KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT(Plasmodium)

Tài liệu Đặc Điểm dịch tễ Học Tình trạng người mang sinh trùng sốt rét lạnh tại một xã vùng sâu vùng xa có sốt rét lưu hành nặng docx

Tài liệu Đặc Điểm dịch tễ Học Tình trạng người mang ký sinh trùng sốt rét lạnh tại một xã vùng sâu vùng xa có sốt rét lưu hành nặng docx
... Sốt rét - KST CT.TƯ, Tr.22-27 Vũ Thị Phan (1996) Miễn dịch sốt rét Việt Nam, Dịch tễ học bệnh sốt rét phòng chống sốt rét Việt Nam Nhà xuất Y học, Hà Nội Lục Văn Tuyên (1997), Tình hình sốt rét ... Asymtomatic Malaria): Một ngời sốt tiền sử sốt gần xét nghiệm sinh trùng sốt rét dơng tính [8] Các số nghiên cứu: tỷ lệ mắc KSTSR, tỷ lệ ngời mang KST lạnh, tỷ lệ miễn dịch sốt rét (IFA+), tỷ ... cứu khoa học 19962000 Viện Sốt rét - sinh trùng - Côn trùng Trung ơng Bộ Y tế Nhà xuất Y học 2001 Viện SR - KST -CT TƯ (1998): Định nghĩa ca bệnh sốt rét chuẩn số dịch tễ học thực hành Hội...
 • 6
 • 470
 • 5

Tài liệu sinh trùng sốt rét potx

Tài liệu Ký sinh trùng sốt rét potx
... hemoglobin 29 Kí SINH TRNG ST RẫT HNG CU - THAY I HèNH TH - XUT HIN CC RECEPTOR - TNG TNH THM - RI LON CHUYN HểA V HC KT DNH V TC MCH 30 HT C TRNG MAURER SCHUFFNER 31 sinh trựng st rột ... PLASMODIIDAE - GING: PLASMODIUM -P.FALCIPARUM, P.VIVAX, P.MALARIAE, P.OVALE 13 HèNH TH 14 Nhõn sinh trựng SR - Th t dng -Th phõn chia -Th giao bo NSC Cỏc thnh phn khỏc: sc t SR, cỏc ht c trng ... THAI 37 St rột mui Anophelles 38 39 40 C IM SINH HC CA MUI ANOPHELES 41 NGUN BNH Dõy truyn dch t hc C TH CM TH ANOPHELLE 42 St rột truyn mỏu 43 St rột bm sinh Malaria-infected human placenta examined...
 • 68
 • 956
 • 4

Nghiên cứu tác dụng trên sinh trùng sốt rét và độc tính trên thực nghiệm của thuốc sốt rét phối hợp dihydroartemisinin - piperaquin do Việt Nam sản xuất

Nghiên cứu tác dụng trên ký sinh trùng sốt rét và độc tính trên thực nghiệm của thuốc sốt rét phối hợp dihydroartemisinin - piperaquin do Việt Nam sản xuất
... KST SR) thuốc phối hợp DHA-PQP Việt Nam sản xuất 2.2 Xác định độc tính cấp độc tính bán trờng diễn thuốc phối hợp DHA-PQP động vật thực nghiệm 2.3 Đánh giá ảnh hởng thuốc phối hợp DHA-PQP (do thận), ... tính thực nghiệm thuốc sốt rét phối hợp DHA-PQP, với nguyên liệu đợc sản xuất Việt Nam tim, giảm lu lợng dịch qua tim giảm biên độ tim thỏ Trong 20 - Chứng minh thực nghiệm, thuốc phối hợp DHA-PQP ... trùng sốt rét độc tính thực hai liều đờng uống 64 mg 100 mg/kg/ngày ì 28 ngày nghiệm thuốc sốt rét phối hợp dihydroartemisinin - liên tiếp, thuốc phối hợp DHA-PQP không gây ảnh hởng đến thể piperaquin...
 • 14
 • 269
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học phân tử sinh trùng sốt rét kháng thuốc và hiệu lực của hai phác đồ điều trị tại miền Trung - Tây Nguyên (2001 - 2005)

