Khảo sát tác động của một số dịch chiết COMPOST lên tuyến trùng bướu rễ cây hồ tiêu ở INVITRO

khảo sát tác động của một số dịch chiết compost lên tuyến trùng bướu rễ cây hồ tiêu invitro

khảo sát tác động của một số dịch chiết compost lên tuyến trùng bướu rễ cây hồ tiêu ở invitro
... quỏt v compost 30 2.7.1 Khỏi nim v compost 30 2.7.2 Li ớch ca compost .30 2.7.3 Kh nng kim soỏt bnh thc vt ca compost 33 2.7.3.1 Cỏc nghiờn cu s dng compost ... gim kh nng lõy nhim cỏc mm bnh [27] 2.7 Khỏi quỏt v compost 2.7.1 Khỏi nim v compost [2] Compost l sn phm ca quỏ trỡnh composting, sn phm compost phi m bo cỏc iu kin nh: cht hu c n nh (dng mựn), ... phõn tớch lý húa ca cỏc compost 47 4.2 Kt qu th nghim c tớnh dch chit ca cỏc compost 49 4.2.1 Dch chit compost (phõn t lỏ J curcas) 49 4.2.2 Dch chit compost (phõn t bỏnh du...
 • 102
 • 340
 • 1

Khảo sát tác động của một số dịch chiết COMPOST lên tuyến trùng bướu rễ cây hồ tiêu INVITRO

Khảo sát tác động của một số dịch chiết COMPOST lên tuyến trùng bướu rễ cây hồ tiêu ở INVITRO
... hợp chất tanin phenolic với compost ngăn chặn tuyến trùng bướu rễ [12].Trên sở đó, thực đề tài: Khảo sát tác động số dịch chiết compost lên tuyến trùng bướu rễ hồ tiêu in vitro ” Đề tài thực ... đánh giá khả compost việc kiểm soát tuyến trùng bướu rễ chăm sóc trồng 1.3 Hạn chế đề tài Do giới hạn thời gian nên đề tài khảo sát tác động dịch chiết compost lên tuyến trùng bướu rễ in vitro, ... thể tuyến trùng trạng thái căng phồng lên Áp lực có tác dụng làm giảm tác động lên soma cho phép tuyến trùng vận động Xoang thể chứa tế bào tuyến khác hệ tiêu hóa hệ sinh sản Cơ thể tuyến trùng...
 • 71
 • 268
 • 0

Luận văn công nghệ sinh học Khảo sát tác động của một số dịch chiết compost lên tuyến trùng bướu rễ cây hồ tiêu in vitro

Luận văn công nghệ sinh học Khảo sát tác động của một số dịch chiết compost lên tuyến trùng bướu rễ cây hồ tiêu ở in vitro
... đó, thực đề tài: Khảo sát tác động số dịch chiết compost lên tuyến trùng bướu rễ hồ tiêu in vitro ” Đề tài thực phòng Công nghệ biến đổi sinh học, Viện Sinh học nhiệt đới Tp HCM 1.2 Mục đích nội ... giá khả compost việc kiểm soát tuyến trùng bướu rễ chăm sóc trồng 1.3 Hạn chế đề tài Do giới hạn thời gian nên đề tài khảo sát tác động dịch chiết compost lên tuyến trùng bướu rễ in vitro, chưa ... giảm bướu rễ 66%, số túi trứng giảm 74%, mật độ tuyến trùng sinh rễ giảm 71% so với mẫu đối chứng Cơ chế hoạt tính sinh học Paecilomyces ức chế tuyến trùng sinh thực vật ký sinh trực tiếp lên...
 • 72
 • 357
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Khảo sát tác động của một số chất ức chế miễn dịch lên chuột nhắt trắng" ppt

Tài liệu Báo cáo
... tâm thần, có hoạt chất clopromazin Ở não bộ, nhân xám não huy hoạt động bán tự động hoạt động thể Trong hoạt động rung hoạt động bán tự động Khi sử dụng thuốc aminazin liều, hoạt chất clopromazin ... hoạt động chuột N5 Kiểm tra chụp X quang não MRI hoạt động chuột N5 Tiêm PBS Kiểm tra chụp X quang não MRI hoạt động chuột N10 tiêm amimnazin (25 mg/kg Kiểm tra chụp X quang não MRI hoạt động chuột ... não MRI hoạt động chuột trước tiêm thuốc Tiêm aminazin ( liều dùng 25mg/ kg), tiêm vào khoang bụng chuột với 30 thí nghiệm tiêm dung dịch PBS với 30 đối chứng Kiểm tra não hoạt động chuột vào ngày...
 • 3
 • 271
 • 0

