Đường trường sơn trong kháng chiến chống mỹ, cứu nước giai đoạn (1959 1975)

Đường trường sơn trong kháng chiến chống mỹ, cứu nước giai đoạn (1959 1975)

Đường trường sơn trong kháng chiến chống mỹ, cứu nước giai đoạn (1959  1975)
... nghiên cứu cách đầy đủ có hệ thống đường Trường Sơn kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giai đoạn (1959- 1975) Với lí đó, định lựa chọn vấn đề “ Đường Trường Sơn kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giai đoạn ... triển đường Trường Sơn kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ( 1959- 1975) Chương 2: Quá trình hình thành, phát triển đường Trường Sơn giai đoạn (1959- 1975) Chương 3: Đặc điểm vai trò đường Trường Sơn giai ... Trường Sơn kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giai đoạn 1959- 1975 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Trình bày trình hình thành phát triển đường Trường Sơn kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1959- 1975) - Rút...
 • 114
 • 510
 • 1

Đường trường sơn trong kháng chiến chống mỹ, cứu nước giai đoạn (1959 1975)

Đường trường sơn trong kháng chiến chống mỹ, cứu nước giai đoạn (1959  1975)
... nghiên cứu cách đầy đủ có hệ thống đường Trường Sơn kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giai đoạn (1959- 1975) Với lí đó, định lựa chọn vấn đề “ Đường Trường Sơn kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giai đoạn ... Trường Sơn kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giai đoạn 1959- 1975 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Trình bày trình hình thành phát triển đường Trường Sơn ừong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1959- 1975) - ... triển đường Trường Sơn kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ( 1959- 1975) Chương 2: Quá trình hình thành, phát triển đường Trường Sơn giai đoạn (1959- 1975) Chương 3: Đặc điểm vai ừò đường Trường Sơn...
 • 113
 • 232
 • 0

Ngoại giao của Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn 1954 - 1975

Ngoại giao của Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn 1954 - 1975
... Việt Nam ta quốc gia văn hiến có lịch sử ngoại giao lâu đời phong phú Trong bật ngoại giao giai đoạn nước Việt Nam dân chủ cộng hòa chủ tịch Hồ CHí Minh lãnh đạo , cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt ... lược Tích cực bảo vệ hoà bình giới” Ngoại giao với nước xã hội chủ nghĩa anh em Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhận viện trợ tích cực, giúp đỡ tinh thần nước xã hội chủ nghĩa, đặc biệt Liên ... mạng nước Bằng chuyến thăm hữu nghị Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh với mục đích mở rộng quan hệ ngoại giao, Việt Nam nhận viện trợ to lớn vật chất tinh thần giai đoạn đầu kháng chiến chống Mỹ Liên...
 • 23
 • 1,177
 • 7

Thanh niên thanh hoá trong kháng chiến chống mỹ cứu nước giai đoạn 1964 1973

Thanh niên thanh hoá trong kháng chiến chống mỹ cứu nước giai đoạn 1964  1973
... niên Thanh Hóa kháng chiến chống Mỹ cứu nớc giai đoạn 1964 - 1973 Đối tợng, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu đề tài 3.1 Đối tợng nghiên cứu Đối tợng nghiên cứu đề tài niên Thanh Hóa kháng chiến chống ... kết nghiên cứu niên Thanh Hóa kháng chiến chống Mỹ cứu nớc thấy, thứ nhất: Hầu hết t liệu, có công trình nghiên cứu hoạt động thể đóng góp lực lợng niên Thanh Hóa kháng chiến chống Mỹ dới dạng ... trào niên xung phong Thanh Hóa, có số viết khái quát hoạt động, đóng góp lực lợng niên xung phong Thanh Hóa kháng chiến chống Mỹ cứu nớc Tiêu biểu nh: Thanh niên xung phong Thanh Hóa hai kháng chiến...
 • 96
 • 407
 • 0

Báo cáo: ngoại giao của Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn 1954 - 1975 potx