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học phân tử ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc và hiệu lực của hai phác đồ điều trị tại miền Trung - Tây Nguyên (2001 - 2005)
... phối hợp thuốc, thực đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ học phân tử sinh trùng sốt rét kháng thuốc hiệu lực hai phác đồ điều trị miền Trung Tây Nguyên (2001 2005) Mục tiêu đề tài - Xác định ... lệ sinh trùng sốt rét mang gen đột biến kháng thuốc số đột biến gen kháng, đơn vị Quân đội miền Trung - Tây Nguyên (2001 - 2005) - Đánh giá hiệu lực hai phác đồ điều trị sốt rét kháng thuốc: ... đột biến kháng thuốc số đột biến gen kháng, số đơn vị Quân đội miền Trung - Tây Nguyên (2001 - 2005) 3.1.1 Đặc điểm bệnh sốt rét sinh trùng sốt rét kháng thuốc 3.1.1.1 Đặc điểm mắc sốt rét lâm...
 • 27
 • 722
 • 2

nghiên cứu tỷ lệ nhiễm sinh trùng sốt rét và một số yếu tố nguy cơ ở nhóm dân di cư tự do tại xã cư k’bang, huyện ea súp, tỉnh đắk lắk - năm 2010

nghiên cứu tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng sốt rét và một số yếu tố nguy cơ ở nhóm dân di cư tự do tại xã cư k’bang, huyện ea súp, tỉnh đắk lắk - năm 2010
... GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C TÂY NGUY N NAY NGUY N NGHIÊN C U T L NHI M KÝ SINH TRÙNG S T RÉT VÀ M T S Y U T NGUY CƠ NHÓM DÂN DI CƯ T DO T I XÃ CƯ K’BANG, HUY N EA SÚP, T NH K L K - NĂM 2010 Chuyên ... ng SR nhóm dân di t t ó xu t nh ng bi n pháp phòng ch ng SR hi u qu th c hi n tài: Nghiên c u t l nhi m sinh trùng s t rét m t s y u t nguy nhóm dân di t t i K’Bang, huy n Ea Suop, ... Suop, t nh k L k, năm 2010 ” v i m c tiêu sau: Xác nh t l nhi m sinh trùng SR K’ Bang huy n Ea Suop t nh Xác nhóm dân di t t i k L k nh m t s y u t nguy m c b nh SR nhóm dân 3 Chương...
 • 92
 • 421
 • 0

Nhận diện sinh trùng sốt rét qua cơn sốt pdf

Nhận diện ký sinh trùng sốt rét qua cơn sốt pdf
... đường truyền bệnh sinh trùng sốt rét Đối với loại Plasmodium vivax Thời gian ủ bệnh ngắn hay dài Chủng loại sinh trùng sốt rét thường gây nên sốt cách nhật, cách 48 Cơn sốt kéo dài có tới ... cột sống Khi bị mắc bệnh sốt rét, dựa vào đặc điểm tính chất sốt mô tả để nhận định khái quát chủng loại sinh trùng sốt rét gây bệnh Đây sở nhằm định điều trị thuốc sốt rét phù hợp điều kiện ... điểm bệnh gần giống bị nhiễm loại sinh trùng Plasmodium vivax Cơn sốt thường xảy cách nhật, sốt đột ngột, sốt ngắn nhẹ Cơn sốt hay xuất vào buổi chiều tối Sốt kèm theo đau mỏi cơ, xương, khớp;...
 • 5
 • 348
 • 0

Nhận diện sinh trùng sốt rét qua cơn sốt pptx

Nhận diện ký sinh trùng sốt rét qua cơn sốt pptx
... chu kỳ sinh trùng sốt rét phát triển hồng cầu 48 Hiện tượng lần tái nhiễm khác với thời gian ngắn sinh trùng sốt rét Plasmodium falciparum có khả phân chia với số lượng sinh trùng lớn ... đến sốt rét ác tính gây hậu tử vong Con đường truyền bệnh sinh trùng sốt rét Đối với loại Plasmodium vivax Thời gian ủ bệnh ngắn hay dài Chủng loại sinh trùng sốt rét thường gây nên sốt ... sống Khi bị mắc bệnh sốt rét, dựa vào đặc điểm tính chất sốt mô tả để nhận định khái quát chủng loại sinh trùng sốt rét gây bệnh Đây sở nhằm định điều trị thuốc sốt rét phù hợp điều kiện...
 • 5
 • 232
 • 0

