ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRỒNG RỪNG PHÒNG HỘ THUỘC DỰ ÁN 661 GIAI ĐOẠN 19992007 TẠI TỈNH ĐĂK LĂK

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRỒNG RỪNG PHÒNG HỘ THUỘC DỰ ÁN 661 GIAI ĐOẠN 19992007 TẠI TỈNH ĐĂK LĂK

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRỒNG RỪNG PHÒNG HỘ THUỘC DỰ ÁN 661 GIAI ĐOẠN 19992007 TẠI TỈNH ĐĂK LĂK
... i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN ======= ======= NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRỒNG RỪNG PHÒNG HỘ THUỘC DỰ ÁN 661 GIAI ĐOẠN 1999-2007 TẠI TỈNH ĐĂK LĂK Chuyên ... tiễn to lớn nhằm tổng kết ñánh giá ñược kết trồng rừng phòng hộ dự án 661 tỉnh Đăk Lăk, rút học kinh nghiệm ñề xuất số khuyến nghị cho việc triển khai Dự án 661 năm tỉnh Đăk Lăk nơi khác có ñiều ... tư trồng rừng dự án 661 tỉnh Đắk Lăk 65 4.4.1 Các văn hướng dẫn ñạo dự án 661 tỉnh Đắklắk 65 4.4.2 Đánh giá tình hình áp dụng hệ thống sách, suất ñầu tư xây dựng rừng phòng hộ thực tế dự...
 • 20
 • 45
 • 0

Luận văn thạc sĩ Lâm nghiệp Đánh giá kết quả trồng rừng phòng hộ thuộc Dự án 661 giai đoạn 1999-2007 tại tỉnh Đăk Lăk

Luận văn thạc sĩ Lâm nghiệp Đánh giá kết quả trồng rừng phòng hộ thuộc Dự án 661 giai đoạn 1999-2007 tại tỉnh Đăk Lăk
... ây: ánh giá k t qu tr ng r ng phòng h D án 661 giai o n 1999 - 2007 t nh k L k - T ng k t ánh giá bi n pháp k thu t tr ng r ng phòng h D án 661 giai o n 1999 - 2007 t i t nh - k L k ánh giá tình ... t ng k t ánh giá c a a phương thông qua báo cáo t ng k t ánh giá th c hi n d án 661 giai o n 1999 - 2007 v i k t qu kh o sát, ánh giá th c t + Ti p c n k t qu t ng k t ánh giá D án 661 c a a ... d án Trư c nh ng năm 1990, thu t ng “ ánh giá d án m i ch gi i h n ánh giá hi u qu d án ó có hi u l c th c thi T sau năm 1990 ho t ng ánh giá c th c hi n ã bao g m c t c xem xét ho t ánh giá...
 • 113
 • 360
 • 0

đánh giá kết quả trồng rừng phòng hộ đầu nguồn trong dự án trồng mới 5 triệu ha giai đoạn 2008 – 2010 trên địa bàn tỉnh cao bằng

đánh giá kết quả trồng rừng phòng hộ đầu nguồn trong dự án trồng mới 5 triệu ha giai đoạn 2008 – 2010 trên địa bàn tỉnh cao bằng
... động Dự án 2.3.2 Đánh giá kết thực hoạt động Dự án: - Đánh giá kết trồng rừng phòng hộ đầu nguồn dự án trồng rừng phòng hộ 661 giai đoạn 2008 - 2010 tỉnh Cao Bằng - Đánh giá biện pháp kĩ thuật trồng ... trồng rừng phòng hộ đầu nguồn dự án trồng rừng phòng hộ 66 1giai đoạn 2008 - 2010 tỉnh Cao Bằng 21 - Tổng kết đánh giá hệ thống chế sách, suất đầu trồng rừng dự án trồng rừng phòng hộ 661 tỉnh Cao ... trình dự án: - Đánh giá sơ từ xuất phát dự án đến thẩm định dự án - Đánh giá tạm thời giai đoạn thực thi dự án (Đánh giá định kỳ) - Đánh giá cuối dự án (Đánh giá kết thúc) - Ngoài đánh giá tác...
 • 72
 • 511
 • 5

