Nghiên cứu một số kỹ thuật tạo cảnh trong game. Ứng dụng xây dựng game Sonic Run

Nghiên cứu một số kỹ thuật tạo cảnh trong game. Ứng dụng xây dựng game Sonic Run

Nghiên cứu một số kỹ thuật tạo cảnh trong game. Ứng dụng xây dựng game Sonic Run
... tài Nghiên cứu số kỹ thuật tạo cảnh game Ứng dụng xây dựng game Sonic Run Xuất phát từ thực tế đó, đề tài nàytập trung nghiên cứu xây dựng kỹ thuậttạo cảnh game Tập trung nghiên cứu kỹ thuật, ... game, kỹ thuật tạo cảnh game để áp dụng vào xây dựng game hoàn chỉnh Mục tiêu đề tài • • • • Tìm hiểu quy trình thiết kế xây dựng game Tìm hiểu engine làm game Tìm hiểu số kỹ thuật tạo cảnh game ... viện Box2D, tạo chữ chạy FreeType2 âm 3D sống động irrKlang để làm cho game thêm hấp dẫn thú vị Mục đích đề tài Đề tài Nghiên cứu số kỹ thuật tạo cảnh game Ứng dụng xây dựng game Sonic Run Nhằm...
 • 59
 • 373
 • 0

Nghiên cứu một số kỹ thuật nội suy ảnh và ứng dụng

Nghiên cứu một số kỹ thuật nội suy ảnh và ứng dụng
... phần kết luận chương nội dung, cụ thể: Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ XỬ LÝ ẢNH VÀ NỘI SUY ẢNH Chương 2: MỘT SỐ KỸ THUẬT NỘI SUY ẢNH Chương 3: ỨNG DỤNG NỘI SUY ẢNH Nói chung việc xử lý ảnh máy tính nhằm ... nói nội suy giải thuật phần mềm dùng để thêm vào (hoặc bỏ bớt) số điểm ảnh ảnh kỹ thuật số Tiến trình nội suy dựa màu sắc điểm ảnh cũ để xác định màu cho điểm ảnh gần Một số máy ảnh số sử dụng ... lý ảnh, nghiên cứu kỹ thuật nội suy việc bổ sung, làm trơn ảnh, sinh ảnh trung gian Về thực tiễn: Trên sở kiến thức thu thập nghiên cứu, tổng hợp kỹ thuật để hướng đến ứng dụng thực tế cho kỹ thuật...
 • 79
 • 1,531
 • 5

Nghiên cứu một số kỹ thuật nội suy ảnh và ứng dụng

Nghiên cứu một số kỹ thuật nội suy ảnh và ứng dụng
... phần kết luận chương nội dung, cụ thể: Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ XỬ LÝ ẢNH VÀ NỘI SUY ẢNH Chương 2: MỘT SỐ KỸ THUẬT NỘI SUY ẢNH Chương 3: ỨNG DỤNG NỘI SUY ẢNH Nói chung việc xử lý ảnh máy tính nhằm ... nói nội suy giải thuật phần mềm dùng để thêm vào (hoặc bỏ bớt) số điểm ảnh ảnh kỹ thuật số Tiến trình nội suy dựa màu sắc điểm ảnh cũ để xác định màu cho điểm ảnh gần Một số máy ảnh số sử dụng ... lý ảnh, nghiên cứu kỹ thuật nội suy việc bổ sung, làm trơn ảnh, sinh ảnh trung gian Về thực tiễn: Trên sở kiến thức thu thập nghiên cứu, tổng hợp kỹ thuật để hướng đến ứng dụng thực tế cho kỹ thuật...
 • 79
 • 533
 • 0

Nghiên cứu một số kỹ thuật phục hồi ảnh và ứng dụng

Nghiên cứu một số kỹ thuật phục hồi ảnh và ứng dụng
... hoàn cảnh Nghiên cứu số kỹ thuật phục hồi ảnh ứng dụng em chọn làm đề tài Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Về lý thuyết: Tìm hiểu khái quát xử lý ảnh, nghiên cứu kỹ thuật phục hồi ảnh Số ... thập nghiên cứu, tổng hợp kỹ thuật để hướng đến ứng dụng thực tế cho kỹ thuật tìm hiểu Hƣớng nghiên cứu Nắm kiến thức xử lý ảnh phục hồi ảnh Nghiên cứu, tìm hiểu phương pháp kỹ thuật phục hồi ảnh ... niệm phục hồi ảnh Phục hồi ảnh phục hồi lại ảnh gốc so với ảnh ghi bị biến dạng Nói cách khác Phục hồi ảnh kỹ thuật cải thiện chất lượng ảnh ghi đảm bảo gần ảnh thật ảnh bị méo Để phục hồi ảnh...
 • 73
 • 326
 • 0