Muỗi và gene chống sinh trùng sốt rét. docx

Muỗi và gene chống ký sinh trùng sốt rét. docx
... dại với cá thể muỗi biểu SM1, peptide có khả ngăn cản trùng sốt rét xâm nhập vào đường tiêu hóa muỗi Những cá thể muỗi chuyển gene bị bệnh Plasmodium berghei, loại sinh trùng sốt rét nhiễm ... sinh học, chấm dứt lan truyền dai dẳng loại sinh trùng quần thể Các nghiên cứu trước cho thấy muỗi chứa sinh trùng sốt rét không thích nghi tốt muỗi bệnh Dựa quan sát này, Marcelo Jacobs-Lorena ... nghiên cứu trước đây, muỗi chuyển gene kháng sinh trùng tao lại theo hướng khác làm gia tăng phản ứng miễn dịch muỗi Cái giá phải trả cho khả chống sốt rét tuyệt vời muỗi khả cạnh tranh phải...
 • 8
 • 211
 • 1

SINH TRÙNG SỐT RÉT – PHẦN 1 ppsx

KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT – PHẦN 1 ppsx
... phân chia sinh trùng sốt rét theo hình thức phân liệt, kết tạo sinh trùng non (merozoite) Số lượng merozoite tạo loại sinh trùng sốt rét hồng cầu sau chu kỳ sau: - P.falciparum: 32 merozoite ... Thời gian phân chia sinh trùng sốt rét gan gọi thời gian phát triển tế bào gan, P.falciparum: ngày; P.vivax: ngày; P.malariae: 11 13 ngày P.ovale: 10 ngày Quá trình sinh sản KST tế bào ... phụ sinh động vật có vú - chi phụ sinh loài chim - chi phụ sinh loài bò sát * Có khoảng 12 0 loài sinh gây bệnh sốt rét cho người động vật có xương sống, số loài tiêu biểu sau: - sinh...
 • 11
 • 918
 • 4

SINH TRÙNG SỐT RÉT – PHẦN 2 pptx

KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT – PHẦN 2 pptx
... thường 2. 2 Hô hấp KSTSR sinh trùng sinh hồng cầu cần sử dụng lượng lớn oxy KSTSR hô hấp chủ yếu sử dụng glucose oxy-Hb Khả sử dụng oxy KSTSR bị ức chế cacbonmonoxit, xyanit số thuốc chống sốt ... chức 2. 5 Thích nghi biến dị KSTSR: Trong điều kiện bất lợi, để tồn KSTSR biến dị thay đổi cấu trúc gen, đặc tính lý, hóa học… tạo nên chủng KST kháng thuốc III HÌNH THỂ KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT: ... KSTSR hồng cầu vật chủ mà sinh trùng sinh B Giai đoạn phát triển thể muỗi: Giai đoạn KSTSR phát triển dày, xoang thể tuyến nước bọt muỗi (trên tiêu mổ muỗi): Gamete (thể giao tử): Giao...
 • 11
 • 514
 • 1

Loại sinh trùng sốt rét hiếm gặp potx

Loại ký sinh trùng sốt rét hiếm gặp potx
... Plasmodium ovale nước ta cần nhà khoa học ý quan tâm Các chủng loại sinh trùng sốt rét sinh trùng sốt rét gây bệnh cho người có chủng loại Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ... thuốc điều trị quản lý điều trị bệnh phù hợp Đặc điểm chủng loại sinh trùng sốt rét P malariae Khi bị nhiễm bệnh, sinh trùng sốt rét loại P malariae thường tồn thể người từ 4-5 năm, có trường ... xác chủng loại sinh trùng, tránh nhầm lẫn Đặc điểm chủng loại sinh trùng sốt rét P ovale Khi bị nhiễm bệnh, sinh trùng sốt rét loại P ovale thường tồn thể người từ 2-3 năm, có trường hợp...
 • 9
 • 339
 • 1