KHẢ NĂNG KIỂM SOÁT TUYẾN TRÙNG BƯỚU RỄ CÂY HỒ TIÊU CỦA CHẾ PHẨM NEMAITB NHÀ LƯỚI VÀ BƯỚC ĐẦU THỬ NGHIỆM TẠI ẤP BẦU TRƯ, XÃ AN BÌNH, HUYỆN PHÚ GIÁO, BÌNH DƯƠNG

KHẢ NĂNG KIỂM SOÁT TUYẾN TRÙNG BƯỚU RỄ CÂY HỒ TIÊU CỦA CHẾ PHẨM NEMAITB Ở NHÀ LƯỚI VÀ BƯỚC ĐẦU THỬ NGHIỆM TẠI ẤP BẦU TRƯ, XÃ AN BÌNH, HUYỆN PHÚ GIÁO, BÌNH DƯƠNG
... - Chế phẩm NemaITB Phòng Công nghệ Biến đổi Sinh học, Viện Sinh học nhiệt đới cung cấp - Sinh vật thử nghiệm: tuyến trùng cảm nhiễm tuổi tách từ rễ hồ tiêu thu Phú Giáo, Bình Dương Chế phẩm NemaITB ... hại số tuyến trùng dễ dàng quan sát rễ, thân phần mặt đất khác hoa Tuyến trùng bướu rễ đại diện cho nhóm tuyến trùng ký sinh thực vật Tuyến trùng bướu rễ hay gọi tuyến trùng nốt sưng rễ (Meloidogyne ... 66 3.5 Sơ đánh giá hiệu phòng ngừa tuyến trùng bƣớu rễ hồ tiêu chế phẩm NemaITB ấp Bầu Trƣ, An Bình (Phú Giáo, Bình Dƣơng) 72 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận ...
 • 83
 • 437
 • 2

Khảo sát hoạt động của một số hư từ trong tác phẩm Phép giảng tám ngày của Alexandre De Rhodes

Khảo sát hoạt động của một số hư từ trong tác phẩm Phép giảng tám ngày của Alexandre De Rhodes
... NGỌC KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ HƯ TỪ TRONG TÁC PHẨM “PHÉP GIẢNG TÁM NGÀY” CỦA ALEXANDRE DE RHODES LUẬN VĂN THẠC SỸ NGÔN NGỮ HỌC Chuyên ngành: Ngôn ngữ học Mã số: 60 22 01 Khóa: 2005-2008 ng ... nghiệp Khảo sát hoạt động phó từ gốc Hán tác phẩm “Hoàng Lê thống chí” Ngô Gia Văn Phái tác phẩm “Giàn thiêu” Võ Thị Hảo”” Nguyễn Nam Thái Bởi vậy, chọn vấn đề Khảo sát hoạt động số từ tác phẩm ... loại tập trung phần lớn từ gốc Hán tiếng Việt Phạm vi nghiên cứu: Trong luận văn này, tiến hành khảo sát, thống kê từ tác phẩm Phép giảng tám ngày Alexandre De Rhodes (1593 -1660) Tủ sách...
 • 177
 • 666
 • 3

Nghiên cứu tác động của một số dịch vụ công chủ yếu trong nông thôn các tỉnh vùng đồng bằng sông hồng

Nghiên cứu tác động của một số dịch vụ công chủ yếu trong nông thôn các tỉnh vùng đồng bằng sông hồng
... lý dịch vụ công chủ yếu nông thôn tỉnh vùng đồng sông Hồng Tôi xin cảm ơn sâu sắc đến thành viên thực dự án hỗ trợ tốt phương tiện tài học thuật để luận văn hoàn thành Tôi xin cảm ơn tất bà nông ... Nghiên c u tác ñ ng c a m t s d ch v công ch y u nông thôn t nh vùng ñ ng b ng sông H ng” mu n lý gi i nh m ñưa nh ng gi i pháp h p lý cho c i cách d ch v công nông thôn cho vùng ñ ng b ng sông ... i trư ng ph thông công l p nông thôn, nh t vùng sâu, vùng xa M t khác, vùng nông thôn thư ng h p d n so v i khu v c thành th ñ t ch c, cá nhân cung ng d ch v công, d ch v công nông thôn ch y u...
 • 147
 • 258
 • 1

khảo sát hiệu quả của một số dịch trích thực vật và thuốc hóa học đối với nấm bipolaris sp. và pithomyces sp. gây bệnh lem lép hạt trong điều kiện phòng thí nghiệm

