Ảnh hưởng của việc thay thế protein bột cá bằng protein từ cây dâm bụt đỏ trong thức ăn viên đến khả năng tiêu hóa của thỏ nuôi tại thừa thiên huế

Ảnh hưởng của việc thay thế protein bột bằng protein từ cây dâm bụt đỏ trong thức ăn viên đến khả năng tiêu hóa của thỏ nuôi tại thừa thiên huế

Ảnh hưởng của việc thay thế protein bột cá bằng protein từ cây dâm bụt đỏ trong thức ăn viên đến khả năng tiêu hóa của thỏ nuôi tại thừa thiên huế
... vic thay th protein bt cỏ bng protein t cõy dõm bt thc n viờn n kh nng tiờu húa ca th nuụi ti Tha Thiờn Hu 1.2 Mc tiờu nghiờn cu ỏnh giỏ nh hng ca mc thay th protein bt cỏ khu phn c s bng protein ... thc n viờn khụng cú s thay th protein t bt cỏ bng protein t cõy dõm bt + 7% lng c th l c Para (KPBC) Nghim thc 2: Th c n thc n viờn cú s thay th 100 % protein t bt cỏ bng protein t cõy dõm bt ... cha protein bt cỏ; KPDB l khu phn cú s thay th protein bt cỏ bng protein t lỏ dõm bt S liu trỡnh by bng 4.1 cho thy, khu phn KPBC v KPDB cú hm lng VCK, protein thụ tng i cõn bng Hm lng protein...
 • 51
 • 161
 • 0

ẢNH HƯỞNG TỶ LỆ PHỐI TRỘN CÁC NGUYÊN LIỆU TRONG THỨC ĂN VIÊN TỚI KHẢ NĂNG TIÊU HÓA, TÍCH LŨY NITƠ, SINH TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ Ở THỎ NUÔI THỊT TẠI THỪA THIÊN HUẾ pptx

ẢNH HƯỞNG TỶ LỆ PHỐI TRỘN CÁC NGUYÊN LIỆU TRONG THỨC ĂN VIÊN TỚI KHẢ NĂNG TIÊU HÓA, TÍCH LŨY NITƠ, SINH TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ Ở THỎ NUÔI THỊT TẠI THỪA THIÊN HUẾ pptx
... Điều đồng nghĩa rằng, sai khác tỷ lệ tiêu hóa chất dinh dưỡng chủ yếu chịu ảnh hưởng thức ăn viên hay tỷ lệ phối trộn nguyên liệu thức ăn viên Lượng thức ăn tinh ăn vào biến động từ 78,17đến 79,42g/con/ngày, ... chi phí thấp mục tiêu nghiên cứu Để đánh giá ảnh hưởng tỷ lệ phối trộn nguyên liệu sử dụng bột sắn thay thức ăn đạm truyền thống công thức thức ăn viên đến hiệu kinh tế chăn nuôi thỏ, kết trình ... 30%, tỷ lệ KDĐT bã đậu giảm dần từ 12% 6% không làm ảnh hưởng đến tính ngon miệng lượng ăn vào thỏ Để có sở khẳng định kết luận trên, xem xét ảnh hưởng tỷ lệ phối trộn nguyên liệu tới khả tiêu...
 • 15
 • 364
 • 0

Ảnh hưởng của thức ăn viên đến khả năng sinh trưởngcủa Ngựa giai đoạn 18 –24 tháng tuổi, nuôi tại Trung tâm NC và PT chăn nuôi miền núi Dương Thị Thư

Ảnh hưởng của thức ăn viên đến khả năng sinh trưởngcủa Ngựa giai đoạn 18 –24 tháng tuổi, nuôi tại Trung tâm NC và PT chăn nuôi miền núi Dương Thị Thư
... cứu Giống vật nuôi Ngựa lai giai đoạn 18 24 tháng tuổi, tính biệt Nội dung - Phân tích mẫu thức ăn sau tạo hỗn hợp đùn viên - Khả tân dụng thức ăn viên - Theo dõi khả sinh trởng ngựa thí nghiệm ... y cho ngựa giai đoạn 18 24 tháng tuổi cho kết Tăng trọng bình quân TN1 tăng 385 ,18 g/ con/ng y TN2 tăng 344,44 g/ ng y ĐC tăng 144,44 g/con /ng y.,t ăng chất lợng giống Sử dụng thức ăn viên thay ... tăng ĐC l 248,98%; TN2 tăng ĐC l 243,72%: Bình quân kỳ: TN1tăng ĐC l 249,89%; TN2 tăng ĐC 224,24% Phần Nghiên cứu Giống vật nuôi Đồ thị: Sinh trởng tơng đối Ngựa TN1 20 10 TN2 Tháng Tháng ĐC Tháng...
 • 8
 • 93
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của khẩu phần với mức Protein khác nhau có bổ sung Protease và Amylase đến khả năng tiêu hóa Protein, tinh bột và sinh trưởng của lợn ngoại giai đoạn sau cai sữa