Huyết thanh trong nuôi cấy sinh trùng sốt rốt pptx

Huyết thanh trong nuôi cấy ký sinh trùng sốt rốt pptx
... báo cáo thay huyết người albumine huyết bò(5g/l) Việc thẩm tách huyết người làm giảm khả hỗ trợ phát triển KST, loại huyết thương mại hỗ trợ phát triển khoảng ¼ lượng nuôi cấy Với huyết thay thế, ... KST Huyết thỏ (5 đến 10%) dùng thay cho huyết người đòi hòi khoảng thời gian từ đến tuần cho thích nghi nuôi cấy Jensen so sánh tỷ lệ phát triển P.falciparum huyết loại động vật khác Với huyết ... thuốc chống sốt rét, nên người ta quan tâm đến việc thay loại huyết loại động vật có vú ( bò, khỉ, ngựa, dê, cừu, thỏ heo) thay cho huyết người hay chí phát triển môi trường huyết tự nuôi cấy KST...
 • 4
 • 253
 • 1

Bộ gen của sinh trùng sốt rét được giải mã docx

Bộ gen của ký sinh trùng sốt rét được giải mã docx
... Wellcome Học viện Y tế quốc gia P vivax loài sinh trùng sốt rét thứ hai giải Các nhà nghiên cứu phát gen P vivax khác xa gen sinh trung giải trước – khác chất, cấu trục độ phức tạp ... Sốt rét Vivax cho kiên cường phục hồi nhanh họ hàng nó, sinh trùng sốt rét nguy hiêm hơn, P falciparum – khó tiêu diệt Sốt rét vivax lây nhiễm qua muỗi nhiệt độ thấp Loài sinh có ... Mahidol, Thái Lan, cho biết: Giải gen Plasmodium vivax tiến lớn – bước tiến quan trọng sinh học sinh chiến chống lại sốt rét Tham khảo: Carlton et al Comparative genomics of the neglected...
 • 5
 • 230
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bài 7 ký sinh trùng sốt rétbài giảng ký sinh trùngbài giảng ký sinh trùng giunviện ký sinh trùng sốt rétviện ký sinh trùng sốt rét quy nhơnviện ký sinh trùng sốt rét tphcmký sinh trùng sốt rét plasmodium falciparumký sinh trùng sốt rét ở việt namký sinh trùng sốt rét kháng thuốcký sinh trùng sốt rét là gìký sinh trùng sốt rét trong máucác loại ký sinh trùng sốt rétxét nghiệm ký sinh trùng sốt rétxét nghiệm tìm ký sinh trùng sốt rétphương pháp xét nghiệm ký sinh trùng sốt rétCác loại hình xưởng chế tác đá thời tiền sử ở đông nam bộThực trạng nguồn nhân lực, kết quả khám chữa bệnh và kiến thức, thái độ của cán bộ y tế về quản lý, kiểm định chất lượng bệnh viện, tại bệnh viện đa khoa thành phố vinh, năm 2014Tuần 9. Đất Cà MauTuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phânBài 46-47. Lắp mạch điện đơn giảnỨng dụng công nghệ tin học và phương pháp máy toàn đạc điện tử chỉnh lý bản đồ địa chính tờ số 15 tỷ lệ 1500 phường quang trung thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyênĐánh giá kết quả thực hiện đề án nông thôn mới tại xã điền công thành phố uông bí tỉnh quảng ninhĐánh giá tình hình chuyển quyền sử dụng đất tại xã đắc sơn thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013 – 2015Thành lập tờ bản đồ địa chính số 01 tỷ lệ 12000 từ số liệu đo đạc tại xã huống thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênBài 20-21. Ôn tập: Con người và sức khỏeBài 15. Phòng bệnh viêm gan Acông vănTran ngoc cuongQD TrungTuyen Dot1 BoSung8 2017 CV14094- Thông báo lịch thi tuyển sinh cao học năm 2017Tổ chức một số hoạt động sinh hoạt tập thể nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diệnGiải quyết tranh chấp về nhãn hiệu theo pháp luật việt nam (tt)