Nghiên cứu dao động cầu dây văng dưới tác dụng của tải trọng di động có xét đến tốc độ thay đổi và lực hãm xe

Nghiên cứu dao động cầu dây văng dưới tác dụng của tải trọng di động xét đến tốc độ thay đổi lực hãm xe

Nghiên cứu dao động cầu dây văng dưới tác dụng của tải trọng di động có xét đến tốc độ thay đổi và lực hãm xe
... TNG QUAN DAO NG CễNG TRèNH CU V CU DY VNG DI TC DNG CA TI TRNG XE DI NG 1.1 Nghiờn cu dao ng cụng trỡnh cu di tỏc dng ca ti trng xe di ng thiờn v lý thuyt 1.2 Nghiờn cu dao ng ... quỏt ca chng trỡnh phõn tớch dao ng CDV di tỏc dng ca ti trng xe di ng cú xột lc hóm 36 2.5.2 Xõy dng mụ un phõn tớch tnh v dao ng CDV di tỏc dng ca ti trng xe di ng cú xột lc hóm ... PHN TCH DAO NG CA CU DY VNG DI TC DNG CA TI TRNG XE DI NG Cể XẫT LC HM 67 4.1 Gii thiu chung 67 4.2 Kho sỏt dao ng CDV di tỏc dng ti trng xe di ng cú tc thay i cú xột n nh hng lc...
 • 169
 • 199
 • 1

Nghiên cứu dao động cầu dây văng dưới tác dụng của tải trọng di động xét đến tốc độ thay đổi lực hãm xe (TT)

Nghiên cứu dao động cầu dây văng dưới tác dụng của tải trọng di động có xét đến tốc độ thay đổi và lực hãm xe (TT)
... dụng tải trọng di động Phần lớn công trình nghiên cứu thực mô hình tương tác xe - CDV chưa xét đến tốc độ thay đổi lực hãm xe Việc nghiên cứu dao động CDV tác dụng tải trọng di động xét đến tốc ... tốc độ thay đổi lực hãm xe cần thiết Đề tài Nghiên cứu dao động cầu dây văng tác dụng tải trọng di động xét đến tốc độ thay đổi lực hãm xe ý nghĩa khoa học thực tiễn cao Luận án sử dụng ... dụng tải trọng xe trục xét đến tốc độ thay đổi lực hãm xe 2 Phạm vi nghiên cứu dao động mặt phẳng đứng kết cấu CDV 02 nhịp 03 nhịp tác dụng tải trọng xe trục xét đến tốc độ thay đổi lực hãm...
 • 27
 • 256
 • 0

Nghiên cứu dao động cầu dây văng dưới tác dụng của tải trọng di động xét đến tốc độ thay đổi lực hãm xe

Nghiên cứu dao động cầu dây văng dưới tác dụng của tải trọng di động có xét đến tốc độ thay đổi và lực hãm xe
... TNG QUAN DAO NG CễNG TRèNH CU V CU DY VNG DI TC DNG CA TI TRNG XE DI NG 1.1 Nghiờn cu dao ng cụng trỡnh cu di tỏc dng ca ti trng xe di ng thiờn v lý thuyt 1.2 Nghiờn cu dao ng ... quỏt ca chng trỡnh phõn tớch dao ng CDV di tỏc dng ca ti trng xe di ng cú xột lc hóm 36 2.5.2 Xõy dng mụ un phõn tớch tnh v dao ng CDV di tỏc dng ca ti trng xe di ng cú xột lc hóm ... PHN TCH DAO NG CA CU DY VNG DI TC DNG CA TI TRNG XE DI NG Cể XẫT LC HM 67 4.1 Gii thiu chung 67 4.2 Kho sỏt dao ng CDV di tỏc dng ti trng xe di ng cú tc thay i cú xột n nh hng lc...
 • 169
 • 304
 • 0

Nghiên cứu dao động cầu dây văng dưới tác dụng của tải trọng di động xét đến tốc độ thay đổi lực hãm xe (TT)