Nghiên cứu ảnh hưởng của khẩu phần với mức Protein khác nhau có bổ sung Protease và Amylase đến khả năng tiêu hóa Protein, tinh bột và sinh trưởng của lợn ngoại giai đoạn sau cai sữa
... sumg protease v amylase n kh nng tiờu húa protein, tinh bt v sinh trng ca ln ngoi giai on sau cai sa MC TIấU CA TI Xỏc nh c nh hng ca enzyme protease v amylase b sung vo khu phn cú mc protein ... phommy NGHIấN CU NH HNG CA KHU PHN VI MC PROTEIN KHC NHAU Cể B SUNG PROTEASE V AMYLASE N KH NNG TIấU HểA PROTEIN, TINH BT V SINH TRNG CA LN NGOI GIAI ON SAU CAI SA Luận văn thạc sỹ khoa học nông ... ú cú nhu cu v protein v axit amin tt c cỏc giai on, c bit giai on ln sau cai sa vỡ õy l giai on quan trng, cú tm nh hng ln n nng sut chn nuụi giai on sau ny i vi ln giai on sau cai sa, h tiờu...
 • 114
 • 448
 • 1

Luận văn: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA KHẨU PHẦN VỚI MỨC PROTEIN KHÁC NHAU CÓ BỔ SUNG PROTEASE VÀ AMYLASE ĐẾN KHẢ NĂNG TIÊU HÓA PROTEIN, TINH BỘT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA LỢN NGOẠI GIAI ĐOẠN SAU CAI SỮA potx

Luận văn: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA KHẨU PHẦN VỚI MỨC PROTEIN KHÁC NHAU CÓ BỔ SUNG PROTEASE VÀ AMYLASE ĐẾN KHẢ NĂNG TIÊU HÓA PROTEIN, TINH BỘT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA LỢN NGOẠI GIAI ĐOẠN SAU CAI SỮA potx
... NGHIấN CU NH HNG CA KHU PHN VI MC PROTEIN KHC NHAU Cể B SUNG PROTEASE V AMYLASE N KH NNG TIấU HểA PROTEIN, TINH BT V SINH TRNG CA LN NGOI GIAI ON SAU CAI SA Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp ... sumg protease v amylase n kh nng tiờu húa protein, tinh bt v sinh trng ca ln ngoi giai on sau cai sa MC TIấU CA TI Xỏc nh c nh hng ca enzyme protease v amylase b sung vo khu phn cú mc protein ... ú cú nhu cu v protein v axit amin tt c cỏc giai on, c bit giai on ln sau cai sa vỡ õy l giai on quan trng, cú tm nh hng ln n nng sut chn nuụi giai on sau ny i vi ln giai on sau cai sa, h tiờu...
 • 114
 • 330
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của khẩu phần với mức P khác nhau có bổ sung PROTEASE và AMYLASE đến khả năng tiêu hóa P, tinh bột và sinh trưởng của lợn ngoại giai đoạn sau cai sữa

 Nghiên cứu ảnh hưởng của khẩu phần với mức P khác nhau có bổ sung PROTEASE và AMYLASE đến khả năng tiêu hóa P, tinh bột và sinh trưởng của lợn ngoại giai đoạn sau cai sữa
... vựng pH: - 7; protease kim hot ng mnh vựng pH: - 11; v protease axit hot ng mnh vựng pH: 2,5 - Proteinase phõn hy protein thnh polypeptit, pepton Chỳng cú tớnh c hiu tng i rng Tip theo ú l s phõn ... 2.3.2.2 Phng ph p xỏc nh hm lng nit 54 2.3.2.3 Phng ph p phõn tớch axit amin nguyờn liu thc n 54 2.3.2.4 Phng ph p xỏc nh hm lng lipit 54 2.3.2.5 Phng ph p xỏc nh hm lng khoỏng tng s 54 2.3.2.6 Phng ... protease v amylase n kh nng tiờu húa protein, tinh bt v sinh trng ca ln ngoi giai on sau cai sa 2.3.2 Phng ph p xỏc nh thnh phn hoỏ hc ca thc n v phõn ln 45 49 53 2.3.2.1 Phng ph p xỏc nh vt...
 • 114
 • 478
 • 2