Báo cáo: ngoại giao của Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn 1954 - 1975 potx
... bật ngoại giao giai đoạn nước Việt Nam dân chủ cộng hòa chủ tịch Hồ CHí Minh lãnh đạo , cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. lịch sử nước ta trải qua biết lần kháng chiến chống quân xâm, lược ngoại ... hiểu kháng chiến nhân dân ta lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam tiến tới giải phóng hoàn toàn đất nước khỏi tay đế quốc Mỹ xâm lược giai đoạn từ 195 4- 1975 Tháng năm 1954, sau hiệp định Gionevo,đất nước ... ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI, NGOẠI GIAO Bối cảnh lịch sử đầu năm1954: Bối cảnh nước Hiệp định Giơnevơ 1954 Đông Dương ký kết kết thúc chiến tranh xâm lược thực dân Pháp can thiệp Mỹ ba nước Việt Nam, Lào,...
 • 21
 • 273
 • 0

hậu phương hà tĩnh trong kháng chiến chống mỹ, cứu nước giai đoạn 1964 – 1968

hậu phương hà tĩnh trong kháng chiến chống mỹ, cứu nước giai đoạn 1964 – 1968
... đóng góp Tĩnh với tư cách hậu phương kháng chiến chống Mĩ vô to lớn Vì thế, nghiên cứu hậu phương Tĩnh kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn 1954 - 1975 nói chung, giai đoạn 1964 1968 nói ... tượng nghiên cứu luận văn Hậu phương Tĩnh kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giai đoạn 1964 1968 bao gồm trình xây dựng, bảo vệ hậu phương trước chiến tranh phá hoại lần thứ đế quốc Mỹ, thực nghĩa ... nghiệm hậu phương Tĩnh kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giai đoạn 1964 1968 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đề thực luận văn, sử dụng chủ yếu phương pháp lịch sử phương pháp lôgíc Ngoài ra, kết hợp số phương...
 • 124
 • 849
 • 2

Vai trò của phụ nữ tỉnh thái bình trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước giai đoạn 1965 1975

Vai trò của phụ nữ tỉnh thái bình trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước giai đoạn 1965 1975
... Chương VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ THÁI BÌNH TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC GIAI ĐOẠN 1965 - 1975 2.1 HOÀN CẢNH LỊCH SỬ VÀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA ĐẤT NƯỚC VÀ CỦA TỈNH THÁI BÌNH TRONG GIAI ĐOẠN 1965 ... Nghiên cứu vai trò phụ nữ Thái Bình kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giai đoạn 1965 1975 phương diện: sản xuất, công tác chiến đấu - Rút nhận xét, đánh giá vai trò phụ nữ Thái Bình kháng chiến chống ... chống Mỹ giai đoạn 1965 1975, qua nêu lên vai trò phụ nữ Thái Bình giai đoạn - Làm rõ nhân tố góp phần phát huy cao độ sức mạnh vai trò phụ nữ Thái Bình kháng chiến chống Mỹ giai đoạn 1965 – 1975...
 • 99
 • 249
 • 0

Đảng bộ huyện quỳnh lưu với công tác xây dựng đảng trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước giai đoạn 1965 1975

Đảng bộ huyện quỳnh lưu với công tác xây dựng đảng trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước giai đoạn 1965  1975
... quát công tác xây dựng Đảng Đảng Quỳnh Lu trớc 1965 26 2.2.3 Đảng Quỳnh Lu xây dựng Đảng giai đoạn 1965 - 1968 29 2.3 Đảng huyện Quỳnh Lu xây dựng Đảng giai đoạn 1969 - 1972 37 2.4 Công tác xây dựng ... phạm vi nghiên cứu: Khoá luận " Đảng huyện Quỳnh Lu với công tác xây dựng Đảng kháng chiến chống mỹ cứu nớc giai đoạn 1965 - 1975" nhằm sâu tìm hiểu công tác xây dựng Đảng Đảng huyện nhà điều ... dựng Đảng giai đoạn 1972 - 1973 39 2.4.1 Quỳnh Lu chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai Đế quốc Mỹ 39 2.4.2 Công tác xây dựng Đảng 42 Công tác xây dựng Đảng Đảng huyện Quỳnh Lu giai đoạn...
 • 70
 • 113
 • 0