Nghiên cứu dao động cầu dây văng dưới tác dụng của tải trọng di động có xét đến tốc độ thay đổi và lực hãm xe (TT)
... dụng tải trọng di động Phần lớn công trình nghiên cứu thực mô hình tương tác xe - CDV chưa xét đến tốc độ thay đổi lực hãm xe Việc nghiên cứu dao động CDV tác dụng tải trọng di động xét đến tốc ... tốc độ thay đổi lực hãm xe cần thiết Đề tài Nghiên cứu dao động cầu dây văng tác dụng tải trọng di động xét đến tốc độ thay đổi lực hãm xe ý nghĩa khoa học thực tiễn cao Luận án sử dụng ... dụng tải trọng xe trục xét đến tốc độ thay đổi lực hãm xe 2 Phạm vi nghiên cứu dao động mặt phẳng đứng kết cấu CDV 02 nhịp 03 nhịp tác dụng tải trọng xe trục xét đến tốc độ thay đổi lực hãm...
 • 27
 • 225
 • 0

Nghiên cứu dao động cầu dây văng dưới tác dụng của tải trọng di động xét đến tốc độ thay đổi lực hãm xe

Nghiên cứu dao động cầu dây văng dưới tác dụng của tải trọng di động có xét đến tốc độ thay đổi và lực hãm xe
... 18/10/2011 thể nói, trực tiếp liên quan đến đề tài, xem xét nỗ lực ASEAN chủ động tương đối ASEAN điều chỉnh quan hệ với Mỹ chưa công trình nghiên cứu hệ thống nào, nước, công bố Một vài viết ... Luận án sâu nghiên cứu nội dung điều chỉnh ASEAN quan hệ với Mỹ từ sau Chiến tranh lạnh đến nay, nguyên nhân tác động điều chỉnh Phƣơng pháp nghiên cứu Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu quan ... triển xu toàn cầu hóa - khu vực hóa tác động đến tình hình QHQT khu vực Thứ hai, tương quan so sánh lực lượng CA-TBD thay đổi, đặc biệt lên nhân tố Trung Quốc, tác động không nhỏ đến trình hoạch...
 • 27
 • 175
 • 0

Nghiên cứu phản ứng động lực cầu dây văng dưới tác dụng của tải trọng di động

Nghiên cứu phản ứng động lực cầu dây văng dưới tác dụng của tải trọng di động
... mềm phân tích tương tác động lực học cầu dây văng đoàn tải trọng di động mô hình khối lượng, Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật, Đà Nẵng Mai Lựu (2003), Phân tích tĩnh động cầu dây văng, Luận văn Thạc ... hình cầu lớn, nhiều cấp độ -1000 Với hầu hết trường hợp, đưa kết đủ xác -2000 cách sử dụng 25 đến 30 dạng dao động -3000 Phản ứng động cầu thể -4000 xác có xét đến độ gồ ghề mặt cầu, tương tác cầu ... tác động tải trọng xe y st - Vectơ chuyển vị cầu trường hợp tải trọng xe tác dụng vào điểm thứ j j Mômen uốn dầm đoạn: Eg I g mistj   ( yist 1, j  yistj  yist1, j ) (3.17) ,  ,  h 2.4 Ứng...
 • 6
 • 567
 • 6

Báo cáo nghiên cứu khoa học DAO ĐỘNG uốn của PHẦN tử dầm dưới tác DỤNG của tải TRỌNG DI ĐỘNG – mô HÌNH một KHỐI LƯỢNG

