Điều khiển luồng và chống tắc nghẽn

ĐIỀU KHIỂN LUỒNG và CHỐNG tắc NGHẼN TRONG MẠNG VIỄN THÔNG

ĐIỀU KHIỂN LUỒNG và CHỐNG tắc NGHẼN TRONG MẠNG VIỄN THÔNG
... VỀ ĐIỀU KHIỂN LUỒNG VÀ CHỐNG TẮC NGHẼN TRONG MẠNG VIỄN THÔNG 1.1 Vấn đề điều khiển luồng chống tắc nghẽn viễn thông Thực trạng cho thấy yêu cầu việc trao đổi thông tin lúc nơi lớn, tài nguyên mạng ... quan điều khiển luồng chống tắc nghẽn mạng viễn thông …………………………………………… ………… 1.1 1.2 1.3 Vấn đề điều khiển luồng chống tắc nghẽn viễn thông …………… …………………………………………………… Mục tiêu đặt điều khiển luồng ... khiển luồng mạng viễn thông - Chương III: Điều khiển chống tắc nghẽn mạng NGN Khi mạng viễn thông ngày phát triển rộng lớn, dịch vụ gia tăng, yêu cầu sử dụng cao,… nên điều khiển luồng chống tắc nghẽn...
 • 42
 • 226
 • 0

Điều khiển luồng và chống tắc nghẽn

Điều khiển luồng và chống tắc nghẽn
... trên. Do đó phải khống chế tốc độ phía phát để không  bị mất gói • Các cơ chế điều khiển luồng lớp 2: HDLC, ISDN, X.25,  LLC… • Các cơ chế điều khiển luồng và chống tắc nghẽn ở lớp  truyền như TCP ©Copyright by Pham Van Tien Page: 5 Cơ bản...
 • 16
 • 187
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích điều khiển luồng và tránh tắc nghẽn thông tin theo tiến trình Poisson p9 docx

Giáo trình hướng dẫn phân tích điều khiển luồng và tránh tắc nghẽn thông tin theo tiến trình Poisson p9 docx
... chống tắc nghẽn dựa việc hạn chế băng thông Cơ chế kiểm soát băng thông đảm bảo lượng thông tin người dùng đưa vào mạng không vượt mức nhằm tránh tắc nghẽn mạng Trong số trường hợp cụ thể, thông tin ... tăng/giảm kích thước cửa sổ 5.4 Điều khiển luồng chống tắc nghẽn dựa băng thông (rate-based flow control) 5.4.1 Khái niệm Trong phần trên, thấy hạn chế điều khiển luồng theo phương pháp cửa sổ trễ ... đưa vào mạng vượt lượng thông tin giới hạn mức độ cho phép Cơ chế kiểm soát băng thông thông tin vào mạng chia làm hai loại:  Kiểm soát chặt (strict implementation) – với tốc độ thông tin vào...
 • 18
 • 251
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích điều khiển luồng và tránh tắc nghẽn thông tin theo tiến trình Poisson p8 pdf

Giáo trình hướng dẫn phân tích điều khiển luồng và tránh tắc nghẽn thông tin theo tiến trình Poisson p8 pdf
... khung thông tin đến phía thu không theo thứ tự Ngoài ra, phía thu cần phải có đệm để lưu tạm thời khung thông tin 5.3 Điều khiển luồng tránh tắc nghẽn theo phương pháp cửa sổ Cơ chế điều khiển luồng ...  Sử dụng bit thị tắc nghẽn nằm trường điều khiển gói tin mang liệu từ phía thu sang phía phát Bit thị tắc nghẽn thể tắc nghẽn không xảy bit tắc nghẽn xảy Phía phát dựa thông tin cảnh báo để định ... 5.3.2 Điều khiển tắc nghẽn sử dụng cửa sổ thích ứng (adaptive window) Bên cạnh việc sử dụng chế cửa sổ để thực điều khiển luồng, người ta sử dụng chế cửa sổ để thực điều khiển tránh tắc nghẽn...
 • 14
 • 252
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích điều khiển luồng và tránh tắc nghẽn thông tin theo tiến trình Poisson p7 pdf