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả sớm điều trị ung thư vòm mũi họng giai đoạn IIIVB tại bệnh viện Ung bướu Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả sớm điều trị ung thư vòm mũi họng giai đoạn IIIVB tại bệnh viện Ung bướu Cần Thơ
... sớm điều trị ung thư vòm mũi họng giai đoạn II-IVB bệnh viện Ung bướu Cần Thơ với mục tiêu sau: Xác định đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung thư vòm mũi họng giai đoạn II-IVB điều trị bệnh viện ... TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu 2.1.1 Các đối tượng nghiên cứu Tất bệnh nhân ung thư vòm mũi họng chẩn đoán giai đoạn II-IVB điều trị Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ từ ... họng giai đoạn II-IVB điều trị bệnh viện Ung bướu Cần Thơ từ tháng 4/2013 - 6/2014 Đánh giá kết sớm điều trị ung thư vòm mũi họng bệnh viện Ung bướu Cần Thơ từ tháng 4/2013 - 6/2014 3 Chương TỔNG...
 • 95
 • 422
 • 2

Đánh giá kết quả trồng rừng dự án 661 giai đoạn 1998 đến 2010, huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh

Đánh giá kết quả trồng rừng dự án 661 giai đoạn 1998 đến 2010, huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh
... rừng Dự án 661 giai đoạn 1998 - 2010 huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh; - Tổng kết đánh giá biện pháp kỹ thuật trồng rừng phòng hộ Dự án 661 giai đoạn 1998 - 2010 huyện Tiên Yên - Đánh giá tình hình ... án 661 Trung ương tỉnh Quảng Ninh - Kết hợp tổng kết đánh giá địa phương thông qua báo cáo tổng kết đánh giá thực dự án 661 giai đoạn 1998 - 2010 với kết khảo sát, đánh giá thực tế + Tiếp cận kết ... Đánh giá kết trồng rừng phòng hộ đầu nguồn Dự án 661 giai đoạn 1998 - 2010 huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh 4.1.1 Mục tiêu tổ chức thực dự án - Mục tiêu dự án: Dự án 661 thực huyện Tiên Yên với mục...
 • 84
 • 650
 • 0

Đánh giá kết quả trồng rừng thuộc dự án 661 giai đoạn 1998 – 2010 tại huyện tiên yên tỉnh quảng ninh

Đánh giá kết quả trồng rừng thuộc dự án 661 giai đoạn 1998 – 2010 tại huyện tiên yên  tỉnh quảng ninh
... - Đánh giá kết trồng rừng Dự án 661 giai đoạn 1998 - 2010 huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh; - Tổng kết đánh giá biện pháp kỹ thuật trồng rừng phòng hộ Dự án 661 giai đoạn 1998 - 2010 huyện Tiên ... liệu tổng kết dự án 661 Trung ương tỉnh Quảng Ninh - Kết hợp tổng kết đánh giá địa phương thông qua báo cáo tổng kết đánh giá thực dự án 661 giai đoạn 1998 - 2010 với kết khảo sát, đánh giá thực ... cận kết tổng kết đánh giá Dự án 661 địa phương: 29 Tham khảo báo cáo kết thực dự án 661 giai đoạn 1998 2010 huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, hướng dẫn kỹ thuật, chế sách áp dụng dự án 661 tỉnh...
 • 93
 • 375
 • 1

đánh giá kết quả điều trị gãy hở xương cẳng chân bằng khung cđn fessa tại bệnh viện việt đức