Báo cáo nghiên cứu khoa học  DAO ĐỘNG uốn của PHẦN tử dầm dưới tác DỤNG của tải TRỌNG DI ĐỘNG – mô HÌNH một KHỐI LƯỢNG
... Kutta [9] với độ xác cao máy tính Kết luận Bài báo giới thiệu kết nghiên cứu dao động uốn phần tử dầm chịu N tải trọng di động - hình khối lượng, hình tính gần với thực tế Đồng thời giới thiệu ... EJd - độ cứng chống uốn phần tử dầm Fd - trọng lượng phần tử dầm đơn vị chiều dài   - hệ số ma sát hệ số ma sát phần tử dầm Rời rạc hoá phương trình dao động uốn phần tử dầm (8) theo không ... Trong  ( x  ) hàm Đenta - Đirăc Phương trình dao động uốn phần tử dầm chịu tải trọng di động Theo [12] phương trình dao động uốn phần tử dầm chịu tải trọng phân bố p(x,z,t) có xét đến ảnh hưởng...
 • 6
 • 106
 • 0

PHÂN TÍCH DAO ĐỘNG CỦA CẦU DẦM GIẢN ĐƠN DƯỚI TÁC DỤNG CỦA TẢI TRỌNG DI CHUYỂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NEWMARK

PHÂN TÍCH DAO ĐỘNG CỦA CẦU DẦM GIẢN ĐƠN DƯỚI TÁC DỤNG CỦA TẢI TRỌNG DI CHUYỂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NEWMARK
... Xuân Toản (2007) Phân tích dao động cầu dây văng tác dụng tải trọng di động Luận án TS Kỹ thuật, Hà Nội [4] Phan Huy Thiện (2013) Dao động cầu nhịp giản đơn tác dụng phương tiện di chuyển, Luận án ... Lập phương trình vi phân dao động toàn hệ dầm giản đơn với tải trọng di động, giải hệ phương trình vi phân phương pháp Newmark ngôn ngữ lập trình Matlab Từ đánh giá kết tìm 2.1 Hệ phương trình dao ... Delphi [3] Trong báo tác giả nghiên cứu dao động dầm giản đơn dựa mô hình hai khối lượng, chịu tải trọng di động, giải phương trình vi phân dao động phương pháp Newmark ngôn ngữ Matlab TRƯỜNG ĐẠI...
 • 6
 • 276
 • 1

Phân tích kết cấu dầm FGM mặt cắt ngang thay đổi dưới tác dụng của tải trọng di động

Phân tích kết cấu dầm FGM có mặt cắt ngang thay đổi dưới tác dụng của tải trọng di động
... cấu FGM chịu tải trọng di động Kết cấu tác dụng tải trọng di động toán động lực học đặc biệt lĩnh vực học kết cấu, yếu tố động sinh từ thay đổi vị trí tải trọng theo thời gian Phân tích kết cấu ... 23 2.2 Dầm FGM mặt cắt ngang thay đổi chịu lực di động Hình 2.2: Dầm FGM mặt cắt ngang thay đổi chịu lực di động Hình 2.2 minh họa dầm FGM hệ tọa độ đề 0xyz, trục 0x chọn nằm mặt dầm, trục ... thiết thay đổi dọc theo trục dầm Dầm FGM tính biến đổi dọc chịu lực di động Bề rộng mặt cắt ngang dầm giả thiết thay đổi dọc theo trục dầm Dầm FGM liên tục tính biến đổi theo chiều cao Mặt cắt...
 • 152
 • 241
 • 0

Phân tích kết cấu dầm FGM mặt cắt ngang thay đổi dưới tác dụng của tải trọng di động (TT)

Phân tích kết cấu dầm FGM có mặt cắt ngang thay đổi dưới tác dụng của tải trọng di động (TT)
... FGM chịu lực di động KẾT LUẬN Các phần tử dầm chương trình số phát triển Luận án khả phân tích kết cấu dầm FGM mặt cắt ngang thay đổi chịu lực di động với độ tin cậy cao Vị trí mặt trung ... 2.2 Dầm FGM mặt cắt ngang thay đổi chịu lực di động Hình 2.2 minh họa dầm FGM hệ tọa độ đề 0xyz Dầm chiều dài L, chiều cao h = const, chiều rộng thay đổi theo trục dầm b = b(x), chịu tác dụng ... xử lý dầm mặt cắt ngang thay đổi theo chiều rộng dầm FGM tính biến đổi giải tích phức tạp với phần mềm Maple giúp tác giảm nhẹ bớt phức tạp phần xử lý mặt cắt ngang dầm biến đổi Dưới hỗ...
 • 28
 • 185
 • 0