Hậu phương thanh hóa trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước giai đoạn 1973 1975

Hậu phương thanh hóa trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước giai đoạn 1973  1975
... phương Thanh hóa giai đoạn 195 41973 Chương Công xây dựng bảo vệ hậu phương kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giai đoạn từ năm 1973- 1975 2.1 Xây dựng hậu phương kháng chiến 2.1.1 ... Khái quát hậu phương Thanh Hóa kháng chiến chống Mỹ cứu nước trước năm 1973 Chương 2: Công xây dựng bảo vệ hậu phương từ năm 1973 đến năm 1975 Chương 3: Thanh Hóa thực nghĩa vụ hậu phương tổng ... thành hậu phương vững mạnh kháng chiến toàn quốc điểm qua công tác chi viện cho chiến trường miền Nam kháng chiến chống Mỹ, cứu nước Luận văn Thạc Sĩ “ Thanh Hóa thực nghĩa vụ hậu phương kháng chiến...
 • 103
 • 821
 • 1

MẶT TRẬN NGOẠI GIAO TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG mỹ cứu nước GIAI đoạn 1954 – 1960

MẶT TRẬN NGOẠI GIAO TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG mỹ cứu nước GIAI đoạn 1954 – 1960
... tác nước sở năm nguyên tắc chúng sống hòa bình Trong giai đoạn 1954 1960, Việt Nam nêu cao cờ hòa bình, chống chiến tranh phi nghĩa, đưa nhiều sáng kiến hòa bình đẩy mạnh hoạt động ngoại giao ... Việt Nam Trong giai đoạn 1954 1960, ngoại giao nhân dân nhằm nêu cao cờ độc lập, hòa bình nhân đạo, làm rõ nhân dân Việt Nam kháng chiến mục đích khác bảo vệ độc lập, dân tộc, thống đất nước Việt ... Nam giới nâng lên sau thắng lợi quân ngoại giao kháng chiến chống thực dân, đặc biệt sau chiến thắng Điện Biên Phủ Chính sách đối ngoại Đảng Nhà nước ta giai đoạn tập trung vào sáu hoạt động lớn:...
 • 11
 • 88
 • 0

Vai trò của hậu phương miền Bắc trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 - 1975

Vai trò của hậu phương miền Bắc trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 - 1975
... minh vai trò định hậu phương miền lớn Miền Bắc tiền tuyến lớn Miền Nam nghiệp kháng chiến chống cứu nước Trên tảng chế độ xã hội xây dựng 10 năm hòa bình (1954 – 1964) cố bảo vệ vững 10 năm chiến ... – 1975) , Đảng nhà nước ban hành thực biện pháp nhằm làm cho Miền Bắc phát huy đầy đủ, liên tục vai trò tác dụng có ý nghĩa định cộng kháng chiến chống .Miền Bắc với hiệu: Miền Nam gọi, miền ... rằng: Miền bắc hậu phương lớn mà phân biệt đâu tiền tuyến, đâu hậu phương Cả dân tộc kết thành khối khát vọng hòa bình độc lập, tự Không giống hậu phương chiến tranh mà thấy, hậu phương Miền Bắc...
 • 5
 • 10,049
 • 63

Lực lượng vũ trang thanh hoá trong kháng chiến chống mỹ cứu nước ( 1954 1975)

Lực lượng vũ trang thanh hoá trong kháng chiến chống mỹ cứu nước ( 1954  1975)
... thị diệp lực lợng trang hóa kháng chiến chống mỹ cứu nớc (1 954 - 1975) Chuyên ngành: lịch sử Việt Nam Mã số: 60.22.54 Luận văn thạc sĩ khoa học lịch sử Ngời hớng dẫn khoa học: TS trần tài ... phỏt trin v úng gúp ca lc lng v trang Thanh Húa khỏng chin chng M (1 954 -1975) Vỡ nhng lý nờu trờn, tụi chn : Lc lng v trang Thanh Húa khỏng chin chng M cu nc (1 954 - 1975) lm ti Lun cao hc Thc s ... 135) Hong Húa); 54 (Hu Lc); 98 (Qung Xng); 112 (Tnh Gia); 272 (Th Xuõn; 214 (Vnh Lc); 258 (Cm Thy); 236 (Thch Thnh); 134 (Nụng Cng); 192 (Yờn nh); 178 (Thiu Húa); 156 ( ng Sn) [32,44] Thc hin ch...
 • 132
 • 521
 • 3