đánh giá kết quả điều trị gãy hở xương cẳng chân bằng khung cđn fessa tại bệnh viện việt đức
... cng chõn bng khung CN FESSA 2.3.1 Gii thiu dng c Khung FESSA ca Phỏp gm FESSA số 1, số 2, số tựy tng th h khung m cú tớnh nng u vit hn Trong nghiờn cu ny chỳng tụi s dng ch yu khung FESSA số gm ... thờm c nh ngoi khụng cn thỏo khung c m ch cn lp thờm khung mi Tuy vy khung c nh ngoi FESSA bc l mt s nhc im: - Khung loi lin nờn khụng cú kh nng nộn ép, cng gión - Khung FESSA số khụng th nn chnh ... bờn (khung FESSA) - Khung c nh hai bờn cõn xng (CERNC) - C nh trờn ton b chu vi bng khung trũn hoc ch nht (khung Ilizarov) Dựa theo c tớnh c hc cú th chia thnh nhúm l: - Nhúm c nh chc : khung FESSA, ...
 • 100
 • 429
 • 4

đánh giá kết quả điều trị bảo tồn ung thư vú nữ giai đoạn i-ii từ năm 2003-2006 tại bệnh viện k

đánh giá kết quả điều trị bảo tồn ung thư vú nữ giai đoạn i-ii từ năm 2003-2006 tại bệnh viện k
... lâm sàng cận lâm sàng ung th nữ giai đoạn I-II đợc điều trị bảo tồn Bệnh viện K Đánh giá k t điều trị bảo tồn ung th nữ giai đoạn I-II từ năm 2003-2006 Bệnh viện K Chơng Tổng quan 1.1 Giải ... trờng hợp UTV nữ giai đoạn I-II đợc điều trị bảo tồn Bệnh viện K Hà Nội từ tháng 1/2003 đến tháng 3/2006 Chọn lọc bệnh nhân nữ UTV thuộc giai đoạn I, II khai thác, tìm hiểu k đặc điểm lâm ... lâm sàng + Đánh giá k t xét nghiệm tế bào học: khai thác bệnh án + Đánh giá k t chụp tuyến (mammography): dựa k t đợc đánh giá bác sỹ chuyên nghành X- quang lu HSBA K t thăm khám đợc đọc...
 • 118
 • 317
 • 0

Đánh giá hiệu quả và đề xuất sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện mdrăk, tỉnh đăk lăk

Đánh giá hiệu quả và đề xuất sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện mdrăk, tỉnh đăk lăk
... t nông nghi p - Cơ s s d ng ñ t s n xu t nông nghi p - ð xu t s d ng ñ t s n xu t nông Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ nông nghi p 23 - D a vào tiêu chí ñ t s n xu t nông ... c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ nông nghi p 20 ti t mưa phun vào s n xu t Tây Nguyên [Báo ðăkLăk24h ng d ng nghiên c u khoa h c ðăk Lăk, s ngày 03/4/2010] G n 10 năm qua, t nh ðăk Lăk ... t nông nghi p ñ t ñư c s d ng ch y u vào s n xu t c a ngành nông nghi p tr ng tr t, chăn nuôi, nuôi tr ng th y s n ho c s d ng vào m c ñích nghiên c u thí nghi m v nông nghi p Khi nói ñ t nông...
 • 106
 • 299
 • 1

đánh giá rủi ro trong hoạt động thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại ngân hàng thương mại

đánh giá rủi ro trong hoạt động thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại ngân hàng thương mại
... trợ dự án; Xác định chi phí lợi ích dự án từ xác định dòng tiền; Dự tính lãi suất chiết khấu dự án; Xác định tiêu chuẩn đánh giá hiệu tài dự án; Đánh giá rủi ro dự án Đánh giá rủi ro dự án nội ... định dự án vay vốn Chi nhánh 47 2.2.2 Công tác đánh giá rủi ro thẩm định dự án vay vốn Chi nhánh NHCT Thanh Xuân 50 2.2.2.1 Sự cần thiết công tác đánh giá rủi ro thẩm định dự án vay vốn ... Huyền Lớp: Đầu 47C Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Trần Mai Hương CHƯƠNG RỦI RO VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN VAY VỐN ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Thẩm định dự án vay vốn NHTM 1.1.1...
 • 79
 • 170
 • 0