Báo cáo khoa học: "Một số kết quả nghiên cứu dao động uốn phi tuyến của cầu dây văng chịu tác dụng của hoạt tải khai thác" docx

Báo cáo khoa học:
... Nghiên cứu dao động uốn kết cấu nhịp cầu dây văng đờng ôtô chịu tác dụng hoạt tải khai thác Luận án Tiến sỹ kỹ thuật Đại học GTVT, Hà Nội, 1999 [2] Hong H Nghiên cứu dao động uốn phi tuyến kết ... mô tả dao động uốn kết cấu nhịp cầu dây văng chịu tác dụng đoàn tải trọng ôtô di động Phạm vi áp dụng cho kết cấu cầu dây văng nhiều nhịp, có cấu tạo tháp cầu sơ đồ dây đa dạng, chịu tác dụng ... nghiên cứu Đuy-phinh số tác giả khác quan hệ lực - biến dạng nêu có dạng hàm bậc Dao động kết cấu nhịp cầu dây văng tổng hợp dao động hệ hỗn hợp gồm dao động xe ôtô dao động kết cấu nhịp cầu dây văng...
 • 12
 • 181
 • 1

Nghiên cứu sự biến đổi tính chất của trầm tích Holocen hệ tầng Thái Bình dưới tác dụng của tải trọng động

Nghiên cứu sự biến đổi tính chất cơ lý của trầm tích Holocen hệ tầng Thái Bình dưới tác dụng của tải trọng động
... chịu tác dụng tải trọng động Chính vậy, nghiên cứu biến đổi tính chất trầm tích Holocen hệ tầng Thái Bình tác dụng tải trọng động tính cấp thiết thời Mục đích nghiên cứu Làm sáng tỏ biến đổi ... thuộc hệ tầng Thái Bình tác dụng tải trọng động Từ kết nghiên cứu biến đổi tính chất trầm tích hệ tầng Thái Bình theo hướng làm sáng tỏ thông số động học đất ứng xử đất tác dụng tải trọng động ... VỀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ĐỘNG CỦA ĐẤT VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 Tình hình nghiên cứu biến đổi tính chất đất tác dụng tải trọng động giới nước 1.1.1 Những nghiên cứu biến...
 • 27
 • 338
 • 0

Nghiên cứu động lực học của dầm kép vết nứt chịu tác dụng của tải trọng di động phục vụ cho việc giám sát kết cấu

Nghiên cứu động lực học của dầm kép có vết nứt chịu tác dụng của tải trọng di động phục vụ cho việc giám sát kết cấu
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI    TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ       BÙI TUẤN ANH     NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC HỌC CỦA DẦM KÉP CÓ VẾT NỨT CHỊU TÁC DỤNG CỦA TẢI TRỌNG DI ĐỘNG PHỤC VỤ CHO VIỆC GIÁM SÁT KẾT CẤU ... Tôi xin cam đoan: Luận văn:  Nghiên cứu động lực học dầm kép vết nứt chịu tác dụng tải trọng di động phục vụ cho việc giám sát kết cấu   là công trình nghiên cứu của riêng tôi với sự hướng dẫn của TS. Nguyễn  ... biết tốt nhất của tác giả luận văn này, thì hiện vẫn chưa tác giả khác nghiên cứu.   Vì những lý do kể trên, tác giả của luận văn này đề xuất một nghiên cứu về động lực học kết cấu của hệ dầm kép vết nứt chịu tác động của tải trọng di động.  ...
 • 61
 • 258
 • 1