Nghệ thuật đấu tranh ngoại giao trong kháng chiến chống mỹ cứu nước (1954 1975)

Nghệ thuật đấu tranh ngoại giao trong kháng chiến chống mỹ cứu nước (1954  1975)
... tạo hội cho đấu tranh quân sự, trị ngoại giao giành thắng lợi sớm kết thúc chiến tranh Kết hợp mặt trận đấu tranh quân sự, đấu tranh trị, đấu tranh ngoại giao đấu tranh binh vận chiến tranh nét ... Nghệ thuật đánh giặc giữ nớc I Nghệ thuật đánh giặc giữ nớc tổ tiên: II Nghệ thuật quân Việt Nam từ có Đảng lónh đạo: III Tiu kt chng I: Chơng II Nghệ thuật đấu tranh ngoại giao kháng chiến chống ... dừng lại việc nghiên cứu trình phát triển hoạt động chủ yếu ngoại giao Việt Nam, cha có công trình chuyên kho viết nghệ thuật đấu tranh ngoại giao Việt Nam kháng chiến chống Mỹ cứu nớc mà đề tài...
 • 83
 • 1,569
 • 7

Đảng với cuộc vận động nông dân miền nam trong kháng chiến chống mỹ, cứu nước (1954 1965)

Đảng với cuộc vận động nông dân miền nam trong kháng chiến chống mỹ, cứu nước (1954 1965)
... sáng tỏ hiệu biện pháp vận động nông dân miền Nam Đảng kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ 1954-1965 Thấy đóng góp to lớn nông dân miền Nam vào thắng lợi kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ 1954-1975 Bước ... cập nhiều đến đường lối sách Đảng nông dân miền Nam phong trào đấu tranh nông dân miền Nam kháng chiến cứu nước từ 1954-1965; "Lịch sử phong trào nông dân Hội nông dân tỉnh Cần Thơ (1930-2008") ... sách Đảng trình tổ chức vận động nông dân miền Nam đấu tranh chống Mỹ quyền Sài Gòn giai đoạn 1954-1965 Góp phần làm rõ vị trí, vai trò nông dân miền Nam thắng lợi nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu...
 • 13
 • 611
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: quan điểm của hồ chí minh về đoàn kết quốc tế và sự vận dụng của đảng cộng sản việt nam trong kháng chiến chống mỹ cứu nước 19541975câu 11 trong kháng chiến chống mỹ cứu nước tỉnh quảng nam được đảng và nhà nước tặng 8 chữ vàng đó là chữ gìphân tích và đánh giá chủ trương kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nướcđường lối kháng chiến chống mỹ cứu nước 6575đường lối kháng chiến chống mỹ cứu nước 5475đường lối kháng chiến chống mỹ cứu nước của đảngđường lối kháng chiến chống mỹ cứu nước 1965phân tích đường lối kháng chiến chống mỹ cứu nướcđường lối kháng chiến chống mỹ cứu nướcphân tích đường lối kháng chiến chống mỹ cứu nước trên phạm vi cả nướcquá trình hình thành đường lối kháng chiến chống mỹ cứu nướctrình bày đường lối kháng chiến chống mỹ cứu nướctiểu luận đường lối kháng chiến chống mỹ cứu nướcnội dung đường lối kháng chiến chống mỹ cứu nướcđường lối kháng chiến chống mỹ cứu nước 1954bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa họcBảng nhân 6Tuần 5. Tên riêng và cách viết tên riêng. Câu kiểu Ai là gì?Tuần 8. Nghe-viết: Bàn tay dịu dàngBài 17. u, ưLần đầu tiên trừ quỷBằng nhau. Dấu =on tap chuong 1