ñích xây d ng b tiêu chí ñánh giá kh áp d ng hình KPT theo phương pháp cho ñi m...
 • 16
 • 570
 • 4

Đánh Giá khả năng áp dụng kỹ thuật kiềm hoá rơm làm thức ăn cho bò trong điều kiện nông hộ qui mô nhỏ potx

Đánh Giá khả năng áp dụng kỹ thuật kiềm hoá rơm làm thức ăn cho bò trong điều kiện nông hộ qui mô nhỏ potx
... kỹ thuật kiềm hoá rơm nông hộ chăn nuôi ỏ qui nhỏ Lúc đầu, giới thiệu kỹ thuật kiềm hoá rơm hầu hết nông dân chăn nuôi nơi thí nghiệm tỏ hào hứng ủng hộ việc áp dụng kỹ thuật Thế nh ng, điều ... cứu làm bật đ ợc hai mặt trái ng ợc việc kiềm hoá rơm để nuôi điều kiện nông hộ quy nhỏ là: Kiềm hoá rơm urê kỹ thuật tốt, có tác dụng làm tăng chất l ợng dinh d ỡng rơm nh loại thức ăn ... từ việc kiềm hoá rơm theo tính toán họ (45%) ch a rõ rệt Tóm lại, chăn nuôi với quy nhỏ có lẽ lý bao trùm cho việc nông dân không áp dụng kỹ thuật nh kỹ thuật kiềm hoá rơm để nuôi kết luận...
 • 4
 • 169
 • 0

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG BỆNH THỐI THÂN, THỐI bắp DO nấm FUSARIUM dựa TRÊN

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG BỆNH THỐI THÂN, THỐI bắp DO nấm FUSARIUM dựa TRÊN
... ngô lai nhiễm bệnh thối bắp Thối bắp Gibberella Fusarium (do nấm Fusarium graminearum Fusarium verticillioides) bệnh chính, có 10 loài nấm Fusarium spp gây bệnh thối bắp Nhiễm bệnh tự nhiên ban ... trăm triệu năm Trên giới theo thống kê, có 130 loại bệnh hại bắp đa số bệnh nấm bệnh gây như: đốm nhỏ, đốm lớn, bệnh đốm nâu, bệnh khô vằn, bệnh gỉ sắt, bệnh thối thân, bệnh thối bắp hạt Theo M.C.Shurtlef ... xuất ngô Bệnh thối bắp Gibberella Fusarium (do nấm Fusarium graminearum Fusariumverticillioides) bệnh chính, có 10 loài nấm Fusarium spp gây bệnh thối bắp Bệnh gây hại tất phần thân, gây đổ gãy,...
 • 111
 • 414
 • 0

Đánh giá khả năng kháng khuẩn của dịch ép một số loại thảo dược đối với vi khuẩn pseudomonas spp gây bệnh lở loét trên cá bông bớp (bostrichthys sinensis)

Đánh giá khả năng kháng khuẩn của dịch ép một số loại thảo dược đối với vi khuẩn pseudomonas spp gây bệnh lở loét trên cá bông bớp (bostrichthys sinensis)
... đề tài Đánh giá khả kháng khuẩn dịch ép số loại thảo dược vi khuẩn Pseudomonas spp gây bệnh lở loét Bống bớp (Bostrichthys sinensis) ” Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá khả kháng vi khuẩn Pseudomonas ... vô khuẩn Tỏi thuốc kháng sinh 38 3.3 Khả kháng vi khuẩn Pseudomonas spp loại thảo dược nồng độ dịch ép khác 3.3.1 Khả kháng vi khuẩn Pseudomonas spp thảo dược nồng độ dịch ép khác 3.3.1.1 Khả kháng ... Trắm cỏ, Rô phi vằn, Bống bớp Trong giới Vi t Nam chưa có công bố cụ thể đánh giá khả kháng khuẩn dịch ép số loại thảo dược bệnh lở loét Bống bớp vi khuẩn Pseudomonas spp Bởi người...
 • 65
 • 448
 • 0