Nghiên cứu động lực học của dầm kép vết nứt chịu tác dụng của tải trọng di động phục vụ cho việc giám sát kết cấu

Nghiên cứu động lực học của dầm kép có vết nứt chịu tác dụng của tải trọng di động phục vụ cho việc giám sát kết cấu
... cứu xét đến ảnh hưởng vết nứt đến dao động hệ dầm kép sử dụng biến đổi wavelet để phân tích liệu dao động hệ dầm nhằm phát vị trí vết nứt References [1] Z Oniszczuk, ... mornitoring of the integrity of structures using vibration data processing, Luận án tiến sĩ 2007, Đại học Birmingham, Anh [13] Daubechies I., Ten lectures on wavelets CBMS-NSF Conference series, 61 ... cracked double beam subjected to a moving load using finite element analysis Hội nghị quốc gia Cơ học vật rắn biến dạng lần thứ 11, năm 2013 [15] Qian G L., Gu S N and Jiang J S., The Dynamic Behaviour...
 • 2
 • 83
 • 0

Nghiên cứu tính chất học của trầm tích đệ tứ phân bố ở khu vực hà nội dưới tác dụng của tải trọng động

Nghiên cứu tính chất cơ học của trầm tích đệ tứ phân bố ở khu vực hà nội dưới tác dụng của tải trọng động
... Chng Đặc điểm địa chất công trình trầm tích Đệ tứ Khu vực Nội phơng pháp nghiên cứu tính chất học động chúng 3.1 c im a tng v nc di t khu vc H Ni 3.1.1 S lc a tng trm tớch t khu vc nghiờn cu ... ỏn trung nghiờn cu ba u da ch yu trờn kt qu thc nghim bng thit b ba trc ng Chng sở lý thuyết tính chất học động đất 2.1 Khỏi nim, phõn loi v tớnh toỏn ti trng ng Ti trng m cỏc giỏ tr c trng ... ca D ỏn tng cng nng lc cho phũng thớ nghim a k thut cụng trỡnh 4 Chng Tổng quan vấn đề nghiên cứu động học đất 1.1 Khỏi nim v ni dung nghiờn cu ng hc t nn Vn ng hc t nn (Soil dynamics) l mt...
 • 28
 • 82
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu trạng thái ứng suất giới hạn trong nền đất tự nhiên dưới tác dụng của tải trọng nền đường đắp và bệ phản ápnghiên cứu xác định trạng thái ứng suất trạng thái chưa giới hạn của nền đất tự nhiên dưới tác dụng của tải trọng nền đường đắp và bệ phản ápnghiên cứu xác định trạng thái ứng suất giới hạn và tải trọng giới hạn của nền đất tự nhiên dưới tác dụng của tải trọng nền đường đắp và bệ phản ápcơ sở lý thuyết và phương pháp phân tích ứng suất biến dạng của đập dưới tác dụng của tải trọng tĩnh và độngtính đập trọng lực bê tông dưới tác dụng của tải trọng động đấtmô phỏng bài toán hóa lỏng trong đê đập vật liệu địa phương dưới tác dụng của tải trọng động đấtbiến dạng của mặt đường dưới tác dụng của tải trọng xenền đất tự nhiên dưới tác dụng của tải trọngtrạng thái ứng suất giới hạn trong nền đất tự nhiên dưới tác dụng của tải trọng nền đường đắp và bệ phản ápcác phương trình cơ bản tính đập dưới tác dụng của tải trọng tĩnh4 4 sơ đồ tính dầm chính dưới tác dụng của tải trọng chính4 6 sơ đồ tính dầm chính dưới tác dụng của tải trọng chính4 8 sơ đồ tính dầm chính dưới tác dụng của tải trọng quán tínhkiểm tra độ bền của dầm cầu trục do tác dụng của tải trọng đứng và ngang theo các qui định ở 7 2 1 5tóm tắt cơ sở lý thuyết giải bài toán hóa lỏng do tác dụng của tải trọng động đấtĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả