ÔN tập CHƯƠNG 6 10a1 kiểm tra 1 tiết

ÔN tập CHƯƠNG 6 10a1 kiểm tra 1 tiết

ÔN tập CHƯƠNG 6 10a1 kiểm tra 1 tiết
... ứng 10 0%) a) Tính thành phần phần trăm theo thể tích hỗn hợp khí A b) Biết cần dùng 12 5 ml dung dịch NaOH 0,1M để trung hồ HCl dư dung dịch B Tính nồng độ mol dung dịch HCl dùng Bài 3: Cho 11 gam ... tồn 13 ,6 gam hỗn hợp gồm Fe Fe2O3 12 2,5 gam ddH2SO4 20% a Xác định thành phần % theo khối lượng chất có hỗn hợp ban đầu b Xác định nồng độ phần trăm muối có dung dịch sau phản ứng Bài 9: Cho 11 ,8 ... học phản ứng dùng để điều chế lưu huỳnh đioxit Ghi rõ điều kiện phản ứng, có Câu 6: Bài tập tự luận tổng hợp Bài 1: Có sơ đồ biến đổi hố học sau : a) Viết phương trình hố học biểu diễn cho biến...
 • 2
 • 312
 • 0

Địa lý lớp 6 - BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT ppt

Địa lý lớp 6 - BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT ppt
... (hàn đới) nằm từ: 66 033’ B,N – cực B,N 4.4 Củng cố luỵên tập: 1 - Nhắc nhở học sinh xem lại kiểm tra - Thu 4.5 Hướng dẫn học sinh tự học nhà: 1 - Học - Chuẩn bị mới: Sông hồ - Chuẩn bị theo câu ... 7đ c đới Câu 1: Thời tiết khí hậu: 4đ I Tự luận: 7đ - Thời tiết biểu hiện Câu 1: Như tượng thời tượng khí tượng địa tiết khí hậu? Sự khác hai phương thời gian ngắn tượng này? (4đ) - Khí hậu lặp ... vị trí kể tên vành - Khí hậu nhiệt đới ( đới nóng) đai khí hậu bề mặt Trái Đất? (3đ) nằm từ: 23027’B – 22027’N - Khí hậu đới ôn hòa ( ôn đới) nằm từ: 23027’ B,N – 66 0 33’ B,N - Khí hậu đới lạnh...
 • 5
 • 372
 • 3

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 6 - BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT ppt

GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 6 - BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT ppt
... soạn: 18 /02/2 011 Ngày dạy:02 /10 /2 011 Tiết 53: BÀI 18 : TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN I Mục tiêu: - Biết số khả trình bày trang văn Word - Biết cách thực thao tác chọn hướng trang đặt lề trang - Biết ... cách in văn II Chuẩn bị: - Nội dung: Nghiên cứu tài liệu SGK, SGV 18 - ĐDDH: Tranh ảnh SGK, bảng phụ, phòng máy III Kiểm tra cũ: - GV đặt câu hỏi kiểm tra học sinh: ?1: Em cách đạnh dạng văn ... đoạn văn tính từ lề trang thò lề trang * Hoạt động 2: Chọn hướng trang đặt lề trang - Yêu cầu HS tìm hiểu SGK - HS tìm hiểu cách chọn hướng trang đặt lề trang - GV hướng dẫn HS: - HS ý, ghi nhớ thực...
 • 5
 • 423
 • 0

6 đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn sinh 11

6 đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn sinh 11
... định ĐỀ THI HỌC KỲ II - Năm học: 2 010 – 2 011 Trường THPT Trưng Vương Môn thi: SINH HỌC 11 – CƠ BẢN Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian phát đề) đề: 004 I- Trắc nghiệm:(5,0 điểm) Câu 1: Bản ... - HẾT ĐỀ KIỂM TRA SINH HỌC 11 HỌ VÀ TÊN ………………………………………………LỚP: 1. Hình thức sinh sản rêu sinh sản A.bào tử B.giản đơn C .sinh dưỡng D.hữu tính 2 .Sinh sản vô tính hình thức sinh sản A.không ... ống sinh tinh sản sinh tinh trùng hoocmôn A.FSH B.LH C.GnRH D.ICSH 25.Kích thích phát triển ống sinh tinh sản sinh tinh trùng hoocmôn A.testostêrôn B.LH C.GnRH D.ICSH ĐỀ KIỂM TRA SINH HỌC 11 HỌ...
 • 17
 • 275
 • 1