Ảnh hưởng của việc bổ sung enzym trong khẩu phần có mức xơ cao đến khả năng tiêu hóa và sinh trưởng của lợn con giống nội và ngoại sau cai sữa

Ảnh hưởng của việc bổ sung enzym trong khẩu phần có mức xơ cao đến khả năng tiêu hóa và sinh trưởng của lợn con giống nội và ngoại sau cai sữa
... hư ng c a vi c b sung enzym kh u ph n m c cao ñ n kh tiêu hoá sinh trư ng c a l n gi ng n i ngo i sau cai s a” 1.2 M C TIÊU NGHIÊN C U - S d ng th c ăn hàm lư ng cao (bã s n) ñ thay ... 2001) 2.3.2 Enzym th c ăn 2.3.2.1 Cơ ch tác ñ ng c a enzym Enzym th c ăn thư ng ñư c g i enzym ngo i sinh ñ phân bi t v i enzym n i sinh, nh ng enzym sinh th Enzym th c ăn làm tăng t l tiêu hoá ... sung enzym vào kh u ph n ñ n hi u qu s d ng th c ăn su t sinh trư ng c a l n Móng Landrace x Yorkshire58 4.4 nh hư ng c a vi c b sung enzym vào kh u ph n ñ n kh phòng b nh tiêu ch y c a l n sau...
 • 97
 • 529
 • 3

Báo cáo khoa học : ẢNH HƯỞNG SỬ DỤNG BỘT TRONG THỨC ĂN VIÊN ĐẾN SỨC SẢN XUẤT CỦA THỎ NUÔI THỊT pdf

Báo cáo khoa học : ẢNH HƯỞNG SỬ DỤNG BỘT CÁ TRONG THỨC ĂN VIÊN ĐẾN SỨC SẢN XUẤT CỦA THỎ NUÔI THỊT pdf
... VIỆN CHĂN NUÔI - Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Số 21 -T háng 12-2009 việc sử dụng bột thức ăn viên bổ sung đến tăng trọng, hệ số chuyển đổi thức ăn hiệu kinh tế chăn nuôi thỏ thịt VẬT ... thô) ăn thức ăn viên bổ sung tương ứng nghiệm thức thức ăn viên công nghiệp (Long Châu Animal Nutrition) nghiệm thức đối chứng 36 LÊ ĐỨC NGOAN– Ảnh hưởng sử dụng bột thức ăn viên Lượng thức ăn ... rệt Các nghiệm thức sử dụng bột cho lãi suất cao Như vậy, sử dụng phần bột phần để tăng lợi nhuận chăn nuôi thỏ nông hộ KẾT LUẬN Lượng ăn thỏ không bị ảnh hưởng tỷ lệ bột phần, giá...
 • 6
 • 251
 • 3

Ảnh hưởng của việc bổ sung probiotic vào khẩu phần đến khả năng tiêu hóa thức ăn, tốc độ sinh trửng, hiệu quả sử dụng thức ăn của gà Lương phượng nuôi thịt

Ảnh hưởng của việc bổ sung probiotic vào khẩu phần đến khả năng tiêu hóa thức ăn, tốc độ sinh trửng, hiệu quả sử dụng thức ăn của gà Lương phượng nuôi thịt
... lệ tiêu hoá chất khô, nitơ lợng thô 3.1 ảnh hởng việc bổ sung chế phẩm probiotic vào phần đến sinh trởng hiệu sử dụng thức ăn Lơng phợng nuôi thịt Tốc độ sinh trởng, hiệu sử dụng thức ăn ... subtilis-H4) có hiệu rõ rệt Lơng phợng khả tiêu hoá thức ăn (tỷ lệ tiêu hóa tăng từ 3,0- 7,0%); tốc độ sinh trởng (tăng 4,7%), hiệu chuyển hóa thức ăn (giảm tiêu tốn thức ăn 7,6%) 4.2 Đề nghị ... đoạn, đợc cân khối lợng, xác định tốc độ sinh trởng thay đổi phần (phụ lục) Thức ăn cho vào thức ăn thừa đợc ghi chép hàng ngày để tính toán lợng thức ăn ăn vào tiêu tốn thức ăn/ kg tăng trọng...
 • 11
 • 397
 • 0

Ảnh hưởng của việc bổ sung probiotic vào khẩu phần đến khả năng tiêu hóa thức ăn, tốc độ sinh trửng, hiệu quả sử dụng thức ăn và tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy của lợn con và lợn thịt.

Ảnh hưởng của việc bổ sung probiotic vào khẩu phần đến khả năng tiêu hóa thức ăn, tốc độ sinh trửng, hiệu quả sử dụng thức ăn và tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy của lợn con và lợn thịt.
... ảnh hởng việc bổ sung chế phẩm probiotic phần đến sinh ÔÊÂ trởng, hiệu sử dụng thức ăn tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy lợn lợn nuôi thịt Tốc độ sinh trởng hiệu sử dụng thức ăn lợn lợn thịt nghiên ... hiệu có đợc khả tiêu hóa thức ăn lô đợc cải thiện (nh trình bày trên) ảnh hởng việc bổ sung chế phẩm probiotic vào thức ăn đến sinh trởng, gnảf hiệu sử dụng thức ăn tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy lợn ... 21 ngày đến 60 ngày tuổi khả tiêu hoá thức ăn (tỷ lệ tiêu hóa tăng từ 3,4- 6%); tốc độ sinh trởng (tăng 11,9%), hiệu chuyển hóa thức ăn (giảm tiêu tốn thức ăn 5,3%); tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy sau...
 • 13
 • 229
 • 2

Một số cây thức ăn được sử dụng trong chăn nuôi lợn nông hộ và ảnh hưởng của việc sử dụng quả chuối tiêu đến khả năng tiêu hoá chất dinh dưỡng trong khẩu phần ăn của lợn sinh trưởng

Một số cây thức ăn được sử dụng trong chăn nuôi lợn nông hộ và ảnh hưởng của việc sử dụng quả chuối tiêu đến khả năng tiêu hoá chất dinh dưỡng trong khẩu phần ăn của lợn sinh trưởng
... cứu sử dụng chuối tiêu làm thức ăn bổ sung chăn nuôi lợn Xuất phát từ vấn ñề nêu trên, tiến hành thực ñề tài: Một số thức ăn ñược sử dụng chăn nuôi lợn nông hộ ảnh hưởng việc sử dụng chuối tiêu ... văn góp phần làm phong phú thêm vấn ñề lý luận, sở khoa học sử dụng thức ăn xanh chăn nuôi lợn nông hộ - Kết nghiên cứu ảnh hưởng chuối tiêu ñến khả tiêu hóa chất dinh dưỡng phần ăn lợn sinh trưởng ... tiêu ñến khả tiêu hóa chất dinh dưỡng phần ăn lợn sinh trưởng 1.2 Mục tiêu ñề tài - Xác ñịnh số loại thức ăn thô xanh thường ñược sử dụng làm thức ăn phòng trị bệnh chăn nuôi lợn nông hộ; - ðánh...
 • 100
 • 217
 • 0

Slide phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm phần mềm đóng gói của khách hàng tại thừa thiên huế

Slide phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm phần mềm đóng gói của khách hàng tại thừa thiên huế
... gói khách hàng Thừa Thiên Huế Huesoft - Xác định mức độ ảnh hưởng yếu tố đến định mua sản phẩm phần mềm đóng gói khách hàng Thừa Thiên Huế Huesoft - Đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy định mua hàng ... 31 khách hàng Thừa Thiên Huế Huesoft  Phương pháp lập bảng hỏi Sau tiến hành nghiên cứu định tính để xác định yếu tố, biến ảnh hưởng đến định mua sản phẩm phần mềm đóng gói khách hàng Thừa Thiên ... thông tin yếu tố ảnh hưởng đến định mua sản phẩm phần mềm đóng gói khách hàng Thừa Thiên Huế Huesoft, tiến hành điều tra vấn trực tiếp tổng thể 31 khách hàng dựa theo danh sách khách hàng Huesoft...
 • 81
 • 532
 • 0

Slide phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm phần mềm đóng gói của khách hàng tại thừa thiên huế

Slide phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm phần mềm đóng gói của khách hàng tại thừa thiên huế
... Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến định mua sản phẩm phần mềm đóng gói khách hàng Thừa Thiên Huế Huesoft” www.company.com Mục tiêu đối tượng nghiên cứu Mục tiêu • • • Xác định yếu tố ảnh hưởng đến ... định mua sản phẩm phần mềm đóng gói khách hàng Huesoft Xác định mức độ ảnh hưởng yếu tố đến định mua sản phẩm Đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy định mua hàng khách hàng Đối tượng nghiên cứu • Các ... đẩy định mua hàng khách hàng Đối tượng nghiên cứu • Các yếu tố ảnh hưởng đến định mua sản phẩm phần mềm đóng gói khách hàng Thừa Thiên Huế Huesoft www.company.com Phương pháp nghiên cứu Phương...
 • 38
 • 385
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn, mật độđộ mặn lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của nâu (scatophagus argus linnaeus, 1766) nuôi tại thừa thiên huế

nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn, mật độ và độ mặn lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá nâu (scatophagus argus linnaeus, 1766) nuôi tại thừa thiên huế
... (Scatophagus argus) mật độ khác 47 3.4 Ảnh hưởng mức độ mặn lên sinh trưởng tỷ lệ sống nâu 50 3.4.1 Ảnh hưởng mức độ mặn khác lên sinh trưởng nâu 50 3.4.2 Ảnh hưởng mức độ mặn khác lên tỷ lệ sống ... mật độ nuôi lên sinh trưởng tỷ lệ sống nâu 42 3.3.1 Ảnh hưởng mức mật độ khác lên sinh trưởng nâu 42 3.3.2 Ảnh hưởng mức mật độ khác lên tỷ lệ sống nâu 46 3.3.3 Sự phân cỡ nâu (Scatophagus ... – Thừa Thiên Huế 24 2.4 Sơ đồ khối nội dung nghiên cứu đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng thức ăn, mật độ nuôi độ mặn lên sinh trưởng tỷ lệ sống nâu (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) nuôi Thừa Thiên...
 • 79
 • 385
 • 4

Bước đầu nghiên cứu sự ảnh hưởng của tần suất khai thác tới chất lượng tinh dịch gà trống cảnh thái lan và tân châu nuôi tại thừa thiên huế

Bước đầu nghiên cứu sự ảnh hưởng của tần suất khai thác tới chất lượng tinh dịch gà trống cảnh thái lan và tân châu nuôi tại thừa thiên huế
... Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng tần suất khai thác tới chất lượng tinh dịch trống cảnh Thái Lan Tân Châu nuôi Thừa Thiên Huế Mục đích đề tài nhằm đánh giá ảnh hưởng tần suất khai thác tới chất ... tần suất khai thác - Yếu tố tần suất khai thác tinh ảnh hưởng đến chất lượng tinh Tre Trân Châu nhiều Tre Thái Chất lượng tinh dịch trống Thái Lan chất lượng cao trống Tân Châu ... thác tinh dịch hai giống cảnh Tân Châu Thái Lan - Tần suất khai thác tinh dịch hai giống ảnh hưởng đáng kể tiêu chất lượng tinh dịch thời gian thí nghiệm Tần suất khai thác tinh dịch...
 • 49
 • 338
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sự ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính đến việc làm đẹp báo cáo tài chính của các doanh nghiệp việt nam trong giai đoạn 20082012ảnh hưởng của nguồn và tảiảnh hưởng của đòn bẩy tài chínhảnh hưởng của thở sâuảnh hưởng của chính sách tài khóa thắt chặtảnh hưởng của nho giáo tại việt nam hiện nayảnh hưởng của đạo giáo tại việt namảnh hưởng của thơ đường ở việt namảnh hưởng của lạm phát tại việt namảnh hưởng của thơ đườngảnh hưởng của thơ đường với văn học việt namảnh hưởng của thơ đường đối với thơ mớiảnh hưởng của thơ đường đến thơ mớiảnh hưởng của thơ đường tới việt namảnh hưởng của thơ đường tới văn học việt namchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học