Giáo trình hướng dẫn phân tích điều khiển luồng và tránh tắc nghẽn thông tin theo tiến trình Poisson p7 pdf
... dụng chế điều khiển luồng chế quản lý đệm, việc phân chia sử dụng đệm người dùng, ứng dụng hay kết nối thực công 5.2.4 Cơ chế phát lại ARQ Các chế điều khiển luồng điều khiển tắc nghẽn theo phương ... Request) Vì lý đó, phần này, trình bày khái niệm chế ARQ làm tảng cho việc tìm hiểu điều khiển luồng điều khiển tắc nghẽn phần sau Khi truyền thông tin mạng, thông tin truyền từ phía phát sang ... khung thông tin time-out, khung thông tin nhận phía thu (time-out xảy ACK bị mất), phía thu làm để phân biệt khung thông tin khung phát lại hay khung thông tin mới? Để phân biệt khung thông tin...
 • 14
 • 223
 • 1

Giáo trình hướng dẫn phân tích điều khiển luồng và tránh tắc nghẽn thông tin theo tiến trình Poisson p6 ppsx

Giáo trình hướng dẫn phân tích điều khiển luồng và tránh tắc nghẽn thông tin theo tiến trình Poisson p6 ppsx
... niệm điều khiển luồng Định nghĩa – Điều khiển luồng chế nhằm đảm bảo việc truyền thông tin phía phát không vượt khả xử lý phía thu Trong kỹ thuật mạng, điều khiển luồng chia làm hai loại  Điều khiển ... việc thực điều khiển luồng tắc nghẽn đòi hỏi phải có thông tin điều khiển nên thông lượng thực tế (trong trường hợp mạng chưa tải) nhỏ trường hợp lý tưởng, chí nhỏ so với trường hợp điều khiển 5.1.2 ... Hình mô tả thông lượng mạng mối quan hệ với lưu lượng đầu vào  Thông lượng: tốc độ chuyển thông tin mạng tính theo gói /s  Lưu lượng: tốc độ thông tin đến mạng (bao gồm thông tin thông tin truyền...
 • 14
 • 195
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích điều khiển luồng và tránh tắc nghẽn thông tin theo tiến trình Poisson p5 pdf

Giáo trình hướng dẫn phân tích điều khiển luồng và tránh tắc nghẽn thông tin theo tiến trình Poisson p5 pdf
... dụng trình Có thể sử dụng dãy in_queue để theo dõi nút có hàng đợi Theo trình viết thuật toán Bellman trình tìm kiếm theo chiều rộng Người ta chứng minh trường hợp xấu nhất, nút quét n-1 lần Vì trình ... đánh nhãn thêm vào hàng đợi trừ tồn hàng đợi Hàng đợi quản lý theo quy tắc vào trước, trước Vì nút quét theo thứ tự mà chúng đánh nhãn Nếu nút đánh nhãn lại sau nút quét thêm vào sau hàng đợi ... đặt vào sau hàng đợi E quét F gán nhãn 13 đưa vào hàng đợi D quét F gán nhãn 10; F hàng đợi nên F không đưa vào hàng đợi B quét lần thứ hai lần quét E D đánh nhãn 10 đồng thời hai nút đặt vào...
 • 14
 • 200
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích điều khiển luồng và tránh tắc nghẽn thông tin theo tiến trình Poisson p4 doc

Giáo trình hướng dẫn phân tích điều khiển luồng và tránh tắc nghẽn thông tin theo tiến trình Poisson p4 doc
... kiểm tra tất cạnh cải tiến trình cách thực xếp phân đoạn Cụ thể, lưu giữ cạnh khối (heap) sau lấy ra, kiểm tra cạnh tạo Chúng ta dễ dàng biết trình dừng vào lúc nào; đơn giản theo dõi số lượng cạnh ... liên thông chu trình Những graph gọi cách đơn giản Khi graph không liên thông hoàn toàn gọi rừng Chúng ta thường đề cập graph vô hướng Trong graph hữu hướng, có cấu trúc tương tự với gọi phân ... Một phân nhánh graph hữu hướng có đường từ nút (gọi nút gốc phân nhánh) tới tất nút khác nói cách khác graph hữu hướng có 60 đường từ tất nút khác đến nút gốc Một phân nhánh trở thành vô hướng...
 • 14
 • 166
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích điều khiển luồng và tránh tắc nghẽn thông tin theo tiến trình Poisson p3 potx