on tap chuong 5 và 6 kiem tra 1 tiet

on tap chuong 5 và 6 kiem tra 1 tiet
... S =10 cm Dũng in qua ng dõy cú I=2A a) T thụng qua mi vũng dõy ca ng dõy l A :1, 2 56 .10 -6 Wb B: 12 , 56 .10 -6 Wb C: 2 51 ,2 .10 -6 Wb D: 25, 12 .10 -6 Wb b) H s t cm ca ng dõy l: A: 0 ,1 2 56 H B: 1, 2 56 H C: 0 ,1 2 56 mH ... ảnh sỏi độ cao nớc bể D1 D2 = 2D1 cách 15 cm Tích sộ cao ảnh so với đáy bể A: h1 = 5cm, h2 = 10 cm B: h1 = 10 cm h2 = 5cm C: h1 = 15 cm, h2 = 30cm D: h1 = 7,5cm, h2 = 15 cm 62 Một ngời quan sát sỏi ... cú L =10 mH, in tr r=0,2, t in C =5 F H thng t t trng u B=2T B M a) Nng lng t trng ca ng dõy l: L v A: 0,05J B: 1J C: 5J D: 0,5J C b) Nng lng in trng ca t: N A: 10 -4J B: 10 -5 C :5. 10 -6 D: 5. 10 -5 48...
 • 7
 • 271
 • 0

on tap chuong 5 va 6 lop 10 NC kiem tra 1 tiet

on tap chuong 5 va 6 lop 10 NC kiem tra 1 tiet
... độ 16 0 0C có khối lợng 11 g Khối lợng mol khí là: a 28g B 32g C 44g D 40g 58 Một bình dung tích 5l chứa 7g Nitơ nhiệt độ 20C áp suất khí bình là: a 2, 15 . 1 05 Pa B 1, 71. 1 05 Pa C 2 , 56 .1 05 Pa D 1, 14 .10 5 Pa ... không xảy 25 Một xilanh chứa 15 0 cm3 khí áp suất 2 .10 5 Pa Pittông nén khí xilanh xuống 10 0 cm Tính áp suất khí xilanh lúc Coi nhiệt độ không đổi A 3 .10 5 Pa B 4 .10 5 Pa C 5. 10 5 Pa D 2 .10 5 Pa 26 Nếu áp suất ... 2 .10 N/m thể tích biến đổi lít, áp suất biến đổi 5. 10 5 N/m2 thể tích biến đổi lít Nhiệt độ khí không đổi Tìm thể tích áp suất ban đầu khí A lít 3 .10 5 Pa B lít 4 .10 5 Pa C lít 3 .10 5 Pa D lít 4 .10 5 Pa...
 • 6
 • 394
 • 1

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 toán lớp 6 (Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên)

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 toán lớp 6 (Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên)
... 200)]} =10 0 : {250 : [325 – 300]} 0.25 = 10 0 : {250 : 25} 0.25 = 10 0 : 10 =10 0.25 d 11 + 13 + 15 + + 17 9 + 18 1 Số số hạng của tổng là: (18 1 -11 ):2 +1= 86 (số hạng) 0.5 Tổng là: (11 +18 1) 86: 2 ... 11 ∉ A 0.25 2) Cần chữ số để đánh số trang của sách có 13 5 trang Từ trang đến trang cần chữ số Từ trang 10 đến trang 99 cần: [(99 -10 ) +1] x = 18 0 chữ số Từ trang 10 0 đến trang 13 5 cần: [ (13 5 -10 0) +1] ... [ (13 5 -10 0) +1] x = 10 8 chữ số Vậy cần tất + 18 0 + 10 8= 297 chữ số 0.25 0.25 0.25 0.25 a) [ 16 8 – ( 46 + 254 ): 15 ] – 18 = [ 16 8 – 300: 15 ] – 18 0.25 = [ 16 8 – 20 ] – 18 0.25 = 14 8 – 18 0.25 = 13 0 0.25...
 • 3
 • 481
 • 0

ôn tập kiểm tra 1 tiết chương I

ôn tập kiểm tra 1 tiết chương I
... cắt đồ thị ( C) hai i m phân biệt v i m Câu II: Tìm cực trị hàm số : y = x + x +1 Câu III:Tìm GTLN , GTNN( có) hàm số: y = cos2x – cosx +3 π Câu IV: Chứng minh : tanx > sinx, 0...
 • 2
 • 480
 • 0

ôn tậpkiểm tra 1 tiết chương 1 hình

ôn tập và kiểm tra 1 tiết chương 1 hình
... bằng: A 17 B 24 cm C 26 cm Câu 3: Hình thoi có hai đường chéo 6cm 8cm cạnh hình thoi bằng: A cm B cm C 10 cm Câu 4: Hình vuông có cạnh 1dm đường chéo bằng: A dm B 1, 5 dm C dm Câu 5: Hãy điền vào ... AMCK hình chữ nhật b) Chứng minh tứ giác AKMB hình bình hành c) Tìm điều kiện ABC để tứ giác AMCK hình vng ? ĐỀ 2: BÀI KIỂM TRA MỘT TIẾT Mơn: Hình Học Bài (2 đ) : Câu câu sai ? (Đánh dấu X vào ... phân giác góc D Hình vng vừa hình chữ nhật, vừa hình thoi Câu 7: Hình chữ nhật có độ dài cạnh 6cm 8cm độ dài đường chéo hình chữ nhật là: A 5cm B .10 cm C14cm D 28cm Câu 8:Tứ giác ABCD hình thang ,...
 • 8
 • 880
 • 0

ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 2.

ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 2.
... Al=27, Na=23, H =1, Fe=56, O =16 Lưu ý: hs không sử dụng bảng tuần hoàn ĐỀ 2: ĐỀ ÔN TẬP LỚP 10 CB THỜI GIAN: 45 PHÚT Câu 1: Cho nguyên tử Si, C, Al, Cr, Co có số hiệu nguyên tử 14 , 6, 13 , 24, 27 k) ... Lưu ý: hs không sử dụng bảng tuần hoàn ĐỀ 1: ĐỀ ÔN TẬP LỚP 10 CB THỜI GIAN: 45 PHÚT Câu 1: Cho nguyên tử Mg, B, Al, Mn, Cu có số hiệu nguyên tử 12 , 5, 13 , 25, 29 g) Xác định vị trí nguyên tử ... Lưu ý: hs không sử dụng bảng tuần hoàn ĐỀ 2: ĐỀ ÔN TẬP LỚP 10 CB THỜI GIAN: 45 PHÚT Câu 1: Cho nguyên tử Si, C, Al, Cr, Co có số hiệu nguyên tử 14 , 6, 13 , 24, 27 i) Xác định vị trí nguyên tử...
 • 3
 • 387
 • 5

ôn tập kiem tra 1 tiet chuong V

ôn tập kiem tra 1 tiet chuong V
... lớn 1, 6 .10 -12 N V n tốc electron Trường THPT Lª H÷u Tr¸c I Ơn tập kiểm tra tiết – V t Lý 11 Ban A 10 9 m/s B 10 6 m/s C 1, 6 .10 6 m/s D 1, 6 .10 9 m/s Câu 24: Một điện tích bay v o từ trường v i v n ... = 1, 6 .10 -27kg, điện tích q1 = 1, 6 .10 -19 C chuyển động v o từ trường B = 0,4T v i v n tốc v = 10 6 m/s theo phương vuộng góc v i đường sức từ Trường THPT Lª H÷u Tr¸c I Ơn tập kiểm tra tiết – V t ... 0, 91 mT bán kính quỹ đạo cm Biết độ lớn điện tích electron 1, 6 .10 -19 C Khối lượng electron A 9 ,1. 10- 31 kg B 9 ,1. 10-29 kg C 10 - 31 kg D 10 – 29 kg Câu 10 : Một điện tích q = mC có khối lượng m = 10 ...
 • 8
 • 213
 • 0

NỘI DUNG ÔN TẬP SINH HỌC 10 KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2014 2015 – CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

NỘI DUNG ÔN TẬP SINH HỌC 10 KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2014  2015 – CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN
... NỘI DUNG ÔN TẬP SINH HỌC 10 KIỂM TRA HỌC KÌ NĂM HỌC 2 014 - 2 015 - CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO (Kiểm tra theo hình thức tự luận) BÀI 10 & 11 : AXIT NUCLÊIC 1. Cấu tạo chức ADN Mối ... nhân tế bào ribôxôm BÀI 18 : VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT Phân biệt hình thức vận chuyển chất qua màng sinh chất (vận chuyển thụ động, vận chuyển chủ động, xuất bào nhập bào) chế, đối ... 21: KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT ATP gì? Cấu trúc chức ATP Chuyển hoá vật chất gì? Phân biệt đồng hoá dị hoá Mối quan hệ trình BÀI 22: ENZIM VÀ VAI TRÒ CỦA ENZIM TRONG QUÁ TRÌNH...
 • 2
 • 1,557
 • 0

Ôn tậpkiểm tra 1 tiết chương 1 vật lý 10

Ôn tập và kiểm tra 1 tiết chương 1 vật lý 10
... LƢỢNG CAO LỚP 10 , 11 , 12 BẠN NÀO CÓ NHU CẦU MUA TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC HOẶC DẠY THÊM LỚP 10 , 11 , THÌ LIÊN HỆ VỚI TÔI Câu 10 : Một xe nửa đoạn đường với tốc độ trung bình v1 = 12 km/h nửa đoạn ... chọn  v1   Đối với vật  x 01  t   01 ; v2   Đối với vật  x 02  t   02  Bƣớc 3: Viết phương trình chuyển động vật Vật 1: x1 = x 01  v1 (t  t 01 ) (1) Vật 2: x2 = x 02  v2 ... trước) II BÀI TẬP 10 THẦY SAN, ĐT 0964 889 884, NHẬN DẠY KÈM, DẠY NHÓM, ÔN THI CHẤT LƢỢNG CAO LỚP 10 , 11 , 12 BẠN NÀO CÓ NHU CẦU MUA TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC HOẶC DẠY THÊM LỚP 10 , 11 , THÌ LIÊN...
 • 30
 • 436
 • 0

Xem thêm