Nghiên cứu một số kỹ thuật xử lý video và ứng dụng vào xây dựng phần mềm giám sát, quản lý tự động các trang trại

Nghiên cứu một số kỹ thuật xử lý video và ứng dụng vào xây dựng phần mềm giám sát, quản lý tự động các trang trại
... TRẦN THIỆN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT XỬ LÝ VIDEO ỨNG DỤNG VÀO XÂY DỰNG PHẦN MỀM GIÁM SÁT, QUẢN LÝ TỰ ĐỘNG CÁC TRANG TRẠI Ngành: Công Nghệ Thông Tin Chuyên ngành: Công Nghệ Phần Mềm số: 60 ... việc giám sát tự động camera Với nhu cầu trên, hướng dẫn TS Phạm Việt Bình tiến hành thực đề tài Nghiên cứu số kỹ thuật xử Video ứng dụng vào xây dựng phần mềm giám sát, quản tự động trang ... xây dựng số kỹ thuật xử ảnh áp dụng việc hiểu cử chỉ, hành vi động vật video + Nghiên cứu số phương pháp việc xây dựng phần mềm ứng dụng + Cài đặt ứng dụng giám sát cụ thể sử dụng kỹ thuật...
 • 91
 • 257
 • 0

Nghiên cứu một số kỹ thuật tạo chuyển động cho động vật

Nghiên cứu một số kỹ thuật tạo chuyển động cho động vật
... lược tạo chuyển động hệ Thực ảo Tại chương Tôi đưa lý thuyết để làm sở cho phần trình bày số kỹ thuật tạo chuyển động cho đối tượng có xương chương Chương 2: Một số kỹ thuật tạo chuyển động cho ... ảo 10 1.2 Tạo chuyển động Thực ảo 17 1.2.1 Vai trò việc tạo chuyển động 17 1.2.2 Các dạng chuyển động 18 Chương 2: MỘT SỐ KỸ THUẬT TẠO CHUYỂN ĐỘNG 19 CHO ĐỐI TƯỢNG ... công kỹ thuật tạo chuyển động VR cho phép ta sâu vào giới ảo để tạo giá trị thật cho sống người Nhưng để tạo chuyển động cho đối tượng để thể hành vi, trạng thái giới thực không đơn giản Tạo chuyển...
 • 64
 • 340
 • 0

nghiên cứu một số kỹ thuật tạo bóng khối trong đồ họa ba chiều

nghiên cứu một số kỹ thuật tạo bóng khối trong đồ họa ba chiều
... Chương 2: Một số kỹ thuật tạo bóng khối đồ họa ba chiều Đây chương nội dung luận văn, tập chung trình bày hai kỹ thuật tạo bóng khối đối tượng kỹ thuật tạo bóng Z-Pass ”, kỹ thuật tạo bóng ZFail ... cứu đề tài Về khoa học Đề tài tập trung nghiên cứu khái quát kiến thức đồ họa ba chiều tạo bóng Nghiên cứu số kỹ thuật tạo bóng khối đồ họa ba chiều Nghiên cứu đề xuất kiến trúc, công nghệ thích ... phạm vi nghiên cứu hai kỹ thuật tạo bóng khối đồ họa ba chiều: kỹ thuật tạo bóng Z-Pass, kỹ thuật tạo bóng Z-Failr Khảo sát, phân tích, thiết kế xây dựng phần mềm thử nghiệm Hƣớng nghiên cứu đề...
 • 75
 • 254
 • 0

Nghiên cứu một số kỹ thuật phân cụm trong tra cứu logo

Nghiên cứu một số kỹ thuật phân cụm trong tra cứu logo
... 25 Chương 2: MỘT SỐ KỸ THUẬT PHÂN CỤM TRONG TRA CỨU LOGO 2.1 Thuật tốn K- Means Thuật tốn phân cụm K-means MacQueen đề xuất lĩnh vực thống kê năm 1967, K-means thuật tốn phân cụm cụm đƣợc định ... qt phân cụm tốn tra cứu Logo Chương 2: Một số kỹ thuật phân cụm tra cứu Logo Chương 3: Chương trình thử nghiệm Số hóa trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ Chương 1: KHÁI QT VỀ PHÂN CỤM ... sử dụng tra cứu ảnh Logo Một kỹ thuật kỹ thuật phân cụm Nó giúp ngƣời sử dụng tìm kiếm nhanh xác Logo có Vì tơi chọn đề tài: Nghiên cứu số kỹ thuật phân cụm tra cứu Logo Luận văn đƣợc trình bầy...
 • 67
 • 211
 • 0