Giáo trình hướng dẫn phân tích điều khiển luồng và tránh tắc nghẽn thông tin theo tiến trình Poisson p3 potx
... cung gọi graph hữu hướng Một graph hữu hướng có liên kết vô hướng Thông thường , graph giả sử vô hướng, phân biệt ý nghĩa Có thể có khả xảy tượng xuất nhiều liên kết cặp nút (điều tương ứng với ... định nghĩa aj=[vi,vk] đơn giản aj=[i,k] k gọi cận kề hướng i cung [i,k] tồn bậc hướng i số lượng cung Khái niệm cận kề hướng vào bậc cận kề hướng vào định nghĩa tương tự Một graph gọi mạng liên kết ... hàng đợi 3.1 Mạng nối tiếp 36 Chương Định tuyến mạng thông tin 4.1 Yêu cầu định tuyến mạng thông tin 4.1.1 Vai trò định tuyến mạng thông tin 4.1.2 Các khái niệm lý thuyết graph Phần giới thiệu...
 • 14
 • 186
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích điều khiển luồng và tránh tắc nghẽn thông tin theo tiến trình Poisson p2 ppt

Giáo trình hướng dẫn phân tích điều khiển luồng và tránh tắc nghẽn thông tin theo tiến trình Poisson p2 ppt
... Poisson tiến trình điểm tiến trình quan trọng Các tiến trình khác rút gọn hay phát triển tiến trình Poisson Tiến trình Poisson tiến trình mô tả nhiều tiến trình đời sống thực tế nên tiến trình ngẫu ... liệu Tiến trình điểm tiến trình quan trọng cho phép phân biệt khách hàng đến (các kiện) tiến trình ngẫu nhiên với tính chất như: tính độc lập, tính đặn thời điểm tính dừng Tiến trình Poisson tiến ... dịch vụ phân bố theo hàm mũ (số mũ  ), tiến trình sử dụng tiến trình Poisson với tốc độ  Loại lưu lượng gọi PCT -I (Pure Chance Traffic Type I) Tiến trình lưu lượng trở thành tiến trình Mackov...
 • 14
 • 201
 • 1

Giáo trình hướng dẫn phân tích điều khiển luồng và tránh tắc nghẽn thông tin theo tiến trình Poisson p1 docx

Giáo trình hướng dẫn phân tích điều khiển luồng và tránh tắc nghẽn thông tin theo tiến trình Poisson p1 docx
... distributed) Các tiến trình đến thông dụng : M: Tiến trình mũ (là tiến trình Markov hay tiến trình không nhớ) Er: Tiến trình Erlang bậc r Hr: Tiến trình siêu số mũ bậc r D: Tiến trình tất định ... hay dạng sửa đổi tiến trình Poisson Tiến trình Poisson mô tả nhiều tiến trình đời sống thực tế, có tính ngẫu nhiên 12 Đặc tính tiến trình Poisson : Những đặc tính tiến trình Poisson là:  Tính ... cách tiếp cận trình bày sử dụng để phân tích hệ thống hàng đợi phải có giả thiết sau:  Tiến trình đến tiến trình poisson, có nghĩa khoảng thời gian đến phân bố theo hàm mũ  Tiến trình đến với...
 • 14
 • 192
 • 0

Điều khiển chống tắc nghẽn trong mạng NGN toàn IP

Điều khiển chống tắc nghẽn trong mạng NGN toàn IP
... vậy, vấn đề điều khiển chống tắc nghẽn ngày trở nên cấp thiết Đề tài Điều khiển chống tắc nghẽn mạng NGN toàn IP tập trung nghiên cứu vấn đề mạng NGN toàn IP, vấn đề điều khiển tắc nghẽn hệ thống ... pháp điều khiển chống tắc nghẽn khả ứng dụng phương pháp mạng NGN toàn IP Cấu trúc luận văn gồm chương: Chương 1: Tổng quan điều khiển tắc nghẽn mạng NGN toàn IP Chương 2: Nguyên lý điều khiển tắc ... tắc nghẽn mạng NGN toàn IP Chương 3: Các phương pháp điều khiển tắc nghẽn mạng NGN toàn IP Chương 4: Phân tích phương pháp điều khiển tắc nghẽn ứng dụng CHƢƠNG 1- TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ TẮC NGHẼN TRONG...
 • 28
 • 322
 • 1