khảo sát hiệu quả của một số dịch trích thực vật và thuốc hóa học đối với nấm bipolaris sp. và pithomyces sp. gây bệnh lem lép hạt trong điều kiện phòng thí nghiệm
... SÁT HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ DỊCH TRÍCH THỰC VẬT VÀ THUỐC HÓA HỌC ĐỐI VỚI NẤM Bipolaris sp VÀ Pithomyces sp GÂY BỆNH LEM LÉP HẠT TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM” Do sinh viên Võ Thị Kiều thực bảo ... VÕ THỊ KIỀU, 2013 “KHẢO SÁT HIỆU QUẢ CỦA DỊCH TRÍCH THỰC VẬT VÀ THUỐC HÓA HỌC ĐỐI VỚI NẤM BIPOLARIS SP VÀ PITHOMYCES SP GÂY BỆNH LEM LÉP HẠT LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM” Luận văn tốt nghiệp ... thuốc hóa học nấm Bipolaris sp Pithomyces sp gây lem lép hạt lúa điều kiện in vitro 14 2.2.2 Thí nghiệm Khảo sát hiệu bốn loại dịch trích thực vật nấm Bipolaris sp Pithomyces sp gây lem lép hạt...
 • 64
 • 323
 • 0

Khảo sát hoạt động của một số nhà thuốc GPP tại hà nội thông qua một số chỉ tiêu của thực hành nhà thuốc tốt

Khảo sát hoạt động của một số nhà thuốc GPP tại hà nội thông qua một số chỉ tiêu của thực hành nhà thuốc tốt
... điều chỉnh hay không? Với mong muốn đưa câu trả lời tổng quát cho thắc mắc trên, tiến hành thực đề tài “ Khảo sát hoạt động số nhà thuốc GPP ATội thông qua số tiêu thực hành nhà thuốc tốt ” ... tế ban hành tiêu chuẩn chất lượng phục vụ nhà thuốc, bao gồm kỹ thực hành thông tin hướng dẫn sử dụng thuốc, gọi Chế độ thực hành tốt nhà thuốc (GPP) [24] > Muc đích thưc hành tốt nhà thuốc: ... lẻ thuốc cấp chứng nhận GPP tổng số 547 nhà thuốc chứng nhận GPP nước Số lượng nhà thuốc GPP Nội thể qua bảng 3.5 Bảng 3.5 Sô lượng nhà thuốc GPP Nội tính đến 30/06/2009 Khu vực Nội...
 • 94
 • 954
 • 3

Nghiên cứu tình hình sử dụng chất thải rắn nông nghiệp và tác động của một số hình thức xử lý rơm rạ đến môi trường đất lúa Hà Nội

Nghiên cứu tình hình sử dụng chất thải rắn nông nghiệp và tác động của một số hình thức xử lý rơm rạ đến môi trường đất lúa ở Hà Nội
... GIA HÀ NÔI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN SONG TÙNG NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CHẤT THẢI RẮN NÔNG NGHIỆP VÀ TÁC ĐỘNG CỦA MỘT SỐ HÌNH THỨC XỬ LÝ RƠM RẠ ĐẾN MÔI TRƢỜNG ĐẤT LÚA HÀ NỘI ... gom, sử dụng, xử chất thải rắn nông nghiệp tác động trực tiếp số hình thức xử rơm rạ đồng ruộng đến môi trường đất lúa địa bàn Nội, đặc biệt hình thức đốt rơm rạ đồng ruộng, hình thức ... 3.3.4 Ảnh hưởng số hình thức xử rơm rạ đến khu hệ vi sinh vật đất 117 3.3.5 Ảnh hưởng số hình thức xử rơm rạ đến chất hữu đất 120 3.3.6 Ảnh hưởng hình thức xử rơm rạ đến suất lúa 130...
 • 199
 • 738
 • 3

KHẢO SÁT SỰ TĂNG TRƯỞNG IN VITRO CỦA CÂYĐƯƠNG QUY NHẬT BẢN (Angelica acutiloba (Siebold & Zucc.)Kitagawa) DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ HÓA HỌC VÀ VẬT LÝ

KHẢO SÁT SỰ TĂNG TRƯỞNG IN VITRO CỦA CÂYĐƯƠNG QUY NHẬT BẢN (Angelica acutiloba (Siebold & Zucc.)Kitagawa) DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ HÓA HỌC VÀ VẬT LÝ
... chúng (Huxley, 1992) Từ trên, đề tài: Khảo sát tăng trưởng in vitro đương quy Nhật Bản (Angelica acutiloba (Siebold & Zucc.) Kitagawa) tác động số yếu tố hóa học vật tiến hành nhăm tim ... Những đặc điểm số yếu tố hóa học vật in vitro ảnh hưởng chúng sinh trưởng 25 1.4.1 Yếu tố hóa học 25 130 ii 1.4.2 Yếu tố vật 28 CHƯƠNG 2: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG ... hộp nuôi lên tăng trưởng chồi đương quy Nhật Bản nuôi cấy in vitro tác động lên ex vitro 2.2.2.1 Giai đoạn in vitro * Vật liệu - Mẫu dùng cho thí nghiệm chồi đương quy Nhật Bản in vitro mang mở,...
 • 157
 • 243
 • 0

Luận văn khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố đến tính tương thích động học giữa bộ phận gặt đập và hệ thống di động của máy gặt đập liên hợp thu hoạch lúa

Luận văn khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố đến tính tương thích động học giữa bộ phận gặt đập và hệ thống di động của máy gặt đập liên hợp thu hoạch lúa
... CC PHNG PHP THU HO CH LA B NG MY 1.1.1 Phng phỏp thu ho ch m t giai ủo n 1.1.2 Phng phỏp thu ho ch nhi u giai ủo n 1.2 U, NH C I M C A MY THU HO CH LA LIấN H P PHN LO I MY LIấN H P THU HO CH LA ... Cabin ủi u n v h th ng tớn hi u; - H th ng thu l c ủi u n nõng h , tay lỏi; - H th ng di ủ ng (cú d ng chớnh: di ủ ng b ng bỏnh hi, di ủ ng b ng d i xớch v di ủ ng k t h p n a xớch) 1.4.2 Mỏy g t ... C I M C A MY THU HO CH LA LIấN H P a u ủi m - Trong cựng th i gian th c hi n nhi u cụng ủo n trờn cựng m t lo i mỏy - Phng phỏp thu ho ch ny cho nng su t thu ho ch cao, th i gian thu ho ch ng...
 • 76
 • 517
 • 0

Khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố đến phản ứng điều chế cao su thiên nhiên lỏng bởi tác nhân phenylhidrazinfe2+

Khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố đến phản ứng điều chế cao su thiên nhiên lỏng bởi tác nhân phenylhidrazinfe2+
... Kết khảo sát ảnh hởng yếu tố đến phản ứng cắt mạch cao su thiên nhiên 3.2.1 Khảo sát ảnh hởng nồng độ 3.2.2 Khảo sát ảnh hởng tỷ lệ mol phenylhidrazin/Fe2+ 3.2.3 Khảo sát ... phenylhydrazin/Fe2+ Vì vậy, chọn đề tài: Khảo sát ảnh hởng số yếu tố đến phản ứng điều chế cao su thiên nhiên lỏng tác nhân phenylhiđrazin/Fe2+ Nhiệm vụ đề tài: - Điều chế CSTNL có nhóm hiđroxyl cuối ... điều chế cao su thiên nhiên lỏng 29 2.2.1 Chuẩn bị dung dịch cao su thiên nhiên 29 2.2.2 Điều chế cao su thiên nhiên lỏng có nhóm hydroxyl cuối mạch phơng pháp cắt mạch oxi hoá tác...
 • 51
 • 407
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: sự tác động của một số nhân tố tới chất lượng dịch vụ buồng tại khách sạn tiến thuỷphân tích tác động của một số biện pháp thuộc chính sách tiền tệ mà chính phủ việt nam sử dụng nhằm kiềm chế lạm phát trong thời gian quakhóa luận sử dụng mô hình kinh tế lượng phân tích tác động của một số yếu tố cơ bản tới lạm phát và dự báo lạm phát ở việt namsử dụng mô hình kinh tế lượng phân tích tác động của một số yếu tố cơ bản tới lạm phát và dự báo lạm phát ở việt nam docphân tích tác động của một số biện pháp trong chính sách tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phátslide phân tích tác động của một số biện pháp thuộc chính sách tài khóa mà chính phủ việt nam sử dụng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong thời gian quaxây dựng quy trình thử nghiệm hoạt tính rhgcsf recombinant humangranulocyte colony stimulating factor và mô hình khảo sát tác động của rhgcsf theo phác đồ điều trịxây dựng quy trình thử nghiệm hoạt tính rhg csf recombinant humangranulocyte colony stimulating factor và mô hình khảo sát tác động của rhg csf theo phác đồ điều trịphân tích tác động của một số biện pháp thuộc chính sách tài khóa mà chính phủ việt nam sử dụng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong thời gian qua4 13 đánh giá tác động của một số chương trình đào tạo tập huấn khuyến nông đến người nông dân trên địa bàn huyện phú bìnhhoạt động của một số dịch vụ hàng hải cụ thể trong thời gian quahoạt động của một số dịch vụ hàng hải cụ thể trong thời gian qua tại việt namthực trạng về tác động của một số chính sách đến phát triển nuôi trồng thuỷ sảntác động của một số công trình thuỷ lợi kiểm soát lũ vùng tglx tsh và ngăn mặn vùng qlphtác động của một số yếu tố môi trường lên sinh vậtPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 43. Rễ cây