Thực trạng áp dụng kỹ năng đào tạo của các học viên tham gia chương trình đào tạo giảng viên thuộc dự án JICA giai đoạn 2010-2013

Thực trạng áp dụng kỹ năng đào tạo của các học viên tham gia chương trình đào tạo giảng viên thuộc dự án JICA giai đoạn 2010-2013
... VÀ ĐÀO TẠO - BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG NGUYỄN THỊ THU HÀ THỰC TRẠNG ÁP DỤNG KỸ NĂNG ĐÀO TẠO CỦA CÁC HỌC VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN THUỘC DỰ ÁN JICA GIAI ĐOẠN 2010-2013 ... tháng 06 năm 2014, đề tài Thực trạng áp dụng kỹ đào tạo học viên tham gia chương trình Đào tạo Giảng viên lâm sàng thuộc Dự án JICA giai đoạn 2010-2013 với mục tiêu 1) Mô tả thực trạng áp dụng ... 1.2.1 Thực trạng đào tạo giảng viên lâm sàng Nhật Bản 1.2.2 Thực trạng giảng viên lâm sàng Việt Nam 1.3 Chương trình đào tạo giảng viên thuộc dự án JICA số chương trình đào tạo giảng viên...
 • 146
 • 267
 • 0

Đánh giá kết quả thực hiện dự án 661 tại khu vực rừng phòng hộ yên lập, quảng ninh giai đoạn 1998 2010

Đánh giá kết quả thực hiện dự án 661 tại khu vực rừng phòng hộ yên lập, quảng ninh giai đoạn 1998  2010
... ỏn 661 giai on 1998- 2010 12 Bng 4.10: Kt qu bo v rng phũng h h Yờn Lp d ỏn 661 51 giai on 1998- 2010 13 Bng 4.11: Kt qu khoanh nuụi xỳc tin tỏi sinh rng phũng h h Yờn Lp d ỏn 661 giai on 1998- 2010 ... Yờn Lp giai on 1998 - 2010 Bng 4.4: C cu ngun s dng cho cỏc hng mc lõm sinh 42 d ỏn 661 ti rng phũng h h Yờn Lp giai on 1998 2010 Bng 4.5: Tng hp kt qu thc hin D ỏn 661 giai on 1998 - 2010 43 ... d ỏn 661 giai on 1998 - 2010 kt hp kho sỏt, ỏnh giỏ trờn thc t: + Tip cn kt qu tng kt v ỏnh giỏ D ỏn 661 ca a phng: Tham kho bỏo cỏo kt qu thc hin d ỏn 661 giai on 1998 - 2010 ca tnh Qung Ninh, ...
 • 94
 • 128
 • 0

đánh giá kết quả điều trị suy hấp cấp ở trẻ sơ sinh non tháng bằng thở áp lực dương tục qua mũi tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

đánh giá kết quả điều trị suy hô hấp cấp ở trẻ sơ sinh non tháng bằng thở áp lực dương tục qua mũi tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên
... IU TR SUY Hễ HP CP TR S SINH NON THNG BNG TH P LC DNG LIấN TC QUA MI TI KHOA NHI BNH VIN A KHOA TRUNG NG THI NGUYấN Chuyờn ngnh: Nhi khoa Mó s : 60 72 16 LUN VN THC S Y HC Ngi hng dn khoa hc: ... chuyờn khoa Nhi theo mu thng nht - Cỏc ch s cn lõm sng: + Xột nghim sinh hoỏ, huyt hc ti khoa Xột nghim Bnh vin a khoa Trung ng Thỏi Nguyờn + Chp X.quang tim phi: ti khoa X.quang - Bnh vin a khoa Trung ... s sinh non thỏng bng th ỏp lc dng liờn tc qua mi ti khoa Nhi Bnh vin a khoa Trung ng Thỏi Nguyờn, chỳng tụi tin hnh nghiờn cu ti ny nhm mc tiờu: ỏnh giỏ kt qu iu tr suy hụ hp cp tr s sinh non...
 • 73
 • 1,155
 • 10

Đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, Học sinh tích cực”năm học 2010 -2011

Đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, Học sinh tích cực”năm học 2010 -2011
... phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thi n - Học sinh tích cực ” năm học 2010 - 2011 a Kế hoạch chung đơn vị: Để tiếp tục thực phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thi n Học sinh tích ... học thân thi n - Học sinh tích cực ” năm học 2010 – 2011 Để tiếp tục thực phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thi n -Học sinh tích cực”, năm học 2010 - 2011 trường tiểu học Nậm Cản tâm thực ... vị trường học, đơn vị kết nghĩa thực hiệu phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thi n, học sinh tích cực” Ban giám hiệu nhà trường lập kế hoạch thực hiện, tổ chức phát động phong trào thi...
 • 13
 • 893
 • 1

Luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SUY HẤP CẤP Ở TRẺ SƠ SINH NON THÁNG BẰNG THỞ ÁP LỰC DƢƠNG TỤC QUA MŨI TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN potx

Luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SUY HÔ HẤP CẤP Ở TRẺ SƠ SINH NON THÁNG BẰNG THỞ ÁP LỰC DƢƠNG TỤC QUA MŨI TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN potx
... IU TR SUY Hễ HP CP TR S SINH NON THNG BNG TH P LC DNG LIấN TC QUA MI TI KHOA NHI BNH VIN A KHOA TRUNG NG THI NGUYấN Chuyờn ngnh: Nhi khoa Mó s : 60 72 16 LUN VN THC S Y HC Ngi hng dn khoa hc: ... chuyờn khoa Nhi theo mu thng nht - Cỏc ch s cn lõm sng: + Xột nghim sinh hoỏ, huyt hc ti khoa Xột nghim Bnh vin a khoa Trung ng Thỏi Nguyờn + Chp X.quang tim phi: ti khoa X.quang - Bnh vin a khoa Trung ... s sinh non thỏng bng th ỏp lc dng liờn tc qua mi ti khoa Nhi Bnh vin a khoa Trung ng Thỏi Nguyờn, chỳng tụi tin hnh nghiờn cu ti ny nhm mc tiờu: ỏnh giỏ kt qu iu tr suy hụ hp cp tr s sinh non...
 • 73
 • 455
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá kết quả trồng rừng phòng hộđánh giá kết quả điều trị gãy hở thân xương đùinghiên cứu thực trạng sốt rét và đánh giá kết quả can thiệp phòng chống sốt rét tại một số xã biên giới của huyện hướng hóa tỉnh quảng trịđánh giá kết quả điều trị suy hô hấp cấp ở trẻ sơ sinh non tháng bằng thở áp lực dương tục qua mũi tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênđề cương chi tiết về đánh giá kết quả trong giáo dụcđánh giá kết quả trong thực nghiệm về mặt định lượngđánh giá kết quả trong thực nghiệm về mặt định tínhphân tích các chỉ số đánh giá kết quả trong cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn của nhno amp ptnt huyện lấp vòđánh giá kết quả điều trị phục hồi chức năng vận động cho bệnh nhân tai biến mạch máu não tại bệnh viện điều dưỡng và phcn tỉnh thái nguyênđánh giá kết quả điều trị bệnh nhân đái tháo đường type 2 ngoại trú tại khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu bệnh viện bạch maiđánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của dự ánphân tích đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của dự án đầu tư xây dựng nhà ởđánh giá chung quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành thuỷ sản giai đoạn 1991 2002đánh giá hiệu quả của phương pháp dạy học dự ánđánh giá chất lượng cuộc sống của bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn cuối tại khoa thận tiết niệu bệnh viện bạch maichiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018