Nghiên cứu một số kỹ thuật giấu tin trong môi trường Multimedia

Nghiên cứu một số kỹ thuật giấu tin trong môi trường Multimedia
... CÁC KỸ THUẬT GIẤU TIN 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Khái niệm giấu tin 1.1.2 Phân loại kỹ thuật giấu tin 1.1.3 Mô hình kỹ thuật giấu tin 1.1.4 Các ứng dụng kỹ thuật giấu tin ... gốc 1.3 Giấu tin ảnh, đặc trƣng tính chất Giấu tin ảnh chiếm tỉ trọng lớn kỹ thuật giấu tin, kỹ thuật giấu tin tập trung vào kỹ thuật giấu tin ảnh Các phương tiện chứa khác có kỹ thuật giấu khác ... quan tâm nghiên cứu nhiều thực tế có nhiều kỹ thuật đề xuất 1.1.2 Phân loại kỹ thuật giấu tin Có thể chia lĩnh vực giấu tin thành hai hướng chính, thuỷ vân số giấu tin mật Kỹ thuật giấu tin mật...
 • 81
 • 258
 • 0

Nghiên cứu một số kỹ thuật tương tác trong web 3D

Nghiên cứu một số kỹ thuật tương tác trong web 3D
... QUT Vẩ WEB 3D V TNG TC 1.1 1.1.1 Khỏi quỏt v Web 3D Web 3D l gỡ ? Web 3D l mt thut ng dựng mụ t mt website cú cha nhng ni dung 3D Ngi s dng web cú th tng tỏc vi cỏc ni dung 3D ú Ngi s dng web cú ... ngh Java 3D trờn web cng ó thc s ni tri mt vi nm 1.2.3 Extensible 3D( X3D) Ngụn ng X3D c phỏt trin bi Hip hi Web3 D (Web3 D Consortium) l mt chun m h tr phỏt trin 3D trờn web cu trỳc ca X3D bao hm ... tớnh cht ca 3D (gi 3D) Hỡnh 1.2: Phõn bit 2D, 3D v 2.5D Khi cu 2D Cỏch v mt cu 2D gi 3D 1.1.3 Khi cu 2.5D Khi cu 3D Lch s hỡnh thnh v phỏt trin ca Web 3D Khi u cho s xut hin Web 3D l s xut hin...
 • 38
 • 247
 • 3

Nghiên cứu một số kỹ thuật nội suy trong hiển thị ảnh y tế

Nghiên cứu một số kỹ thuật nội suy trong hiển thị ảnh y tế
... đề nội suy ảnh y tế Tiếp đến khái quát chung toán nội suy hướng tiếp cận ứng dụng kỹ thuật nội suy xử lý ảnh y tế Chương 2: Một số kỹ thuật nội suy xử lý ảnh y tế Nội dung chương trình b y mục ... THUẬT NỘI SUY TRONG XỬ LÝ ẢNH Y TẾ Chương luận văn tập trung trình b y số kỹ thuật nội suy ảnh y tế theo hai hướng tiếp cận nội uy thay đổi kích thước ảnh nội suy lát cắt trung gian Các kỹ thuật ... Một số lưu nội suy ảnh y tế việc hiển thị ảnh y tế có vai trò quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến kết chẩn đoán bệnh, loại ảnh y tế khác có y u cầu hiển thị khác nên việc sử dụng kỹ thuật nội...
 • 72
 • 180
 • 0

Nghiên cứu một số kỹ thuật giấu tin trong môi trường multimedia

Nghiên cứu một số kỹ thuật giấu tin trong môi trường multimedia
... việc nghiên cứu kỹ thuật giấu liệu ảnh, âm hai kiểu liệu dùng rộng rãi Nội dung luận văn tập trung vào việc nghiên cứu cải tiến số kỹ thuật giấu liệu ảnh công bố, sau phát triển, mở rộng kỹ thuật ... phương pháp giấu tin (data hiding) môi trường ảnh Nếu thông tin bảo mật theo quy trình hai ba bước, chẳng hạn: mã hoá, nén giấu vào trường ảnh âm cấp độ bảo mật cao Mục đích luận văn Giấu liệu ... thống giấu tin Từ đó, người dùng chọn cách thức, môi trường phù hợp cho toán cụ thể - Luận văn trình bày phương pháp chứng minh tính đắn thuật toán CPT, với cách chứng minh giúp trình nghiên cứu thuật...
 • 3
 • 83
 • 1

Nghiên cứu một số kỹ thuật chiếu sáng trong trưng bày ảo

Nghiên cứu một số kỹ thuật chiếu sáng trong trưng bày ảo
... pháp lý chiếu sáng trƣng bày ảo đƣợc trình bày chi tiết chƣơng hai luận văn 25 Chƣơng 2: MỘT SỐ KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG TRONG TRƢNG BÀY ẢO Trong chƣơng một, luận văn đề cập đến số cách chiếu sáng trƣng ... gian trƣng bày ảo bảo tàng ảo Xuất phát từ hoàn cảnh đó, luận văn lựa chọn đề tài Nghiên cứu số kỹ thuật chiếu sáng trưng bày ảo nhằm hệ thống hóa mô hình, phƣơng pháp chiếu sáng trƣng bày thật ... sở cho việc chiếu sáng trƣng bày ảo 5 Chương 2: Một số kỹ thuật chiếu sáng trƣng bày ảo Đây nội dung luận văn, tập trung trình bày phƣơng pháp xử lý ánh sáng thực ảo, mô hình ánh sáng, vấn đề...
 • 69
 • 152
 • 0

Nghiên cứu một số kỹ thuật giấu tin trong ảnh và ứng dụng

Nghiên cứu một số kỹ thuật giấu tin trong ảnh và ứng dụng
... tài * Đối tượng nghiên cứu: Các kỹ thuật giấu tin * Phạm vi nghiên cứu: - Nghiên cứu số kỹ thuật giấu tin mật ảnh áp dụng cho loại ảnh khác nhau; - Nghiên cứu tính ẩn thông điệp giấu; 1.4 Ý nghĩa ... thông tin giấu ngày tăng Đề thuật toán giấu tin mật với lượng tin giấu cao, đảm bảo tính ẩn tin giấu áp dụng thuật toán để giấu tin số dạng ảnh 3.1 Kỹ thuật giấu tin theo khối bít (CB) Đây kỹ thuật ... ảnh hưởng nhiều đến nội dung văn gốc 2.3 Giấu thông tin ảnh, đặc trưng tính chất Giấu thông tin ảnh chiếm vị trí chủ yếu kỹ thuật giấu tin, kỹ thuật giấu tin phần lớn tập trung vào kỹ thuật giấu...
 • 66
 • 260
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu một số kỹ thuật tương tác trong web 3dnghiên cứu một số bài toán tính chuyển toạ độ ứng dụng trong trắc địa công trìnhmột số kỹ thuật sinh học phân tử sử dụng trong nghiên cứunghiên cứu một số kỹ năng sư phạm của giáo viên mầm nonmột số kỹ thuật tạo tín hiệu sử dụng trong rofđề tài nghiên cứu một số loại biến tần gián tiếp tiêu biểu dùng trong qc và rtgmột số kỹ thuật suy luận trong hệ chuyên gia và ứng dụng tư vấn tuyển sinhnghiên cứu một số kinh nghiệm truyền thống trong việc bảo vệ môi trường của các dân tộc thiểu số vùng đồng bằng sông cửu longmột số kỹ thuật đánh giá trong dạy họcnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh giống lúa jo2 và đs1 tại phú lương thái nguyênnghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống cam canh trồng tại huyện lục ngạn tỉnh bắc giangnghiên cứu biện pháp kỹ thuật canh tác cho một số giống chè nhập nội tại thái nguyêngiong cay tru va nghien cuu mot so bien phap ky thuat canh tac cay ho tieu vung tay nguyennghiên cứu một số vấn đề kỹ thuật công nghệ chủ yếu trong thương mại điện tử và triển khai thử nghiệmnghiên cứu một số yếu tố nguy cơ và ứng dụng kỹ thuật cao trong điều trị bệnh sỏiPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍThuyet dong hoc phan tu chat khiTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học