đánh giá khả năng kháng bệnh bạc lá của tập đoàn các giống lúa nếp địa phương

đánh giá khả năng kháng bệnh bạc lá của tập đoàn các giống lúa nếp ở địa phương
... chia lúa s m lúa mu n ho c lúa Xuân lúa Mùa Vi t Nam ñã t lâu hình thành v lúa v lúa Xuân v lúa Mùa, lúa Xuân sinh trư ng v ðông Xuân có n n nhi t ñ th p nên th c t th i gian sinh trư ng c a lúa ... 35 3.3 Phương pháp nghiên c u 36 3.3.1 Phương pháp kh o sát t p ñoàn gi ng lúa n p ñ a phương 36 3.3.2 Phương pháp lây nhi m ñánh giá kh kháng b nh b c nhân t o………………… 44 3.3.3 Phương ... ng - Tính kháng ngang (horizontance resistance) ñư c g i tính kháng toàn ph n, tính kháng ñ ng nh t, tính kháng ña gen… S khác gi a tính kháng ngang tính kháng d c: Tính kháng d c Tính kháng ngang...
 • 131
 • 711
 • 2

Đánh giá khả năng kháng khuẩn của dịch ép một số loại thảo dược đối với vi khuẩn streptococcus sp gây bệnh xuất huyết trên cá rô phi vằn ( oreochromis niloticus) luận văn thạc sĩ sinh học

Đánh giá khả năng kháng khuẩn của dịch ép một số loại thảo dược đối với vi khuẩn streptococcus sp gây bệnh xuất huyết trên cá rô phi vằn ( oreochromis niloticus) luận văn thạc sĩ sinh học
... gặp bệnh xuất huyết vi khuẩn Streptococcus sp gây nên Trên sở đó, tiến hành đề tài Đánh giá khả kháng khuẩn dịch ép số loại thảo dược vi khuẩn Streptococcus sp gây bệnh xuất huyết phi vằn ... Khả kháng vi khuẩn Streptococcus sp dịch ép loại thảo dược: Cỏ lào, Tỏi, Cỏ mực, Ổi, Húng, củ Nghệ Khả kháng vi khuẩn Streptococcus sp dịch ép loại thảo dược nồng độ khác Khả kháng vi khuẩn Streptococcus ... thảo dược chế phẩm từ thảo dược để phòng trị bệnh thường gặp phi vằn chưa có Vì đề tài muốn thử nghiệm tác dụng kháng khuẩn dịch ép số loại thảo dược vi khuẩn Streptococcus sp gây bệnh xuất...
 • 35
 • 553
 • 2

Nghiên cứu đánh giá khả năng kháng vi khuẩn gây bệnh của dịch chiết lá trầu và điịnh hướng sử dụng

Nghiên cứu đánh giá khả năng kháng vi khuẩn gây bệnh của dịch chiết lá trầu và điịnh hướng sử dụng
... thấy: - Dịch chiết Trầu tác dụng tức vi khuẩn A hydrophyla sau 10 phút mà phải sau 20 phút dịch chiết Trầu bắt đầu phát huy tác dụng ức chế vi khuẩn Nồng độ dịch chiết Trầu tăng khả ức chế vi khuẩn ... chế phẩm từ dịch chiết Trầu vi khuẩn 44 Bảng 3.7 Tác dụng ức chế thực nghiệm vi khuẩn gây bệnh chế phẩm từ dịch chiết Trầu: Chủng vi Dịch chiết Trầu Nồng độ có Thời gian ức Bokashi Trầu Thời gian ... nghiên cứu sàng lọc nồng độ ức chế vi khuẩn Bokashi trầu có nhận xét sau: - Khi phối trộn dịch chiết Trầu vào dung dịch EM thứ cấp tạo dung dịch Bokashi Trầu có tác dụng ức chế vi khuẩn gây bệnh...
 • 68
 • 419
 • 0

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN GÂY BỆNH TIÊU CHẢY LỢN

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN GÂY BỆNH TIÊU CHẢY Ở LỢN
... kh kháng khu n t t h p ch t sesquiterpene Các h p ch t hydrocarbon có kh kháng khu n y u h p ch t oxygenated Th nhi m kh kháng khu n c a d ch chi t g ng t nguyên li u tươi khô cho th y, kh kháng ... không cho th y s c kháng v i vi khu n gram (-) (E.coli Salmonella) Ngh ñã cho th y kh kháng v i vi khu n th nhi m ñư ng kính vòng vô khu n nh nh t lo i th o dư c th nhi m B ng Kh kháng khu n c a ... i, g ng hành tây có kh kháng khác v i vi khu n khác Báo cáo c a Anbu Jeba Sunilson cs (2009) v kh kháng khu n c a g ng, ngh ri ng cho k t qu tương t nghiên c u 3.2 Kh kháng khu n c a m t s lo...
 • 5
 • 182
 • 0