Giao thức điều khiển chống tắc nghẽn XCP

Giao thức điều khiển chống tắc nghẽn XCP
... TRANG Đồ án tốt nghiệp Giao thức điều khiển chống tắc nghẽn XCP CHƯƠNG II: GIAO THỨC XCP 2.1 Sự đời giao thức XCP XCP(eXplicit Control Protocol) giao thức điều khiển chống tắc nghẽn Internet thiết ... TRANG 15 Đồ án tốt nghiệp Giao thức điều khiển chống tắc nghẽn XCP giao thức điều khiển cửa sổ gốc Các điều khiển XCP tạo dựng điều khiển đơn định RTT trung bình (bộ điều khiển thời gian) Đây thúc ... Pha 2: Pha chống tắc nghẽn (Wc > CT): Đường truyền xãy tắc nghẽn Giảm Wc xuống nửa Cập nhật lại CT TRANG Đồ án tốt nghiệp Giao thức điều khiển chống tắc nghẽn XCP Điều khiển chống tắc nghẽn TCP...
 • 65
 • 488
 • 3

Tài liệu Điều khiển chống tắc nghẽn trong các mạng NGN – toàn IP Congestion Control in NGN – All IP Networks pptx

Tài liệu Điều khiển chống tắc nghẽn trong các mạng NGN – toàn IP Congestion Control in NGN – All IP Networks pptx
... Thông lượng Xảy tắc nghẽn điều khiển Không có điều khiển Lưu lượng đầu vào Hình Hiện tượng xảy tắc nghẽn hiệu việc điều khiển II ĐIỀU KHIỂN CHỐNG TẮC NGHẼN TRONG MẠNG NGN- TOÀN IP Mạng truyền ... ATM Các tiêu chí đánh giá phương pháp điều khiển chống tắc nghẽn Vậy đặc tính cần thỏa mãn phương pháp điều khiển chống tắc nghẽn gì? Những tiêu chí cần thiết điều khiển chống tắc nghẽn cho mạng ... pháp điều khiển chống tắc nghẽn phân loại hình Điều khiển chống tắc nghẽn vòng hở (Open-loop congestion control) kết hợp điều khiển tiếp nhận, kiểm soát nguyên lý thùng rò (leaky bucket) Điều khiển...
 • 13
 • 551
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: nhiệm vụ chủ yếu của điều khiển luồng và chống tắc nghẽnđiều khiển luồng và chống tắc nghẽn dựa trên băng thông rate based flow controlphân loại điều khiển luồng và tránh tắc nghẽnđiều khiển luồng và tránh tắc nghẽn theo phương pháp cửa sổcâu 3 4 thế nào là điều khiển luồng và điều khiển tắc nghẽntắc nghẽn deadlock và chống tắc nghẽn 79tắc nghẽn deadlock và chống tắc nghẽnkỹ thuật điều khiển luồng dữ liệu và tắc nghẽnnguyên lí chung điều khiển chống tắc nghẽnhe thong do va dieu khien luong chat longbao cao thi nghiem he thong do va dieu khien luong chat longphân loại theo số lượng đại lượng cần điều khiển tuỳ theo số lượng cần điều khiển lượng ra của hệ chúng ta có hệ một chiều và hệ nhiều chiềuđiều khiển đo và cắtđiều khiển số và camđiều trị viêm đường mật tắc nghẽnhttps: drive.google.com open?id=0B3BjI on1 SebU1rQXdfTjU4UmhjRTdRS1pmNWEzcWZfeHFnhttps: drive.google.com open?id=0BwtFEPXEvuFjNXp3eDdfNF9BTjQTo trinh 04 2010 Thongquacongtykiemtoan TienLenNghi quyet 01 2012 DHDCD Tien Len Group 28042012 Chinh thucBM 00.Chuong trinh Dai hoi nam 2014HOAI THAO GIANG SONG 2BM 01.Danh sach thanh vien hoi dong quan tri nam 2013Quản trị doanh nghiệp nhà nước theo pháp luật việt nam hiện nayTội chứa mại dâm và tội môi giới mại dâm theo luật hình sự việt nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh thanh hóaTội vi phạm qui định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong luật hình sự việt nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn thành phố hà nội)BM 04.Giay de cu ung cu TVHDQT va BKS dai hoi nam 2014BM 07.Du thao Quy che lam viec cua dai hoi nam 2014BM 10.Bao cao cua Hoi dong quan tri nam 2014BM 11.To trinh 03 Lua chon cong ty kiem toan nam 201413 Quy Che Bau Cu Thanh vien BKS Tien len Group Du thao03 Giay uy quyen du hop DHDCD Tien Len Group 2017 MauBM 10 Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 finalTIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Dai hoi co dong thuong nien | Tai lieu Dai hoi co dong thuong nien 2017 []TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Bao cao thuong nien | Bao cao ban Tong giam doc nam 2011TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Bao cao thuong nien | Bao cao cua Hoi dong quan tri nam 2011