khóa luận Đánh giá khả năng kháng bệnh bạc lá của một số mẫu giống nếp cẩm địa phương vụ Mùa 2014 tại Gia Lâm- Hà Nội

khóa luận Đánh giá khả năng kháng bệnh bạc lá của một số mẫu giống nếp cẩm địa phương vụ Mùa 2014 tại Gia Lâm- Hà Nội
... cao mẫu giống nếp cẩm vụ Mùa 2014 Gia Lâm – Nội Bảng 4.4 Động thái đẻ nhánh mẫu giống nếp cẩm vụ Mùa 2014 Gia Lâm – Nội Bảng 4.5 Động thái mẫu giống nếp cẩm vụ Mùa 2014 Gia Lâm – Nội ... Tươi, tiến hành thực đề tài: Đánh giá khả kháng bệnh bạc số mẫu giống nếp cẩm địa phương vụ Mùa 2014 Gia Lâm- Nội nhằm chọn lọc số mẫu giống có suất, chất lượng cao và kháng bệnh bạc để làm ... thành suất mẫu giống nếp cẩm vụ Mùa 2014 Gia Lâm – Nội Bảng 4.12 Chất lượng xay xát số mẫu giống lúa nếp cẩm vụ Mùa 2014 Gia Lâm – Nội Bảng 4.13 Tình hình nhiễm sâu bệnh tự nhiên mẫu giống...
 • 94
 • 464
 • 0

đánh giá khả năng kháng bệnh mốc sương và các đặc tính nông sinh học của các con lai soma khoai tây sau dung hợp tế bào trần

đánh giá khả năng kháng bệnh mốc sương và các đặc tính nông sinh học của các con lai soma khoai tây sau dung hợp tế bào trần
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI PHẠM THỊ HỒNG THÁI ðÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG BỆNH MỐC SƯƠNG VÀ CÁC ðẶC TÍNH NÔNG SINH HỌC CỦA CÁC CON LAI SOMA KHOAI TÂY ... giống khoai tây kháng bệnh mốc sương mang ñặc tính nông sinh học (năng suất, phẩm chất) mong muốn với lý ñã ñược giao thực ñề tài:“ðánh giá khả kháng bệnh mốc sương ñặc tính nông sinh học lai soma ... việc lai tạo hữu tính nhằm chuyển ñặc tính kháng bệnh mốc sương từ khoai tây dại sang khoai tây trồng bất khả thi Trong bối cảnh việc lựa chọn kỹ thuật dung hợp tế bào trần khoai tây dại khoai tây...
 • 94
 • 137
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá khả năng kháng bệnh bạc lá của tập đoàn các giống lúa nếp ở địa phươngkhả năng kháng nấm bệnhđánh giá khả năng chịu lạnh và tạo nguồn vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu lạnh từ các giống lúa xuân châu hương q5 c27 khang dân u17 và nhị ưu 63 bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitrodanh gia kha nang khang cua chitosan phan tu luong thapđánh giá khá năng kháng khuấn và xây dựng quá trình lên menđánh giá khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của công tymột số chỉ tiêu đánh giá khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của công tycác chỉ tiêu đánh giá khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của doanh nghiệp xây dựngbước đầu đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của mười một dòng lúa nhập nộiđơn vị katal kat là lượng enzym có khả năng xúc tác làm chuyển hóa một mol cơ chất trong một giây ở điều kiện tiêu chuẩn 1ui 10 6 60 kat 16 67 nkat nanokatthí nghiệm 1 đánh giá khả năng đối kháng của các chủng xạ khuẩn với nấm rhizoctonia solani gây bệnh đốm vằn hại lúa trong điều kiện phòng thí nghiệmcơ sở khoa học để đánh giá khả năng cạnh tranh và khẳng định sự cần thiết phải nâng cao khả năng cạnh tranh của gốm mỹ nghệ việt namđánh giá khả năng kết hợp của một số dòng ngô thuần có nguồn gốc địa lý khác nhau được tạo ra tại việt namđánh giá khả năng ổn định và ứng dụng cọc vật liệu rời để xử lý nền đất yếu ở khu vực phía namđánh giá khả năng đối kháng của trichodermaPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 43. Rễ cây